Zbiorniki na kwas siarkowy

Jesteśmy polskim producentem zbiorników kwasoodpornych z tworzywa przeznaczonych do magazynowania kwasu siarkowego H2SO4 – jednego z najmocniej działających kwasów mineralnych, który w stężonej formie ma silne właściwości utleniające. Zazwyczaj kwas siarkowy jest magazynowany w formie 98% roztworu.

Oferujemy pionowe, cylindryczne zbiorniki kwasu siarkowego, o zamkniętej, bezciśnieniowej konstrukcji. W zakres prac wchodzi dobór, projekt, produkcja oraz montaż na zakładzie wraz z uruchomieniem.

Ciekawe materiały dotyczące magazynowania kwasu siarkowego o wysokich stężeniach:

Zbiorniki na kwas siarkowy z tworzyw sztucznych – gwarancja niezawodnej pracy

Kwas siarkowy występuje w wielu stężeniach – najczęściej jest stosowany w stężeniu od 10 do 98%. Mocno rozcieńczona substancja jest zazwyczaj wykorzystywana jako środek odwadniający, regulator pH lub odczynnik laboratoryjny. Wyższe stężenia stosowane są np. w akumulatorach kwasowo-ołowiowych – jako elektrolit (29-32%) czy do produkcji nawozów (stężenie kwasu 62-70%). Z tego powodu konieczne jest zapewnienie wysokiej odporności tworzywa na działanie kwasu – zaleca się magazynowanie kwasu siarkowego w zbiornikach wykonanych m.in. z polietylenu lub polipropylenu.

Zbiorniki na kwas siarkowy produkujemy z tworzyw HDPE, PE 100, PP, PVDF lub PCV, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu – od chemicznego po spożywczy (np. do odkażania instalacji w cukrowniach), gdzie wymagane są atesty PZH.

Wykorzystanie tworzyw sztucznych sprawia, że zbiorniki nie wchodzą w niepożądane reakcje z przechowywaną substancją i nie korodują. Ponadto pozwalają na dodatkowe oszczędności pod kątem ewentualnych napraw.

Warunki magazynowania stężonego kwasu siarkowego w zbiornikach przemysłowych

Warunki przechowywania stężonego kwasu siarkowego reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994 r.), które wskazuje że należy go magazynować w specjalnych zbiornikach stacjonarnych.

Dobieramy odpowiedni kształt, optymalne  grubości dna i ścian oraz dedykowane dla konkretnej potrzeby chemoodporne tworzywo zbiornika kwasu siarkowego. Do magazynowania kwasu siarkowego doskonale sprawdzają się zbiorniki bezciśnieniowe dwupłaszczowe, umieszczane na tacach kwasoodpornych – w przypadku niespodziewanej awarii to do nich spłynie zawartość zbiornika. Zbiorniki najczęściej wykonujemy w kształcie walca o osi pionowej, z płaskim dnem i pokrywą stożkową.

Zbiorniki na kwas siarkowy powinny być posadowione w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła czy wody. W kontakcie kwasu siarkowego z metalami wydziela się wodór, co stwarza zagrożenie wybuchu. Stężony kwas siarkowy reaguje z materiałami organicznymi, konsekwencją czego może być zapalenie się sproszkowanych organicznych materiałów. W kontakcie z wodą i zasadami zachodzą gwałtowne i silnie egzotermiczne reakcje.

Zabezpieczenie przed wyciekiem stężonego kwasu siarkowego

Do wycieku kwasu siarkowego może dojść w wyniku uszkodzenia zbiornika (wskutek urwania króćca) lub też jego przelania.

W przypadku wycieku kwasu siarkowego i przedostania się go do środowiska wodnego następuje spadek jego pH, czego konsekwencją może być śmierć ryb, roślin i bezkręgowców. Żrące właściwości kwasu są również niebezpieczne dla organizmów i mikroorganizmów żyjących w ziemi. Aby ograniczyć następstwa niepożądanego wycieku należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, które nie dopuszczą do przedostania się substancji do ścieków, wód oraz gleby.

Jako zabezpieczenie przed przelaniem proponujemy czujniki poziomu żrącej cieczy, które monitorują stan napełnienia zbiornika.

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.