Wewnętrzne zbiorniki na wodę

Oferujemy naziemne, wewnętrzne bezciśnieniowe zbiorniki na wodę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wymiar dla obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych

Realizujemy naziemne bezciśnieniowe, wewnętrzne zbiorniki modułowe na wodę o niezwykle wytrzymałej, prostopadłościennej konstrukcji. Są one budowane z prefabrykowanych płyt sandwichowych typu MultiPower AMARGPanel® wykonanych z tworzywa – polipropylenu copolimeru PP-C ze stabilizacją na promienie UV. Płyty modułowe stanowią korpus (ściany) zbiornika, natomiast dno i sufit – płyty lite. Co ważne, w przypadku zbiorników modułowych nie ma potrzeby stosowania dodatkowych profili stalowych podatnych na korozję.

Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki stanowiące istotny element instalacji przeciwpożarowych przeznaczony do gromadzenia wody wykorzystywanej w celach gaśniczych

Zbiorniki wody pitnej

Zbiorniki rezerwowe dedykowane do zapewnienia wody pitnej w placówkach medycznych, biurowcach, budynkach wielorodzinnych zgodnie z rozporządzeniem

Zbiorniki magazynowe wody

Zbiorniki buforowe, których funkcją jest zapewnienie odpowiedniego zapasu wody do celów produkcyjnych lub zagospodarowanie wody z procesów technologicznych

Zbiorniki na deszczówkę

Zbiorniki wewnętrzne do retencjonowania wód opadowych do zastosowania wewnątrz budynków, głównie w obiektach zlokalizowanych w centrach miast

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Dobór zbiornika na wodę na bazie udostępnionych danych
 • Wsparcie w zakresie stosowania bibliotek Revit Amargo
 • Opracowanie rysunku technicznego zbiornika wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Jeśli warunki posadowienia na to pozwalają – produkcja nowego zbiornika w zakładzie produkcyjnym Amargo wraz z przeprowadzeniem prób szczelności
 • Jeśli uwarunkowania lokalizacyjne tego wymagają – budowa zbiornika z pojedynczych modułów na miejscu u Inwestora + wykonanie prób szczelności
 • Odpowiednie wyposażenie zbiornika w zależności od funkcji jaką będzie spełniał

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Zbiorniki na wodę z tworzywa – jakie funkcje spełniają i gdzie znajdują zastosowanie

Wbudowane zbiorniki modułowe AmargTank MultiPower na wodę realizujemy na konkretny wymiar dla wielu rodzajów obiektów użyteczności publicznej, a także dla przedsiębiorstw przemysłowych. Zadania realizujemy przede wszystkim we współpracy z biurami projektowymi, ale także bezpośrednio z Inwestorami.

Ochrona ppoż.

Zbiorniki jako źródło zapasu wody do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych w nowobudowanych obiektach przemysłowych, magazynach gazów i cieczy palnych oraz obiektach użyteczności publicznej, które nie mają możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie

Cele socjalno-bytowe

Magazynowanie wody zdatnej do spożycia przez ludzi do celów socjalno-bytowych w obiektach użyteczności publicznej (biurowce, wieżowce, budynki wielorodzinne) oraz ośrodkach prowadzących działalność leczniczą zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Retencja deszczówki

Zagospodarowanie wód opadowych pozwalające na zmniejszenie zużycia wody wodociągowej (kontrolowany i zredukowany odpływ ścieków deszczowych do kanalizacji miejskiej) oraz jej wykorzystanie np. do podlewania zieleni i rozprowadzenia systemu nawadniania na terenie zewnętrznym obiektu

Ciągłość produkcji

Zbiorniki do wyrównania zbyt niskiego ciśnienia w sieci zakładowej w związku z nierównym rozbiorem wody na sieci, co może wpływać na awarie zainstalowanych urządzeń lub zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody na wypadek sytuacji zapotrzebowania przewyższającego możliwości istniejącej sieci wodociągowej lub awarii

