Eksperci Amargo – dostarczamy rozwiązania dla przemysłu

Amargo to dostawca rozwiązań dla przemysłu i polski producent zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych. Kluczowym obszarem naszych działań jest wsparcie projektowe, produkcja i montaż naziemnych zbiorników chemoodpornych, wewnętrznych zbiorników na wodę oraz zbiorników podziemnych – w każdej przestrzeni, niezależnie od jej parametrów i stopnia skomplikowania całego procesu.

Poza zbiornikami realizujemy kompletne instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące, mieszające (rury pojedyncze i dwuścienne z systemem detekcji) oraz gazociągi – transport oparów / gazów do instalacji oczyszczania. Dodatkowo wykonujemy urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – stanowiska NO wraz z odbiorem TDT.

Komu pomagamy?

Wykonujemy zadania dla szeregu branż przemysłowych (bezpośrednio lub współpracując z biurami projektowymi): przemysłu ciężkiego, energetycznego (elektrociepłownie), farmaceutycznego, petrochemicznego, chemicznego, przemysłu farb i lakierów, spożywczego (m.in. browary, producenci napojów), celulozowo-papierniczego, włókienniczego, hutniczego, metalurgicznego, oponiarskiego, stacji uzdatniania wody, zakładów wodociągowych, oczyszczalni ścieków.

Poza przemysłem realizujemy zbiorniki przeznaczone do pracy w obiektach publicznych: ośrodkach zdrowia (szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, sanatoriach), hotelach, pensjonatach, szkołach, budynkach wielorodzinnych (bloki, wieżowce, kamienice), czy obiektach sakralnych.

Realizujemy cele naszych Klientów

Doskonale rozumiemy, że zbiornik to tylko odcinek drogi do osiągnięcia celu. Współpracujemy z projektantami, firmami projektowo-wykonawczymi, przedstawicielami zakładów przemysłowych (działów technicznych, UR, BHP, inwestycyjnych) i pomagamy m.in. w:

 • wymianie zbiorników na nowe ze względu na ich zużycie w wyniku eksploatacji lub koniec okresu żywotności w celu zachowania ciągłości produkcji,
 • optymalizacji procesu produkcyjnego, zmianie rodzaju produkcji ze względu na niewystarczającą wydajność, rozbudowie, relokacjach instalacji, modernizacjach zużytych lub przestarzałych rozwiązań, które warunkują konieczność budowy zbiorników dostosowanych do nowych warunków pracy,
 • zwiększeniu produkcji, a tym samym zapotrzebowania na magazynowane substancje, co generuje potrzebę budowy dużego zbiornika,
 • optymalizacji kosztów i poprawie bezpieczeństwa pracy w zakładzie poprzez zmianę sposobu magazynowania (np. z wielu IBC na jeden większy zbiornik),
 • nowych inwestycjach, w których zbiorniki chemoodporne wraz z instalacjami towarzyszącymi lub zbiorniki na wodę stanowią istotne ogniwo.

Jako dostawca rozwiązań dla przemysłu i producent zbiorników z tworzyw sztucznych w ramach inwestycji zapewniamy:

 • wsparcie na etapie projektowym,
 • dobór właściwego rozwiązania,
 • produkcję zbiornika i elementów instalacji,
 • dostawę i montaż na obiekcie,
 • wyposażenie w niezbędną armaturę,
 • serwis zbiorników,
 • kompleksową obsługę formalnoprawną.

Szczegółowe opisy naszych realizacji produkcji zbiorników bezciśnieniowych dla przemysłu i obiektów publicznych znajdziesz tutaj >>.

Nowoczesny park maszynowy

Nasz park maszynowy jest wyposażony w roboty spawające, obróbcze, niezawodny sprzęt europejskich producentów (m.in. Wegener, Leister, Kimla). Aktualnie wdrażamy linię do produkcji zbiorników z tworzywa technologią nawojową oraz linię do produkcji zbiorników, aparatów i urządzeń z kompozytów w połączeniu z chemoodpornym linerem.

Producent zbiorników z certyfikatem UDT

Prace realizujemy zgodnie z aktualnymi normami i rozporządzeniami oraz uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych. Nasi pracownicy są przeszkoleni i posiadają certyfikaty akredytowanych ośrodków.

Spełnienie restrykcyjnych norm i przepisów prawnych

Zbiorniki produkujemy zgodnie z aktualnymi normami i rozporządzeniami, rygorystycznymi standardami normy DVS 2205 oraz precyzyjnymi zapisami normy zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020, które określają najlepszą możliwą technologię budowy zbiorników z tworzyw termoplastycznych oraz materiałów kompozytowych wraz z wysoce chemoodporną warstwą/wykładziną.

Sprawdzone, certyfikowane i atestowane materiały

Do produkcji zbiorników chemoodpornych wykorzystujemy wysokiej jakości certyfikowane półprodukty z termoplastycznych tworzyw sztucznych marek SIMONA, Roechling, Georg Fischer czy Agru oraz granulat renomowanych europejskich producentów. Zbiorniki na wodę wykonujemy z prefabrykowanych płyt MultiPower z tworzywa PP-COPO lub HDPE posiadającego atest Państwowego Zakładu Higieny.

Kooperacja z biurami projektowymi

Doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi zaowocowało realizacją wielu ciekawych projektów. Nasz model kooperacji zakłada wspólne wykonanie projektu, dobór odpowiedniej pojemności, gabarytów i technologii zbiornika, jak również konfigurację proponowanej koncepcji. Przez cały proces przechodzimy razem z projektantami – wspólnym celem jest sprostanie wszelkim wyzwaniom technicznym.

Producent zbiorników przemysłowych, który inwestuje we własne laboratorium i dział badawczo-rozwojowy B+R

Od 15 lat pogłębiamy wiedzę i doświadczenie oraz wciąż udoskonalamy park maszynowy. Posiadamy znakomicie wyposażony dział kontroli jakości (maszyna wytrzymałościowa, badania ultradźwiękowe). Aktualnie inwestujemy w nowe technologie, dział badawczo-rozwojowy i laboratorium, a także poszerzamy zakres produkcji i stosowane metody obróbki tworzyw termoplastycznych oraz kompozytów.

Budowa nowej hali produkcyjnej

Dbamy o zrównoważony rozwój

Troszczymy się o naszą planetę – to bardzo ważny element strategii naszej firmy i dotyczy on każdego obszaru naszej działalności.

Prowadzimy recykling tworzyw sztucznych i ograniczamy emisję CO2

Zmniejszyliśmy znacznie zużycie energii elektrycznej, modernizując system ogrzewania i systemy produkcyjne (kotły kondensacyjne, nagrzewnice z ograniczoną emisją NOx, oświetlenie LED, ekologiczne auta). Przygotowujemy się do inwestycji w ogniwa fotowoltaiczne, prowadzimy segregację odpadów i szereg innych działań chroniących środowisko.

Troska o środowisko ma również odzwierciedlenie w naszej produkcji

Tworzymy zabudowy oczyszczalni ścieków, wkłady zabezpieczające zbiorniki chemiczne przed wyciekami, wkłady do biokompostowania, biofiltry, absorbery, tace wychwytujące – wszystko po to, by żadne odpady nie groziły środowisku.

Masz pytanie z zakresu naszych działań? Prześlij je do nas – to może być początek dobrej współpracy!