Wewnętrzne zbiorniki retencyjne na deszczówkę

Produkujemy i montujemy wolnostojące, bezciśnieniowe zbiorniki na deszczówkę, przeznaczone do retencjonowania wód opadowych wykonane z płyt modułowych tworzywa sztucznego. Wyróżnikiem naszych zbiorników jest przeznaczenie do zabudowy wewnątrz budynków, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości lokalizacyjnych, które pozwoliłyby na zastosowanie zbiornika zewnętrznego. Dzięki temu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z wykopem, wstrzymywać ruchu ulicznego, a realizacja inwestycji skróci się o czas, który w przypadku zbiorników zewnętrznych należałoby poświęcić na uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Wykonywane przez nas zbiorniki na deszczówkę mają konstrukcję prostopadłościenną i mogą być budowane na miejscu, a jeśli jest to możliwe dostarczone na miejsce w całości. Realizacje wykonujemy dla budynków użyteczności publicznej, m.in. biurowców, hoteli, szpitali, szkół itp.

Zakres prac:

 • Konsultacje, wizje lokalne oraz dobór zbiornika na wodę
 • Wykonanie projektu zbiornika lub wsparcie w korzystaniu z bibliotek Revit / technologii BIM
 • Możliwość montażu na miejscu z pojedynczych modułów
 • Wyposażenie zbiornika w odpowiednią armaturę, zależnie od jego funkcji

Wyślij zapytanie

Magazynowanie wody deszczowej w budynku

Działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych pozwalają na zmniejszenie zużycia wody wodociągowej, a co za tym idzie – redukcję odpływu ścieków deszczowych do kanalizacji miejskiej. Mogą one nieść za sobą zarówno korzyści ekonomiczne, jak również środowiskowe. Wykorzystanie wód opadowych w budynku sprowadza się do zaprojektowania i wykonania instalacji, która umożliwi zbieranie tejże wody, jej gromadzenie i kolejno odprowadzanie do punktów poboru.

Jednym z elementów takiego systemu jest zbiornik do gromadzenia wody opadowej o odpowiednio dobranej pojemności. Poza zbiornikami z betonu czy stali najczęściej stosuje się zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych, które lokalizuje się wewnątrz budynku, zazwyczaj na niższej kondygnacji (piwnica, nieużytkowane pomieszczenia) lub na zewnątrz (zbiorniki podziemne lub naziemne – jeśli dysponuje się odpowiednią ilością miejsca).

Odkryj tajniki zbiorników modułowych!

Zwiększ kompetencje w obszarze nowych technologii i wykorzystuj zdobytą wiedzę w swoich projektach i inwestycjach z zakresu instalacji sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Zbiorniki na wodę deszczową – konstrukcja

Zbiorniki do gromadzenia wody opadowej wykonujemy z wykorzystaniem pojedynczych paneli płyt modułowych (technologia AmargTank MultiPower®), które stosujemy do zabudowy korpusu (ścian) zbiornika. Dno / dach zbiornika wykonujemy na bazie litej płyty PP-H. Pokrywa zbiornika jest płaska, pod nią znajdują się wzmocnienia wewnętrzne w celu zwiększenia stabilności konstrukcji. W celu umożliwienia okresowej kontroli oraz przeglądów w zbiorniku umieszczany jest właz rewizyjny. Po zakończeniu montażu wykonujemy próbę szczelności metodą przeskoku iskry elektromagnetycznej.

Przekrój 3D zbiornika na wodę deszczową – widoczna ilość wzmocnień wewnętrznych
Przekrój 3D zbiornika na wodę deszczową (widok od przodu) – widoczna ilość wzmocnień wewnętrznych

Jakie cele realizuje zbiornik na deszczówkę i jakie korzyści dla Inwestora daje system do zagospodarowania wody deszczowej wewnątrz budynków

 • Budowa zbiornika retencyjnego przyczynia się do zmniejszenia kosztów zużycia wody miejskiej, zwolnienia z opłat z tytułu korzystania ze środowiska (z podatku od deszczu zwolnione są obiekty, które odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację) oraz dodatkowych benefitów wynikających z programów i zachęt dla firm wykorzystujących retencję wód deszczowych.

 • Walory wizerunkowe dla obiektu/placówki jako instytucji dbającej o środowisko naturalne, w tym ochronę zasobów wodnych i CSR. Od 2010 roku w Polsce funkcjonują wprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC systemy certyfikacji takie jak m.in. LEED czy BREEAM. Według Raportu PLGBC „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach” opublikowanego w 2020 roku udział certyfikowanej powierzchni biurowej w stosunku do nowoczesnej powierzchni biurowej ogółem wynosi 76% (co daje 9-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym). Zrównoważona gospodarka wodna i redukcja jej zużycia umożliwia uzyskanie 10 punktów i stanowi jedno z krytycznych wymagań niezależnie od poziomu certyfikatu LEED.

 • Wzrost wartości i prestiżu nieruchomości dzięki spełnieniu nowoczesnych trendów i wymagań poprzez zabudowę dedykowanych systemów zagospodarowania wody deszczowej i przeciwdziałania suszy.