Nowe warunki

Zbiorniki magazynowe wody do istniejących obiektów (zarówno przemysłowych jak i publicznych), które zmieniły swój charakter, funkcję, są remontowane lub rozbudowywane i wymagają dostosowania sposobu gromadzenia wody do nowych warunków

Ograniczona przestrzeń

Obiekty, które mają ograniczoną przestrzeń i posadowienie zbiornika na wodę jest możliwe jedynie w trudno dostępnym, ciasnym, piwnicznym pomieszczeniu, a finanse nie pozwalają na ingerencję w elementy konstrukcyjne (wyburzenia ścian, modyfikacje otworów okiennych i drzwiowych)

Praktyczne korzyści dla użytkownika

Inwestując z zbiornik z certyfikowanego tworzywa sztucznego spełnisz wytyczne wynikające z przepisów prawa budowlanego i zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także zapewnisz minimalne ilości wody do celów socjalno-bytowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia – materiał, z którego zostanie wykonany zbiornik posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Konstrukcja modułowa i budowa zbiornika AmargTank MultiPower na wymiar pozwoli na zagospodarowanie nieużytkowanych, trudno dostępnych pomieszczeń, bez potrzeby przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku – unikniesz dodatkowych kosztów związanych z inwestycją. Sprawny przebieg montaży zminimalizuje okres wyłączenia instalacji z ruchu.

Najwyższe standardy higieniczne

Ściany izolujące cieplnie ograniczają nagrzewanie wody, a tym samym redukują rozwój i namnażanie bakterii Legionella oraz mikroorganizmów, co poza atestami PZH, które posiada stosowany przez nas materiał MultiPower, ma duże znaczenie w przypadku zbiorników rezerwowych wody pitnej

Oszczędności eksploatacyjne

Zbiorniki z płyt MultiPower są całkowicie pozbawione elementów (wzmocnień) stalowych, które mogą korodować. Dzięki temu zbiornik nie wymaga jakichkolwiek kłopotliwych, cyklicznych, czasochłonnych i kosztowych zabiegów remontowych jak np. malowania czy pokrycia antykorozyjne

Wieloletnia trwałość zbiornika

Dzięki wysokiej odporności na zużycie, dużej wytrzymałości na pęknięcia oraz znikomej absorpcji wody zyskasz spokój pod kątem wieloletniej trwałości zbiornika – ominie Cię ryzyko wystąpienia przecieku i zalania pomieszczenia

Brak nieprzewidzianych kosztów oraz zmian w koncepcji

Dzięki możliwości realizacji montażu na miejscu z pojedynczych modułów nie ma konieczności ingerencji w konstrukcję budynku (np. wyburzanie ścian czy poszerzanie otworów drzwiowych) – wystarczy, że na drodze wniesienia elementów, tj. płyt do montażu zbiornika nie będą stały żadne stałe przeszkody

Brak negatywnego wpływu na działanie instalacji ppoż.

Zapewnienie czystości wody ogranicza zanieczyszczenia wtórne elementów instalacji ppoż. (gaszenie mgłą wodną) i pozwala na uniknięcie wnikania brudu do dysz o małych średnicach (w przypadku zbiorników ze stali mogą się one zapychać opiłkami i cząstkami metalu, co stwarza ryzyko niewłaściwego działania instalacji)

Komfort podczas codziennego użytkowania zbiornika

Wykonanie zbiornika z płyt tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie go przez służby utrzymania poprzez nieograniczone możliwości dezynfekcji i mycia zbiornika pod ciśnieniem, z kolei niski ciężar ułatwi jego eksploatację (otwieranie dużej, sztywnej, a zarazem lekkiej pokrywy zbiornika nie będzie uciążliwe

Modułowe zbiorniki na wodę AmargTank MultiPower − projektowanie i dobór

Aby dokonać doboru i rzetelnej wyceny zbiornika na wodę ważne jest wskazanie parametrów, takich jak m.in.:

