Wewnętrzne zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy wbudowane lub instalowane w istniejących pomieszczeniach budynków zbiorniki rezerwowe wody pitnej, których celem jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych

Rezerwowe zbiorniki wody pitnej produkujemy z materiałów spełniających najwyższe normy jakości oraz posiadających certyfikaty i atesty Państwowego Zakładu Higieny. Oferujemy zbiorniki na wodę m.in. o pojemności 2000 l, 5000 l, a nawet 10 000 l. Każdorazowo pojemność zbiornika wody pitnej z tworzywa dostosowujemy do wskazanych potrzeb, a wymiary do możliwości w zakresie miejsca jego posadowienia.

Budulcem zbiorników rezerwowych na wodę są trwałe płyty modułowe MultiPower o konstrukcji „sandwichowej” (technologia AmargTank MultiPower®). Są one wykonane z niezwykle wytrzymałych tworzyw sztucznych PP-COPO lub polietylenu HDPE. Plastikowe zbiorniki wody są doskonałą alternatywą dla zbiorników stalowych.

Zakres prac:

 • Konsultacje, wizje lokalne oraz dobór zbiornika na wodę
 • Wykonanie projektu zbiornika lub wsparcie w korzystaniu z bibliotek Revit / technologii BIM
 • Możliwość montażu na miejscu z pojedynczych modułów
 • Wyposażenie zbiornika w odpowiednią armaturę, zależnie od jego funkcji
Zbiornik z tworzywa na wodę
Wewnętrzny zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego
Zbiornik ppoż. / zapasu wody pitnej wbudowany w pomieszczeniu

Zbiorniki zapasu wody pitnej w budynkach

Zbiorniki zapasowe na wodę (inaczej rezerwowe wody pitnej) z atestem PZH są stosowane w obiektach użyteczności publicznej (m.in. w biurowcach, wieżowcach czy budynkach wielorodzinnych), a także w placówkach realizujących działalność leczniczą (m.in. szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne etc.), w których wymagane jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych lub też wyrównywanie zbyt niskiego ciśnienia w sieci.

Wymagania dotyczące zapewnienia minimalnych ilości wody w stosowanych zbiornikach rezerwowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w którym to w § 41 znajduje się zapis, że „Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas.”.

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej (zbiorniki awaryjne wody) Amargo wykonane z płyt modułowych doskonale sprawdzają się w istniejących obiektach, które w wyniku zmiany swojego przeznaczenia, remontu czy rozbudowy wymagają dostosowania zbiornika wody do nowych warunków. Rozwiązanie znajduje również zastosowanie w nowoprojektowanych obiektach.

Bardzo często zdarza się, że posadowienie zbiornika do magazynowania wody jest możliwe tylko i wyłącznie w trudno dostępnym, ciasnym, piwnicznym pomieszczeniu, a budżet nie pozwala na dostosowanie przestrzeni do wniesienia dużego zbiornika (np. poprzez wyburzenie ścian, zmiany otworów okiennych lub drzwiowych). Dzięki systemom modułowym możliwe jest zbudowanie rezerwuaru wody w budynku, bez zbędnej ingerencji w jego konstrukcję.

Odkryj tajniki zbiorników modułowych!

Zwiększ kompetencje w obszarze nowych technologii i wykorzystuj zdobytą wiedzę w swoich projektach i inwestycjach z zakresu instalacji sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Korzyści zbiorników rezerwowych na wodę pitną z tworzywa

Zaufany dostawca zbiornika na wodę to oszczędności i poczucie dobrze zrealizowanej inwestycji. Decydując się na współpracę z Amargo możesz spać spokojnie – gwarantujemy pełne wsparcie na każdym jego etapie – doradztwa, weryfikacji założeń projektowych oraz uwarunkowań technicznych. Produkcję zbiorników z tworzywa realizuje zespół certyfikowanych pracowników Amargo, którzy posiadają stosowne zaświadczenia w zakresie łączenia tworzyw wydane przez Instytut Spawalnictwa Tworzyw Sztucznych.

Zbiorniki na wodę pitną z atestem Państwowego Zakładu Higieny PZH

Wiemy, jak ważne jest zachowanie wysokich standardów higienicznych w przypadku zbiorników rezerwowych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zapewniamy to dzięki użyciu sprawdzonych, certyfikowanych materiałów konstrukcyjnych o gładkiej powierzchni, niepodatnej na gromadzenie się zanieczyszczeń i rozwój mikroorganizmów. Stosowane materiały posiadają ważne certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny w zakresie dopuszczenia do stosowania przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz do produkcji żywności. Właściwości tworzyw wpływają na:

 • brak namnażania się bakterii, co w przypadku źródeł rezerwowych wody pitnej lub przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest niedopuszczalne,
 • łatwe czyszczenie zbiornika przez służby utrzymania (nieograniczone możliwości dezynfekcji, mycia pod ciśnieniem).

