Wewnętrzne zbiorniki modułowe na wodę

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie zbiorników modułowych na wodę dla obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych. Bezciśnieniowe, wewnętrzne zbiorniki modułowe budowane w technologii AmargTank MultiPower® z prefabrykowanych płyt tworzywa sztucznego pełnią funkcję magazynu wody w instalacjach sanitarnych i przeciwpożarowych.

Zakres prac:

 • Konsultacje, wizje lokalne oraz dobór zbiornika na wodę
 • Wykonanie projektu zbiornika lub wsparcie w korzystaniu z bibliotek Revit / technologii BIM
 • Możliwość montażu na miejscu z pojedynczych modułów
 • Wyposażenie zbiornika w odpowiednią armaturę, zależnie od jego funkcji

Funkcja zbiorników

Wbudowane zbiorniki modułowe AmargTank MultiPower® znajdują zastosowanie w magazynowaniu wody w instalacjach sanitarnych i przeciwpożarowych – są to w szczególności:

 • zbiorniki na wodę do celów gaśniczych,
 • zbiorniki zapasowe/rezerwowe wody pitnej,
 • zbiorniki do retencjonowania wód opadowych (na deszczówkę),
 • zbiorniki zapasu wody do celów produkcyjnych,
 • zbiorniki magazynowe do zagospodarowania wody z procesów technologicznych

Rodzaje obiektów

Bezciśnieniowe zbiorniki modułowe realizujemy w formule zaprojektuj-wybuduj we współpracy z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi, jak również bezpośrednio z Inwestorami dla takich obiektów, jak:

 • zakłady przemysłowe,
 • biurowce,
 • ośrodki zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki rehabilitacyjne, uzdrowiska, sanatoria),
 • lądowiska śmigłowców ratunkowych,
 • hotele i pensjonaty,
 • szkoły,
 • budynki wielorodzinne (bloki, wieżowce, kamienice)
 • obiekty sakralne.

Zgodnie z prawem

Projektujemy i wykonujemy zbiorniki przeciwpożarowe, rezerwowe wody pitnej i inne, które spełniają wytyczne wynikające z:

 • obowiązujących przepisów prawa budowlanego i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Kluczowe korzyści

Konstrukcja zbiorników z modułowych płyt tworzywa, przeznaczonych do magazynowania wody to szereg korzyści, wśród najważniejszych są:

 • indywidualne podejście projektowe,
 • atesty Państwowego Zakładu Higieny – gwarancja zachowania czystości wody, brak środowiska do rozwoju bakterii typu Legionella,
 • całkowita odporność na korozję,
 • brak konieczności ingerencji w konstrukcję budynku,
 • możliwy montaż z pojedynczych modułów na miejscu w zaledwie 2-4 dni,
 • i wiele, wiele więcej!

Zastosowanie zbiorników na wodę wewnątrz obiektów

wewnętrzny bezciśnieniowy zbiornik wody ppoz z paneli płyt modułowych budowany na miejscu

Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki stanowiące istotny element instalacji przeciwpożarowych przeznaczony do gromadzenia wody wykorzystywanej w celach gaśniczych

wbudowany zbiornik rezerwowy zapasu wody pitnej z tworzywa sztucznego dla ośrodka zdrowia

Zbiorniki wody pitnej

Zbiorniki rezerwowe dedykowane do zapewnienia wody pitnej w placówkach medycznych, biurowcach, budynkach wielorodzinnych zgodnie z rozporządzeniem

Zbiorniki na deszczówkę

Zbiorniki wewnętrzne do retencjonowania wód opadowych do zastosowania wewnątrz budynków, głównie w obiektach zlokalizowanych w centrach miast

Zbiorniki magazynowe wody

Zbiorniki buforowe, których funkcją jest zapewnienie odpowiedniego zapasu wody do celów produkcyjnych lub zagospodarowanie wody z procesów technologicznych

Konstrukcja modułowa zbiorników z tworzywa – praktyczne korzyści dla użytkownika

Konstrukcja modułowa i budowa zbiornika AmargTank MultiPower® na wymiar pozwala na zagospodarowanie nieużytkowanych, trudno dostępnych pomieszczeń, bez potrzeby przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku – unikniesz dodatkowych kosztów związanych z inwestycją. Sprawny przebieg montażu zminimalizuje okres wyłączenia instalacji z ruchu.

Inwestując z zbiornik z certyfikowanego tworzywa sztucznego spełnisz wytyczne wynikające z przepisów prawa budowlanego i zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także zapewnisz minimalne ilości wody do celów socjalno-bytowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Materiał, z którego zostanie wykonany zbiornik posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Najwyższe standardy higieniczne

Materiał konstrukcyjny posiada atesty PZH oraz cechuje się dobrą izolacyjnością cieplną (1,7 W m2 × K). Ściany izolujące cieplnie ograniczają nagrzewanie wody, a tym samym redukują rozwój i namnażanie bakterii typu Legionella.

