Sprawdź nasze zbiorniki na kwas azotowy

Kwas azotowy HNO3 jest bezbarwną cieczą, bardzo aktywną chemicznie, która zazwyczaj jest wykorzystywana w 65% roztworze (w zależności od zastosowania wartość stężenia może się zmieniać). Kwas azotowy należy przechowywać w zbiornikach kwasoodpornych, z dala od materiałów łatwopalnych i metali.

Oferujemy zbiorniki z tworzyw sztucznych posiadające wszelkie dopuszczenia UDT-u, które są odporne na substancje agresywne, takie jak m.in. kwas azotowy. Produkowane przez nas zbiorniki nie korodują i niezawodnie pracują przez wiele lat. Mogą być przeznaczone zarówno do posadowienia wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Wyślij zapytanie

Zbiorniki na kwas azotowy – w czym możemy Ci pomóc

 • Dobierzemy odpowiednią pojemność, kształt (gabaryty) i wyposażenie zbiornika na stężony kwas azotowy, który pozwoli na bezpieczne składowanie substancji
 • Zaprojektujemy i wyprodukujemy zbiornik magazynowy HNO3 we własnym zakładzie produkcyjnym, włącznie z przeprowadzeniem niezbędnych prób szczelności
 • Zapewnimy pomoc we wszelkich formalnościach związanych z procedurą UDT, której podlegają zbiorniki dozorowe
 • Nasz doświadczony zespół montażowy dokona posadowienia zbiornika na obiekcie i wszystkich instalacji towarzyszących wraz z uruchomieniem

Jak zaprojektować zbiornik odporny na kwas azotowy

Projektowanie zbiorników na kwas azotowy rozpoczynamy od pozyskania niezbędnych informacji nt. parametrów i ilości medium oraz warunków pracy zbiornika. Nierzadko też umawiamy się na spotkanie w celu przeprowadzenia wizji lokalnej, podczas której weryfikujemy wstępne założenia. Wszystko po to, aby zbiornik, który wyprodukujemy na wymiar spełniał wszystkie potrzeby pod kątem pracy z kwasem azotowym oraz posadowienia dostosowanego do istniejącej infrastruktury.

Warunki bezpiecznego przechowywania kwasu azotowego w zbiornikach

Kwas azotowy powinien być przechowywany w zbiornikach odpornych na korozję. Proponujemy zbiorniki kwasoodporne na wymiar, wykonane z najwyższej jakości materiałów (PE, PP, PVC, PVDF) – tworzywo dobieramy w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporność chemiczną tworzywa sztucznego, które będzie użyte do produkcji zbiornika weryfikujemy już na etapie projektowym. Materiał zbiornika jest podyktowany warunkami, w jakich będzie pracowało urządzenie – m.in. rodzajem substancji (w tym przypadku kwas azotowy), miejscem posadowienia (wewnątrz lub na zewnątrz), temperaturą pracy czy wymaganą pojemnością.

Zbiorniki na HNO3 powinny być umieszczone na tacach kwasoodpornych, które wykonujemy również z tworzywa sztucznego i w określonej pojemności, stosownie do rozmiarów zbiornika oraz obowiązujących przepisów i norm. Wanny wychwytujące będą stanowiły ochronę przed wyciekiem kwasu azotowego poza zbiornik.

Zbiorniki dozorowe kwasu azotowego

Kwas azotowy jest medium, w którego przypadku zbiornik będzie podlegał tzw. dozorowi technicznemu UDT. Zazwyczaj Inwestorzy nie orientują się zbyt dobrze pod kątem regulacji prawnych w zakresie magazynowania i rozładunku substancji żrących.

Nasz zespół kompleksowo zrealizuje działania w obrębie procedury dozorowej, m.in. uzgodni dokumentację techniczno-projektową zbiornika magazynowego na kwas azotowy w Urzędzie Dozoru Technicznego, po czym przejdzie do kolejnego etapu, czyli produkcji.

Zastosowanie zbiorników na kwas azotowy

Zbiorniki na kwas azotowy znajdują zastosowanie we wszystkich w branżach, w których substancja jest wykorzystywana – m.in. w przemyśle chemicznym podczas produkcji nawozów mineralnych, w przemyśle spożywczym do czyszczenia aparatów oraz urządzeń wykonanych ze stali kwasoodpornej, w farmacji, produkcji barwników i lakierów, itp.

Sprawdź ciekawe materiały

Zbiornik na wodę amoniakalną 25% z odbiorem UDT oraz układem oczyszczania spalin

Zbiorniki dozorowe UDT magazynowe na kwas solny HCl wraz z instalacjami towarzyszącymi

Case study: niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego NaOH 50%

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.