Zbiorniki chemoodporne

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji bezciśnieniowych zbiorników chemoodpornych z tworzyw sztucznych i realizacji kompletnych instalacji przemysłowych. Prace realizujemy w oparciu o aktualne normy i rozporządzenia oraz uprawnienia UDT do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników.

Zbiorniki wytwarzamy na podstawie projektu, którym dysponuje Klient lub w oparciu o opracowanie projektowe zlecone specjalistom Amargo.

Zbiorniki oraz instalacje chemoodporne z tworzyw sztucznych zapewniają bezpieczne magazynowanie substancji żrących, trujących i niebezpiecznych oraz gwarantują niezawodność prowadzonych procesów przemysłowych.

Zakres prac:

 • Konsultacje, audyty przemysłowe, wizje lokalne, koncepcje wdrożenia
 • Projekty techniczne oraz wykonawcze zbiorników i instalacji
 • Produkcja, dostawa, montaż zbiornika i instalacji
 • Serwis, naprawy i modernizacje zbiorników
 • Kompleksowa obsługa formalnoprawna (dla zbiorników dozorowych UDT)

Wyślij zapytanie

Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Naziemne zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania w sposób ciągły (z okresowym dozowaniem na dalszą część linii produkcyjnej) materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących, podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego

izolowane zbiorniki magazynowe płynu do odladzania clariant z czarnego tworzywa sztucznego pe

Zbiorniki magazynowe bez UDT

Zbiorniki bezciśnieniowe magazynowe, które nie podlegają pod dozór UDT, w tym zbiorniki na substancje nieagresywne takie jak glikol, solanka, woda demineralizowana DEMI, płyn clariant, środek pianotwórczy, horolith, ścieki szare, ścieki poszpitalne, woda, etc.

Urządzenie technologiczne prostopadłościenne o pojemności 2 m3 przeznaczone do neutralizacji ścieków.

Zbiorniki procesowe (technologiczne)

Zbiorniki niedozorowe, w których następuje przetwarzanie produktów w procesach produkcyjnych (m.in. zbiorniki chemoodporne z mieszadłem (mieszalniki), urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad) itp.

Praktyczne korzyści dla użytkownika – zbiornik chemoodporny z tworzywa sztucznego

Zgodnie z wymaganiami prawnymi

Proponowane rozwiązania pozwalają spełnić wymogi zawarte w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku zbiorników magazynowych dozorowych wspieramy w przebiegu procedury UDT.

Bezpieczeństwo magazynowania chemii

Wysoka odporność chemiczna certyfikowanych tworzyw oraz szczelna i hermetyczna konstrukcja zbiorników zapewnią bezpieczne i właściwe magazynowanie i dozowanie substancji chemicznych. Ponadto stosowane tworzywa posiadają atesty PZH.

Niezawodność i efektywność ekonomiczna

Nasze holistyczne podejście do inwestycji, analiza ryzyk i stosowanie dedykowanych elementów układu w zależności od medium i warunków pracy instalacji pozwoli zapewnić ciągłość oraz niezawodność układu i prowadzonych procesów.

Oszczędności
eksploatacyjne

Optymalizacja wydatków eksploatacyjnych i kosztownych renowacji to priorytet dla wielu zakładów. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki korzystnym właściwościom tworzyw, eliminacji ryzyka korozji, projektowaniu zbiorników o długiej żywotności, automatyzacji procesu i odczytów oraz elementów wskaźnikowych stanu zbiornika.

BHP i ochrona personelu zakładu

Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń zbiornika chemoodpornego personel zakładu oraz środowisko są chronione przed skutkami ewentualnego wycieku. Z kolei wdrożenie instalacji rozładunku i dozowania medium wraz z pełną automatyzacją pozwala zapewnić kontrolowany i bezpieczny przebieg procesu, a w efekcie niezawodność, wydajność i wysoką jakość produkcji.

Wpływ na środowisko naturalne

Zbiorniki Amargo wpisują się w Europejski Zielony Ład, redukcję emisji CO2, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, dekarbonizację, gospodarkę w obiegu zamkniętym, wykorzystanie wodoru czy przemysł baterii. Aktualnie prowadzimy badania pod kątem możliwości zastosowania żywic ekologicznych, niskoemisyjnych, bezstyrenowych.

Zbiorniki chemoodporne w praktyce

Poznaj ścieżkę od etapu koncepcji, przez projektowanie, po produkcję i eksploatację zbiorników na chemikalia – wykorzystaj nowe kompetencje w swojej inwestycji! Prawie 50 stron wiedzy w jednym miejscu!

Kogo wspieramy, czyli jakie cele realizują nasze zbiorniki na chemię

Bezciśnieniowe zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych stanowią element instalacji w zakładach, w których warunki pracy wynikające z realizowanego procesu produkcyjnego, technologii, specyfiki stosowanych środków chemicznych, agresywności temperatur, ciśnień lub stężeń są tak wymagające, że nie wystarczają standardowe rozwiązania.

