Oferujemy cylindryczne poziome podziemne zbiorniki chemoodporne PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej o średnicy od 1000 do 4000 mm, o przekroju profilowym

Dodatkowo, w zależności od zastosowania i potrzeb, zbiorniki wyposażamy w kominy z włazami i pokrywami, systemy detekcji wycieku do przestrzeni międzyściankowej, czujniki pomiaru poziomu, sygnalizacji napełnienia itp.

Zbiorniki są przeznaczone do posadowienia jako podziemne lub częściowo zagłębione, a ze względu na obciążenia komunikacyjne jako przejazdowe lub nieprzejazdowe.

Zbiorniki produkowane są technologią nawojową, która opiera się o system ekstrudowanych ścianek i profili nakładanych w jednoczesnym procesie wraz z podgrzewaniem stalowego obrotowego rdzenia prowadzącego (swego rodzaju formy usuwanej po ostygnięciu i przy zmianie średnicy). W kolejnym etapie następuje dalsza obróbka znana z sektora termoplastów. W efekcie powstaje bezspoinowa, uformowana na dany kształt i wymiar rura – czyli nasza część cylindryczna zbiornika – pobocznica, z wyeliminowaniem większości barier i ograniczeń związanych z wytwarzaniem zbiorników z prefabrykowanych płyt tworzywa.

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>. Produkcja z wykorzystaniem linii nawojowej jest zgodna z normą europejską DIN 16 961. Zależnie od formy zakończenia odcinków rur do dostaw będą dołączane certyfikaty jakości, w tym według normy EN 10 204-2.2.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Wyślij zapytanie

W zależności od przeznaczenia produkujemy:

 • zbiorniki podziemne magazynowe do przechowywania substancji ciekłych i żrących,
 • zbiorniki podziemne do retencjonowania wody deszczowej, technicznej, pitnej itp.,
 • komory techniczne podziemne oraz obudowy przepompowni, separatorów i urządzeń.
Średnica
wewnętrzna rury
Warianty
konstrukcji
Warianty
posadowienia
Sztywność
obwodowa
Odporność
temperaturowa
od 1000 do 4000 mmjednobryłowe lub wielomodułowepodziemne lub częściowo zagłębioneSN2/SN4/SN8/inna
według projektu
od −30°C do +60°C
innowacyjne zbiorniki z tworzywa produkowane metodą nawojową

Najważniejsze linie produktowe z zakresu chemoodpornych zbiorników podziemnych

 • zbiorniki magazynowe dozorowe na stężony kwas siarkowy 96-98% o ściance litej jednorodnej w przekroju (posadowienie podziemne w katafalku betonowym)
 • chemoodporne, dwuścienne zbiorniki magazynowe UDT podziemne odcieków kwasu siarkowego, popłuczyn, ścieków przemysłowych wraz z modułową chemoodporną pompownią z systemem stałego monitorowania przestrzeni międzyściankowej i detekcji ewentualnych awarii / uszkodzeń przeciwdziałającym i zapobiegającym wyciekom związków chemicznych – wykonanie z gęstousieciowanego polietylenu PE100 / PE100 RC
 • chemoodporne dwuścienne zbiorniki magazynowe UDT podziemne np. na PIX – z izolacją / ogrzewaniem
 • podziemne zasobniki ścieków oraz akumulatory gorącej wody w instalacjach odzysku ciepła wykonane z niekorodującego tworzywa – polietylenu odpornego na wysokie temperatury PE-RT (Polyethylene Resistance to Temperature)
 • komory / obudowy  zasuw / pomp wykonane z polietylenu PE-HD
 • kompaktowy polietylenowy odstojnik popłuczyn z rury niekarbowanej PE-HD, dwuściennej z gładkimi ściankami – zewnętrzną czarną, gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję wraz z układem pompowym wody nadosadowej i zintegrowanym wspawanym ekstruzyjnie fabrycznie pionem tłocznym oraz systemem sterowania – jako kompletne działające urządzenie

Najważniejsze zalety zbiorników podziemnych z tworzywa sztucznego

 • Stuprocentowa szczelność, którą zapewnia spawanie ekstruzyjne
 • Długookresowa trwałość
 • Całkowita odporność na korozję
 • Podwyższona niezawodność oraz zwiększona odporność na przemarzanie (podwójna ścianka)
 • Szeroki zakres odporności chemicznej
 • Pełna odporność na promieniowanie UV
 • Niewielki ciężar
 • Możliwość stosowania dowolnych długości i pojemności zbiorników dopasowanych do indywidualnych potrzeb projektowych przy zachowaniu całkowicie jednorodnej konstrukcji zbiornika oraz układów zbiorników szeregowych lub równoległych
 • Łatwy i szybki montaż, także w warunkach zimowych
 • Szybkie wykonanie robót przez dostarczenie gotowego zbiornika lub jego elementów w formie prefabrykatów, co ma znaczenie przy obniżeniu kosztów m.in. z tytułu zajmowania pasa drogowego, odwodnienia wykopów lub terminu wykonania robót
 • Brak wymagania w zakresie stosowania kosztownych ław fundamentowych do posadowienia zbiornika w przeciwieństwie do ciężkich konstrukcji z materiałów sztywnych
 • Możliwość posadowienia zbiornika w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami
 • Uniwersalność zastosowań

Zastosowanie zbiorników podziemnych

Zbiorniki podziemne lub częściowo zagłębione z tworzyw sztucznych PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej znajdują zastosowanie w magazynowaniu lub retencji:

 • agresywnych ścieków przemysłowych,
 • ścieków sanitarnych, komunalnych (retencja ścieków, np. z basenu/hotelu/uzdrowiska – w celu odzysku ciepła ze ścieków dzięki zabudowie systemowej wężownicy połączonej z pompą ciepła),
 • wody deszczowej, technicznej, pitnej itp.,
 • substancji biorących udział w procesach technologicznych w przemyśle rolno-spożywczym (np. roztwór saletrzano-mocznikowy – RSM),
 • płynnych odchodów zwierzęcych (np. gnojowica),
 • płynnych substancji zawierających związki chemiczne (np. solanka, AdBlue).

Zbiorniki mogą być również wykorzystywane jako komory techniczne podziemne (szczelne wodoodporne komory pompowe, zasuw, armatury) oraz obudowy przepompowni, separatorów, urządzeń technologicznych lub innego wyposażenia.

CIEKAWE ARTYKUŁY

Planujesz inwestycję? Nie szukaj oszczędności na etapie koncepcji! Wywiad przedstawicieli Amargo i biura VTU Engineering Polska

Wywiad: Produkcja innowacyjnych zbiorników z tworzyw termoplastycznych metodą nawojową – co przemysł na niej zyska?

Magazynowanie stężonego kwasu siarkowego H2SO4 (VI) w wielkogabarytowych zbiornikach z tworzywa

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika podziemnego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika podziemnego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.