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed niepożądanymi zmianami właściwości wody w zbiorniku wody pitnej stosujemy system uzdatniania wody:

 • filtracja wstępna – filtr wstępny ma na celu usunięcie z wody nierozpuszczonych substancji, które mogą mieć negatywny wpływ na urządzenia uzdatniające wodę oraz na instalację i armaturę,
 • awaryjne dozowanie podchlorynu – w celu okresowej dezynfekcji instalacji wody proponujemy zastosowanie elektronicznie sterowanej stacji dozowania podchlorynu sodu,
 • dezynfekcja wody promieniami UV – w celu ostatecznego zabezpieczenia wody przed zakażeniem bakteriologicznymi za zestawem hydroforowym umieszczana jest lampa UV.

Możliwość budowy zbiorników na wodę pitną w trudnodostępnych miejscach budynków

Podejmując się współpracy z Amargo możesz zamówić bezciśnieniowy zbiornik wody pitnej o dowolnych, nietypowych gabarytach i pojemności. Projektując rezerwowy zbiornik do wody pitnej wykorzystamy dostępną przestrzeń co do milimetra, a ewentualne przeszkody w rodzaju rozdzielni elektrycznej, filarów etc. nie będą stanowiły dla nas żadnego problemu. W zależności od potrzeb zbiorniki wykonujemy w naszym zakładzie produkcyjnym (i transportujemy w całości jako gotowy finalny zbiornik prostopadłościenny), albo na miejscu u Klienta – zwłaszcza jeśli budynek jest istniejący, a otwory drzwiowe i przejścia uniemożliwiają wprowadzenie go do danego pomieszczenia. Pojedyncze elementy ścian zbiornika z płyt tworzywa mają wymiar 2600 mm x 1000 mm x 51 mm i ważą jedynie kilkanaście kilogramów.

Budowa modułowych zbiorników rezerwowych z płyt MultiPower z tworzywa sztucznego przekłada się na:

 • niskie koszty posadowienia zbiornika, bez konieczności dodatkowego wzmocnienia podłoża,
 • możliwość zagospodarowania nieużytkowanych, trudnodostępnych pomieszczeń, bez potrzeby przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku, 
 • możliwość budowy zbiornika na wodę pitną o nieregularnym kształcie, dopasowanym do warunków lokalizacyjnych,
 • możliwość konfiguracji zbiornika na etapie budowy, dzięki stosunkowo łatwej obróbce materiału,
 • sprawny przebieg montażu bez długiego okresu wyłączenia instalacji z ruchu.

Zbiorniki rezerwowe na wodę pitną – najważniejsze zalety tworzywa

Do produkcji zbiorników rezerwowych wody pitnej wykorzystujemy technologię AmargTank MultiPower®. Konstrukcję budujemy z płyt MultiPower z atestowanych tworzyw PP-COPO lub polietylenu HDPE, których parametry mają znaczący wpływ na trwałość i żywotność zbiornika. Zastosowanie sprawdzonych tworzyw odwdzięczy się dodatkowymi korzyściami takimi, jak:

 • wysoka sztywność i stabilność konstrukcji umożliwią budowę dużych prostopadłościennych zbiorników bez konieczności stosowania zewnętrznych wzmocnień stalowych (pozwoli to uniknąć korozji, szczególnie gdy zbiornik pracuje w środowisku o dużej wilgotności powietrza / otoczenia),
 • wysoka odporność na zużycie, duża wytrzymałość na pęknięcia oraz znikoma absorpcja wody (mogąca powodować pęcznienia) zredukują kosztowne naprawy,
 • niski ciężar ułatwi późniejszą eksploatację (otwieranie dużej, sztywnej, a zarazem lekkiej pokrywy zbiornika nie będzie uciążliwe),
 • brak ograniczeń montażowych pozwoli na zespolenie płyt poprzez dokładne zgrzewanie doczołowe (preferowane przez nas), spawanie ekstruderami lub spajanie gorącym powietrzem,
 • wykonanie z tworzywa sztucznego obniży nakłady na renowacje, z którymi trzeba się liczyć w przypadku zbiorników stalowych,
 • odporność na warunki atmosferyczne (stabilizacja UV) i niskie temperatury zapewni żywotność zbiornika na lata.

Wesprzemy Cię w doborze odpowiedniej pojemności zbiornika rezerwowego wody pitnej

Minimalne ilości wody dla stosowanych zbiorników zapasowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dotyczy to podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którymi są takie obiekty, jak np. szpital, hospicjum, ośrodek opiekuńczy, leczniczy czy sanatorium.

Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz jak dokonać prawidłowego doboru wielkości zbiornika wody pitnej, tak by zapewnić odpowiedni 12’sto godzinny zapas wody, skontaktuj się z nami. Eksperci Amargo wykonają odpowiednie wyliczenia i pomogą w określeniu wymiarów zbiornika, dopasowując je do pomieszczenia, w którym będzie instalowany wewnętrzny zbiornik wody pitnej.