 • Zbiornik chroni budynek przez negatywnymi skutkami deszczu nawalnego i podtopieniem przyległego terenu przejmując wodę deszczową w momencie jej większego spiętrzenia. Normy jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków lub wód do ziemi określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 • System pozwala ograniczyć maksymalne przepływy w kanalizacji i zapewni regulowany, kontrolowany odpływ wody deszczowej oraz jej wykorzystanie np. do podlewania zieleni i rozprowadzenia systemu nawadniania na terenie zewnętrznym obiektu (jak wiadomo „miękka” woda deszczowa jest optymalna dla utrzymania zdrowej roślinności – uzdatniona woda miejska nie zawsze im sprzyja).

 • Wykorzystanie pojedynczych płyt modułowych z tworzywa do budowy zbiornika retencyjnego umożliwia zagospodarowanie ciasnych, trudnodostępnych i nieużytkowanych pomieszczeń, które wykluczają posadowienie gotowych konstrukcji.

 • Wybór systemu AmargTank MultiPower umożliwia bezinwazyjny montaż, nie wymagający dodatkowych prac budowlanych (zmiany szerokości drzwi, budowy fundamentu) przez co montaż zbiornika jest stosunkowo szybki, co nie byłoby możliwe przy technologii zbiorników żelbetowych.

 • Zbiorniki na deszczówkę z tworzywa nie posiadają stalowych wzmocnień, które są narażone na korozję, co minimalizuje koszty związane z eksploatacją i okresowymi naprawami.

 • Konstrukcja zbiornika charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sztywnością, co wyklucza ryzyko pęknięć lub uszkodzeń zbiornika.

Zbiornik retencyjny wody deszczowej 15 m3 w biurowcu – przykład realizacji

W ramach inwestycji związanej z budową zbiornika retencyjnego wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną realizowanej dla placówki bankowej wykonaliśmy bezciśnieniowy zbiornik o pojemności 15,5 m3. Ze względu na lokalizację budynku w centrum miasta nie było możliwe zastosowanie zbiornika zewnętrznego, dlatego Inwestor poszukiwał rozwiązania, które pozwoli na wykorzystanie miejsca wewnątrz budynku. Będzie on służył jako zbiornik retencyjny na deszczówkę i wodę opadową do podlewania zieleni i rozprowadzenia systemu nawadniania na terenie zewnętrznym obiektu.

Konstrukcja z płyt modułowych była podyktowana zatem miejscem posadowienia zbiornika, na które zostało przeznaczone pomieszczenie w najniższej kondygnacji budynku biurowo-konferencyjnego, gdzie nie było możliwości wniesienia zbiornika w całości. Zbiornik magazynowy wody deszczowej został zaprojektowany i wykonany z polipropylenu z grupy PP-C i PP-H.

Model 3D zbiornika bezciśnieniowego retencyjnego na deszczówkę wybudowanego w budynku biurowym
Zbiornik na wodę opadową w trakcie montażu – miejsce na jego posadowienie było bardzo ograniczone, co uniemożliwiło wykonanie zdjęcia z dalszej odległości

Parametry zbiornika na deszczówkę zabudowanego w jednym z pomieszczeń biurowca:

 • Zbiornik zaprojektowany w kształcie prostopadłościanu, maksymalne wymiary bryły zewnętrzne: 3400 x 2800 x 2124 mm (długość x szerokość x wysokość)
 • Wymiary wewnętrzne zbiornika według szkicu 3250 x 2650 x 2100 mm (długość x szerokość x wysokość)
 • Pojemność całkowita: 15,5 m³
 • Obliczeniowa żywotność zbiornika: 20 lat
 • Temperatura obliczeniowa czynnika roboczego: 20°C
 • Temperatura robocza otoczenia: 20°C
 • Czynnik roboczy: woda

Wyposażenie zbiornika na deszczówkę:

 • króciec kołnierzowy z kołnierzem luźnym (zasilanie)
 • konano 90 stopni (przelew bezpieczeństwa)
 • króciec bosy (przyłącze pompy)
 • króciec rurowy z gwintem zewnętrznym (spust awaryjny)

Elementy dodatkowe:

 • nadbudowa rewizyjna i włazowa
 • rura przelewowa
 • odpowietrzenie zbiornika

Właz kwadratowy o wymiarze 500 x 500 mm będzie pełnił funkcję serwisową / inspekcyjną oraz do wprowadzenia pompy zalewowej (dzięki niej woda ze zbiornika będzie doprowadzana do centralki wód deszczowych).

BIM

Projektowanie zbiorników modułowych

Wykorzystaj potencjał technologii BIM

Projektujesz instalacje sanitarne i przeciwpożarowe, których element stanowi zbiornik magazynowy wody? Pobierz biblioteki Revit zbiorników AmargTank MultiPower®, które są odpowiedzią na aktualne trendy i wysokie wymagania stawiane przez branżę instalacyjną. Modele BIM niosą szereg korzyści dla projektantów, wykonawców i inwestorów.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania wód opadowych, który znajduje zastosowanie wewnątrz budynku, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.