Oferujemy rurowe półprodukty i produkty końcowe przy wykorzystaniu nowej linii nawojowej.

Wytwarzamy wytrzymałe, niekumulujących naprężeń rurowe zbiorniki chemoodporne o dużych gabarytach, bez ograniczeń grubości ścianki (w przypadku ścianki litej), przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach i z medium o wysokiej gęstości. Dodatkowo oferujemy w produkcji seryjnej beznaprężeniowe rury, kanały oraz cylindry pod zindywidualizowane potrzeby i parametry. Wszystko w oparciu o technologię SafeSeamLess, dzięki której możemy zapewnić Ci m.in. optymalizację kosztów i więcej możliwości technicznych, których nie dają zwykłe płyty lite tworzywa.

Zapraszamy do współpracy zewnętrzne podmioty inżynieryjno-wykonawcze, instytucje, działy B+R oraz twórców innowacyjnych i nietypowych zastosowań.

Zbiorniki na chemikalia i cylindry zbiorników

Przemysłowe zbiorniki cylindryczne pionowe chemoodporne magazynowe i procesowe (technologiczne) lub pojedyncze cylindry zbiorników o dużych gabarytach, w kilku wariantach grubości ścianek – większe możliwości w zakresie medium i parametrów pracy

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych

Wytrzymałe rury z tworzyw termoplastycznych dla systemów instalacyjnych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym, infrastrukturalnym o nietypowych średnicach

Elementy systemów wentylacyjnych

Kanały, kominy, wyrzutnie chemoodporne o dużych przekrojach oraz elementy układów oczyszczania gazów (absorbery, skrubery, obudowy filtrów z węglem aktywnym, biofiltry)

Ekopiwniczki i kontenery z tworzywa

Chemoodporne, całkowicie szczelne podziemne kontenery do zabudowy technicznych elementów np. pomp, sterowni, czujników, przepustnic, zasuw – naziemne i podziemne o kilkudziesięcioletniej trwałości (50–100 lat)

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

Możemy dla Ciebie wykonać zarówno sam półprodukt rura/cylinder, jak również zrealizować dodatkowe usługi obróbki zamówionych półproduktów z tworzywa, a w tym:

 • obróbkę CNC – wycinanie wszelkiej gamy otworów i kształtów,
 • spawanie, w tym wspawywanie dna, dennic, króćców itd.,
 • zgrzewanie na długości – tworzenie długich odcinków np. 2 x 7 mb.

Dodatkowo wykonujemy:

 • izolację cieplną, systemy ogrzewania,
 • wyposażenie w drabinę i inne elementy wyposażenia,
 • system detekcji wycieków (dla wariantu dwuściennego),
 • obliczenia, analizy numeryczne, prototypowanie – przy zaawansowanych rozwiązaniach.

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Wyślij zapytanie

Wysokowydajna technologia SafeSeamLess do produkcji zbiorników, rur i cylindrów z tworzyw sztucznych – co możesz zyskać?

SafeSeamLess to technologia Amargo związana z produkcją zbiorników / rur / cylindrów w oparciu o nowoczesną linię nawojową. Ścianki produktów końcowych lub półproduktów wykonujemy jako:

 • pełną, litą ściankę pozbawioną naprężeń, bez ograniczeń grubości (możliwość budowy stosunkowo wysokich zbiorników / cylindrów o małej średnicy, przeznaczonych do pracy w wysokiej temperaturze, z medium o wysokiej gęstości),
 • ściankę litą od wewnątrz, wzmocnioną profilem okrągłym (MultiLayer – profilowanie, bez zewnętrznej powłoki; MultiLayer DoubleWall – profilowanie + dodatkowa warstwa zewnętrzna).

Brak ograniczeń technologicznych

W zależności od Twoich wymagań jesteśmy w stanie wykonać niestandardowe typy i średnice rur, których nie da się osiągnąć przy wykorzystaniu stosowanego przez Ciebie rozwiązania

Indywidualne parametry techniczne

Półprodukty lub produkty finalne możemy wyprodukować pod Twoje konkretne potrzeby i parametry, m.in. typ, wytrzymałość, profilowanie, zbrojenie, rodzaj warstw czy kolor

Wzrost potencjału produkcyjnego

Mamy naprawdę duże moce przerobowe. Dzięki dyspozycji trzema zmianami produkcyjnymi i bardzo dużej wydajności jesteśmy w stanie realizować dla Ciebie produkcję seryjną – Ty nie musisz się o nic martwić

Optymalizacja kosztów względem korzyści

W porównaniu do rur, cylindrów z tworzyw inne materiały takie jak np. beton czy stal cechują się nieopłacalnym stosunkiem kosztów do korzyści ze względu na krótki czas żywotności i wysokie koszty konserwacji

Doskonałe właściwości użytkowe

Rury wykonane z różnych gatunków tworzyw sztucznych zapewniają doskonałe właściwości w zakresie ochrony przed korozją, przeciekami, przemieszczaniem się rur i infiltracją

Zaawansowane rozwiązania

W przypadku nietypowych i zaawansowanych rozwiązaniach oferujemy wykonanie obliczeń, analiz numerycznych FEM / Ansys i symulacji, jak również realizację badań, pomiarów i testów prototypu w naszym laboratorium

Półprodukty i produkty końcowe z rury nawojowej – z kim współpracujemy

Proponujemy współpracę w zakresie seryjnego wytwarzania zbiorników, rur i cylindrów z tworzyw termoplastycznych. Dzięki nowoczesnej linii technologicznej, która wzmacnia potencjał produkcyjny Amargo wspieramy, optymalizujemy i przyczyniamy się do wzrostu podmiotów realizujących zadania dla przemysłu.