BIM

Projektowanie zbiorników modułowych

Wykorzystaj potencjał technologii BIM

Projektujesz instalacje sanitarne i przeciwpożarowe, których element stanowi zbiornik magazynowy wody? Pobierz biblioteki Revit zbiorników AmargTank MultiPower®, które są odpowiedzią na aktualne trendy i wysokie wymagania stawiane przez branżę instalacyjną. Modele BIM niosą szereg korzyści dla projektantów, wykonawców i inwestorów.

Jak przebiega i ile trwa montaż zbiornika wody pitnej z tworzywa

Zbiorniki na wodę pitną zazwyczaj są montowane w najniższych kondygnacjach istniejących już budynków: piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach gospodarczych. Są to na ogół pomieszczenia, do których bardzo ciężko jest wnieść i zamontować zbiornik w całości. Często w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczenia na zbiornik są wąskie korytarze, drzwi, których szerokość wyklucza wniesienie zbiornika o dużych gabarytach. Chcąc tego dokonać należałoby ingerować w konstrukcję budynku (wyburzyć drzwi od zewnątrz, okna, poszerzyć otwory), co niejednokrotnie wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz wydłużeniem czasu realizacji.

Z pomocą przychodzą prefabrykowane, tworzywowe płyty modułowe o wzmocnionej konstrukcji. Dzięki ich wymiarom, które standardowo wynoszą 2600 x 1000 x 50 mm, możliwy jest bezinwazyjny montaż zbiornika w nawet najbardziej skomplikowanym logistycznie pomieszczeniu. Płyty z tworzywa sztucznego dostarczamy na miejsce posadowienia i wnosimy do pomieszczenia. W kolejnym etapie, wedle wcześniejszych założeń montażowych, dokonujemy ich łączenia poprzez skręcanie, zgrzewanie lub spawanie ekstruzyjnego. Następnie montujemy elementy, jakie zostały wcześniej określone, tj. króćce, elementy sterownicze i AKPiA.

Wyposażenie zbiornika magazynowego wody

Wyposażenie techniczne każdego zbiorników z tworzywa na wodę pitną dostosowujemy do potrzeb Inwestorów. Dużą uwagę przykuwamy do spełnienia norm i wymogów formalnoprawnych, dzięki czemu zyskasz pewność, że zbiornik rezerwowy będzie dostosowany do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zbiornik wody pitnej może być wyposażony analogicznie jak zbiornik przeciwpożarowy: w króćce, armaturę, zawory dopustowe pływakowe, sterowanie, włazy inspekcyjne.

Zestaw pompowy do zbiornika wody pitnej

Prawidłowy dobór zestawu pompowego / hydroforowego, który ma współpracować ze zbiornikiem bezciśnieniowym zapasu wody jest poprzedzony dogłębną analizą struktury instalacji wody w obiekcie. Duże znaczenie mają zastosowane przekroje rur wodnych, długość instalacji oraz ilość kształtek. Te informacje stanowią bazę do obliczenia oporów hydraulicznych liniowych i miejscowych. Informacje nt. zużycia wody (a więc i koniecznej wydajności zestawu pompowego), strat na instalacji i ciśnienia na końcu instalacji pozwalają na dobór optymalnego zestawu pompowego.

Przeznaczenie wewnętrznych zbiorników rezerwowych wody pitnej

Zbiorniki na wodę pitną znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje okresowy niedobór wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z zapasowych zbiorników, które stanowią alternatywne źródło wody korzystają przede wszystkim szpitale, ośrodki zdrowia, rehabilitacyjne, budynki wielorodzinne, biurowce, itp.

Główne przeznaczenie zbiorników to zatem awaryjne zasilanie (zapas wody – magazyn – bufor) i wyrównywanie zbyt niskiego ciśnienia w sieci (poprzez spięcie z zestawem hydroforowym i instalacją rurową istniejącą budynku), szczególnie w pionach instalacji o znacznej wysokości, np. w wieżowcach. Inne najczęściej spotykane funkcje to: magazyn wody pitnej, zbiornik buforowy lub przelewowy. Pamiętaj jednak, że chętnie podejmujemy się również projektów niestandardowych.

Poznaj przykładową realizację

zbiornik zapasu wody pitnej 162 m3 dla nietypowej przestrzeni szpitala

Przykładowe realizacje

Zbiornik rezerwowy na wodę pitną o pojemności 162,5 m3 dla szpitala

Cel: zapewnienie źródła zapasu wody pitnej w obiekcie szpitalnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz dostosowanie do nietypowego kształtu pomieszczenia

Zakres realizacji: projekt i budowa zbiornika na wodę pitną o nietypowym kształcie litery „L”

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika na wodę pitną, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.