Zbiorniki na kwas siarkowy

Jesteśmy polskim producentem naziemnych oraz podziemnych, bezciśnieniowych zbiorników kwasoodpornych z tworzywa przeznaczonych do magazynowania kwasu siarkowego H2SO4 – jednego z najmocniej działających kwasów mineralnych, który w stężonej formie ma silne właściwości utleniające.

W przypadku zbiorników naziemnych oferujemy pionowe, cylindryczne zbiorniki kwasu siarkowego, o zamkniętej, bezciśnieniowej konstrukcji. W zakres prac wchodzi dobór, projekt, produkcja oraz montaż na zakładzie wraz z uruchomieniem. W przypadku zbiorników podziemnych – zbiorniki cylindryczne, rurowe, do posadowienia podziemnego lub w katafalku betonowym. Co ważne, zbiorniki na kwas siarkowy podlegają pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego UDT.

Wybór technologii wykonania zbiornika na kwas siarkowy zależy od stężeń substancji oraz maksymalnej temperatury pracy. Przy niższych stężeniach i temperaturach zbiorniki naziemne produkujemy z gotowych arkuszy tworzyw sztucznych (AmargTank ClassicWeld), natomiast przy wyższych (rzędu 96-98%) do posadowienia naziemnego i podziemnego – metodą nawojową (AmargTank SafeSeamLess).

W zakładach przemysłowych kwas siarkowy przechowuje się w niższych stężeniach, jako rozcieńczony wodą (gdzie występują różne zakresy stężeń), 60%, 75%, a także wyższych tj. kwas siarkowy o stężeniu m.in. 80%, 96% (np. zbiorniki na instalacjach do produkcji bioetanolu lub czyszczenia odcieków), 98%.

Ciekawe materiały dotyczące magazynowania kwasu siarkowego o wysokich stężeniach:

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Zbiorniki na kwas siarkowy z tworzyw sztucznych – gwarancja niezawodnej pracy

Kwas siarkowy występuje w wielu stężeniach – najczęściej jest stosowany w stężeniu od 10 do 98%. Mocno rozcieńczona substancja jest zazwyczaj wykorzystywana jako środek odwadniający, regulator pH lub odczynnik laboratoryjny. Wyższe stężenia stosowane są np. w akumulatorach kwasowo-ołowiowych – jako elektrolit (29-32%) czy do produkcji nawozów (stężenie kwasu 62-70%). Z tego powodu konieczne jest zapewnienie wysokiej odporności tworzywa na działanie kwasu – zaleca się magazynowanie kwasu siarkowego w zbiornikach wykonanych m.in. z polietylenu lub polipropylenu.

Zbiorniki na kwas siarkowy produkujemy z tworzyw HDPE, PE 100, PP, PVDF lub PCV, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu – od chemicznego po spożywczy (np. do odkażania instalacji w cukrowniach), gdzie wymagane są atesty PZH.

Wykorzystanie tworzyw sztucznych sprawia, że zbiorniki nie wchodzą w niepożądane reakcje z przechowywaną substancją i nie korodują. Ponadto pozwalają na dodatkowe oszczędności pod kątem ewentualnych napraw.

Warunki magazynowania stężonego kwasu siarkowego w zbiornikach przemysłowych

Warunki przechowywania stężonego kwasu siarkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994 r.), które wskazuje że należy go magazynować w specjalnych zbiornikach stacjonarnych.

Dobieramy odpowiedni kształt, optymalne  grubości dna i ścian oraz dedykowane dla konkretnej potrzeby chemoodporne tworzywo zbiornika kwasu siarkowego. Do magazynowania kwasu siarkowego doskonale sprawdzają się zbiorniki bezciśnieniowe dwupłaszczowe, umieszczane na tacach kwasoodpornych – w przypadku niespodziewanej awarii to do nich spłynie zawartość zbiornika. Zbiorniki najczęściej wykonujemy w kształcie walca o osi pionowej, z płaskim dnem i pokrywą stożkową.

Zbiorniki naziemne na kwas siarkowy powinny być posadowione w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła czy wody. W kontakcie kwasu siarkowego z metalami wydziela się wodór, co stwarza zagrożenie wybuchu. Stężony kwas siarkowy reaguje z materiałami organicznymi, konsekwencją czego może być zapalenie się sproszkowanych organicznych materiałów. W kontakcie z wodą i zasadami zachodzą gwałtowne i silnie egzotermiczne reakcje.

Zabezpieczenie przed wyciekiem stężonego kwasu siarkowego

Do wycieku kwasu siarkowego może dojść w wyniku uszkodzenia zbiornika (wskutek urwania króćca) lub też jego przelania. Z tego powodu zbiornik na H2SO4 powinien być realizowany w wannie wychwytującej lub jako dwupłaszczowy. W zbiornikach produkowanych metodą nawojową możliwe jest wykonanie systemu dwuściennego pełniącego funkcję wanny awaryjnego przechwytywania substancji na skutek rozszczelnienia i zabezpieczania przed przenikaniem czynnika roboczego. Dodatkowo w opcji profilowania MultiLayer DoubleWall można zastosować zabudowany system monitorowania przestrzeni międzyściankowej służący do identyfikacji i wykrywania ewentualnych nieszczelności.

W przypadku wycieku kwasu siarkowego i przedostania się go do środowiska wodnego następuje spadek jego pH, czego konsekwencją może być śmierć ryb, roślin i bezkręgowców. Żrące właściwości kwasu są również niebezpieczne dla organizmów i mikroorganizmów żyjących w ziemi. Aby ograniczyć następstwa niepożądanego wycieku należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, które nie dopuszczą do przedostania się substancji do ścieków, wód oraz gleby.

Jako zabezpieczenie przed przelaniem proponujemy czujniki poziomu żrącej cieczy, które monitorują stan napełnienia zbiornika.

Przykład realizacji zbiornika bezciśnieniowego na kwas siarkowy

Zbiornik do posadowienia zewnętrznego zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy z polietylenu PE100. Jego przeznaczeniem jest magazynowanie popłuczyn kwasu siarkowego o stężeniu w granicach 3–5% i gęstości 1,2 g/cm3. Zbiornik o maksymalnej pojemności 5,2 m3 został wyprodukowany jako konstrukcja bezciśnieniowa z okresem żywotności 15 lat.

Zbiornik na etapie projektowania oraz produkcji (w oparciu o zakres zamówienia) został wyposażony w następujące elementy dodatkowe:

 • poziomowskaz suchy z linką wyposażony w rurę transparentną PVC d50 zamontowaną do uchwytów na ścianie zewnętrznej wanny ochronnej wyposażony w skalę z podziałką wysokości napełnienia zbiornika,
 • szafę sterującą poziomem napełnienia zbiornika oraz czujnikiem przecieku,
 • styczniki poziomu,
 • czujnik przecieku.

Rysunek zbiornika na popłuczyny kwasu siarkowego

Sprawdź ciekawe materiały

Wywiad: Planujesz inwestycję? Nie szukaj oszczędności na etapie koncepcji!

Wskazówki dotyczące magazynowania stężonego kwasu siarkowego H2SO4 (VI)

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.