Klient:
Poszukuję zbiornika na 40% roztwór mocznika.

– Sugerowane wymiary zbiornika 2,8m średnica, wysokość zbiornik ok. 7,2m,

– Sugerowany materiał przez klienta to tylko przykład-można zaproponować inne rozwiązanie materiałowe,

– Dodatkowe podgrzewanie zbiornika jako opcja za dopłatą wyspecyfikowane osobno.

Proszę o ofertę cenową na 1 taki zbiornik o pojemności 40m3 wg specyfikacji

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA poniższej specyfikacji jest kompletny, gotowy do pracy zbiornik magazynowy. Zbiorniki będzie stanowił element wyposażenia instalacji odazotowania spalin.

Poniższa specyfikacja techniczna określa minimalne wymagania dla zrealizowania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Specyfikacja do zamówienia ma charakter wstępny i ma stanowić podstawę do wyceny poszczególnych elementów składowych instalacji odazotowania spalin. Zamawiający może dla potrzeb ostatecznej oferty w istotny sposób zmienić szczegółowe warunki zamówienia.

Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy realizacji dostawy przedmiotowych elementów. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie zwolni WYKONAWCY z jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów oraz innych usług nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i zakończonej powodzeniem realizacji zamówienia według praktyk dobrego wykonania oraz norm i zasad dobrego inżynieringu.

  1. Normy i warunki wykonania zbiorników stalowych

Uwaga:

Jeżeli w poszczególnych przytoczonych przepisach lub normach dotyczących wykonania urządzenia określone będą różne wymagania, ważny jest zawsze ten przepis (wypowiedź), który określa wyższe wymagania.

2.1 Wymagania ogólne odnośnie wykonawstwa

  1. Założenia podane w niniejszej specyfikacji stanowią podstawę wykonawstwa i przedstawiają wymagania minimalne.
  2. Zbiornik magazynowy będzie odporny na działanie 40% roztworu mocznika.
  3. Materiał: zbiorniki będą wykonane z tworzywa – GFK. Wszystkie materiały należy udokumentować według planu nadzoru produkcji.
  4. Przynależne dokumenty i protokoły odbioru stanowią część składową dokumentacji zapewnienia jakości i należy je złożyć w momencie dostawy w formie ostatecznej.
  5. Należy stosować materiały śrubowe odporne na korozję odpowiednie do ich przeznaczenia. Wszystkie elementy połączeń śrubowych mają być wykonane przynajmniej w klasie wytrzymałości 8.8.
  6. Wszystkie śruby mają być zabezpieczone przed korozją z uwzględnieniem medium.
  7. Na czas transportu i składowania na budowie do momentu rozruchu należy wszystkie elementy zakonserwować.
  8. Konserwacja nie jest potrzebna dla części, które są odpowiednio chronione.

2.2 Przepisy wykonawcze

Wszystkie techniczne i urzędowe przepisy, wytyczne i instrukcje jak np. VDI, VDE, TÜV, VGB, Urzędu Dozoru Technicznego, przepisy DIN oraz PN jak i inne przepisy prawne według najnowszego ich stanu i ogólnie obowiązujące przepisy techniczne.

2.3 Szczelności, przecieki

Niedopuszczalne są nieszczelności na spoinach i miejscach uszczelnień.

2.4 Tabliczka znamionowa

Na zbiorniku należy umieścić widoczne tabliczki znamionowe. Elementy te mają być wykonane ze stali szlachetnej odpornej na korozję.

2.5 Konserwacja

Na czas transportu i składowania na budowie do momentu rozruchu należy wszystkie zbiorniki zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych.

AMARGO:

Proponujemy Państwu chemoodporny zbiornik z tworzywa sztucznego klasy PREMIUM. Nie zdejmujemy naszych produktów z półki, tylko „szyjemy je na miarę”. Dzięki temu zbiornik jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, a nie wciśniętym Klientowi artykułem. Możemy dopasować wszelkie wytyczne, doradzić, wykonać zbiornik o dowolnych wymiarach i kształtach. Nasze produkty spełniają wymogi urzędowe.
Prowadzenie i przedstawianie dokumentacji jest dla nas normą i podstawą współpracy z Klientem 🙂

Otrzymujemy takie zapytania i jesteśmy dumni, że możemy je wykonać! Podane normy są dla nas wyznacznikiem, a nie ograniczeniem! Skomplikowane zadania traktujemy jako wyzwanie i okazję do nauki.
Szczelność zbiorników to dla nas oczywista oczywistość 🙂
Jesteśmy na bieżąco z regulacjami prawnymi dotyczącymi naszych produktów.

Zapraszamy do współpracy! Zachęcamy do wysyłania wszelkich zapytań:

Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

Adresy e-mail:
Dział handlowy: handel@amargo.pl
Dział produkcji i prefabrykacji: produkcja@amargo.pl
Logistyka i realizacja zamówień: logistyka@amargo.pl
Dział techniczny, product manager: produkty@amargo.pl

Zbiorniki z tworzywa
W zbiornikach AMARGO mogą być przechowywane substancje szkodliwe i agresywne
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kategoria: Bez kategorii