Zadaniem zbiorników jest sprostanie wyzwaniom, z jakimi mierzą się przedstawiciele działów technicznych, UR czy inwestycyjnych reprezentujących przedsiębiorstwa przemysłowe.

Plany wzrostu produkcji

Zbiorniki bezciśnieniowe dla przedsiębiorstw będących w trakcie rozbudowy / modernizacji, które planują wzrost produkcji i zwiększają tym samym zapotrzebowanie na magazynowane substancje lub potrzebują nowych zbiorników procesowych, które wspomogą przetwarzanie produktów

Koniec okresu żywotności

Zbiorniki z tworzywa dla zakładów, które posiadają mocno wyeksploatowane zbiorniki stalowe lub minął czas żywotności stosowanych dotychczas zbiorników i zachodzi potrzeba ich wymiany na nowe, trwalsze, bardziej odporne chemicznie, co pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji

Optymalizacja kosztów

Zbiorniki dla przedsiębiorstw, które szukają oszczędności w obrębie procesu magazynowania substancji chemicznych (np. wymiana większych ilości pojemników IBC na jeden duży zbiornik z tworzywa, zmniejszenie kosztów dostaw i obsługi procesu)

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Zbiorniki dla zakładów, które chcą poprawić bezpieczeństwo realizowanych procesów technologicznych i personelu (ograniczenie ryzyka wypadków) i/lub dostosować dany wydział do nowych warunków pracy zgodnie z wymogami prawnymi

Poprawa jakości oraz wydajności produkcji

Zbiorniki chemoodporne dla przedsiębiorstw, które chcą zapewnić prawidłowy przebieg produkcji, inwestując w wykonanie zautomatyzowanej linii technologicznej, która zapewni kontrolowany i bezpieczny przebieg produkcji, co wpłynie na niezawodność, wydajność i wysoką jakość produkcji

Nowe inwestycje przemysłowe

Bezciśnieniowe zbiorniki na chemię dla przedsiębiorstw, które planują nowe inwestycje przemysłowe (budowa nowych linii technologicznych, nowych zakładów etc.)

Galeria bezciśnieniowych zbiorników chemoodpornych z tworzyw sztucznych dla zakładów przemysłowych

Technologie produkcji zbiorników bezciśnieniowych

 • Technologia AmargTank ClassicWeld® (wykonanie z gotowych arkuszy tworzywa poprzez zgrzewanie doczołowe i/lub spawanie ekstruzyjne tworzyw termoplastycznych według norm DVS) – dotyczy zbiorników naziemnych
 • Technologia nawojowa (w zależności od rodzaju wykonania ścianki zbiornika: AmargTank SafeSeamLess® / AmargTank MultiLayer® / AmargTank MultiLayer DoubleWall®) – dotyczy zarówno zbiorników naziemnych jak i podziemnych, w szczególności dla substancji silnie żrących
 • Metoda nawojowa jw. lub laminowania etapowo ręcznego (w przypadku kompozytów) – dotyczy zarówno zbiorników naziemnych jak i podziemnych

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020.

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Zbiorniki do magazynowania chemikaliów

Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Oferujemy zbiorniki do przechowywania chemikaliów, dostosowane do parametrów substancji i najbardziej wymagających warunków pracy. Do produkcji stosujemy m.in. HDPE, PE100 RC, PP-H, PP-C, żywice chemoodporne wzmacniane włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS).

Zobacz więcej
Urządzenie technologiczne prostopadłościenne o pojemności 2 m3 przeznaczone do neutralizacji ścieków.

Zbiorniki procesowe (technologiczne)

Projektujemy i produkujemy niezawodne i wydajne zbiorniki, przystosowane do określonych procesów technologicznych, m.in. mieszalniki żrących substancji chemicznych, urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad.

Zobacz więcej
zbiorniki chemoodporne które nie podlegają pod dozór udt do magazynowania chemii bezciśnieniowe

Zbiorniki chemoodporne magazynowe bez UDT

Produkujemy zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych, które ze względu na konkretne przepisy lub pojemność zbiornika nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki znajdują zastosowanie zarówno w branży przemysłowej, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Zobacz więcej
zbiorniki z rury nawojowej tworzywa do posadowienia jako podziemne lub częściowo zagłębione

Zbiorniki podziemne

Oferujemy cylindryczne poziome podziemne zbiorniki chemoodporne PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej o średnicy od 1000 do 4000 mm, o przekroju profilowym.

Zobacz więcej

Zbiorniki kompozytowe

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji zbiorników magazynowych, wanien zabezpieczających i wychwytowych oraz aparatów procesowych z kompozytów, przeznaczonych do trudnych warunków pracy.

Zobacz więcej

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych lub wspomagającego realizowane procesy technologiczne, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego naziemnego lub podziemnego, które możesz pobrać także powyżej. Znajdują się w nich najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.