Oferujemy naziemne, wewnętrzne bezciśnieniowe zbiorniki na wodę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wymiar dla zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej

Realizujemy naziemne bezciśnieniowe, wewnętrzne zbiorniki na wodę o niezwykle wytrzymałej, prostopadłościennej konstrukcji z płyt sandwichowych MultiPower wykonanych z tworzywa PP-COPO lub HDPE, bez potrzeby stosowania dodatkowych profili stalowych podatnych na korozję.

Ze względu na stosowaną technologię AmargTank MultiPower zapewniamy nadzwyczaj sprawną i szybką budowę bez potrzeby ingerowania w konstrukcję budynku. Montaż każdorazowo dostosowujemy do warunków lokalizacyjnych – zazwyczaj realizujemy go poprzez budowę zbiornika z pojedynczych prefabrykowanych modułów. Jeśli warunki na to pozwalają, instalujemy gotowy zbiornik.

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Dobór zbiornika na wodę na bazie udostępnionych danych
 • Opracowanie rysunku technicznego zbiornika wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Jeśli warunki posadowienia na to pozwalają – produkcja nowego zbiornika w zakładzie produkcyjnym Amargo wraz z przeprowadzeniem prób szczelności
 • Jeśli uwarunkowania lokalizacyjne tego wymagają – budowa zbiornika z pojedynczych modułów na miejscu u Inwestora + wykonanie prób szczelności
 • Odpowiednie wyposażenie zbiornika w zależności od funkcji jaką będzie spełniał

Rodzaje zbiorników na wodę w zależności od przeznaczenia

Zbiorniki na wodę z tworzywa – jakie funkcje spełniają i gdzie znajdują zastosowanie

Wbudowane zbiorniki na wodę realizujemy na konkretny wymiar dla wielu rodzajów obiektów użyteczności publicznej, a także dla przedsiębiorstw przemysłowych. Zadania realizujemy przede wszystkim we współpracy z biurami projektowymi, ale także bezpośrednio z Inwestorami.

 • Zbiorniki jako źródło zapasu wody do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych w nowobudowanych obiektach przemysłowych, magazynach gazów i cieczy palnych oraz obiektach użyteczności publicznej, które nie mają możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie

 • Magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych w obiektach użyteczności publicznej (biurowce, wieżowce, budynki wielorodzinne) oraz ośrodkach prowadzących działalność leczniczą

 • Wyrównywanie zbyt niskiego ciśnienia w sieci zakładowej

 • Zabezpieczenie zapasu wody w wypadku wystąpienia awarii

 • Istniejące obiekty, które zmieniły swój charakter, funkcję, są remontowane lub rozbudowywane i wymagają dostosowania zbiornika ppoż. lub zbiornika zapasowego do nowych warunków

 • Obiekty, które mają ograniczoną przestrzeń i posadowienie zbiornika na wodę jest możliwe jedynie w trudno dostępnym, ciasnym, piwnicznym pomieszczeniu, a finanse nie pozwalają na ingerencję w elementy konstrukcyjne pomieszczenia (wyburzenia ścian, modyfikacje otworów okiennych i drzwiowych) – z pomocą przychodzą stosowane przez nas systemy modułowe, które składamy na miejscu

Jakie korzyści zyskasz decydując się na zastosowanie zbiornika na wodę z tworzywa sztucznego

 • Spełnisz wytyczne wynikające z przepisów prawa budowlanego i zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także zapewnisz minimalne ilości wody do celów socjalno-bytowych określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia – materiał, z którego zostanie wykonany zbiornik posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny

 • Oszczędzisz na kosztach eksploatacji, przeglądów i remontów, dzięki wyeliminowaniu stalowych wzmocnień zbiornika wody, narażonych na korozję

 • Zyskasz wysokie standardy higieniczne dzięki użyciu sprawdzonych, certyfikowanych materiałów konstrukcyjnych o gładkiej powierzchni, niepodatnej na gromadzenie się zanieczyszczeń i rozwój mikroorganizmów, co w przypadku źródeł rezerwowych wody pitnej lub przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest niedopuszczalne

