Zbiorniki i instalacje z tworzyw sztucznych

PROJEKTOWANIE / DOBÓR / PRODUKCJA / DOSTAWA / MONTAŻ / PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI / ROZRUCH / SERWIS

Jako polski producent bezciśnieniowych zbiorników z tworzyw sztucznych oraz dostawca rozwiązań dla przemysłu i obiektów użyteczności publicznej, pomożemy Ci zrealizować cele i wyzwania oraz rozwiązać problemy, z którymi mierzysz się w swojej codziennej pracy.

EDUKUJEMY
I INSPIRUJEMY

Jesteśmy praktykami, a naszym nadrzędnym celem jest dzielenie się wiedzą i inspiracja do wdrażania najlepszych rozwiązań mających wpływ na bezpieczny i niezawodny przebieg procesów przemysłowych. W ramach Akademii TAED realizujemy m.in. szkolenia, webinary, webcasty, podcast i konsultacje, prowadzimy strefę projektanta oraz udostępniamy obszerną bazę edukacyjną. Dzięki newsletterowi użytkownicy otrzymują regularnie merytoryczne artykuły, które pojawiają się w naszych zasobach.

Zobacz więcej
Zespół Amargo - eksperci od zbiorników

Zbiorniki Amargo

Projektowanie zbiorników i instalacji towarzyszących

Projektowanie zbiorników i instalacji towarzyszących

Projektujemy i obliczamy zbiorniki bezciśnieniowe z tworzyw termoplastycznych i kompozytów, z uwzględnieniem instalacji technologicznych w ramach których pracują.

Dzięki profesjonalnemu podejściu już na wstępnym etapie Twoja inwestycja będzie cechować się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz będzie osadzona w realiach finansowych.

Zobacz więcej
Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Produkujemy bezciśnieniowe zbiorniki magazynowe podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego do przechowywania substancji żrących, trujących i niebezpiecznych wraz z wymaganym zabezpieczeniem przed wyciekiem, wyposażeniem oraz kompletnymi instalacjami chemoodpornymi. W ramach prac zapewniamy uzgodnienie wszelkich formalności związanych z procedurą UDT.

Zobacz więcej
Zbiorniki chemoodporne magazynowe bez UDT

Zbiorniki chemoodporne magazynowe bez UDT

Produkujemy zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych, które ze względu na konkretne przepisy lub pojemność zbiornika nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki znajdują zastosowanie zarówno w branży przemysłowej, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Zobacz więcej
Zbiorniki procesowe (technologiczne)

Zbiorniki procesowe (technologiczne)

Projektujemy i produkujemy niezawodne i wydajne zbiorniki, przystosowane do określonych procesów technologicznych, m.in. mieszalniki żrących substancji chemicznych, urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad.

Zobacz więcej
Zbiorniki podziemne

Zbiorniki podziemne

Oferujemy cylindryczne poziome podziemne zbiorniki chemoodporne PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej o średnicy od 1000 do 4000 mm, o przekroju profilowym. Dodatkowo, w zależności od zastosowania i potrzeb, zbiorniki wyposażamy w kominy z włazami i pokrywami, systemy detekcji wycieku do przestrzeni międzyściankowej, czujniki pomiaru poziomu, sygnalizacji napełnienia itp.

Zobacz więcej
Zbiorniki, rury, kanały, cylindry z tworzywa sztucznego produkowane metodą nawojową

Zbiorniki, rury, kanały, cylindry z tworzywa sztucznego produkowane metodą nawojową

Zapraszamy do współpracy w zakresie produkcji beznaprężeniowych zbiorników, rur, kanałów oraz cylindrów pod zindywidualizowane potrzeby i parametry. Wszystko w oparciu o technologię SafeSeamLess, dzięki której możemy zapewnić Ci m.in. optymalizację kosztów i więcej możliwości technicznych, których nie dają zwykłe płyty lite tworzywa.

Zobacz więcej
Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe

Kompleksowo wykonujemy wewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe do magazynowania wody do celów ppoż. Dzięki wykonaniu z tworzywa zapewniającego kliniczną czystość wody ochronisz elementy instalacji ppoż. przed wtórnym zanieczyszczeniem jej elementów.

Zobacz więcej
Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Zbiorniki rezerwowe wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy wbudowane lub instalowane w istniejących pomieszczeniach budynków zbiorniki rezerwowe wody pitnej z atestem PZH, których celem jest magazynowanie wody do celów socjalno-bytowych bez ryzyka namnażania bakterii.

Zobacz więcej
Retencyjne zbiorniki na deszczówkę

Retencyjne zbiorniki na deszczówkę

Wewnętrzne, wolnostojące, bezciśnieniowe zbiorniki na deszczówkę, przeznaczone do retencjonowania wód opadowych, wykonane z płyt modułowych tworzywa sztucznego.

Zobacz więcej

W czym jeszcze możemy pomóc?

