Realizujemy prace kompleksowo – dobieramy, projektujemy, produkujemy, montujemy i uruchamiamy zbiorniki magazynowe chemoodporne z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą

Z uwagi na przeznaczenie zbiorników magazynowych, do produkcji stosujemy precyzyjnie dobrane materiały, uwzględniając parametry fizykochemiczne przechowywanych chemikaliów oraz najbardziej wymagające warunki pracy. Wśród nich można wymienić m.in. tworzywa HDPE, PE100 RC, PP-H, PP-C, żywice chemoodporne wzmacniane włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS) – ich odporność potwierdzamy odpowiednimi certyfikatami.

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Zbiorniki magazynowe – zakres oferty

 • Zbiorniki buforowe i dozowania chemikaliów, koagulantów, reduktorów, kwasów i zasad
 • Zbiorniki magazynowe, również z podwójną ścianką, systemem wykrywania ewentualnych nieszczelności oraz tacą przechwytującą w razie awarii i wycieku związku żrącego
 • Tace stanowisk przeładunkowych, przelewowych oraz rozlewniczych silnie żrących związków
 • Chemoodporne kanały wentylacyjne (okrągłe lub prostokątne) niewrażliwe na wilgoć i działanie związków żrących z płyt PE HD/PE-EL/PP/PPs/PPs EL/PVC wraz z systemem kształtek wentylacyjnych
 • Stacje rozładunku – układy napełniania i opróżniania zbiorników UNO

Produkujemy zbiorniki magazynowe do posadowienia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, o dowolnych, nawet nietypowych wymiarach i szerokim zakresie pojemności (ograniczenia wynikają jedynie z technologii produkcji lub warunków transportu). W ramach projektu dokonujemy obliczeń wytrzymałościowych, co pozwala zagwarantować żywotność i wytrzymałość zbiornika na długie lata.

Oferujemy:

 • zbiorniki magazynowe pionowe, 
 • zbiorniki magazynowe poziome, 
 • zbiorniki magazynowe cylindryczne, 
 • zbiorniki magazynowe prostopadłościenne, 
 • zbiorniki magazynowe o niestandardowych kształtach.

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Przykłady zbiorników magazynowych w zależności od przechowywanej substancji

Zbiorniki na ścieki radioaktywne

Produkujemy zbiorniki na ścieki radioaktywne, do budowy których wykorzystujemy specjalny typ chemoodpornego tworzywa laminowanego. Zajmujemy się także renowacją starych zbiorników stalowych z powłoką gumową, które uległy silnej korozji i ich nieszczelność stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska, a także personelu.

Zobacz więcej

CO ZYSKASZ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z AMARGO?

Oszczędzimy Twój czas dzięki kompleksowej realizacji inwestycji

Możesz liczyć na kompleksowe wykonanie zlecenia i pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, w tym:

 • wstępne przygotowanie oraz sprecyzowanie Twoich wymagań i oczekiwań,
 • opracowanie i skompletowanie pełnej dokumentacji techniczno-projektowej,
 • dobór optymalnego tworzywa i rozwiązania konstrukcyjnego,
 • uzgodnienie dokumentacji techniczno-projektowej zbiornika chemoodpornego w Urzędzie Dozoru Technicznego,
 • produkcję zbiornika wraz z późniejszą procedurą kontroli jakości (m.in. przeprowadzenie prób szczelności, ocena zgodności z dokumentacją techniczną oraz testy wytrzymałościowe i badanie ultradźwiękami we własnym przyzakładowym laboratorium),
 • transport, rozładunek, montaż wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem testów na medium właściwym,
 • wyposażenie całej infrastruktury niezbędnej funkcjonowania zbiorników w ciągu produkcyjnym i technologicznym – m.in. kolektory, rurociągi, systemy rozładunku, pompowania, absorbery,
 • kompletowanie i dostawa asortymentu towarzyszącego, np. rur, kształtek czy armatury,
 • wsparcie przy zgłoszeniu zbiornika do eksploatacji (UDT),
 • gwarancja późniejszego serwisu, napraw lub modernizacje zbiornika.

 

Zapewnimy Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa i trwałość zbiornika na lata

Dla Amargo bezpieczeństwo to podstawa. Produkowane przez nas zbiorniki magazynowe spełniają wytyczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

 • Zbiorniki magazynowe Amargo produkujemy z certyfikowanych tworzyw spełniających wymagania zawarte w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych UDT
 • W celu ochrony przed przedostaniem się czynników roboczych do otoczenia, zbiorniki wykonujemy z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci drugiego płaszcza (z opcją detekcji wycieków) lub z wanną wychwytującą 
 • W każdym przypadku wykonujemy precyzyjne obliczenia statyczne zbiornika
 • W zależności od warunków magazynowania zbiornik wyposażamy w instalację grzejną z pełną automatyką oraz dodatkowe komponenty wspomagające pracę zbiornika

 

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE CHEMOODPORNE – ZASTOSOWANIE

Magazynowanie chemikaliów w zakładach przemysłowych jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Chemoodporne zbiorniki magazynowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przechowywania substancji niebezpiecznych, które ze względu na swoje właściwości wymagają szczególnego postępowania.