 • funkcja, jaką będzie pełnił zbiornik (np. zbiornik magazynowy − buforowy wody pitnej, zapasu na cele przeciwpożarowe, zapasowe źródło wody wg rozporządzenia czy np. zbiornik przelewowy wody),
 • wymagana pojemność czynna / całkowita zbiornika wody podanej w m3,
 • wymagane / oczekiwane wymiary wewnętrzne zbiornika na wodę (szerokość, długość, wysokość podane w m),
 • wskazanie rodzaju budynku (mieszkalny, hotelowy, szpital, biurowiec, etc.) + informacja czy jest to obiekt nowobudowany czy istniejący),
 • w przypadku zbiorników wewnętrznych istotny jest opis miejsca posadowienia, tj. wymiarów pomieszczenia piwnicznego, garażu etc. w którym ma zostać posadowiony zbiornik oraz informacji nt. ciągów komunikacyjnych − pozwoli to na ustalenie, czy zbiornik będzie wnoszony w całości czy też budowany na miejscu z pojedynczych elementów,
 • informacja o rodzaju podłoża,
 • informacje nt. dodatkowego wyposażenia − króćców zbiornika wody itd.

Jak są budowane wewnętrzne zbiorniki na wodę w technologii modułowej MultiPower

Zbiorniki bezciśnieniowe na wodę (ciśnienie obliczeniowe hydrostatyczne) są wykonywane w technologii AmargTank MultiPower.

Polega ona na wykorzystaniu gotowych, prefabrykowanych płyt modułowych MultiPower z polipropylenu copolimeru PP-C.

Charakterystyka płyt MultiPower

 • typ MultiPower AMARGPanel®
 • konstrukcja sandwichowa (dwie płyty lite zespolone plastrem miodu)
 • wzmocnienia płyt realizowane za pomocą poprzecznych żeber usztywniających w dwóch wariantach rozstawu: 50/50 mm lub 50/100 mm (w przypadku małych obciążeń)
 • dobra izolacyjność cieplna (1,7 W/m²×K) ograniczająca nagrzewanie wody
 • waga płyt sandwichowych MultiPower z PP: ±13 kg/m²
 • zakres temperatur stosowania (woda): od 0°C do +40°C
 • wymiary: 2600 × 1000 mm (+/−0,4%), grubość 51 mm
 • kolor: RAL 7032 szary beżowy
 • materiał posiadający atesty Państwowego Zakładu Higieny

Konstrukcja zbiorników modułowych na wodę

Konstrukcję zbiornika stanowi płaszcz prostopadłościenny, który jest dodatkowo wzmacniany płytami wspawanymi wewnątrz pod kątem 90o (wzmocnienia stalowe zbiorników mogłyby ulegać korozji). Modułowa konstrukcja płyt panelowych umożliwia budowę samonośnej, wolnostojącej konstrukcji o bardzo dużej odporności na uderzenia, wysokiej plastyczności, izolacji cieplnej i niskiej wadze, co bez wątpienia przekłada się na jego niezawodną eksploatację przez dziesiątki lat.

Korpus (ściany) zbiornika na wodę wykonujemy z prefabrykowanych płyt panelowych MultiPower, natomiast dno i pokrywę (sufit) – na bazie płyty litej, np. z HDPE. Materiały łączymy za pomocą zgrzewania doczołowego, które daje najbardziej korzystne współczynniki obliczeń spoin według wytycznych i norm DVS. Wśród innych metod łączenia znajduje się spawanie gorącym powietrzem lub wytłaczarkami (ekstruderami).

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Standardowy zakres wymiarów zbiornika, który można uzyskać wykorzystując gotowe biblioteki Revit Amargo:

 • długość: zakres 1000÷5000 mm
 • szerokość: zakres 1000÷5000 mm
 • wysokość: zakres 1500÷2600 mm

Pojemność wbudowanych, modułowych zbiorników na wodę z tworzywa

Na ogół realizujemy zbiorniki na wodę o pojemnościach użytkowych V rzędu 6 m3, 8 m3, 15 m3, 20 m3, 30 m3, 50 m3, 100 m3, 150 m3. Jeden z większych zbiorników, który wykonaliśmy dla jednego ze szpitali miał pojemność 162,5 m3 i cechował się niestandardowym kształtem.

