Projektujemy i produkujemy zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych zapewniające bezpieczne magazynowanie chemikaliów oraz gwarantujące niezawodność prowadzonych procesów

Poza zbiornikami chemoodpornymi nasza oferta obejmuje całą infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania zbiorników w ciągu produkcyjnym i technologicznym. Zbiorniki wyposażamy w odpowiednie mieszadła, falowniki, pokrywy i czujniki.

Nasze prace realizujemy w oparciu o aktualne normy i rozporządzenia oraz uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników. Produkujemy zbiorniki chemoodporne o dużych pojemnościach, naziemne, prostopadłościenne lub cylindryczne oraz z odpowiednim zabezpieczeniem (zbiorniki dwupłaszczowe, zbiorniki w wannie ochronnej).

Co ważne, w przypadku braku możliwości wniesienia zbiornika w całości wykonujemy montaż i zgrzewanie zbiornika na miejscu inwestycji.

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań

Na swoim koncie mamy realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, których inne firmy nie były w stanie się podjąć. W Amargo kierujemy się zasadą, że nie ma zadań bez rozwiązania. Sprawdź referencje naszych Klientów >>.

Oferujemy zbiorniki chemoodporne zarówno do zastosowania przemysłowego, jak i dla obiektów użyteczności publicznej:

Jako polski producent i dopuszczony przez UDT wykonawca zbiorników chemoodpornych z tworzyw oferujemy szeroki zakres rozwiązań konstrukcyjnych. Przede wszystkim należy wymienić w tym miejscu zbiorniki prostopadłościenne i cylindryczne, pionowe i poziome, o dostosowanej do potrzeb średnicy i wysokości oraz o dużej pojemności, które mogą być stosowane jako zbiorniki naziemne (wewnętrzne lub zewnętrzne).

Reasumując – produkujemy i dostarczamy nie tylko pojedyncze rozwiązania, ale również kompletne zestawy zbiorników wraz z współpracującą instalacją i niezbędnymi komponentami.

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Zbiorniki do magazynowania chemikaliów

Zbiorniki magazynowe

Oferujemy zbiorniki do przechowywania chemikaliów, dostosowane do parametrów substancji i najbardziej wymagających warunków pracy. Do produkcji stosujemy m.in. HDPE, PE100 RC, PP-H, PP-C, żywice chemoodporne wzmacniane włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS).

Zobacz więcej

Zbiorniki procesowe

Projektujemy i produkujemy niezawodne i wydajne zbiorniki, przystosowane do określonych procesów technologicznych, m.in. mieszalniki żrących substancji chemicznych, urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad.

Zobacz więcej

Zbiorniki chemoodporne do pozostałych zastosowań

Produkujemy zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych, które ze względu na konkretne przepisy lub pojemność zbiornika nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki znajdują zastosowanie zarówno w branży przemysłowej, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Zobacz więcej

KOGO WSPIERAMY

 • Zakłady, w których warunki pracy zbiornika wynikające z realizowanego procesu produkcyjnego, technologii, specyfiki stosowanych środków chemicznych, agresywności temperatur, ciśnień lub stężeń są tak wymagające, że nie wystarczają standardowe rozwiązania
 • Przedsiębiorstwa w trakcie rozbudowy, które planują wzrost produkcji i zwiększają tym samym zapotrzebowanie na magazynowane substancje lub potrzebują chemoodpornych zbiorników procesowych, które wspomogą przetwarzanie produktów
 • Zakłady, które posiadają mocno wyeksploatowane zbiorniki stalowe i zachodzi potrzeba ich wymiany na trwalsze, bardziej odporne chemicznie zbiorniki z tworzyw sztucznych
 • Zakłady, które chcą udoskonalić prowadzone procesy produkcyjne i dostosować zbiorniki do nowych warunków pracy
 • Przedsiębiorstwa, które chcą zoptymalizować swoje koszty i realizować produkcję zgodnie z wymogami prawnymi (np. wymiana większych ilości pojemników IBC na jeden duży zbiornik z tworzywa)
 • Przedsiębiorstwa, które chcą zapewnić prawidłowy przebieg produkcji zapewniając m.in. równomierne mieszanie produktu w całej objętości, uniemożliwienie osadzania się frakcji stałych w dolnych partiach zbiornika, eliminację stref martwych lub całkowite opróżnienie zbiornika (spłynięcia nawet gęstego medium) po cyklu produkcyjnym – dobieramy odpowiednią konstrukcję i wyposażenie
 • Nowe inwestycje przemysłowe, w których pojedyncze zbiorniki chemoodporne lub parki zbiorników wraz z instalacjami towarzyszącymi stanowią istotne ogniwo

