Oferujemy naziemne, wewnętrzne bezciśnieniowe zbiorniki na wodę w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej

Produkujemy naziemne bezciśnieniowe, wewnętrzne zbiorniki na wodę o niezwykle wytrzymałej konstrukcji bez potrzeby stosowania dodatkowych profili stalowych, które mimo zabezpieczenia powierzchni, są podatne na korozję. Zbiorniki na wodę budujemy z unikalnej konstrukcji płyt sandwichowych MultiPower wykonanych z tworzywa PP-COPO lub HDPE.

Ze względu na stosowaną technologię zapewniamy nadzwyczaj sprawną i szybką budowę bez potrzeby ingerowania w konstrukcję budynku. Montaż każdorazowo dostosowujemy do warunków lokalizacyjnych – zazwyczaj realizujemy go poprzez budowę zbiornika z pojedynczych prefabrykowanych modułów. Jeśli warunki na to pozwalają, instalujemy gotowy zbiornik.

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Poznaj zakres oferty – realizujemy najbardziej skomplikowane zadania

Specjalizujemy się w dostarczaniu bezpiecznych i ekonomicznych rozwiązań, dostosowując je do najbardziej ekstremalnych warunków, w których mają pracować. Sprawdź wybrane referencje >>.

W zależności od przeznaczenia zbiornika na wodę wykonujemy:

 • zbiorniki przeciwpożarowe naziemne do magazynowania wody do celów ppoż.,
 • zbiorniki rezerwowe wody pitnej dedykowane dla placówek medycznych (szpitali, ośrodków leczniczych itd.) oraz biurowców, budynków wielorodzinnych),
 • zbiorniki retencyjne na wody opadowe (zbiorniki na deszczówkę) o dużych pojemnościach,
 • zbiorniki buforowe do pompy ciepła.
Wewnętrzny zbiornik rezerwowy na wodę pitną z płyt tworzywa sztucznego zabudowany wewnątrz pomieszczenia
Wewnętrzny zbiornik rezerwowy na wodę pitną z płyt tworzywa sztucznego zabudowany wewnątrz pomieszczenia
Zbiornik przeciwpożarowy na wodę zabudowany wewnątrz budynku, z płyt modułowych PE
Zbiornik przeciwpożarowy na wodę zabudowany wewnątrz budynku, z płyt modułowych PE

ZBIORNIKI NA WODĘ – KOGO WSPIERAMY

 • Nowobudowane obiekty przemysłowe, magazyny gazów i cieczy palnych oraz obiekty użyteczności publicznej, które nie mają możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie i zbiorniki staną się źródłem wody do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych
 • Obiekty użyteczności publicznej (biurowce, wieżowce, budynki wielorodzinne) oraz ośrodki prowadzące działalność leczniczą, w których konieczne jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych lub wyrównywanie zbyt niskiego ciśnienia w sieci
 • Istniejące obiekty, które zmieniły swój charakter, funkcję, są remontowane lub rozbudowywane i wymagają dostosowania zbiornika ppoż. lub zbiornika zapasowego do nowych warunków
 • Obiekty, które mają ograniczoną przestrzeń i posadowienie zbiornika na wodę jest możliwe jedynie w trudno dostępnym, ciasnym, piwnicznym pomieszczeniu, a finanse nie pozwalają na ingerencję w elementy konstrukcyjne pomieszczenia (wyburzenia ścian, modyfikacje otworów okiennych i drzwiowych) – z pomocą przychodzą stosowane przez nas systemy modułowe, które składamy na miejscu

Wewnętrzne zbiorniki na wodę pitną i ppoż. z płyt modułowych MultiPower w praktyce