Zbiorniki realizujemy pod konkretne wymiary i pojemności, na indywidualne zamówienie, zarówno do istniejących, jak i nowoprojektowanych instalacji.

Zbiorniki wewnętrzne na wodę z tworzywa − możliwy montaż na miejscu

Montaż zbiorników na wodę bardzo często odbywa się w najniższych kondygnacjach istniejących już budynków. Są to na ogół pomieszczenia ciasne, w których nie ma możliwości wstawienia gotowego zbiornika. Na drodze znajdują się korytarze, wąskie otwory drzwiowe, dlatego w takich przypadkach możliwe jest jedynie zbudowanie zbiornika z pojedynczych prefabrykowanych segmentów. W takich sytuacjach płyty z tworzywa transportujemy na miejsce i wnosimy do pomieszczenia pojedynczo, a następnie łączymy je ze sobą. Dzięki możliwości dostosowania montażu do warunków lokalizacyjnych ograniczamy ingerencję w konstrukcję budynku i tym samym minimalizujemy koszty. Oczywiście jeśli warunki na to pozwalają, instalujemy gotowy zbiornik.

Przygotowanie podłoża pod zbiornik na wodę

Podłoże na którym ma zostać posadowiony zbiornik powinno być równe (pozbawione uskoków, zagłębień, ostrych krawędzi) i oczyszczone ze wszelkich zabrudzeń. Jeśli nie ma odpowiedniego fundamentu, należy go wcześniej wykonać. Jego powierzchnia powinna być gładka i wyrównana, ze spadkiem maksymalnie 0,5% w jednym kierunku. Poprawnie wykonany fundament pozwoli na posadowienia zbiornika zgodnie z wymaganiami statyki i tym samym na przeniesienie obciążenia pochodzącego od ciężaru własnego zbiornika, jak również zawartej w nim wody podczas całkowitego napełnienia.

Próba szczelności zbiornika na wodę

Po zakończeniu montażu zbiornika wykonywana jest próba szczelności konstrukcji. Pierwszym sposobem, gdy nie ma jeszcze możliwości zasilenia zbiornika wodą, jest wykonanie próby metodą przeskoku iskry elektromagnetycznej. Innym sposobem jest zalanie zbiornika wodą do miejsca przelewu na czas 24 godzin.

Wyposażenie zbiorników modułowych MultiPower

Zbiorniki modułowe na wodę dodatkowo wyposażamy w króćce, przyłącza, rurociągi zasilania, zasuwy i zawory, systemy sterowania, pomiarów poziomu wody, komunikacji z centralnymi systemami sterowania zainstalowanymi w budynkach.

Rodzaje króćców

 • Króciec napełniania (wariant z przyłączem bocznym lub górnym)
 • Króciec poboru
 • Króciec przelewu
 • Króciec opróżniania
 • Króciec dodatkowy

Wyposażenie dodatkowe

 • Wodowskaz
 • Schodki
 • Właz rewizyjny
 • Odpowietrzenie

Przykładowe wyposażenie techniczne zbiornika na wodę w zależności od jego przeznaczenia

 • Zasilanie zestawu pomp
 • Układ pompowy
 • Zasilanie zbiornika
 • Odpowietrzenia
 • Spust awaryjny
 • Wyłaz rewizyjny
 • Przelew awaryjny
 • Przepływy międzyzbiornikowe
 • Szafa sterująca
 • Przepustnice międzykołnierzowe
 • Bajpas
 • Kompensator
 • Przejście kablowe (sonda)

Przykładowe realizacje bezciśnieniowych zbiorników na wodę z płyt MultiPower oraz ciekawe materiały