 

CO ZYSKASZ DECYDUJĄC SIĘ NA ZBIORNIK CHEMOODPORNY AMARGO

 • Spełnisz wymagania zawarte w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych UDT, a Twój zbiornik będzie miał atesty PZH
 • Bezpiecznie zmagazynujesz substancję dzięki wysokiej odporności chemicznej certyfikowanego tworzywa i szczelnej, hermetycznej konstrukcji
 • Zapewnisz odpowiednie warunki magazynowe dla swojego medium (m.in. unikniesz zmiany jego parametrów dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji) oraz niezawodny przebieg procesów technologicznych
 • Zoptymalizujesz wydatki związane z eksploatacją oraz kosztownymi renowacjami dzięki korzystnym właściwościom tworzywa oraz eliminacji ryzyka korozji zbiornika
 • Ochronisz personel zakładu oraz środowisko przed skutkami ewentualnego wycieku dzięki zastosowaniu wanny wychwytująco-zabezpieczającej
 • Zaoszczędzisz na transporcie i będziesz mieć wpływ na zmniejszenie emisji CO2 dzięki stosunkowo niskiej wadze zbiornika w porównaniu do innych technologii
 • Pomyślnie i bezboleśnie przejdziesz przez procedurę dozorową UDT dzięki naszemu wsparciu

 

Przykładowy zakres realizacji

 • zbiorniki magazynowe substancji żrących, niebezpiecznych wraz z urządzeniami do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – stanowiska NO z odbiorem TDT
 • zbiorniki magazynowe wody amoniakalnej / mocznika – do systemów katalitycznego procesu oczyszczania spalin
 • zbiorniki solanki: magazynowe oraz kąpieli solankowych (cylindryczne i prostopadłościenne, dostarczane w całości i budowane na miejscu) + układy do roztwarzania soli
 • instalacje do neutralizacji ścieków z wysokim poziomem fosforanów po procesach mycia urządzeń mleczarskich
 • instalacje przemysłowe – przesyłowe, dozujące, mieszające (rury pojedyncze i dwuścienne z systemem detekcji) oraz gazociągi – transport oparów / gazów do instalacji oczyszczania – płuczek / skruberów
 • dostawy i montaż oczomyjek / pryszniców bezpieczeństwa

Poznaj koszty Twojego zbiornika

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych lub wspomagającego realizowane procesy technologiczne, wypełnij formularz doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać poniżej. Dzięki temu poznamy Twoje potrzeby i sprawnie przygotujemy wstępną wycenę.

 

 

ZBIORNIKI CHEMOODPORNE DLA PRZEMYSŁU – SPRAWDŹ, CO DLA CIEBIE ZROBIMY

Realizujemy kompleksowe prace w zakresie zbiorników na środki trujące, żrące, niebezpieczne, stężone zasady i kwasy tj.: dobór właściwego rozwiązania, produkcję, dostawę, montaż na obiekcie oraz późniejszy serwis. W ramach inwestycji zapewniamy również kompleksową obsługę pod kątem formalnoprawnym. Dla rozwijających się przedsiębiorstw oferujemy modernizację istniejących zbiorników pod kątem dostosowania do nowych warunków pracy.

