Oferujemy wewnętrzne zbiorniki na wodę w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej

Kluczem do sukcesu zbiorników Amargo jest ich niezwykle wytrzymała konstrukcja bez potrzeby stosowania dodatkowych profili stalowych, które mimo zabezpieczenia powierzchni, są podatne na korozję. Zbiorniki na wodę budujemy z unikalnej konstrukcji płyt sandwichowych MultiPower wykonanych z tworzywa PP-COPO lub HDPE.

Ze względu na stosowaną technologię zapewniamy nadzwyczaj sprawną i szybką budowę bez potrzeby ingerowania w konstrukcję budynku. Montaż każdorazowo dostosowujemy do warunków lokalizacyjnych – zazwyczaj realizujemy go poprzez budowę zbiornika z pojedynczych prefabrykowanych modułów. Jeśli warunki na to pozwalają, instalujemy gotowy zbiornik.

Realizujemy najbardziej skomplikowane zadania

Specjalizujemy się w dostarczaniu bezpiecznych (nasze zbiorniki na wodę posiadają atesty PZH) i ekonomicznych rozwiązań, dostosowując je do najbardziej ekstremalnych warunków, w których mają pracować. Sprawdź wybrane referencje >>.

W zależności od przeznaczenia zbiornika na wodę wykonujemy zbiorniki przeciwpożarowe oraz zbiorniki rezerwowe wody pitnej.

Zbiorniki przeciwpożarowe

Nasze instalacje i zbiorniki chronią bezpieczeństwo ludzi i mienia w najróżniejszych budynkach użyteczności publicznej. Prestiżowy apartamentowiec Złota 44 w Warszawie, sala koncertowa w Bydgoszczy, kopalnia ze zbiornikiem zlokalizowanym 1100 metrów pod ziemią – to tylko niektóre z naszych realizacji w tej dziedzinie. Dzięki nim i wielu innym możemy z dumą nazywać się prawdziwymi ekspertami w naszej branży.

Zobacz więcej

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Zbiornik wody o pojemności 200 metrów sześciennych montowany w starej kotłowni szpitalnego oddziału ratunkowego bez zaburzenia funkcjonowania placówki, zbiornik na barce, którą pływał Jan Paweł II, zbiorniki w hospicjach i dużych, strategicznych szpitalach, jak choćby szpital MSWiA w Gdańsku. Nasze rezerwuary wody pitnej zapewniają bezpieczeństwo funkcjonowania wielu instytucji publicznych.

Zobacz więcej

ZBIORNIKI NA WODĘ – SPRAWDŹ, CO DLA CIEBIE ZROBIMY

Zespół ekspertów Amargo posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie wbudowanych zbiorników na wodę, dzięki czemu zyskujesz partnera, który daje Ci pewność rzetelnie zrealizowanej inwestycji.

 

Elastyczne podejście do Twoich potrzeb i oczekiwań

 

Zbiorniki na wodę wykonujemy z nowoczesnych, prefabrykowanych modułów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować zabudowę nawet w najbardziej ciasnych pomieszczeniach, także piwnicznych i z ograniczonym dojściem, podczas remontu budynku, przebudowy czy też zmiany sposobu użytkowania i obciążenia ogniowego. Podczas wizji lokalnej dokonujemy szczegółowych pomiarów, co pozwala na dobranie formatów płyt dostosowanych do warunków technicznych budynku. Wszystko to pozwala na bezinwazyjny montaż na miejscu i maksymalne wykorzystanie kubatury pomieszczenia.

Elastyczność w obróbce płyt MultiPower umożliwia łatwą i szybką zmianę rozmieszczenia króćców, a nawet modyfikację gabarytów zbiornika, jeszcze na etapie budowy. W przypadku zbiorników ze stali, po ocynkowaniu nie byłoby już możliwości ingerencji w zbiornik.

Dodatkowo zbiornik wyposażamy w rurociągi zasilania, zasuwy i zawory, systemy sterowania, pomiarów poziomu wody, komunikacji z centralnymi systemami sterowania zainstalowanymi w budynkach.

 

Nieograniczony zakres pojemności

 

Największe zrealizowane przez nas zbiorniki na wodę mają pojemność 180-250 m3 – co nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie wykonać zbiornika o większych gabarytach. Wymaganą pojemność zbiornika zawsze dobieramy optymalnie pod kątem konkretnych potrzeb, warunków pracy oraz możliwości technicznych.