CO ZYSKASZ DECYDUJĄC SIĘ NA NAZIEMNY, WEWNĘTRZNY ZBIORNIK NA WODĘ AMARGO

 • Spełnisz wytyczne wynikające z przepisów prawa budowlanego i zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewnisz minimalne ilości wody do celów socjalno-bytowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a Twój zbiornik będzie posiadał atesty Państwowego Zakładu Higieny
 • Oszczędzisz na kosztach eksploatacji, przeglądów i remontów, dzięki wyeliminowaniu stalowych wzmocnień zbiornika wody, narażonych na korozję
 • Zyskasz wysokie standardy higieniczne dzięki użyciu sprawdzonych, certyfikowanych materiałów konstrukcyjnych o gładkiej powierzchni, niepodatnej na gromadzenie się zanieczyszczeń i rozwój mikroorganizmów, co w przypadku źródeł rezerwowych wody pitnej lub przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest niedopuszczalne
 • Plastikowy zbiornik wody utrzymasz w czystości bez większych problemów dzięki nieograniczonym możliwościom dezynfekcji, mycia pod ciśnieniem, a niski ciężar ułatwi eksploatację (otwieranie dużej, sztywnej, a zarazem lekkiej pokrywy zbiornika nie będzie uciążliwe)
 • Zyskasz spokój pod kątem wieloletniej trwałości zbiornika dzięki wysokiej odporności na zużycie, dużej wytrzymałości na pęknięcia oraz znikomej absorpcji wody – ominie Cię ryzyko wystąpienia przecieku i zalania pomieszczeń
 • Ochronisz elementy instalacji przeciwpożarowej przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów dzięki zapewnionej czystości wody
 • Zagospodarujesz nieużytkowane, trudno dostępne pomieszczenia, bez potrzeby przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku dzięki tzw. konstrukcji modułowej – unikniesz dodatkowych kosztów
 • Unikniesz długiego okresu wyłączenia instalacji z ruchu dzięki naszej niezawodnej ekipie, która gwarantuje sprawny przebieg montażu

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Dowiedz się więcej o technologii

Poznaj koszty Twojego zbiornika

Jeśli szukasz zbiornika na wodę, wypełnij formularz doboru, który możesz pobrać poniżej. Dzięki temu poznamy Twoje potrzeby i sprawnie przygotujemy wstępną wycenę.

Naziemny zbiornik ppoż. na wodę wewnętrzny z tworzywa sztucznego z atestem

Zbiorniki przeciwpożarowe

Kompleksowo wykonujemy wewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe do magazynowania wody do celów ppoż. Dzięki wykonaniu z tworzywa zapewniającego kliniczną czystość wody ochronisz elementy instalacji ppoż. przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów.

Zobacz więcej

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy wbudowane lub instalowane w istniejących pomieszczeniach budynków zbiorniki rezerwowe wody pitnej z atestem PZH, których celem jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych bez ryzyka namnażania bakterii.

Zobacz więcej

WEWNĘTRZNE ZBIORNIKI NA WODĘ – SPRAWDŹ, CO DLA CIEBIE ZROBIMY

Zespół ekspertów Amargo posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie wbudowanych zbiorników na wodę z tworzywa sztucznego PE, dzięki czemu zyskujesz partnera, który daje Ci pewność rzetelnie zrealizowanej inwestycji.

Elastycznie podejdziemy do Twoich potrzeb i oczekiwań

Bezciśnieniowe zbiorniki na wodę wykonujemy z nowoczesnych, prefabrykowanych modułów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować zabudowę nawet w najbardziej ciasnych pomieszczeniach, także piwnicznych i z ograniczonym dojściem, podczas remontu budynku, przebudowy czy też zmiany sposobu użytkowania i obciążenia ogniowego. Podczas wizji lokalnej dokonujemy szczegółowych pomiarów, co pozwala na dobranie formatów płyt dostosowanych do warunków technicznych budynku. Wszystko to pozwala na bezinwazyjny montaż zbiornika na miejscu i maksymalne wykorzystanie kubatury pomieszczenia.

Elastyczność w obróbce płyt MultiPower umożliwia łatwą i szybką zmianę rozmieszczenia króćców, a nawet modyfikację gabarytów zbiornika na wodę, jeszcze na etapie budowy. W przypadku zbiorników ze stali, po ocynkowaniu nie byłoby już możliwości ingerencji w zbiornik.