W razie potrzeby dokonujemy regeneracji zbiorników np. poprzez doszczelnienie. W sytuacjach, gdy istniejące zbiorniki wykonane są np. z żelbetu czy stali zastosowanie znajdują wkłady chemoodporne (wykładziny z tworzyw termoplastycznych), które odgrywają rolę izolacji materiału konstrukcyjnego. Dzięki nim zbiorniki zyskują warstwę chemoodporną, która w znaczący sposób poprawia szczelność m.in. zbiorników na środki chemiczne, biokompostowników, kanałów i odstojników do płynów przemysłowych oraz chroni przed korozją.

 

Podsumowanie prac w zakresie budowy nowych zbiorników chemoodpornych:

 • demontaż istniejącego zbiornika,
 • dobór i produkcja nowego zbiornika,
 • dostawa i montaż nowego zbiornika na istniejących fundamentach wraz z ich ewentualną adaptacją,
 • podłączenie, opomiarowanie, wizualizacja poziomów w DCS,
 • procedury związane z Urzędem Dozoru Technicznego.

 

Audyt techniczny i rzetelne doradztwo w zakresie zbiorników chemoodpornych

Możesz liczyć na specjalistyczne doradztwo w zakresie zbiorników magazynowych i procesowych. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji nasi inżynierowie dokonują wstępnej analizy Twoich potrzeb. Na tym etapie dowiadujemy się jaką funkcję będzie pełnił zbiornik oraz do jakiej i w jakich ilościach substancji będzie przeznaczony. Pozwala to na dobranie tworzywa o odpowiedniej odporności chemicznej na dane medium.

 

Na czym polega wykonanie chemoodporne zbiornika?

Aby wyprodukować zbiornik w wersji chemoodpornej należy pochylić się nad pewną cechą tworzyw sztucznych, jaką jest odporność chemiczna. Odgrywa ona kluczową rolę w momencie doboru odpowiedniego tworzywa ze względu na jej znaczący wpływ na żywotność danej konstrukcji i niezawodną pracę w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych. Należy pamiętać, że odporność chemiczna tworzyw uzależniona jest od koncentracji substancji chemicznej, czasu bezpośredniego kontaktu oraz oddziaływającej na tworzywo temperatury. Jako producent zbiorników chemoodpornych przykładamy szczególną wagę do oceny odporności chemicznej tworzyw sztucznych oraz parametrów substancji, z którymi mają pracować wytwarzane przez nas zbiorniki.

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze dane, jakie będą potrzebne do zaprojektowania Twojego zbiornika chemoodpornego:

 • miejsce posadowienia zbiornika – wewnątrz / na zewnątrz obiektu,
 • przeznaczenie zbiornika – zbiornik magazynowy / zbiornik wspomagający procesy przemysłowe,
 • rodzaj i właściwości medium procesowego – nazwa handlowa, wzór chemiczny, skład procentowy oraz stężenie substancji,
 • temperatura i warunki pracy zbiornika,
 • wymagane wymiary i pojemność zbiornika.

 

Kompletne opracowanie projektu zbiornika chemoodpornego

Po określeniu niezbędnych wytycznych sprecyzowanych podczas wizji lokalnej możemy rozpocząć projektowanie zbiorników chemoodpornych. Praca projektanta zbiorników rozpoczyna się od doboru parametrów zbiornika takich jak pojemność, kształt (cylindryczny lub prostopadłościenny), gabaryty oraz niezbędne wyposażenie. Wykorzystanie najnowszego oprogramowania pozwala nam na wykonanie dokładnych obliczeń wytrzymałościowych zbiorników chemoodpornych, co odwdzięcza się gwarancją żywotności i wytrzymałości przez długie lata. Nasi inżynierowie wykonują kompletne opracowanie projektowe z pełną archiwizacją danych.

 

Ile kosztuje zbiornik chemoodporny do zakładu przemysłowego lub innego obiektu?