Wykładziny, wanny, tace ociekowe

osadnik wstępny po modernizacji renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD tworzywo odporne chemicznie

Zapewniamy doradztwo techniczne, dobór odporności chemicznej do konkretnych zastosowań, a także kompleksowe wykonawstwo w zakresie wykładzin chemoodpornych, wanien oraz tac ociekowych z tworzywa sztucznego.

Zobacz więcej

Przegląd i przygotowanie zbiorników

usługa czyszczenia zbiorników bezciśnieniowych dozorowych magazynowych NaOh podchloryn rewizja UDT naprawa

Oferujemy przygotowanie zbiorników bezciśnieniowych do wewnętrznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego UDT (aby Inspektor mógł bezpiecznie wejść do środka w celu przeprowadzenia rewizji) oraz do naprawy lub renowacji. W trakcie inspekcji zbiornika przez Inspektora UDT możemy zapewnić asystę i nadzór.

Zobacz więcej

Stacja UNO rozładunku chemikaliów

producent zbiorników na chemikalia wyposażenie w urządzenia napełniająco opróżniające stacja uno

Oferujemy kompleksowe wyposażenie zbiorników w stanowiska do napełniania i opróżniania. Prace wykonujemy w zakresie: stanowisko przeładunku, rozładunku / rurociągi / zbiorniki chemoodporne UDT / rurociągi oraz transfer związków na linie produkcyjne. W ramach inwestycji zapewniamy pełne wsparcie w uzgodnieniu i zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego – TDT.

Zobacz więcej

Szafy chemoodporne z tworzyw

wymiany metalowej szafy na miejscu rozładunku na wykonana z chemoodpornego polietylenu

Szafy (zabudowy) chemoodporne z tworzyw sztucznych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z cieczami żrącymi i niebezpiecznymi. Wykonujemy na wymiar szafy zarówno z polietylenu PE, PEHD, jak również z polipropylenu PP przeznaczone do montażu na stelażu, na ścianie lub na płaszczu zbiornika.

Zobacz więcej

Oczyszczanie powietrza i gazów

Nieodzownym elementem wyposażenia zakładów przemysłowych są systemy oczyszczania powietrza złowonnego i gazów, czyli oparów związków trujących lub żrących. Budujemy urządzenia / systemy oczyszczania gazów złowonnych według projektu (płuczki gazów, absorbery oczyszczające powietrze, opary ze zbiorników z cieczami organicznymi i nieorganicznymi, a także eliminujące odory powietrza zwłowonnego pochodzącego np. z produkcji tłuszczów).

Zobacz więcej

Serwis zbiorników i instalacji

Certyfikowani przez Urząd Dozoru Technicznego eksperci Amargo w ramach profesjonalnego serwisu wykonują wszelkie usługi spajania i napraw zbiorników tworzywowych oraz instalacji rurowych i wentylacji z tworzyw PE PP PVC PVDF. Pomagamy niezależnie od tego, czy chodzi o nasz zbiornik, czy wyprodukowany przez kogoś innego. Na pewno nie zostawimy Cię samego w trudnej sytuacji!

Zobacz więcej
Zespół Amargo - eksperci od zbiorników

Strefa projektanta

Strefa projektanta to zbiór materiałów, z którego mogą korzystać projektanci obiektów i instalacji przemysłowych, technologicznych oraz instalacji sanitarnych czy przeciwpożarowych, w których zastosowanie znajdują zbiorniki z tworzyw sztucznych. Znajdziesz tutaj praktyczne wskazówki z zakresu projektowania, specyfikacje stosowanych technologii, formularze doboru ułatwiające kosztorysy oraz inne przydatne dokumentacje.

Zobacz więcej
referencje producenta zbiorników z tworzywa na chemikalia na wodę

REFERENCJE

Rozwiązania Amargo mogą być stosowane w niemal każdej branży, spełniając nawet najbardziej restrykcyjne wymagania. Wysoka jakość półfabrykatów z tworzyw sztucznych pozwala na bezpieczną i niezawodną pracę zbiorników przez wiele lat, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się, za co dotychczasowi Klienci najbardziej cenią ekspertów i technologie Amargo.

Zobacz więcej
Zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych na chemię, wykonane z PE, PP, HDPE - na wymiar

Baza edukacyjna

Baza edukacyjna Amargo to zbiór merytorycznych publikacji, a także darmowe poradniki z obszerną dawką wiedzy, którą możesz wykorzystać w swojej codziennej pracy. Dzięki nim dowiesz się, jakie dane są niezbędne do zaprojektowania zbiorników chemoodpornych i na wodę, na co zwracać uwagę planując inwestycję, uwzględniając przy tym korzyści i ograniczenia, jakie niosą za sobą rozpatrywane rozwiązania.

Zobacz więcej

Na naszym blogu

Amargo dołącza do „Poznaj Wodór Roadshow”

Jako że tematyka produkcji i magazynowania wodoru jest nam szczególnie bliska z uwagi na realizowane projekty badawczo-rozwojowe, z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do grona wystawców wydarzeń organizowanych w ramach Poznaj Wodór Roadshow 2023.

Zobacz więcej