Dodatkowo zbiornik wyposażamy w króćce zbiornika wody, przyłącza, rurociągi zasilania, zasuwy i zawory, systemy sterowania, pomiarów poziomu wody, komunikacji z centralnymi systemami sterowania zainstalowanymi w budynkach.

Przykładowe wyposażenie techniczne zbiornika na wodę w zależności od jego przeznaczenia:

 • zawór pływakowy wraz z montażem,
 • poziomowskaz suchy ze skalą wysokości napełnienia zbiornika,
 • zawór napełniający ze sterowaniem elektrycznym na podstawie sygnału z sondy poziomu,
 • zawór antyskażeniowy,
 • lampa UV,
 • zestaw sterowników z funkcją zabezpieczenia suchobiegu zestawu pompowego, załączaniem/wyłączaniem zaworu elektrycznego napełniającego zbiornik,
 • kolumna sygnalizacyjna pokazująca 3 stany napełnienia zbiornika,
 • sterowniki pracują na podstawie odczytu poziomu z sond zanurzonych w zbiorniku na wodę.

Zaproponujemy rozwiązanie niezależnie od zakresu pojemności

Największe zrealizowane przez nas wewnętrzne zbiorniki na wodę mają pojemność 180-250 m3 – co nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie wykonać zbiornika o większych gabarytach. Wymaganą pojemność zbiornika zawsze dobieramy optymalnie pod kątem konkretnych potrzeb, warunków pracy oraz możliwości technicznych.

Podsumowując, wyprodukujemy dla Ciebie zbiornik na wodę o pojemności 1000 l, 2000 l, 4000 l, 5000 l, a nawet 10000 l.

Zapewnimy Ci dodatkowe oszczędności

Naszym klientom proponujemy nie tylko rozwiązania bezpieczne, ale również ekonomiczne. Jedną z istotnych zalet składanych zbiorników na wodę Amargo są niskie koszty całkowite budowy zbiornika w stosunku do innych technologii. Wynikają one z poniższych kwestii:

 • prefabrykowane elementy konstrukcyjne zbiornika bez mniejszego problemu możemy wnieść przez każde drzwi, wąski korytarz lub klatkę schodową, dzięki czemu chcąc wybudować zbiornik wody wewnętrzny nie musisz ponosić kosztów związanych np. z wyburzaniem ścian w budynku,
 • w przeciwieństwie do zbiorników stalowych, zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego Amargo MultiPower cechują się niską masą, co pozwala na ograniczenie kosztów związanych z wykonaniem płyty fundamentowej lub dodatkowego wzmocnienia podłoża, posadzki lub podestu (oceny nośności posadzki pod zbiornik z tworzywa dokonuje wykwalifikowany konstruktor),
 • system MultiPower nie wymaga stosowania stalowych wzmocnień mogących ulegać korozji, dzięki czemu minimalizujemy koszty serwisu i remontów.

Zagwarantujemy bezproblemową eksploatację zbiornika

 • Nowoczesna, lekka konstrukcja o dużej wytrzymałości i sztywności eliminuje ryzyko pęknięć lub uszkodzeń zbiornika
 • Wykorzystywane tworzywa zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną, co hamuje namnażanie się bakterii, szczególnie w okresach z niskimi rozbiorami wody – dzięki temu zapewnione są najwyższe standardy higieniczne
 • W razie potrzeby konstrukcję zbiornika zabezpieczamy przed zamarzaniem poprzez wykonanie ocieplenia z poliuretanu, wełny mineralnej lub styropianu oraz wyposażamy w układ grzejny
 • Łatwa eksploatacja zbiorników pod kątem czyszczenia i dezynfekcji

NOWOCZESNA MODUŁOWA TECHNOLOGIA WEWNĘTRZNYCH ZBIORNIKÓW NA WODĘ Z PŁYT MULTIPOWER

Zbiorniki przeciwpożarowe i zbiorniki rezerwowe wody pitnej najczęściej wykonujemy z gotowych płyt modułowych MultiPower PP-COPO lub płyt z polietylenu HDPE, które są wykonane z wysoce odpornego tworzywa. Charakteryzują się tzw. konstrukcją sandwichową (dwie płyty lite zespolone plastrem miodu). Wzmocnienia płyt realizowane są za pomocą poprzecznych żeber usztywniających w dwóch wariantach rozstawu: 50/50 mm lub 50/100 mm (w przypadku małych obciążeń).

