Zbiorniki i instalacje z tworzyw sztucznych

Jako polski producent bezciśnieniowych zbiorników z tworzyw sztucznych oraz dostawca rozwiązań dla przemysłu i obiektów użyteczności publicznej, pomożemy Ci zrealizować cele i wyzwania oraz rozwiązać problemy, z którymi mierzysz się w swojej codziennej pracy.

Pierwsze zbiorniki opuszczają nową halę produkcyjną

To kolejny ważny krok w rozwoju Amargo. Duma i wzruszenie to tylko część emocji, jakie w ostatnim czasie towarzyszą nam w związku z oficjalnym zakończeniem budowy naszej hali produkcyjnej i pozytywnym przejściem procedur odbiorowych obiektu. Po miesiącach prac i oczekiwania pierwsze zbiorniki z tworzyw termoplastycznych opuszczają zakład już z nowej hali.

Zobacz więcej

Zbiorniki Amargo

Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Produkujemy bezciśnieniowe zbiorniki magazynowe podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego do przechowywania substancji żrących, trujących i niebezpiecznych wraz z wymaganym zabezpieczeniem przed wyciekiem, wyposażeniem oraz kompletnymi instalacjami chemoodpornymi. W ramach prac zapewniamy uzgodnienie wszelkich formalności związanych z procedurą UDT.

Zobacz więcej
Zbiorniki chemoodporne (bez UDT)

Zbiorniki chemoodporne (bez UDT)

Produkujemy zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych, które ze względu na konkretne przepisy lub pojemność zbiornika nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki znajdują zastosowanie zarówno w branży przemysłowej, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Zobacz więcej
Zbiorniki procesowe

Zbiorniki procesowe

Projektujemy i produkujemy niezawodne i wydajne zbiorniki, przystosowane do określonych procesów technologicznych, m.in. mieszalniki żrących substancji chemicznych, urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad.

Zobacz więcej
Zbiorniki podziemne

Zbiorniki podziemne

Oferujemy cylindryczne poziome podziemne zbiorniki chemoodporne PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej o średnicy od 1000 do 4000 mm, o przekroju profilowym.

  • zbiorniki podziemne magazynowe do przechowywania substancji ciekłych i żrących
  • zbiorniki podziemne do retencjonowania wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej, pitnej itp.
  • komory techniczne podziemne oraz obudowy przepompowni, separatorów i urządzeń
Zobacz więcej
Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe

Kompleksowo wykonujemy wewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe do magazynowania wody do celów ppoż. Dzięki wykonaniu z tworzywa zapewniającego kliniczną czystość wody ochronisz elementy instalacji ppoż. przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów.

Zobacz więcej
Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy wbudowane lub instalowane w istniejących pomieszczeniach budynków zbiorniki rezerwowe wody pitnej z atestem PZH, których celem jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych bez ryzyka namnażania bakterii.

Zobacz więcej

Pozostały zakres prac

Wykładziny, wanny, tace ociekowe

osadnik wstępny po modernizacji renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD tworzywo odporne chemicznie

Zapewniamy doradztwo techniczne, dobór odporności chemicznej do konkretnych zastosowań, a także kompleksowe wykonawstwo w zakresie wykładzin chemoodpornych, wanien oraz tac ociekowych z tworzywa sztucznego.

Zobacz więcej

Przegląd i przygotowanie zbiorników

usługa czyszczenia zbiorników bezciśnieniowych dozorowych magazynowych NaOh podchloryn rewizja UDT naprawa

Oferujemy przygotowanie zbiorników bezciśnieniowych do wewnętrznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego UDT (aby Inspektor mógł bezpiecznie wejść do środka w celu przeprowadzenia rewizji) oraz do naprawy lub renowacji. W trakcie inspekcji zbiornika przez Inspektora UDT możemy zapewnić asystę i nadzór.

Zobacz więcej

Stacja UNO rozładunku chemikaliów

producent zbiorników na chemikalia wyposażenie w urządzenia napełniająco opróżniające stacja uno

Oferujemy kompleksowe wyposażenie zbiorników w stanowiska do napełniania i opróżniania. Prace wykonujemy w zakresie: stanowisko przeładunku, rozładunku / rurociągi / zbiorniki chemoodporne UDT / rurociągi oraz transfer związków na linie produkcyjne. W ramach inwestycji zapewniamy pełne wsparcie w uzgodnieniu i zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego – TDT.