− SZPITAL −

Zbiornik modułowy zapasu wody pitnej dla budynku szpitala

− SCHRONISKO −

Zbiornik wody na cele przeciwpożarowe realizowany w schronisku górskim

− BIUROWIEC −

Wewnętrzny zbiornik modułowy na wodę ppoż. dla krakowskiego biurowca

− ZAKŁAD SPOŻYWCZY −

Zbiornik zapasu wody do celów produkcyjno-myjących

− PLACÓWKA BANKOWA −

Zbiornik retencyjny wody deszczowej 15 m3 w biurowcu

− BAZA WIEDZY −

Określanie pojemności czynnej modułowych zbiorników na wodę

WEWNĘTRZNE ZBIORNIKI NA WODĘ – SPRAWDŹ, CO DLA CIEBIE ZROBIMY

Elastycznie podejdziemy do Twoich potrzeb i oczekiwań

Bezciśnieniowe zbiorniki na wodę wykonujemy z nowoczesnych, prefabrykowanych modułów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować zabudowę nawet w najbardziej ciasnych pomieszczeniach, także piwnicznych i z ograniczonym dojściem, podczas remontu budynku, przebudowy czy też zmiany sposobu użytkowania i obciążenia ogniowego. Podczas wizji lokalnej dokonujemy szczegółowych pomiarów, co pozwala na dobranie formatów płyt dostosowanych do warunków technicznych budynku. Wszystko to pozwala na bezinwazyjny montaż zbiornika na miejscu i maksymalne wykorzystanie kubatury pomieszczenia.

Elastyczność w obróbce płyt MultiPower umożliwia łatwą i szybką zmianę rozmieszczenia króćców, a nawet modyfikację gabarytów zbiornika na wodę, jeszcze na etapie budowy. W przypadku zbiorników ze stali, po ocynkowaniu nie byłoby już możliwości ingerencji w zbiornik.

Zapewnimy Ci dodatkowe oszczędności

Naszym klientom proponujemy nie tylko rozwiązania bezpieczne, ale również ekonomiczne. Jedną z istotnych zalet składanych zbiorników na wodę Amargo są niskie koszty całkowite budowy zbiornika w stosunku do innych technologii. Wynikają one z poniższych kwestii:

 • prefabrykowane elementy konstrukcyjne zbiornika bez mniejszego problemu możemy wnieść przez każde drzwi, wąski korytarz lub klatkę schodową, dzięki czemu chcąc wybudować zbiornik wody wewnętrzny nie musisz ponosić kosztów związanych np. z wyburzaniem ścian w budynku,
 • w przeciwieństwie do zbiorników stalowych, zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego Amargo MultiPower cechują się niską masą, co pozwala na ograniczenie kosztów związanych z wykonaniem płyty fundamentowej lub dodatkowego wzmocnienia podłoża, posadzki lub podestu (oceny nośności posadzki pod zbiornik z tworzywa dokonuje wykwalifikowany konstruktor),
 • system MultiPower nie wymaga stosowania stalowych wzmocnień mogących ulegać korozji, dzięki czemu minimalizujemy koszty serwisu i remontów.

Zagwarantujemy bezproblemową eksploatację zbiornika

 • Nowoczesna, lekka konstrukcja o dużej wytrzymałości i sztywności eliminuje ryzyko pęknięć lub uszkodzeń zbiornika
 • Wykorzystywane tworzywa zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną, co hamuje namnażanie się bakterii, szczególnie w okresach z niskimi rozbiorami wody – dzięki temu zapewnione są najwyższe standardy higieniczne
 • W razie potrzeby konstrukcję zbiornika zabezpieczamy przed zamarzaniem poprzez wykonanie ocieplenia z poliuretanu, wełny mineralnej lub styropianu oraz wyposażamy w układ grzejny
 • Łatwa eksploatacja zbiorników pod kątem czyszczenia i dezynfekcji