 • Plastikowy zbiornik wody utrzymasz w czystości dzięki nieograniczonym możliwościom dezynfekcji, mycia pod ciśnieniem, a niski ciężar ułatwi jego eksploatację (otwieranie dużej, sztywnej, a zarazem lekkiej pokrywy zbiornika nie będzie uciążliwe)

 • Zyskasz spokój pod kątem wieloletniej trwałości zbiornika dzięki wysokiej odporności na zużycie, dużej wytrzymałości na pęknięcia oraz znikomej absorpcji wody – ominie Cię ryzyko wystąpienia przecieku i zalania pomieszczenia

 • Ochronisz elementy instalacji przeciwpożarowej przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów dzięki zapewnionej czystości wody (eliminacja zapychania się dysz)

 • Zagospodarujesz nieużytkowane, trudno dostępne pomieszczenia, bez potrzeby przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku dzięki tzw. konstrukcji modułowej i budowie zbiornika na wodę na wymiar – unikniesz dodatkowych kosztów związanych z inwestycją

 • Unikniesz długiego okresu wyłączenia instalacji z ruchu dzięki technologii wpływającej na sprawny przebieg montażu

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Jak są budowane wewnętrzne zbiorniki na wodę w technologii modułowej MultiPower

Zbiorniki przeciwpożarowe, rezerwowe wody pitnej i na deszczówkę najczęściej wykonujemy z gotowych płyt modułowych MultiPower PP-COPO lub płyt z polietylenu HDPE. Charakteryzuje je tzw. konstrukcja sandwichowa (dwie płyty lite zespolone plastrem miodu). Wzmocnienia płyt realizowane są za pomocą poprzecznych żeber usztywniających w dwóch wariantach rozstawu: 50/50 mm lub 50/100 mm (w przypadku małych obciążeń).

KARTY TECHNICZNE PŁYT MULTIPOWER:

KONSTRUKCJA ZBIORNIKÓW NA WODĘ

Konstrukcję zbiornika stanowi płaszcz prostopadłościenn, który jest dodatkowo wzmacniany dodatkowymi płytami, wspawanymi wewnątrz pod kątem 90o (wzmocnienia stalowe zbiorników mogłyby ulegać korozji). Modułowa konstrukcja płyt panelowych umożliwia budowę samonośnej, wolnostojącej konstrukcji o bardzo dużej odporności na uderzenia, wysokiej plastyczności, izolacji cieplnej i niskiej wadze, co bez wątpienia przekłada się na jego niezawodną eksploatację przez dziesiątki lat.

Korpus (ściany) zbiornika wykonujemy z płyt panelowych MultiPower, natomiast dno i pokrywę (sufit) zbiornika – na bazie płyty litej, np. PP-C. Płyty łączymy za pomocą zgrzewania doczołowego, które daje najbardziej korzystne współczynniki obliczeń spoin według wytycznych i norm DVS. Wśród innych metod łączenia znajduje się spawanie gorącym powietrzem lub wytłaczarkami (ekstruderami).

POJEMNOŚĆ WBUDOWANYCH, MODUŁOWYCH ZBIORNIKÓW NA WODĘ Z TWORZYWA

Na ogół realizujemy zbiorniki na wodę o pojemnościach użytkowych V rzędu 6 m3, 8 m3, 15 m3, 20 m3, 30 m3, 50 m3, 100 m3, 150 m3. Jeden z większych zbiorników, który wykonaliśmy dla jednego ze szpitali miał pojemność 162,5 m3.

Zbiorniki realizujemy pod konkretne wymiary i pojemności, na indywidualne zamówienie, zarówno do istniejących, jak i nowoprojektowanych instalacji.

