Przegląd i przygotowanie zbiorników dozorowych do rewizji UDT

Realizujemy usługę przeglądu oraz przygotowanie zbiorników magazynowych dozorowych do rewizji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zakres prac obejmuje czyszczenie zbiornika wodą pod ciśnieniem oraz asystę przy badaniu UDT.

Czyszczenie zbiornika przed badaniem UDT

Należy pamiętać, że wyczyszczenie zbiornika jest wymagane przed kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego. Celem usługi jest przygotowanie bezciśnieniowych zbiorników magazynowych w taki sposób, aby Inspektor UDT mógł bezpiecznie wejść do środka w celu przeprowadzenia takiej kontroli (tzw. rewizji wewnętrznej zbiornika bezciśnieniowego). W trakcie inspekcji zbiornika przez Inspektora UDT możemy zapewnić asystę i nadzór.

Czyszczenie zbiorników w zakładach przemysłowych (np. zbiornika magazynowego na podchloryn sodu NaOCl czy zasadę sodową NaOH) z zanieczyszczeń produktu powstałych podczas jego przechowywania realizujemy także przed planowanymi naprawami.

Przygotowanie zbiornika do badania UDT zgodnie z prawem

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 roku § 65. 8. Eksploatujący lub działający w jego imieniu powinien przygotować zbiornik do badań okresowych, w sposób określony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Odpowiednie przygotowanie zbiornika przed wizytą Inspektora UDT (aby mógł on bezpiecznie wejść do środka w celu przeprowadzenia rewizji) polega na:

 • całkowitym umyciu/oczyszczeniu wnętrza zbiornika,
 • neutralizacji resztek substancji niebezpiecznych,
 • przewietrzeniu zbiornika.

Na rodzaj badań wskazuje dalszy paragraf rozporządzenia:

§68. 1. Przeprowadza się następujące rodzaje badań doraźnych zbiornika, o których mowa w § 45 pkt 5:

 • eksploatacyjne, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu zbiornika oraz zakończenia jego modernizacji lub naprawy,
 • po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją zbiornika,
 • kontrolne.

Baza wiedzy

Co wiesz o rewizjach zbiorników dozorowych i wydłużeniu okresu ich żywotności?

Zbiorniki podlegające dozorowi technicznemu wymagają okresowych rewizji – zewnętrznych i wewnętrznych. Znacznym ułatwieniem w realizacji procesu są unikalne elementy wskaźnikowe montowane w każdym nowo produkowanym zbiorniku dozorowym.

W artykule omawiamy ww. rewizje i sposoby na ocenę stanu konstrukcji mającą wpływ na decyzję o wydłużeniu okresu żywotności.

A co jeśli zbiornik z tworzywa wymaga naprawy?

Podczas przeglądu, przygotowania zbiornika do rewizji lub w trakcie inspekcji UDT może okazać się, że stan zbiornika kwalifikuje do naprawy (inną sytuacją jest brak dopuszczenia zbiornika do eksploatacji z uwagi na jego stan techniczny lub zakończony okres żywotności).

Zgodnie z uprawnieniami UDT poza wytwarzaniem zbiorników wykonujemy ich modernizacje, renowacje (zabezpieczenia chemoodporne) lub naprawy. Realizujemy to poprzez wyłożenie zbiorników wykładziną chemoodporną.

Zbiorniki magazynowe podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego w zależności od medium – przykłady

 • zbiornik na ług sodowy NaOH 50%
 • zbiornik na stężony perhydrol
 • zbiornik na węglan wapnia CaCO3
 • zbiornik na kwas solny HCl
 • zbiornik na kwas siarkowy H2SO4
 • zbiornik na kwas azotowy HNO3
 • zbiornik na kwas fosforowy (IV) H3PO4
 • zbiornik na kwas mrówkowy CH2O2
 • zbiornik na chloran sodu NaClO3
 • zbiornik na podchloryn sodu NaClO
 • zbiornik na roztwór formaldehydu
 • zbiornik na wodę amoniakalną NH4OH / mocznik – do systemów katalitycznego oczyszczania spalin
 • zbiornik na koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki oraz chlorosiarczany żelaza)
 • zbiornik na koagulanty glinowe PAX (siarczan glinu)
 • zbiornik na ścieki żrące (ważny jest ich skład)
 • zbiornik na inne środki żrące i trujące, stężone zasady i kwasy

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli potrzebujesz pomocy w powyższym zakresie – napisz do nas.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.