Zobacz więcej

Szafy chemoodporne z tworzyw

wymiany metalowej szafy na miejscu rozładunku na wykonana z chemoodpornego polietylenu

Szafy (zabudowy) chemoodporne z tworzyw sztucznych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z cieczami żrącymi i niebezpiecznymi. Wykonujemy na wymiar szafy zarówno z polietylenu PE, PEHD, jak również z polipropylenu PP przeznaczone do montażu na stelażu, na ścianie lub na płaszczu zbiornika.

Zobacz więcej

Oczyszczanie powietrza i gazów

Nieodzownym elementem wyposażenia zakładów przemysłowych są systemy oczyszczania powietrza złowonnego i gazów, czyli oparów związków trujących lub żrących. Budujemy urządzenia / systemy oczyszczania gazów złowonnych według projektu (płuczki gazów, absorbery oczyszczające powietrze, opary ze zbiorników z cieczami organicznymi i nieorganicznymi, a także eliminujące odory powietrza zwłowonnego pochodzącego np. z produkcji tłuszczów).

Zobacz więcej

Serwis zbiorników i instalacji

Certyfikowani przez Urząd Dozoru Technicznego eksperci Amargo w ramach profesjonalnego serwisu wykonują wszelkie usługi spajania i napraw zbiorników tworzywowych oraz instalacji rurowych i wentylacji z tworzyw PE PP PVC PVDF. Pomagamy niezależnie od tego, czy chodzi o nasz zbiornik, czy wyprodukowany przez kogoś innego. Na pewno nie zostawimy Cię samego w trudnej sytuacji!

Zobacz więcej
Zespół Amargo - eksperci od zbiorników

Akademia Tank Education TAED

Jesteśmy praktykami, a naszym nadrzędnym celem jest dzielenie się wiedzą i inspiracja do wdrażania najlepszych rozwiązań mających wpływ na bezpieczne magazynowanie chemikaliów lub wody. Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy unikać błędów i niedociągnięć, które czasem się zdarzają i mogą mieć trudne do przewidzenia skutki.

Wśród działań Akademii TAED realizujemy m.in. szkolenia, podcast i konsultacje oraz prowadzimy strefę projektanta.

Zobacz więcej
Zespół Amargo - eksperci od zbiorników

Strefa projektanta

Jako producent zbiorników z tworzyw sztucznych od lat chętnie nawiązujemy współpracę z biurami projektowymi, technologami i biurami inżynieryjnymi. Podpisujemy też stałe umowy o kooperacji.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty można osiągnąć jedynie, łącząc wysokie kompetencje projektantów z naszą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Zdajemy sobie również sprawę, że dziedzina, którą się zajmujemy, jest wciąż dość niszowa i projektanci znacznie częściej zajmują się instalacjami rurowymi niż samymi zbiornikami.

Dlatego też nasz model współpracy zakłada wspólne wykonanie projektu, dobór wielkości zbiornika do pomieszczenia i konfigurację proponowanego przez nas rozwiązania. Przez cały ten proces przejdziemy razem z projektantem, a my przejmiemy na siebie rozwiązanie wszelkich wyzwań technicznych.

Zobacz więcej
newsletter przemysłowy instalacje zbiorniki z tworzyw sztucznych

Newsletter

W naszym newsletterze w przystępny sposób dzielimy się wiedzą i rozwiązaniami z zakresu zbiorników z tworzyw sztucznych i rozwiązań dla przemysłu. Dołącz do grona projektantów, technologów, przedstawicieli przemysłu i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje.

Zobacz więcej

Na naszym blogu

Magazynowanie stężonego kwasu siarkowego H2SO4 (VI) w wielkogabarytowych zbiornikach z tworzywa

W niniejszym artykule poruszamy zagadnienia dotyczące przemysłowych, wielkogabarytowych chemoodpornych układów zbiorników oraz instalacji przeznaczonymi do pracy ze związkami żrącymi takimi jak np. kwas siarkowy czy kwas azotowy i inne substancje o właściwościach silnie utleniających, które często wywołują efekt wyraźnych spękań naprężeniowych w zgrzewach lub spoinach arkuszy płyt zbiornika, z których został zbudowany.

Zobacz więcej
Lodowisko syntetyczne z płyt tworzywa Amargo AmargICE

Nasza pasja: lodowiska

Ekspercka wiedza o tworzywach sztucznych przekłada się również na naszą pasję, jaką jest tworzenie funkcjonalnych, ekologicznych lodowisk syntetycznych. Ich wysoka jakość, wygodny montaż i łatwa eksploatacja to główne czynniki, które decydują o sukcesie technologii.

Zobacz więcej