Wykładziny chemoodporne

Realizujemy wykładziny chemoodporne, zarówno dla wyeksploatowanych, jak i nowo budowanych zbiorników stalowych lub żelbetonowych. Zabezpieczenie gwarantuje odporność na działanie żrących substancji, eliminuje ryzyko korozji, a tym samym wydłuża żywotność konstrukcji. Uszczelnienie wykładziną z tworzywa pozwala zoptymalizować koszty realizacji i zrealizować prace montażowe w możliwie krótkim okresie przestoju.

Zabezpieczenie chemoodporne realizujemy za pomocą:

 • wykładzin z tworzywa PE High Density UV (PE-HD, HDPE) gwarantujących pełną szczelność i nieprzepuszczalność dna oraz płaszcza zbiornika / wanny,
 • płyt z grupy tworzyw fluoropolimerowych (płyty kaszerowane PVDF, E-CTFE, PFA, PTFE) zapewniających odporność chemiczną na najcięższą chemię (np. kwas siarkowy 98%) oraz temperaturę (do 150°C),
 • wykładzin trudnościeralnych z gotowych płyt ślizgowych PE1000 UHMW (do silosów i zsypów).

Wśród wyzwań działów utrzymania ruchu i technicznych, którym sprostać mogą proponowane rozwiązania, znajdują się:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości procesu technologicznego,
 • w przypadku wykładzin – znalezienie rozwiązania umożliwiającego przedłużenie żywotności zbiornika przy wykorzystaniu istniejącej konstrukcji,
 • optymalne koszty realizacji mieszczące się w budżecie remontowym lub inwestycyjnym,
 • możliwie krótki okres przestoju podczas wykonywania prac.

Aby ułatwić wspólne rozmowy w temacie zapytania i spełnić Twoje potrzeby, przydatne będą informacje dotyczące etapu, na jakim znajduje się inwestycja (koncepcja / projekt / przetarg / zakup) oraz:

 • informacja o tym, z jaką substancją chemiczną i o jakim stężeniu wykładzina będzie mieć styczność (najlepiej załącz do zapytania kartę charakterystyki substancji)
 • dane dotyczące temperatury pracy medium
 • informacje dotyczące przybliżonych wymiarów/powierzchni zbiornika do wyłożenia wykładziną chemoodporną

Prześlij zapytanie
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.