Dane techniczne konstrukcyjnych płyt MultiPower PP RAL 7032 UV typ 50/50

Pobierz plik .pdf

Dane techniczne konstrukcyjnych płyt MultiPower PP RAL 7032 UV typ 50/100

Pobierz plik .pdf

Konstrukcję zbiornika stanowi płaszcz prostopadłościenny z płyt MultPower, który jest dodatkowo wzmacniany dodatkowymi płytami, wspawanymi wewnątrz pod kątem 90o (wzmocnienia stalowe zbiorników mogłyby ulegać korozji).

Preferujemy łączenie płyt za pomocą zgrzewania doczołowego, które daje najbardziej korzystne współczynniki obliczeń spoin według wytycznych i norm DVS. Wśród innych metod łączenia znajduje się spawanie gorącym powietrzem lub wytłaczarkami (ekstruderami).

Taka forma konstrukcyjna pozwala na zachowanie wysokiej sztywności i wytrzymałości zbiornika, przy jednocześnie niskiej wadze, co bez wątpienia przekłada się na jego niezawodną eksploatację przez dziesiątki lat.

Tworzywowe zbiorniki wody z polietylenu, polipropylenu, PVC zazwyczaj produkujemy w kształcie prostopadłościennym, o pojemności V = 6 m3, 8 m3, 15 m3, 20 m3, 30 m3, 50 m3, 100 m3, 150 m3.

Jako że jesteśmy producentem zbiorników na wodę, zadania realizujemy pod konkretne wymiary i pojemności, na indywidualne zamówienie, zarówno do istniejących, jak i nowoprojektowanych instalacji (np. piwnice nowych budynków zasilanych w wodę zimną z miejskiej sieci wodociągowej z projektowanego przyłącza wodociągowego).

W celu zapewnienia dostatecznego oraz stabilnego ciśnienia w instalacji wody bytowo-gospodarczej stosujemy zestaw hydroforowy.

W przypadku zbiorników zewnętrznych w celu zabezpieczenia konstrukcji przed zamarzaniem dodatkowo stosuje się ocieplenie z poliuretanu, wełny mineralnej lub styropianu.

JAKIE PARAMETRY SĄ POTRZEBNE DO PROJEKTU I PRODUKCJI ZBIORNIKA NA WODĘ

Aby dokonać rzetelnej wyceny zbiornika na wodę ważne jest wskazanie pewnych parametrów, takich jak m.in.:

  • wskazanie funkcji, jaką będzie pełnił zbiornik (np. zbiornik magazynowy – buforowy wody pitnej, zapasu na cele przeciwpożarowe, zapasowe źródło wody wg rozporządzenia czy np. przelewowy wody basenowej),
  • wymagana pojemność czynna / całkowita zbiornika wody podana w m3,
  • wymagane / oczekiwane wymiary wewnętrzne zbiornika na wodę (szerokość, długość, wysokość podane w m),
  • wskazanie rodzaju budynku (mieszkalny, hotelowy, szpital, biurowiec, etc.) + informacja czy jest to obiekt nowobudowany czy istniejący),
  • w przypadku zbiorników wewnętrznych istotne jest opisanie miejsca posadowienia, tj. wymiarów pomieszczenia piwnicznego, garażu etc. w którym ma zostać posadowiony zbiornik oraz informacji nt. ciągów komunikacyjnych – pozwoli to na ustalenie, czy zbiornik będzie wnoszony w całości czy też budowany na miejscu z pojedynczych elementów,
  • informacja o rodzaju podłoża,
  • informacje nt. dodatkowego wyposażenia, króćców zbiornika wody itd.

