Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników – stacja UNO rozładunku chemikaliów

Realizujemy urządzenia NO dla cieczy niebezpiecznych magazynowanych w naszych zbiornikach, m.in. wody amoniakalnej, podchlorynu sodu, ługu sodowego, kwasu solnego, azotowego, siarkowego, wody utlenionej i innych. W ramach inwestycji zapewniamy wykonanie projektu stacji załadowczej UNO, przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji (technicznej + rejestracyjnej) dla jednostki Transportowego Dozoru Technicznego TDT oraz dostawę i montaż na obiekcie. Nie realizujemy samych dostaw stacji NO.

Stacje NO do zbiorników – zakres naszych działań:

  • określenie wymagań dla danej realizacji / inwestycji,
  • wykonanie projektu stacji załadowczej UNO,
  • przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji (technicznej + rejestracyjnej) jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT,
  • dostawa urządzeń UNO na obiekt,
  • montaż elementów osprzętu na obiekcie.

Realizacje wykonujemy kompleksowo razem z produkcją zbiornika chemoodpornego na substancje żrące, stacją UNO oraz wszelkimi instalacjami towarzyszącymi (zbiornik z wanną wychwytującą + rurociągi + UNO). Przeprowadzamy badania odbiorcze i eksploatacyjne.

Baza wiedzy


Stacje NO  projektowanie i zagrożenia podczas eksploatacji

Wywiad z Jarosławem Szumskim – Wiceprezesem Zarządu firmy Elgum-Plus, uprawnionej przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie budowy, modernizacji oraz naprawy urządzeń do załadunku/rozładunku towarów niebezpiecznych. W rozmowie ekspert przybliża temat projektowania stacji, możliwych zagrożeń podczas eksploatacji urządzeń NO i sposobów ochrony.

Przykłady realizacji zbiorników wraz ze stacją UNO rozładunku chemikaliów

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych wraz z wyposażeniem w urządzenia NO, zachęcamy do kontaktu.
    Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.