Perspektywa oszczędności eksploatacyjnych

Konstrukcja AmargTank MultiPower® jest pozbawiona elementów stalowych, które mogą korodować. Dzięki temu zbiornik nie wymaga cyklicznych, czasochłonnych i kosztowych zabiegów remontowych.

Wieloletnia trwałość konstrukcji zbiornika

Dzięki wysokiej odporności na zużycie, dużej wytrzymałości na pęknięcia oraz znikomej absorpcji wody użytkownik zyskuje wieloletnią trwałość zbiornika bez ryzyka wystąpienia przecieku i zalania pomieszczenia.

Brak kosztownych ingerencji w konstrukcję budynku

Dzięki możliwości realizacji montażu na miejscu z pojedynczych modułów nie ma konieczności ingerencji w konstrukcję budynku (np. wyburzanie ścian czy poszerzanie otworów drzwiowych) – wystarczy, że na drodze wniesienia elementów, tj. płyt do montażu zbiornika, nie będą stały żadne stałe przeszkody.

Ograniczenie kosztów serwisu instalacji ppoż.

Zapewnienie czystości wody ogranicza zanieczyszczenia wtórne elementów instalacji ppoż. (gaszenie mgłą wodną) i pozwala na uniknięcie wnikania brudu do dysz o małych średnicach (w przypadku zbiorników ze stali mogą się one zapychać opiłkami i cząstkami metalu, co stwarza ryzyko niewłaściwego działania instalacji).

Komfort podczas codziennego użytkowania zbiornika

Wykonanie zbiornika z płyt tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie go przez służby utrzymania poprzez nieograniczone możliwości dezynfekcji i mycia zbiornika pod ciśnieniem, z kolei niski ciężar ułatwia jego eksploatację (otwieranie dużej, sztywnej, a zarazem lekkiej pokrywy zbiornika nie będzie uciążliwe).

Odkryj tajniki zbiorników modułowych!

Zwiększ kompetencje w obszarze nowych technologii i wykorzystuj zdobytą wiedzę w swoich projektach i inwestycjach z zakresu instalacji sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Poznaj zrealizowane projekty zbiorników na modułowych na wodę

zbiornik zapasu wody pitnej 162 m3 dla nietypowej przestrzeni szpitala

Przykładowe realizacje

Zbiornik rezerwowy na wodę pitną o pojemności 162,5 m3 dla szpitala

Cel: zapewnienie źródła zapasu wody pitnej w obiekcie szpitalnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz dostosowanie do nietypowego kształtu pomieszczenia

Zakres realizacji: projekt i budowa zbiornika na wodę pitną o nietypowym kształcie litery „L”

instalacja mgły wodnej w schronisku zbiornik na wodę do celów ppoż

Przykładowe realizacje

Zbiornik wody do celów przeciwpożarowych w schronisku

Cel: zapewnienie magazynu wody do instalacji gaszenia mgłą wodną w pomieszczeniu pompowni schroniska zlokalizowanego na wysokości 1670 m n.p.m.

Zakres realizacji: projekt i budowa zbiornika modułowego o pojemności użytkowej 6 m3

Przykładowe realizacje

Zagospodarowanie wody poprodukcyjnej w zbiorniku modułowym

Cel: optymalizacja kosztów poprzez usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej (zmniejszone zużycie wody z sieci wodociągowej i ponowne wykorzystanie wody popłucznej)

Zakres realizacji: projekt i budowa odstojnika wód popłucznych o pojemności całkowitej 104,5 m³

Naziemny zbiornik ppoż. na wodę wewnętrzny z tworzywa sztucznego z atestem

Przykładowe realizacje

Magazynowanie wody do celów gaśniczych w biurowcu

Cel: spełnienia aktualnych standardów i wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (budowa pełnej instalacji ppoż.)

Zakres realizacji: projekt i budowa zbiornika modułowego na wodę gaśniczą o pojemności 18 m³

Najczęstsze pytania dotyczące zbiorników modułowych

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

zbiornik ppoz instalacja mgły wodnej

Zbiorniki przeciwpożarowe

Kompleksowo wykonujemy wewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe do magazynowania wody do celów ppoż. Dzięki wykonaniu z tworzywa zapewniającego kliniczną czystość wody ochronisz elementy instalacji ppoż. przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów.

Zobacz więcej
zbiornik na wode o pojemnosci 10 m3 dla szpitala

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy wbudowane lub instalowane w istniejących pomieszczeniach budynków zbiorniki rezerwowe wody pitnej z atestem PZH, których celem jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych bez ryzyka namnażania bakterii.

Zobacz więcej

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika na wodę (zarówno do celów przeciwpożarowych, wody pitnej, wody opadowej lub do gromadzenia wody w procesie przemysłowym) do zastosowania wewnątrz obiektu, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.