Poprzez ekspercką wiedzę i doświadczenie dostarczamy rozwiązania, które realizują cele i wyzwania naszych Klientów

Amargo to dostawca rozwiązań dla przemysłu i polski producent zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych. Kluczowym obszarem naszych działań jest wsparcie projektowe, produkcja i montaż zbiorników chemoodpornych oraz wewnętrznych zbiorników na wodę – w każdej przestrzeni, niezależnie od jej parametrów i stopnia skomplikowania całego procesu.

Poza zbiornikami realizujemy kompletne instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące (rury pojedyncze i dwuścienne z systemem detekcji) oraz transport oparów / gazów do instalacji oczyszczania. Dodatkowo wykonujemy urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – stanowiska NO wraz z odbiorem TDT.

Przedsiębiorstwa przemysłowe

Nasze zbiorniki i instalacje realizują cele Klientów z szeregu branż przemysłowych, m.in.: energetyki, automotive, farmacji, chemii, petrochemii, przemysłu farb i lakierów, przemysłu spożywczego, celulozowo-papierniczego, włókienniczego, hutniczego, metalurgicznego, oponiarskiego, SUW, zakładów wodociągowych, oczyszczalni ścieków.

Budynki użyteczności publicznej

Produkujemy zbiorniki przeznaczone do pracy w obiektach użyteczności publicznej: ośrodkach zdrowia (szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, sanatoriach), hotelach, pensjonatach, szkołach, budynkach wielorodzinnych (bloki, wieżowce, kamienice), czy obiektach sakralnych.

Biura projektów technologicznych

Realizujemy inwestycje we współpracy z biurami projektowymi – jesteśmy z naszymi Klientami od momentu doradztwa w zakresie wyboru koncepcji, poprzez prace projektowe, aż po produkcję, dostawę i montaż rozwiązań. Wspieramy biura projektowe wiedzą techniczną w zakresie rozważanych rozwiązań, wskazujemy harmonogram i szacunkowe koszty.

Realizujemy cele naszych Klientów

Doskonale rozumiemy, że zbiornik i instalacja to tylko odcinek drogi do osiągnięcia celu. My znamy te potrzeby i potrafimy sprostać wyzwaniom, przed jakimi właśnie stoisz. Pomożemy Ci dobrać odpowiednie rozwiązania, określić koszt inwestycji oraz osadzić ją w czasie. Na co dzień współpracujemy z projektantami, firmami projektowo-wykonawczymi oraz bezpośrednio z przedstawicielami zakładów przemysłowych (działów technicznych, UR, BHP, inwestycyjnych).

Działy produkcji, techniczne, UR

Pomagamy osobom odpowiedzialnym za produkcję optymalizować procesy i realizować zadania mające na celu m.in. zwiększenie produkcji, zachowanie jej ciągłości czy modernizacje dotychczasowych rozwiązań.

Działy odpowiadające za bezpieczeństwo BHP

Wdrażamy rozwiązania, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy w zakładzie poprzez zmniejszenie ryzyk związanych z procesami technologicznymi oraz ograniczenie zagrożeń w obrębie magazynowania i przetwarzania substancji.

Działy inwestycyjne przedsiębiorstw

Wskazujemy na optymalne kroki nowych inwestycji, które ograniczają ryzyko niepowodzenia projektu i pozwalają na jego ocenę pod kątem opłacalności. Realizujemy zadania, które przekładają się na oszczędności finansowe.

Jako dostawca rozwiązań dla przemysłu i producent zbiorników z tworzyw sztucznych w ramach inwestycji zapewniamy:

 • opracowanie projektu technicznego zbiornika,
 • dobór właściwego rozwiązania,
 • produkcję zbiornika i elementów instalacji,
 • dostawę i montaż na obiekcie,
 • wyposażenie w niezbędną armaturę,
 • serwis zbiorników,
 • kompleksową obsługę formalnoprawną.

Wśród najczęstszych problemów, celów i wyzwań przed jakimi stoją nasi Klienci są:

 • zachowanie ciągłości produkcji dzięki wymianie zbiorników na nowe ze względu na ich zużycie w wyniku eksploatacji lub koniec okresu żywotności,
 • optymalizacja procesu produkcyjnego, zmiana rodzaju produkcji ze względu na niewystarczającą wydajność, rozbudowa, relokacje instalacji, modernizacje zużytych lub przestarzałych rozwiązań, które warunkują konieczność budowy zbiorników dostosowanych do nowych warunków pracy,
 • zwiększenie produkcji, a tym samym zapotrzebowania na magazynowane substancje, co generuje potrzebę budowy dużego zbiornika,
 • optymalizacja kosztów i poprawa bezpieczeństwa pracy w zakładzie poprzez zmianę sposobu magazynowania (np. z wielu IBC na jeden większy zbiornik),
 • nowe inwestycje, w których zbiorniki chemoodporne wraz z instalacjami towarzyszącymi lub zbiorniki na wodę stanowią istotne ogniwo.
zakład producenta zbiorników z tworzyw sztucznych