Oferujemy produkcję seryjną w ramach zleceń opartych na gotowych projektach technicznych, jak również w ramach kompleksowych prac tj. od wykonania obliczeń, analiz numerycznych FEM / Ansys i symulacji, przez realizację badań, pomiarów i prototypowania w naszym laboratorium.

Producenci zbiorników przemysłowych magazynowych lub procesowych

Producenci systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych

Producenci układów wentylacji i oczyszczania gazów przemysłowych

Firmy inżynieryjno-wykonawcze

Zakłady techniki sanitarnej

Firmy realizujące przemysłowe prace badawczo-rozwojowe B+R

Poznaj charakterystykę rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań przemysłowych

Rury i cylindry zbiorników są produkowane tzw. metodą nawojową nazywaną w Amargo SafeSeamLess. Bazuje ona na systemie ekstrudowanych ścianek i profili nakładanych w jednoczesnym procesie wraz z podgrzewaniem stalowego obrotowego rdzenia prowadzącego („formy” usuwanej po ostygnięciu i przy zmianie średnicy). W kolejnej fazie zachodzi dalsza obróbka znana z sektora termoplastów. Efektem jest uformowana na dany kształt i wymiar bezspoinowa rura.

Najważniejsze cechy charakterystyczne rur i cylindrów z tworzyw sztucznych produkowanych metodą nawojową SafeSeamLess:

 • zakres średnic: 1000÷4000 mm
 • zakres długości: do 10÷13 m
 • rodzaj konstrukcji: jednobryłowa lub wielomodułowa
 • zakres odporności temperaturowej: od −30°C ÷ +60°C
 • stosowane tworzywa: polietylen o wysokiej gęstości (PE80 i PE100), homopolimer polipropylenu PP-H, polipropylen trudnopalny (PP-S) oraz inne do potwierdzenia przez producenta
 • całkowita odporność na korozję
 • brak szwów spawalniczych ani innych słabych punktów − rury są całkowicie monolityczne, co zapewnia wysoką szczelność
 • możliwość zastosowania systemu rur w gruncie nawet pod dużymi obciążeniami (sztywność obwodowa SN2, SN4, SN8 lub inna według projektu) bez pęknięć lub przemieszczeń
 • długookresowa trwałość (wysoka żywotność systemów)

Rurowe zbiorniki nawojowe i gotowe cylindry

Oferujemy kompleksową produkcję chemoodpornych zbiorników nawojowych lub cylindrów z dwuściennych rur do przechowywania / magazynowania / retencji wody technicznej, deszczowej, substancji ciekłych i agresywnych ścieków pochodzących z przemysłu. Eliminacja ograniczeń, jakie występują przy użyciu płaskich zgrzewanych ekstrudowanych płyt tworzywa daje możliwości:

 • uzyskania większych gabarytów zbiornika / cylindra,
 • uzyskania stosunkowo wysokich zbiorników / cylindrów przy jednocześnie małej średnicy (co bywa niemożliwe w przypadku technologii AmargTank ClassicWeld z płyt litych)
 • uzyskania kilku wariantów ścianki w zależności od potrzeb (parametrów pracy), w tym ścianki w pełni litej o dowolnej grubości, jak również ścianki profilowanej,
 • budowy zbiorników / cylindrów, które sprostają pracy w wysokich temperaturach,
 • wytworzenia zbiorników / cylindrów do pracy z medium o wysokiej gęstości.

Systemy rurowe z tworzywa do aplikacji przemysłowych

Oferujemy szeroką gamę rurociągów tworzywowych jedno- lub dwuściennych o dużych średnicach.

Elementy instalacji wentylacyjnych

Proponujemy wykonanie elementów instalacji wentylacyjnych / kominów chemoodpornych z tworzyw sztucznych o dużych przekrojach, stosowanych w agresywnym środowisku przemysłowym. Oprócz przewodów wentylacyjnych realizujemy urządzenia towarzyszące (układy oczyszczania gazów: absorbery, desorbery, skrubery, płuczki, biofiltry oraz filtry z węglem aktywnym) w oparciu o dostarczone projekty (nie projektujemy technologii).

Produkcja może opierać się zarówno na standardowych tworzywach termoplastycznych, jak również specjalnych tworzywach realizujących indywidualne wymagania Klienta np. pod kątem kolorystyki, właściwości elektroprzewodzących, antyzapalności czy antybakteryjności.

Zbiorniki rurowe jako ekopiwniczki, obudowy, komory etc.

Poza standardowymi zbiornikami realizujemy odporne chemicznie i niekorodujące obudowy / komory techniczne przepompowni, separatorów, przeznaczone na armaturę i urządzenia technologiczne (układy pompowe, sterowanie, filtry) do zastosowania naziemnego lub podziemnego.

Zabudowy są wytwarzane z wytrzymałego, o kilkudziesięcioletniej trwałości (50-100 lat), całkowicie szczelnego materiału. Dzięki temu użytkownik zyskuje:

 • ograniczenie kosztów związanych z dodatkową izolacją,
 • eliminację czasu i prac w zakresie zbrojenia, murowania, tynkowania, zabezpieczeń od wody, wilgoci etc.
 • możliwość wykorzystania obudów pod różne zastosowania − poza obudowani układów technologicznych i urządzeń m.in. schrony podziemne, pomieszczenia techniczne, magazynowe, piwniczki, przejścia i przepusty.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz wsparcia w zakresie produkcji seryjnej zbiorników, rur, cylindrów nawojowych z tworzyw termoplastycznych, skontaktuj się z nami.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.