JAK PRZECHOWYWAĆ WODĘ W ZBIORNIKU

Woda jest szczególnym medium do magazynowania. W zależności od tego, jaki to rodzaj wody i jakim celu będzie wykorzystana, wymaga innego, ale zawsze dostosowanego do warunków, przechowywania. Niezależnie od tego, czy będzie to woda do celów przeciwpożarowych, woda do spożycia przez ludzi, woda lodowa czy woda demi – magazynowanie jej w atestowanych zbiornikach z tworzywa sztucznego będzie optymalnym rozwiązaniem, ponieważ zminimalizuje ryzyko jej zanieczyszczenia czy skażenia bakteriami np. typu Legionella. Panele, które wykorzystujemy do montażu zbiorników do magazynowania wody pitnej lub przeznaczonej do celów socjalno-bytowych posiadają atesty higieniczne. Są one przyznawane przez Państwowy Instytut Higieny w Warszawie – to gwarancja, że rezerwy wody są wolne od zanieczyszczeń i bakterii.

Nieodpowiednie środowisko przechowywania wody może spowodować utratę jej pożądanych właściwości (na przykład woda demineralizowana, czyli woda o najwyższym stopniu czystości, wymagająca sterylności, wlana w nieodpowiedni pojemnik łatwo się zanieczyści). Ponadto zbiornik na wodę, który nie będzie odpowiednio wytrzymały, w razie uderzenia łatwo stanie się nieszczelny, co z kolei może doprowadzić do potężnej awarii w zakładzie.

Produkowane przez nas zbiorniki na wodę są wykonane z najwyższej jakości tworzywa odpornego na korozję, co jest również bardzo istotne w przypadku magazynowania wody. Dzięki swoim szczególnym właściwościom zbiorniki nadają się do przechowywania czystej wody – do spożycia przez ludzi czy wody demineralizowanej. Doskonale sprawdzają się również jako element instalacji gaszenia za pomocą mgły wodnej (konstrukcja panelowa zbiornika pozwala na uniknięcie zastosowania stalowych wzmocnień zbiorników, które mogą podlegać korozji, co może mieć negatywny wpływ na działanie systemu mgły wodnej oraz zwiększyć koszty eksploatacji i zabiegów konserwacyjnych).

ZBIORNIKI NA WODĘ − ZASTOSOWANIE

Duże zbiorniki na wodę znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zbiornik ppoż.), jak i w obiektach użyteczności publicznej (poza celami ppoż. także rezerwa wody). Służą przede wszystkim do magazynowania wody dla stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dzięki temu w przypadku pożaru zapewnione zostaje zasilanie w wodę z gwarancją odpowiedniego, nieprzerwanego dopływu wody o określonym ciśnieniu. Dodatkowo zbiorniki znajdują zastosowanie jako wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej i rozległej instalacji (przede wszystkim pionach instalacji o znacznej wysokości np. w wieżowcach).

Atestowane zbiorniki zapasowe wody pozwalają na zapewnienie odpowiedniego, wielogodzinnego zapasu wody pitnej, który wedle wymagań rozporządzenia ministra wynosi 12 godzin (np. na potrzeby szpitala, ośrodka opiekuńczego, hospicjum, sanatorium, czy hotelu) lub technologicznej.

poradnik projektowanie zbiorników na wodę pitną i ppoz z tworzywa

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

zbiornik ppoz instalacja mgły wodnej

Zbiorniki przeciwpożarowe

Kompleksowo wykonujemy wewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe do magazynowania wody do celów ppoż. Dzięki wykonaniu z tworzywa zapewniającego kliniczną czystość wody ochronisz elementy instalacji ppoż. przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów.

Zobacz więcej
zbiornik na wode o pojemnosci 10 m3 dla szpitala

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy wbudowane lub instalowane w istniejących pomieszczeniach budynków zbiorniki rezerwowe wody pitnej z atestem PZH, których celem jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych bez ryzyka namnażania bakterii.

Zobacz więcej

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika na wodę (zarówno do celów przeciwpożarowych, wody pitnej, wody opadowej lub do gromadzenia wody w procesie przemysłowym) do zastosowania wewnątrz obiektu, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.