ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK MAGAZYNOWY UDT | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRODUCENT ZAMOCOWAŃ

W przedsiębiorstwie jednego z naszych Klientów dotychczas nie stosowano zbiorników magazynowych kwasu o dużych pojemnościach. W związku z planami rozbudowy zakładu i związaną z tym potrzebą przechowywania większej ilości substancji Inwestor zlecił nam kompleksowe prace w zakresie instalacji magazynowania kwasu solnego o stężeniu 37%.

Cała inwestycja związana z rozbudową zakładu o nową instalację magazynowania i dozowania stężonego kwasu solnego HCl wykorzystywanego do trawienia elementów stalowych obejmowała dwie linie realizowane w określonym odstępie czasu.

Główne założenia projektowe zbiorników na stężony HCl

 • przeznaczenie do zabudowy wewnątrz pomieszczenia, co ograniczało gabaryty zbiorników
 • Klientowi zależało na kompleksowej realizacji – od wsparcia na etapie planowania po wykonanie pełnego zakresu (produkcja i montaż zbiornika wraz instalacją rurową, stacją NO, pompą i automatyką oraz odbiorami TDT)

Pierwszym etapem realizacji zadania była konsultacja założeń projektowych – wszystko po to, by przewidzieć rozwiązanie, które nie tylko zapewni bezpieczny przebieg procesu technologicznego, ale zostanie dostosowane do panujących na zakładzie warunków i będzie osadzone w realiach finansowych.

Ze względu na to, że w zakładzie naszego Klienta stężony kwas solny miał być magazynowany wewnątrz budynku, okazało się, że ze względu na gabaryty pomieszczenia do przechowywania planowanych ilości substancji na każdą z linii będzie potrzebny nie jeden zbiornik, a dwa.

Finalnie zaprojektowano na jedną linię dwa zbiorniki dwupłaszczowe o pojemnościach użytkowych po 15 m3, na drugą po 21 m3 połączone rurociągiem i pracujące jako naczynie połączone. Ponieważ zbiorniki podlegają dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego, w ramach zlecenia zajęliśmy się wszelkimi formalnościami związanymi z tą procedurą.

Prace obejmowały zarówno produkcję, jak i montaż zbiorników wraz z instalacjami towarzyszącymi, przystosowanych do eksploatacji z nadciśnieniem 0,035 bar.

Jeśli chodzi o instalację magazynowania stężonego kwasu solnego poza samym zbiornikiem i jego zabezpieczeniami ważne było również zapewnienie:

 • bezpiecznego rozładunku medium,
 • zagospodarowania szkodliwych oparów kwasu solnego (hermetyzacja),
 • ochrona instalacji przed wyciekiem substancji poprzez zastosowanie podwójnych rurociągów (tzw. dwuściennych).

Konsultacje, audyt przemysłowy, koncepcja wdrożenia

Skorzystaj z doradztwa naszych ekspertów

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji: ocenimy Twój problem, dokonamy analizy możliwych rozwiązań, pomożemy Ci zorientować się w kosztach i wskażemy właściwą drogę postępowania.

Schemat jednej z instalacji magazynowania i dozowania stężonego kwasu solnego HCl

schemat zbiorników dozorowych UDT chemoodpornych z tworzywa na stężony kwas solny HCl wsparcie projektowe i wykonanie z instalacjami dozowanie UNO
rzut z góry zbiorniki na kwas solny z systemem dystrybucji na linie produkcyjne zbudowane wewnątrz zakładu przemysłowego

Charakterystyka wyprodukowanych zbiorników magazynowych

Zbiorniki na stężony HCl wyprodukowaliśmy z polietylenu o dużej gęstości PE High Density UV (PE-HD, HDPE) w kolorze czarnym. Każdy z nich miał średnicę wewnętrzną ok. 2760 mm (średnica maksymalna dna wanny) oraz wysokość cylindra ok. 3200 mm (wysokość całkowita: 3690 mm). W dachu zbiornika wykonaliśmy wyłaz rewizyjny o średnicy DN500.