JAK PRZEBIEGA MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA NA WODĘ

Montaż zbiorników na wodę bardzo często odbywa się w najniższych kondygnacjach istniejących już budynków. Są to pomieszczenia ciasne, w których nie ma możliwości wstawienia gotowego zbiornika. Możliwe jest jedynie zbudowanie go wewnątrz piwnic z odpowiednio przygotowanych segmentów, czyli płyt modułowych i prefabrykatów. Do budowy zbiorników na wodę wykorzystuje się przede wszystkim płyty modułowe o wzmocnionej konstrukcji. Płyty z tworzywa transportujemy na miejsce i wnosimy do pomieszczenia pojedynczo, a następnie łączymy je za pomocą skręcania, zgrzewania lub spawania ekstruzyjnego. Następnie monterzy zakładają potrzebne króćce, elementy sterownicze i AKPiA.

JAK PRZECHOWYWAĆ WODĘ W ZBIORNIKU

Woda jest szczególnym medium do magazynowania. W zależności od tego, jaki to rodzaj wody i jakim celu będzie wykorzystana, wymaga innego, ale zawsze dostosowanego do warunków, przechowywania. Niezależnie od tego, czy będzie to woda do celów przeciwpożarowych, woda do spożycia przez ludzi, woda lodowa czy woda demi – magazynowanie jej w atestowanych zbiornikach z tworzywa sztucznego będzie optymalnym rozwiązaniem, ponieważ zminimalizuje ryzyko jej zanieczyszczenia czy skażenia bakteriami np. typu Legionella. Panele, które wykorzystujemy do montażu zbiorników do magazynowania wody pitnej lub przeznaczonej do celów socjalno-bytowych posiadają atesty higieniczne. Są one przyznawane przez Państwowy Instytut Higieny w Warszawie – to gwarancja, że rezerwy wody są wolne od zanieczyszczeń i bakterii.

Nieodpowiednie środowisko przechowywania wody może spowodować utratę jej pożądanych właściwości (na przykład woda demineralizowana, czyli woda o najwyższym stopniu czystości, wymagająca sterylności, wlana w nieodpowiedni pojemnik łatwo się zanieczyści). Ponadto zbiornik na wodę, który nie będzie odpowiednio wytrzymały, w razie uderzenia łatwo stanie się nieszczelny, co z kolei może doprowadzić do potężnej awarii w zakładzie.

Produkowane przez nas zbiorniki na wodę są wykonane z najwyższej jakości tworzywa odpornego na korozję, co jest również bardzo istotne w przypadku magazynowania wody. Dzięki swoim szczególnym właściwościom zbiorniki nadają się do przechowywania czystej wody – do spożycia przez ludzi czy wody demineralizowanej. Doskonale sprawdzają się również jako element instalacji gaszenia za pomocą mgły wodnej (konstrukcja panelowa zbiornika pozwala na uniknięcie zastosowania stalowych wzmocnień zbiorników, które mogą podlegać korozji, co może mieć negatywny wpływ na działanie systemu mgły wodnej oraz zwiększyć koszty eksploatacji i zabiegów konserwacyjnych).

ZASTOSOWANIE ZBIORNIKÓW NA WODĘ

Duże zbiorniki na wodę znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zbiornik ppoż., zbiornik wody lodowej), jak i w obiektach użyteczności publicznej. Służą przede wszystkim do magazynowania wody dla stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dzięki temu w przypadku pożaru zapewnione zostaje zasilanie w wodę z gwarancją odpowiedniego, nieprzerwanego dopływu wody o określonym ciśnieniu. Dodatkowo zbiorniki znajdują zastosowanie jako wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej i rozległej instalacji (przede wszystkim pionach instalacji o znacznej wysokości np. w wieżowcach).

Atestowane zbiorniki zapasowe wody pozwalają na zapewnienie odpowiedniego, wielogodzinnego zapasu wody pitnej, który wedle wymagań rozporządzenia ministra wynosi 12 godzin (np. na potrzeby szpitala, ośrodka opiekuńczego, hospicjum, sanatorium, czy hotelu) lub technologicznej.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika na wodę (zarówno do celów przeciwpożarowych, wody pitnej, wody technologicznej itd.), zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.