JAK PRZEBIEGA MONTAŻ WEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA NA WODĘ

Montaż zbiorników na wodę bardzo często odbywa się w najniższych kondygnacjach istniejących już budynków. Są to na ogół pomieszczenia ciasne, w których nie ma możliwości wstawienia gotowego zbiornika. Możliwe jest jedynie zbudowanie go z pojedynczych segmentów. W takich sytuacjach płyty z tworzywa transportujemy na miejsce i wnosimy do pomieszczenia pojedynczo, a następnie łączymy je ze sobą.

Podłoże, na którym ma zostać posadowiony zbiornik powinno być równe (pozbawione uskoków, zagłębień, ostrych krawędzi) i oczyszczone ze wszelkich zabrudzeń. Jeśli nie ma odpowiedniego fundamentu, należy go wcześniej wykonać. Jego powierzchnia powinna być gładka i wyrównana, ze spadkiem maksymalnie 0,5% w jednym kierunku. Poprawnie wykonany fundament pozwoli na posadowienia zbiornika zgodnie z wymaganiami statyki i tym samym na przeniesienie obciążenia pochodzącego od ciężaru własnego zbiornika, jak również zawartej w nim wody podczas całkowitego napełnienia.

Dodatkowo zbiornik wyposażamy w króćce, przyłącza, rurociągi zasilania, zasuwy i zawory, systemy sterowania, pomiarów poziomu wody, komunikacji z centralnymi systemami sterowania zainstalowanymi w budynkach.

Przykładowe wyposażenie techniczne zbiornika na wodę w zależności od jego przeznaczenia:

 • zasilanie zestawu pomp,
 • układ pompowy,
 • zasilanie zbiornika,
 • odpowietrzenia,
 • spust awaryjny,
 • wyłaz rewizyjny,
 • przelew awaryjny,
 • przepływy międzyzbiornikowe,
 • szafa sterująca,
 • przepustnice międzykołnierzowe,
 • bajpas,
 • kompensator,
 • przejście kablowe (sonda).

PRÓBA SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA NA WODĘ

Po zakończeniu montażu zbiornika wykonywana jest próba szczelności konstrukcji. Pierwszym sposobem, gdy nie ma jeszcze możliwości zasilenia zbiornika wodą, jest wykonanie próby metodą przeskoku iskry elektromagnetycznej. Innym sposobem jest zalanie zbiornika wodą do miejsca przelewu na czas 24 godzin.

Sprawdź przykładowe realizacje bezciśnieniowych zbiorników na wodę oraz ciekawe materiały

Zbiornik modułowy zapasu wody pitnej dla budynku szpitala

Zbiornik wody na cele przeciwpożarowe realizowany w schronisku górskim

Wewnętrzny zbiornik modułowy na wodę ppoż. dla krakowskiego biurowca

Zbiornik zapasu wody do celów produkcyjno-myjących

Zbiornik retencyjny wody deszczowej 15 m3 w biurowcu

Określanie pojemności czynnej modułowych zbiorników na wodę

WEWNĘTRZNE ZBIORNIKI NA WODĘ – SPRAWDŹ, CO DLA CIEBIE ZROBIMY

Elastycznie podejdziemy do Twoich potrzeb i oczekiwań

Bezciśnieniowe zbiorniki na wodę wykonujemy z nowoczesnych, prefabrykowanych modułów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować zabudowę nawet w najbardziej ciasnych pomieszczeniach, także piwnicznych i z ograniczonym dojściem, podczas remontu budynku, przebudowy czy też zmiany sposobu użytkowania i obciążenia ogniowego. Podczas wizji lokalnej dokonujemy szczegółowych pomiarów, co pozwala na dobranie formatów płyt dostosowanych do warunków technicznych budynku. Wszystko to pozwala na bezinwazyjny montaż zbiornika na miejscu i maksymalne wykorzystanie kubatury pomieszczenia.

Elastyczność w obróbce płyt MultiPower umożliwia łatwą i szybką zmianę rozmieszczenia króćców, a nawet modyfikację gabarytów zbiornika na wodę, jeszcze na etapie budowy. W przypadku zbiorników ze stali, po ocynkowaniu nie byłoby już możliwości ingerencji w zbiornik.

