Zbiorniki na wodę amoniakalną

Woda amoniakalna jest medium, które należy przechowywać w specjalnych, szczelnie zamkniętych zbiornikach chemoodpornych.

Amargo jest dopuszczonym przez UDT producentem zbiorników na substancje żrące, w tym wodę amoniakalną. Dostarczamy zarówno pojedyncze zbiorniki jak i pełne stacje magazynowania wody amoniakalnej. W ich skład wchodzi m.in. układ zbiorników z tworzywa sztucznego, tace chemoodporne chroniące przed wyciekiem, zespoły pomp do rozładunku wody amoniakalnej oraz dozowania roztworu do systemu.

Zbiorniki cechują się niezwykłą trwałością, odpornością na korozję i szczelnością, dzięki czemu możesz mieć pewność, że magazynowana w nich woda amoniakalna nie zmieni swoich właściwości.

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Wyślij zapytanie

Zbiorniki na wodę amoniakalną – pełny zakres działań

 • Odpowiedni dobór zbiornika na wodę amoniakalną, wedle dostarczonej specyfikacji i w razie potrzeby przeprowadzonej wizji lokalnej
 • Zaprojektowane i produkcja dozorowych zbiorników na wodę amoniakalną wraz z przeprowadzeniem wszelkich prób szczelności i późniejszym dołączeniem paszportu zbiornika
 • Wyposażenie zbiornika w tacę chemoodporną o dostosowanej pojemności oraz czujniki przelania i przecieku
 • Montaż zbiornika i wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia w miejscu docelowej eksploatacji
 • Podłączenie do instalacji rozładunkowej z cystern samochodowych oraz do instalacji dozującej wodę amoniakalną

Jak przechowywać wodę amoniakalną

Woda amoniakalna powinna być magazynowana w szczelnych zbiornikach kwasoodpornych. Powinny być one posadowione w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Woda amoniakalna, którą zazwyczaj wykorzystuje się jako czynnik redukujący, sama w sobie nie jest bardzo niebezpieczna, natomiast zagrożenie stanowi amoniak, który może się wydzielać z jej roztworu. Z tego względu należy kontrolować poziom stężenia amoniaku zgodnie z normami emisji. Temperatura przechowywania wody amoniakalnej nie powinna przekraczać 25°C, ponieważ wraz ze zwiększeniem temperatury roztworu wzrasta ilość uwalnianego z niej amoniaku.

Ze względu na to, że amoniak jest gazem żrącym, toksycznym, wybuchowym oraz palnym, należy unikać środowiska innych kwasów. W przypadku zetknięcia z rtęcią, chlorem, bromem, jodem, fluorowodorem i podchlorynami występuje ryzyko samozapłonu. Amoniak bezwodny w kontakcie z wapniem, sodem i chlorem tworzy związki wybuchowe.

Wyprodukujemy zbiornik, który zapewni bezpieczne magazynowanie wody amoniakalnej

Jakie tworzywo zastosować do produkcji zbiornika na wodę amoniakalną?

Roztwory amoniaku są korozyjne dla miedzi, cynku, glinu i ich stopów. Z tego powodu zaleca się, by zbiorniki do magazynowania wodnego roztworu amoniaku były wykonane z szczelnych, chemoodpornych i nie ulegających korozji materiałów. Do tego celu doskonale sprawdzają się zgrzewane arkusze tworzywa (m.in. polietylen PE, HDPE, polipropylen PP) o wysokiej odporności chemicznej.

Produkujemy zbiorniki na wodę amoniakalną o powierzchni użytkowej dobranej do potrzeb Inwestora. Wymiary i kształt zbiornika ustalamy w oparciu o istniejące warunki lokalizacyjne tak, aby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Do magazynowania wody amoniakalnej produkujemy zbiorniki prostopadłościenne lub cylindryczne, które zgrzewamy doczołowo ze wspomnianych wcześniej płyt z tworzywa sztucznego. Dodatkowo proponujemy wannę zabezpieczająco-przechwytującą oraz automatyczny system kontroli przelania i wycieków.

Zbiorniki na wodę amoniakalną podlegają pod dozór UDT (są tzw. zbiornikami dozorowymi). Wiąże się to z przejściem przez procedury Urzędu Dozoru Technicznego, które w pełni realizujemy. W efekcie otrzymujesz od nas zbiornik z odbiorem technicznym UDT.

Gotowy zbiornik montujemy na miejscu i podłączamy do instalacji rozładunkowej z cystern samochodowych, a także do instalacji dozującej roztwór. Rurociągi pomiędzy króćcami zasilania oraz poboru ze zbiornika do miejsc wcięcia w istniejącą instalacji wykonujemy również z tworzywa sztucznego.

Zastosowane tworzyw sztucznych pozwala na uniknięcie korozji, która może pociągnąć za sobą dodatkowe koszty.

Gdzie stosuje się zbiorniki wody amoniakalnej

Zbiorniki magazynowe wodnego roztworu amoniaku (zwanego też wodą amoniakalną techniczną, zazwyczaj w stężeniu do 25%)  stosuje się w wielu branżach – m.in. w przemyśle energetycznym (w reaktorach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), w celu kontroli emisji tlenków azotu (NOx)), w przemyśle gumowym, szklarskim, garbarskim, chemicznym czy farmaceutycznym.

Sprawdź ciekawe materiały

Zbiornik na wodę amoniakalną 25% z odbiorem UDT oraz układem oczyszczania spalin

Odporność chemiczna tworzyw PE i PP w kontekście projektowania i produkcji zbiorników

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.