Z uwagi na rodzaj magazynowanych substancji zbiorniki charakteryzuje konstrukcja dwupłaszczowa, w której drugi płaszcz będzie pełnił funkcję wanny wychwytującej. W przypadku potencjalnego rozszczelnienia zbiornika takie rozwiązanie pozwoli ochronić otoczenie produkcyjne i środowisko przed wyciekiem żrącego medium poza zbiornik. Dodatkowe wyposażenie obejmowało poziomowskazy suche, czujniki przecieku wanny oraz czujniki przepełnienia.

System dystrybucji stężonego kwasu solnego na linie produkcyjne

W ramach zadania zrealizowaliśmy system dystrybucji stężonego kwasu solnego HCl. Instalacja będzie pozwalała na dozowanie kwasu do czterech punktów odbiorczych na linii produkcyjnej. Proces dozowania będzie mógł być kontrolowany z głównej szafy sterowniczej (lokalnie) lub za pomocą pilotów przewodowych (zdalnie). Na stanowisku rozładunku autocysterny oraz w pomieszczeniu ocynkowni zlokalizowane zostały dodatkowe szafy informujące o stanie i poziomie napełnienia zbiorników magazynowych.

Nasze prace obejmowały przeprowadzenie rurociągów dwuściennych wykonanych z PE/PE do 4 miejsc poboru o łącznej długości 150 mb po istniejącej infrastrukturze zakładu. Rurociągi zostały wyposażone w system detekcji wycieku.

Dodatkowo dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 4 zawory pneumatyczne, 10 zaworów ręcznych oraz przeprowadziliśmy trasy kablowe w korytach.

Urządzenia napełniająco-opróżniające UNO

Jeśli chodzi o system napełniania i opróżniania zbiorników dostarczyliśmy i zamontowaliśmy:

 • urządzenie napełniająco-opróżniające NO (właściwe) o średnicy węża i złącza samozrywalnego DN80, przepustnica ręczna od instalacji, złącze awaryjnego rozłączania, przeziernik, wąż elastyczny 6 mb, szybkozłącze do cysterny, zatyczka,
 • podporę przenoszącą siły złącza awaryjnego rozłączania, mocowana do gruntu lub ściany kotwami chemicznymi,
 • wieszak do odkładnia węża po przeładunku,
 • zacisk z kablem uziemiającym do odprowadzania ładunków elektrostatycznych z cysterny.

Ze względu na to, że zespół armatury i instalacji UNO według Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (z późniejszymi zmianami) podlega uzgodnieniu oraz zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego – TDT, zajęliśmy się wszelkimi formalnościami. Dzięki temu zapewniliśmy Klientowi sprawny przebieg procedury.

Zagospodarowanie oparów kwasu solnego

Magazynowanie kwasu solnego HCl wiąże się z możliwością powstawania szkodliwych oparów, które zgodnie z prawem należy zneutralizować. Dla naszego Klienta wykonaliśmy podłączenie zbiorników kwasu do linii absorbera dostarczonego przez firmę zewnętrzną. W tym celu przeprowadziliśmy rurociągi PVC fi 160 mm oraz rurociągi PCV fi 200 mm (każde do 6 mb w obrębie zbiornika). Dodatkowo została zamontowana przepustnica pneumatyczna D 200 mm sterowana z pilota oraz lampka od pracy absorbera.

Podsumowanie zakresu wykonanych prac

 • Uzgodnienie projektu zbiorników i instalacji
 • Uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego
 • Produkcja zbiorników chemoodpornych
 • Budowa rurociągów oraz przeprowadzenie próby szczelności
 • Transport oraz posadowienie zbiorników na miejscu
 • Podłączenie z instalacją
 • Odbiór UDT zbiornika
 • Izolacja zbiornika oraz wykonanie wanny zabezpieczającej
 • Montaż rurociągów, szafy i pompy
 • Budowa stacji rozładunkowej TDT
 • Odbiór TDT
 • Rozruch instalacji

Zbiorniki chemoodporne w praktyce

Poznaj ścieżkę od etapu koncepcji, przez projektowanie, po produkcję i eksploatację zbiorników na chemikalia – wykorzystaj nowe kompetencje w swojej inwestycji! Prawie 50 stron wiedzy w jednym miejscu!

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Mierzysz się z podobnymi wyzwaniami z zakresu magazynowania chemikaliów? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Realizacje