Zapewnimy Ci dodatkowe oszczędności

Naszym klientom proponujemy nie tylko rozwiązania bezpieczne, ale również ekonomiczne. Jedną z istotnych zalet składanych zbiorników na wodę Amargo są niskie koszty całkowite budowy zbiornika w stosunku do innych technologii. Wynikają one z poniższych kwestii:

 • prefabrykowane elementy konstrukcyjne zbiornika bez mniejszego problemu możemy wnieść przez każde drzwi, wąski korytarz lub klatkę schodową, dzięki czemu chcąc wybudować zbiornik wody wewnętrzny nie musisz ponosić kosztów związanych np. z wyburzaniem ścian w budynku,
 • w przeciwieństwie do zbiorników stalowych, zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego Amargo MultiPower cechują się niską masą, co pozwala na ograniczenie kosztów związanych z wykonaniem płyty fundamentowej lub dodatkowego wzmocnienia podłoża, posadzki lub podestu (oceny nośności posadzki pod zbiornik z tworzywa dokonuje wykwalifikowany konstruktor),
 • system MultiPower nie wymaga stosowania stalowych wzmocnień mogących ulegać korozji, dzięki czemu minimalizujemy koszty serwisu i remontów.

Zagwarantujemy bezproblemową eksploatację zbiornika

 • Nowoczesna, lekka konstrukcja o dużej wytrzymałości i sztywności eliminuje ryzyko pęknięć lub uszkodzeń zbiornika
 • Wykorzystywane tworzywa zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną, co hamuje namnażanie się bakterii, szczególnie w okresach z niskimi rozbiorami wody – dzięki temu zapewnione są najwyższe standardy higieniczne
 • W razie potrzeby konstrukcję zbiornika zabezpieczamy przed zamarzaniem poprzez wykonanie ocieplenia z poliuretanu, wełny mineralnej lub styropianu oraz wyposażamy w układ grzejny
 • Łatwa eksploatacja zbiorników pod kątem czyszczenia i dezynfekcji

JAKIE PARAMETRY SĄ POTRZEBNE DO PROJEKTU I PRODUKCJI ZBIORNIKA NA WODĘ

Aby dokonać rzetelnej wyceny zbiornika na wodę ważne jest wskazanie pewnych parametrów, takich jak m.in.:

 • wskazanie funkcji, jaką będzie pełnił zbiornik (np. zbiornik magazynowy – buforowy wody pitnej, zapasu na cele przeciwpożarowe, zapasowe źródło wody wg rozporządzenia czy np. przelewowy wody basenowej),
 • wymagana pojemność czynna / całkowita zbiornika wody podana w m3,
 • wymagane / oczekiwane wymiary wewnętrzne zbiornika na wodę (szerokość, długość, wysokość podane w m),
 • wskazanie rodzaju budynku (mieszkalny, hotelowy, szpital, biurowiec, etc.) + informacja czy jest to obiekt nowobudowany czy istniejący),
 • w przypadku zbiorników wewnętrznych istotne jest opisanie miejsca posadowienia, tj. wymiarów pomieszczenia piwnicznego, garażu etc. w którym ma zostać posadowiony zbiornik oraz informacji nt. ciągów komunikacyjnych – pozwoli to na ustalenie, czy zbiornik będzie wnoszony w całości czy też budowany na miejscu z pojedynczych elementów,
 • informacja o rodzaju podłoża,
 • informacje nt. dodatkowego wyposażenia, króćców zbiornika wody itd.

