Strefa projektanta – projektowanie zbiorników z tworzyw sztucznych: wskazówki, porady i inne przydatne materiały

Korzystanie ze wsparcia praktyków to nic złego – od lat współpracujemy z projektantami, technologami i biurami inżynieryjnymi, podpisujemy też stałe umowy o kooperacji. Model tej współpracy zakłada wspólne wykonanie projektu, dobór wielkości zbiornika do pomieszczenia / warunków lokalizacyjnych i konfigurację proponowanego rozwiązania. Przez cały ten proces przechodzimy razem z projektantem, biorąc na siebie rozwiązanie wszelkich wyzwań technicznych.


Strefa projektanta to zbiór materiałów, z którego mogą korzystać projektanci obiektów i instalacji przemysłowych, technologicznych oraz instalacji sanitarnych czy przeciwpożarowych, w których zastosowanie znajdują zbiorniki z tworzyw sztucznych. Znajdziesz tutaj praktyczne wskazówki z zakresu projektowania, specyfikacje stosowanych technologii, formularze doboru ułatwiające kosztorysy oraz inne przydatne dokumentacje.


Wybierz interesujący Cię zakres tematyczny:

PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

W tej sekcji znajdziesz obszerny poradnik z zakresu zbiorników chemoodpornych w praktyce – jeden z kluczowych materiałów z tej dziedziny. Zawarliśmy w nim wszystkie istotne informacje dotyczące projektowania, procedur dozorowych, wykonania czy dodatkowego wyposażenia. Udostępniamy także przydatne formularze doboru zarówno zbiorników naziemnych jak i podziemnych.

Poradnik „Zbiorniki chemoodporne w praktyce”

Formularz doboru zbiornika chemoodpornego naziemnego

Formularz doboru
zbiornika podziemnego

Specyfika technologii AmargTank ClassicWeld z gotowych płyt tworzywa

Typoszereg zbiorników magazynowych dozorowych UDT

Opis technologii AmargTank SafeSeamLess – metoda nawojowa

Specyfikacja techniczna zbiorników
produkowanych technologią nawojową

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW DOZOROWYCH

Poniżej znajdziesz najważniejsze regulacje prawne dotyczące zbiorników bezciśnieniowych podlegających pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego. To zagadnienie poruszyliśmy także w jednym z naszych artykułów, który znajdziesz w bazie edukacyjnej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r.

PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNĄ, PPOŻ., DESZCZOWĄ

Poniżej udostępniamy biblioteki Revit oraz praktyczny poradnik dotyczący projektowania zbiorników na wodę, w którym znajdziesz konkretne wskazówki przydatne w codziennej pracy oraz karty techniczne z parametrami płyt modułowych stosowanych do ich budowy. Zachęcamy również do korzystania z formularza doboru, który zawiera najważniejsze dane przydatne podczas określania kosztów zbiornika.

Poradnik „Projektowanie zbiorników na wodę”

Formularz doboru wewnętrznego zbiornika na wodę

Specyfikacja techniczna zbiorników AmargTank MultiPower

Opis technologii AmargTank MultiPower

Karty techniczne płyt typu MultiPower AMARGPanel®

Broszura - biblioteki Revit Amargo MultiPower

Broszura nt. bibliotek Revit zbiorników AmargTank MultiPower®

DOKUMENTACJE AMARGO

Amargo posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych. Aby spełnić rygorystyczne – nie tylko obecne, ale również przyszłe standardy – dokonaliśmy aktualizacji naszej wewnętrznej normy technologicznej produkcji zbiorników i stworzyliśmy precyzyjne zapisy normy zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020, które określają najlepszą możliwą technologię budowy zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych. Zapisy normy odnoszą się do przyjętych danych wsadowych obliczeń.

Uprawnienia UDT Amargo do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników

Wykaz dokumentacji Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020

Atesty Państwowego Zakładu Higieny dla tworzyw PP oraz PE

JESTEŚ NA WSTĘPNYM ETAPIE KONCEPCJI? UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ Z NASZYM EKSPERTEM

Stoisz przed nowym wyzwaniem i nie masz pewności, jakie rozwiązanie najlepiej spełni Twoje zamierzenia inwestycyjne? Zdaję sobie sprawę, że na wczesnym etapie nie zawsze dysponujesz konkretnymi informacjami technicznymi. Nie musisz się jednak martwić, etap koncepcji to najlepszy z możliwych etapów, w którym możesz zbadać różne ścieżki i opłacalność inwestycji. Podczas konsultacji ocenię Twój problem, dokonam analizy możliwych rozwiązań, pomogę Ci zorientować się w kosztach i wskażę właściwą drogę postępowania.

Piotr Daszkowski, Project Manager Amargo

Sekcja FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Aby przejrzeć najczęściej zadawane pytania, wybierz odpowiednią zakładkę – dla ułatwienia odpowiedzi podzieliliśmy w zależności od kategorii: zbiorniki na wodę lub zbiorniki chemoodporne.