Edukacja bazująca na doświadczeniu i praktycznej wiedzy

Sprawny przebieg inwestycji to z pewnością to, na czym Ci zależy – niezależnie, czy jesteś projektantem, inwestorem czy firmą wykonawczą. Nie musisz jednak wiedzieć wszystkiego i znać się na wszystkim – to szalenie trudne! Dlatego przychodzimy z pomocą.

Dzielimy się z Tobą praktyczną wiedzą z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych do chemikaliów oraz wody.

Dzięki naszemu doświadczeniu i prowadzonym działaniom edukacyjnym rozwiniesz kompetencje, które pozwolą Ci zrealizować Twoje cele inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi normami i przy uwzględnieniu najważniejszych aspektów technicznych.

Czym jest Akademia Tank Education TAED?

Akademia TAED, której skrót pochodzi od słów „TANK EDUCATION”, to zbiór działań edukacyjnych z zakresu zbiorników z tworzyw sztucznych. Oczywiście nie zamykamy się jedynie na ten obszar – poza samymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem zbiorników oraz ich praktycznym zastosowaniem, w zasobach Akademii zetkniesz się z tematyką instalacji chemoodpornych i innych rozwiązań, które realizują cele inwestycyjne naszych Klientów.

W ramach Akademii TAED realizujemy m.in. szkolenia, webinary, webcasty, podcast, prowadzimy strefę projektanta oraz udostępniamy obszerną bazę edukacyjną. Dzięki newsletterowi użytkownicy otrzymują regularnie merytoryczne artykuły, które pojawiają się w naszych zasobach.

Jak inni oceniają zasoby Akademii TAED?

„Szkolenie z zakresu zbiorników chemoodpornych było bardzo pouczające i obejmowało szereg zagadnień przydatnych w pracy projektanta instalacji technologicznych. Stanowi ono wartość dodaną nawet w przypadku, gdy posiada się duże doświadczenie w branży. Niestety przepisy nie zawsze są przejrzyste i niosą za sobą wiele wątpliwości, szkolenie obejmowało również zrealizowane inwestycje, zaś praktyka zawsze jest najcenniejszym źródłem wiedzy. Zarówno w trakcie szkolenia, jak i po nim można było uzyskać odpowiedzi na postawione pytania. W każdym momencie można także powrócić do udostępnionych materiałów (m.in. poradnik – cenna pomoc), a w przypadku problematycznych zagadnień skorzystać z konsultacji. Dziękujemy za możliwość udziału w szkoleniu!”

Dorota Świder, Projektant w VEOLIA WATER TECHNOLOGIES
Opinia po szkoleniu „Zbiorniki chemoodporne w praktyce”


„Uważam, że warto zapisać się na newsletter Amargo oraz korzystać z materiałów szkoleniowych, włącznie z poradnikami. Są to materiały przygotowane merytorycznie, poszerzające wiedzę, dzięki czemu mogę mieć szerszy pogląd podczas rozmów z Klientami czy rozpatrując dany projekt”.

~ Michał Miśkiewicz, ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.


„Bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w szkoleniu – jak zawsze pełny profesjonalizm”.

„Organizacja webinarów to bardzo dobry pomysł, jest to szansa nie tylko na poznanie produktów firmy, ale też wymagań prawnych, technicznych”.

„Konkretne informacje. Liczę na kolejne webinary na podobnym poziomie”.

„Rzetelna prezentacja tematów od strony wytwórcy zbiorników”.

Super, że mieliśmy zajęcia praktyczne i myślę, że taki moduł można by było wprowadzić do szkolenia na stałe. Nie ma nic lepszego niż bezpośrednia styczność z urządzeniami”.

„Bardzo ciekawe szkolenie. Bardzo dobra organizacja. Otwartość prelegentów w przekazywaniu wiedzy. Szkoda, że tylko 1 dzień”.

~ Przykładowe opinie anonimowe po webinarach oraz szkoleniu stacjonarnym

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

    *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

    [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.