Na całkowity kosztorys zbiornika chemoodpornego ma wpływ kilka kluczowych elementów, wobec czego trudno jest wskazać konkretną cenę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co odgrywa ważną rolę przy kalkulacji zbiornika, zapraszamy do lektury krótkiego artykułu – kliknij tutaj>> by przejść do strony.

 

Procedury przedprodukcyjne oraz produkcja zbiornika magazynowego

Z produkcją zbiorników chemoodpornych wiążą się procedury, uzgodnienia oraz zgłoszenia przedprodukcyjne w Urzędzie Dozoru Technicznego. Nie musisz się jednak martwić o kwestie formalnoprawne – wszystkie sprawy urzędowe poprowadzimy za Ciebie.

Przy produkcji zaprojektowanego zbiornika pracują wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie obróbki wysokogatunkowych tworzyw sztucznych do wymagających zastosowań (posiadamy niezbędne szkolenia i uprawnienia UDT). Dodatkowo posiadamy nowoczesny, doskonale wyposażony park maszynowy.

 

Z jakich tworzyw produkujemy zbiorniki chemoodporne?

Zbiorniki i ich elementy konstrukcyjne wykonujemy z tworzyw odpornych chemicznie, m.in. HDPE, polichlorku winylu, polietylenu PE 100, PE 100 RC, polipropylenu PP, PP-DWU, PP POLYSTONE, PVDF, E-CTFE, TWS (Tworzywo Wzmacniane Szkłem, inne nazwy to GRP, FRP).

 

Poniżej znajdziesz przegląd tworzyw sztucznych, które zapewniają wystarczającą odporność chemiczną zbiornika i są najczęściej stosowane do produkcji rezerwuarów na środki trujące, żrące, niebezpieczne, stężone zasady i kwasy.

 

Zbiorniki chemoodporne o układzie monolitycznej ścianki:

 • zbiorniki z polietylenu o dużej gęstości – PE High Density UV (PE-HD, HDPE)
 • zbiorniki z polietylenu PE100 RC o wysokiej odporności na powolną propagację pęknięcia, zapewniający bezpieczeństwo podczas przechowywania krytycznych mediów w zbiornikach
 • zbiorniki z homopolimeru polipropylenu PP-H o dobrej odporności chemicznej na działanie większości związków organicznych
 • zbiorniki z kopolimeru polipropylenu PP-C o wysokiej odporności na pęknięcia naprężeniowe oraz niższej górnej temperaturze pracy
 • zbiorniki z polichlorku winylu (stosowany również jako wkład do zbiornika z innego tworzywa) typ PVC-U lub PVC-C

 

Zbiorniki chemoodporne o układzie warstwowym:

 • płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVC (jeśli np. jest to zbiornik na związki utleniające – np. podchloryn sodu),
 • płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVDF / E-CTFE – ze względu na koszty stosowane są one w małych grubościach jako linery np. od 2-3 do maks. 4 mm

 

Zbiorniki chemoodporne z kompozytu:

 • zbiorniki kompozytowe wykonane z żywic chemoodpornych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS):
  a) układ żywic pokryty warstwą wykańczającą,
  b) konstrukcje wielowarstwowe, np. liner wewnętrzny z tworzywa PP, PVDF, E-CTFE, PFA (zapewniający niezwykle wysoką odporność chemiczną i temperaturową) + jako konstrukcja kompozyt o wysokiej odporności antykorozyjnej i chemicznej

 

Zbiorniki chemoodporne są zgrzewane z płyt tworzyw sztucznych, które spajamy ze sobą poprzez trwałe zgrzewanie doczołowe maszynowe, ściśle według wytycznych normy DVS. Do połączenia zbiorników stosujemy dwuścienne rurociągi chemoodporne (są to rury o dwóch ściankach), które zapewniają instalacji szczelność oraz odporność chemiczną na agresywne środowisko. Jeśli zachodzi konieczność wykonujemy zbiornik ocieplany wyposażony w instalację grzejną z pełną automatyką.