Zastosowanie zbiorników magazynowych chemoodpornych Amargo według branż:

 • przemysł ciężki
 • przemysł energetyczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł farb i lakierów
 • przemysł spożywczy (m.in. browary, producenci napojów)
 • przemysł celulozowo-papierniczy
 • przemysł włókienniczy
 • przemysł oponiarski
 • stacje uzdatniania wody, zakłady wodociągów
 • oczyszczalnie ścieków

Zastosowanie zbiorników magazynowych Amargo według substancji:

 

Z JAKICH TWORZYW PRODUKUJEMY ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

Do produkcji zbiorników magazynowych używamy niekorodujących tworzyw odpornych na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Materiał dobieramy stosownie do właściwości substancji, jaka ma być przechowywana oraz warunków pracy zbiornika. W przypadku, gdy zbiornik będzie służył do magazynowania substancji palnych, do produkcji wykorzystujemy tworzywo antystatyczne. Każdy zbiornik z tworzywa powstaje z płyt, które spajamy ze sobą za pomocą trwałego zgrzewania czołowego maszynowego, ściśle według wytycznych DVS. Protokoły zgrzein zawarte są w dokumentacji powykonawczej.

W poniższej tabeli znajdują się tworzywa najczęściej stosowane do produkcji zbiorników magazynowych substancji chemicznych.

Zbiorniki o układzie monolitycznej ścianki

 • PE High Density UV (PE-HD, HDPE) – polietylenu o dużej gęstości, stosowanego np. do produkcji zbiorników magazynowania ługu sodowego
 • PE100 RC – charakteryzujące się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe oraz dużym zakresem temperatur roboczych
 • homopolimer polipropylenu PP-H (dobra odporność chemiczna na działanie większości związków organicznych)
 • kopolimer polipropylenu PP-C 
 • polichlorek winylu (stosowany również jako wkład do zbiornika z innego tworzywa) typ PVC-U lub PVC-C

Zbiorniki o układzie warstwowym

 • płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVC (jeśli np. jest to zbiornik na związki utleniające – np. podchloryn sodu),
 • płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVDF / E-CTFE – ze względu na koszty stosowane są one w małych grubościach jako linery np. od 2-3 do maks. 4 mm

Zbiorniki kompozytowe

 • żywice chemoodporne wzmacniane włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS):
  a) układ żywic pokryty warstwą wykańczającą,
  b) konstrukcje wielowarstwowe, np. liner wewnętrzny z tworzywa PP, PVDF, E-CTFE, PFA (zapewniający niezwykle wysoką odporność chemiczną i temperaturową) + jako konstrukcja kompozyt o wysokiej odporności antykorozyjnej i chemicznej

 

ZAKRES POJEMNOŚCIOWY ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Chcemy, by proponowane rozwiązania były jak najbardziej ekonomiczne, dlatego zalecamy, by gabaryty zbiorników magazynowych nie przekraczały wymiarów, które mają znaczący wpływ na wzrost kosztów transportu. W poniższej tabeli uwzględniliśmy wymiary w zależności od rodzaju zbiornika (tabela poniżej).

Rodzaj zbiornika

Zakres wymiarów

Zbiorniki cylindryczne oraz prostopadłościenne zgrzewane / spawane

 • średnica / szerokość: 0,6 – 3,2 m (zapewniająca ekonomiczny transport)
 • średnica / szerokość: 4,5 – 5,5 m (konieczność zamówienia specjalnego transportu z pilotem co powoduje znaczący wzrost kosztów)
 • wysokość / długość: 0,5 – 10 m (maks. 13 m) (na ogół oscyluje ok. 8 m)

ZABEZPIECZENIE ZBIORNIKÓW NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznych zabezpieczamy zbiorniki na wypadek rozszczelnienia i wycieku substancji żrących poprzez zastosowanie:

 • dwupłaszczowej konstrukcji zbiornika (drugi płaszcz zbiornika pełni funkcję wanny wychwytującej),
 • płaszcza z systemem monitorowania szczelności / wycieków,
 • chemoodpornej wanny wychwytująco-zabezpieczającej do ochrony hal produkcyjnych, posadzek oraz odpływów ściekowych przed ewentualnym wyciekiem i przedostaniem się związków żrących. Każdą wannę wychwytową wykonujemy w odpowiedniej pojemności, przy spełnieniu wszelkich parametrów wynikających z obowiązujących przepisów i norm.

Kanały chemoodporne

Do odprowadzenia trujących i żrących oparów ze zbiornika stosujemy kanały chemoodporne wykonane z odpornych tworzyw (m.in. polichlorku winylu PVC, polietylenu, polipropylenu, polipropylenu trudnozapalnego PPs lub wykonania z możliwością odprowadzenia ładunków elektrostatycznych – PE-EL lub PPs-EL).

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZBIORNIKÓW

W zależności do potrzeb zbiornik wyposażamy w niezbędną armaturę i elementy, takie jak:

 • wskaźniki poziomu cieczy (sondy pomiarowe oraz poziomowskazy pływakowe i kulkowe),
 • układy grzejne w postaci chemoodpornych grzałek lub ogrzewanie płaszczyznowe – płaszcza zbiornika ( w razie potrzeb systemy redundantne),
 • drabiny, pomosty obsługowe, barierki, kraty pomostowe,
 • systemy mocowania do podłoża, zabezpieczenia przed wpływem wiatru,
 • króćce, pompy dozujące, mieszadła, konstrukcje ze stali szlachetnych,
 • elementy do pomiaru przepływu,
 • automatyczne układy sterowania, kontrolno-pomiarowe (szafy sterownicze, czujniki zdalne – radarowe / ultradźwiękowe, retransmisja sygnałów pomiarowych, siłowniki, przepustnice, zawory),
 • inne urządzenia i elementy w razie indywidualnych potrzeb klienta.

 

Ustawy i rozporządzenia dotyczące zbiorników dozorowych UDT:

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.