JAK PRZECHOWYWAĆ WODĘ W ZBIORNIKU

Woda jest szczególnym medium do magazynowania. W zależności od tego, jaki to rodzaj wody i jakim celu będzie wykorzystana, wymaga innego, ale zawsze dostosowanego do warunków, przechowywania. Niezależnie od tego, czy będzie to woda do celów przeciwpożarowych, woda do spożycia przez ludzi, woda lodowa czy woda demi – magazynowanie jej w atestowanych zbiornikach z tworzywa sztucznego będzie optymalnym rozwiązaniem, ponieważ zminimalizuje ryzyko jej zanieczyszczenia czy skażenia bakteriami np. typu Legionella. Panele, które wykorzystujemy do montażu zbiorników do magazynowania wody pitnej lub przeznaczonej do celów socjalno-bytowych posiadają atesty higieniczne. Są one przyznawane przez Państwowy Instytut Higieny w Warszawie – to gwarancja, że rezerwy wody są wolne od zanieczyszczeń i bakterii.

Nieodpowiednie środowisko przechowywania wody może spowodować utratę jej pożądanych właściwości (na przykład woda demineralizowana, czyli woda o najwyższym stopniu czystości, wymagająca sterylności, wlana w nieodpowiedni pojemnik łatwo się zanieczyści). Ponadto zbiornik na wodę, który nie będzie odpowiednio wytrzymały, w razie uderzenia łatwo stanie się nieszczelny, co z kolei może doprowadzić do potężnej awarii w zakładzie.

Produkowane przez nas zbiorniki na wodę są wykonane z najwyższej jakości tworzywa odpornego na korozję, co jest również bardzo istotne w przypadku magazynowania wody. Dzięki swoim szczególnym właściwościom zbiorniki nadają się do przechowywania czystej wody – do spożycia przez ludzi czy wody demineralizowanej. Doskonale sprawdzają się również jako element instalacji gaszenia za pomocą mgły wodnej (konstrukcja panelowa zbiornika pozwala na uniknięcie zastosowania stalowych wzmocnień zbiorników, które mogą podlegać korozji, co może mieć negatywny wpływ na działanie systemu mgły wodnej oraz zwiększyć koszty eksploatacji i zabiegów konserwacyjnych).

ZASTOSOWANIE ZBIORNIKÓW NA WODĘ

Duże zbiorniki na wodę znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zbiornik ppoż.), jak i w obiektach użyteczności publicznej (poza celami ppoż. także rezerwa wody). Służą przede wszystkim do magazynowania wody dla stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dzięki temu w przypadku pożaru zapewnione zostaje zasilanie w wodę z gwarancją odpowiedniego, nieprzerwanego dopływu wody o określonym ciśnieniu. Dodatkowo zbiorniki znajdują zastosowanie jako wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej i rozległej instalacji (przede wszystkim pionach instalacji o znacznej wysokości np. w wieżowcach).

Atestowane zbiorniki zapasowe wody pozwalają na zapewnienie odpowiedniego, wielogodzinnego zapasu wody pitnej, który wedle wymagań rozporządzenia ministra wynosi 12 godzin (np. na potrzeby szpitala, ośrodka opiekuńczego, hospicjum, sanatorium, czy hotelu) lub technologicznej.

zbiornik ppoz instalacja mgły wodnej

Zbiorniki przeciwpożarowe

Kompleksowo wykonujemy wewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe do magazynowania wody do celów ppoż. Dzięki wykonaniu z tworzywa zapewniającego kliniczną czystość wody ochronisz elementy instalacji ppoż. przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów.

Zobacz więcej
zbiornik na wode o pojemnosci 10 m3 dla szpitala

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy wbudowane lub instalowane w istniejących pomieszczeniach budynków zbiorniki rezerwowe wody pitnej z atestem PZH, których celem jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych bez ryzyka namnażania bakterii.

Zobacz więcej
bezciśnieniowe zbiorniki na wodę z modułowych płyt tworzywa multipower budowane wewnątrz budynków woda pitna woda deszczowa woda przeciwpożarowa

Zbiorniki na deszczówkę

Wewnętrzne, wolnostojące, bezciśnieniowe zbiorniki na deszczówkę, przeznaczone do retencjonowania wód opadowych, wykonane z płyt modułowych tworzywa sztucznego.

Zobacz więcej

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika na wodę (zarówno do celów przeciwpożarowych, wody pitnej, wody opadowej itd.) do zastosowania wewnątrz obiektu, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.