Zapewniamy wyposażenie zbiorników chemoodpornych m.in. we włazy (pokrywy) z tworzyw sztucznych, które nie odkształcają się i są odporne na działanie promieni UV. Zbiorniki realizujemy wraz z króćcami (wlotowymi / wylotowymi, przyłączeniowymi itd.). W zależności od oczekiwań, wymagań i warunków pracy – do naszych zbiorników chemoodpornych stosujemy drabiny z wybranych materiałów: stal węglowa czarna malowana, ocynkowana, ocynkowana + malowana, ze stali kwasoodpornej, aluminiowe lub z żywic. 

 

Zabezpieczenie zbiorników przed wyciekiem środków chemicznych

W przypadku zbiorników chemoodpornych, które pracują ze żrącymi i niebezpiecznymi substancjami, stosujemy dodatkowe zabezpieczenia, które pozwolą chronić otoczenie produkcyjne i środowisko przed wyciekiem medium na skutek rozszczelnienia.Dobieramy optymalne technicznie i ekonomicznie rozwiązania zabezpieczające, jakimi są:

 • zbiornik chemoodporny dwupłaszczowy (drugi płaszcz w konstrukcji zbiornika pełni funkcję wanny wychwytującej, np. wewnętrzny dwupłaszczowy zbiornik chemoodporny),
 • płaszcz z systemem monitorowania szczelności / wycieków,
 • zbiornik chemoodporny w wannie ochronnej (np. zewnętrzny zbiornik chemoodporny z wanną wychwytującą) – dzięki temu zabezpieczeniu chronione są posadzki hal produkcyjnych oraz odpływy ściekowe.

 

Procedury poprodukcyjne

Po wyprodukowaniu zbiornika chemoodpornego zostaje on poddany kontroli jakości. Możesz liczyć na kompleksową obsługę w tym zakresie. Procedura kontroli jakości zbiornika obejmuje:

 • przeprowadzenie prób szczelności metodą iskrowania i/lub napełniania,
 • ocenę zgodności z dokumentacją techniczną,
 • zależnie od potrzeb wykonanie badań ultradźwiękowych lub prześwietlenia spoin.

 

Zbiorniki chemoodporne dozorowe

W przypadku, gdy w zbiorniku magazynowym przechowywane są substancje i preparaty chemiczne, które zostały zakwalifikowane na podstawie odrębnych przepisów jako niebezpieczne (czyli bardzo toksyczne, trujące, szkodliwe albo żrące), zbiornik podlega obligatoryjnie dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego – nazywany jest wtedy zbiornikiem chemoodpornym UDT.

Jako że jesteśmy uprawnionym producentem UDT zbiorników chemoodpornych zapewniamy pełne wsparcie w procedurze zgłoszenia zbiornika do eksploatacji w UDT.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o zbiornikach chemoodpornych dozorowych z dopuszczeniem UDT przygotowaliśmy artykuł, w którym mówimy m.in. o aspektach prawnych i procedurze UDT. Aby przeczytać artykuł nt. zbiorników dozorowych kliknij tutaj >>.

 

Ustawy i rozporządzenia dotyczące zbiorników dozorowych UDT:

 

Dostawa zbiorników chemoodpornych wraz z montażem i uruchomieniem

Zapewniamy transport, montaż zbiornika na miejscu wraz z wykonaniem rurociągów, przyłączy do zbiorników chemoodpornych oraz uruchomienie na obiekcie.

 

Opieka serwisowa i modernizacje zbiorników chemoodpornych

Gwarantujemy późniejszy serwis oraz naprawy zbiornika. Ponadto nasza ekipa serwisowa posiada odrębny zakres uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie Modernizacji i Remontów zbiorników, dlatego jeśli w przyszłości zajdzie konieczność zmiany konfiguracji króćców, modernizacji lub wymiany zbiornika, bez problemu wykonamy dla Ciebie niezbędne prace.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych lub wspomagającego realizowane procesy technologiczne, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.