 

Dodatkowe oszczędności

 

Naszym klientom proponujemy nie tylko rozwiązania bezpieczne, ale również ekonomiczne. Jedną z istotnych zalet zbiorników na wodę Amargo są niskie koszty całkowite budowy zbiornika w stosunku do innych technologii. Wynikają one z poniższych kwestii:

  • prefabrykowane elementy konstrukcyjne zbiornika bez mniejszego problemu możemy wnieść przez każde drzwi, wąski korytarz lub klatkę schodową, dzięki czemu chcąc wybudować zbiornik wewnętrzny nie musisz ponosić kosztów związanych np. z wyburzaniem ścian w budynku,
  • w przeciwieństwie do zbiorników stalowych, zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego Amargo MultiPower cechują się niską masą, co pozwala na ograniczenie kosztów związanych z wykonaniem płyty fundamentowej lub dodatkowego wzmocnienia podłoża, posadzki lub podestu (oceny nośności posadzki pod zbiornik z tworzywa dokonuje wykwalifikowany konstruktor),
  • system MultiPower nie wymaga stosowania stalowych wzmocnień mogących ulegać korozji, dzięki czemu minimalizujemy koszty serwisu i remontów.

 

Bezproblemowa eksploatacja

 

  • Nowoczesna, lekka konstrukcja o dużej wytrzymałości i sztywności eliminuje ryzyko pęknięć lub uszkodzeń zbiornika
  • Wykorzystywane tworzywa zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną, co hamuje namnażanie się bakterii, szczególnie w okresach z niskimi rozbiorami wody – dzięki temu zapewnione są najwyższe standardy higieniczne
  • W razie potrzeby konstrukcję zbiornika zabezpieczamy przed zamarzaniem poprzez wykonanie ocieplenia z poliuretanu, wełny mineralnej lub styropianu oraz wyposażamy w układ grzejny
  • Łatwa eksploatacja zbiorników pod kątem czyszczenia i dezynfekcji

 

 

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA ZBIORNIKÓW NA WODĘ Z PŁYT MULTIPOWER

Zbiorniki przeciwpożarowe i zbiorniki rezerwowe wody pitnej najczęściej wykonujemy z gotowych płyt modułowych MultiPower PP-COPO lub płyt z polietylenu HDPE, które są wykonane z wysoce odpornego tworzywa. Charakteryzują się tzw. konstrukcją sandwichową (dwie płyty lite zespolone plastrem miodu). Wzmocnienia płyt realizowane są za pomocą poprzecznych żeber usztywniających w dwóch wariantach rozstawu: 50/50 mm lub 50/100 mm (w przypadku małych obciążeń).

Konstrukcję zbiornika stanowi płaszcz prostopadłościenny z płyt MultPower, który jest dodatkowo wzmacniany dodatkowymi płytami, wspawanymi wewnątrz pod kątem 90o (wzmocnienia stalowe zbiorników mogłyby ulegać korozji).

Preferujemy łączenie płyt za pomocą zgrzewania doczołowego, które daje najbardziej korzystne współczynniki obliczeń spoin według wytycznych i norm DVS. Wśród innych metod łączenia znajduje się spawanie gorącym powietrzem lub wytłaczarkami (ekstruderami).

Taka forma konstrukcyjna pozwala na zachowanie wysokiej sztywności i wytrzymałości zbiornika, przy jednocześnie niskiej wadze, co bez wątpienia przekłada się na jego niezawodną eksploatację przez dziesiątki lat.

 

 

ZASTOSOWANIE ZBIORNIKÓW NA WODĘ

Zbiorniki na wodę znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i w obiektach użyteczności publicznej. Służą przede wszystkim do magazynowania wody dla stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dzięki temu w przypadku pożaru zapewnione zostaje zasilanie w wodę z gwarancją odpowiedniego, nieprzerwanego dopływu wody o określonym ciśnieniu. Dodatkowo zbiorniki znajdują zastosowanie jako wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej i rozległej instalacji (przede wszystkim pionach instalacji o znacznej wysokości np. w wieżowcach).

Zbiorniki rezerwowe wody pozwalają na zapewnienie odpowiedniego, wielogodzinnego zapasu wody pitnej, który wedle wymagań rozporządzenia ministra wynosi 12 godzin (np. na potrzeby szpitala, ośrodka opiekuńczego, hospicjum, sanatorium, czy hotelu) lub technologicznej.