Nowoczesny park maszynowy

Nasz park maszynowy jest wyposażony w roboty spawające, obróbcze, niezawodny sprzęt europejskich producentów (m.in. Wegener, Leister, Kimla). Aktualnie wdrażamy linię do produkcji zbiorników z tworzywa technologią nawojową oraz linię do produkcji zbiorników, aparatów i urządzeń z kompozytów w połączeniu z chemoodpornym linerem.

producent bezciśnieniowych zbiorników na chemie z tworzywa

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Prace realizujemy zgodnie z aktualnymi normami i rozporządzeniami oraz uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych. Nasi pracownicy są przeszkoleni i posiadają certyfikaty akredytowanych ośrodków.

zbiorniki i instalacje chemoodporne dla przemysłu

Spełnienie restrykcyjnych norm i przepisów prawnych

Zbiorniki produkujemy zgodnie z aktualnymi normami i rozporządzeniami, rygorystycznymi standardami normy DVS 2205 oraz precyzyjnymi zapisami normy zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020, które określają najlepszą możliwą technologię budowy zbiorników z tworzyw termoplastycznych oraz materiałów kompozytowych wraz z wysoce chemoodporną warstwą/wykładziną.

Certyfikowane i atestowane materiały

Do produkcji zbiorników chemoodpornych wykorzystujemy wysokiej jakości certyfikowane półprodukty z termoplastycznych tworzyw sztucznych marek SIMONA, Roechling, Georg Fischer czy Agru oraz granulat renomowanych europejskich producentów. Zbiorniki na wodę wykonujemy z prefabrykowanych płyt MultiPower z tworzywa PP-COPO lub HDPE posiadającego atest Państwowego Zakładu Higieny.

Kooperacja z biurami projektowymi

Doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi zaowocowało realizacją wielu ciekawych projektów. Nasz model kooperacji zakłada wspólne wykonanie projektu, dobór odpowiedniej pojemności, gabarytów i technologii zbiornika, jak również konfigurację proponowanej koncepcji. Przez cały proces przechodzimy razem z projektantami – wspólnym celem jest sprostanie wszelkim wyzwaniom technicznym.

nowa hala produkcyjna amargo wytwórcy bezciśnieniowych zbiorników na chemie

Własne laboratorium i dział B+R

Od 15 lat pogłębiamy wiedzę i doświadczenie oraz wciąż udoskonalamy park maszynowy. Posiadamy znakomicie wyposażony dział kontroli jakości (maszyna wytrzymałościowa, badania ultradźwiękowe). Aktualnie inwestujemy w nowe technologie, dział badawczo-rozwojowy i laboratorium, a także poszerzamy zakres produkcji i stosowane metody obróbki tworzyw termoplastycznych oraz kompozytów.

Hala produkcyjna Amargo – przestrzeń, w której powstają Twoje zbiorniki

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Zbiorniki Amargo, wpisują się w Europejski Zielony Ład, redukcję emisji CO2, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, dekarbonizację, gospodarkę w obiegu zamkniętym, wykorzystanie wodoru czy przemysł baterii.

Dbamy o zrównoważony rozwój

Troszczymy się o naszą planetę – to bardzo ważny element strategii naszej firmy i dotyczy on każdego obszaru naszej działalności. Aktualnie prowadzimy badania z firmą zewnętrzną pod kątem możliwości zastosowania żywic ekologicznych, niskoemisyjnych, bezstyrenowych. Prace stanowią bardzo ważny element strategii Amargo.

Prowadzimy recykling tworzyw i ograniczamy emisję CO2

Zmniejszyliśmy znacznie zużycie energii elektrycznej, modernizując system ogrzewania i systemy produkcyjne (kotły kondensacyjne, nagrzewnice z ograniczoną emisją NOx, oświetlenie LED, ekologiczne auta). Za nami także inwestycja ogniwa fotowoltaiczne, prowadzimy segregację odpadów i szereg innych działań chroniących środowisko.

Mamy wpływ na środowisko naturalne

Tworzymy zabudowy oczyszczalni ścieków, wkłady zabezpieczające zbiorniki chemiczne przed wyciekami, wkłady do biokompostowania, biofiltry, absorbery, tace wychwytujące – wszystko po to, by żadne odpady nie groziły środowisku.

Masz pytanie z zakresu naszych działań? Prześlij je do nas – to może być początek dobrej współpracy!