Zbiorniki na ług sodowy – Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

Ług sodowy cechuje się silnymi właściwościami żrącymi, dlatego konieczne jest zapewnienie takich warunków przechowywania tej substancji, które zapewnią najwyższy poziom bezpieczeństwa w Twoim zakładzie. Z informacji zamieszczonych poniżej dowiesz się, jakie warunki powinny spełniać zbiorniki na ług sodowy.

Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów w zakresie magazynowania ługu sodowego.

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Wyślij zapytanie

Właściwości i zastosowanie ługu sodowego (sody kaustycznej)

Wodorotlenek sodu NaOH jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy wodorotlenków i jedną z najsilniejszych zasad. W przemyśle i handlu jest znany również jako soda żrąca, soda kaustyczna czy kaustyk. W postaci płynnej tj. roztworów wodnych, wodno-alkoholowych i alkoholowych NaOH tworzy ług sodowy. 

Ług sodowy jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, w związku z czym znajduje szerokie zastosowanie w branży przemysłowej  m.in. w przemyśle hutniczym i metalurgicznym, celulozowo-papierniczym, petrochemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym, budowlanym, w procesach oczyszczania i uzdatniania wody).

Jak przechowywać stężony ług sodowy warunki bezpiecznego magazynowania

Zazwyczaj ług sodowy występuje jako wodorotlenek sodowy w roztworze wodnym 50%. Ze względu na jego silne właściwości żrące należy zwrócić uwagę na zapewnienie szczególnych warunków przechowywania. Ze względu na specyfikę medium zapasy ługu sodowego powinny być magazynowane w szczelnych zbiornikach wyposażonych w wykładzinę chemoodporną.

Doskonale sprawdzą się tutaj zbiorniki w całości wykonane z tworzyw termoplastycznych o wysokiej odporności chemicznej.

Taki materiał wykonania pozwoli na uniknięcie korozji, a tym samym wyeliminowanie kosztownych remontów (ług sodowy działa korodująco na metale, przede wszystkim w wilgotnych warunkach).

Jeśli magazynujemy ług sodowy wewnątrz pomieszczeń (stosujemy wewnętrzny zbiornik ługu sodowego), powinny być one suche, chłodne oraz odpowiednio wentylowane. Przy przechowywaniu na zewnątrz należy zwrócić uwagę, aby zbiorniki nie były narażone na promieniowanie UV (może to zapewnić np. czarny kolor tworzywa). Jednocześnie należy zapewnić odpowiednią temperaturę pracy zbiornika (przy jej obniżeniu może zachodzić krystalizacja NaCl z roztworu ługu sodowego). W związku z tym zbiorniki wyposaża się w instalację grzejną, która zapobiega przejściu magazynowanego ługu sodowego w stan stały.

Ze względu na to, że ług sodowy jest medium toksycznym, chemoodporne zbiorniki magazynowe będą podlegały pod dozór UDT (tzw. zbiorniki magazynowe dozorowe ze zgłoszeniem do Urzędu Dozoru Technicznego). O nic jednak nie musisz się martwić – jeśli zechcesz, możemy przeprowadzić Cię przez wszystkie procedury dozorowe Urzędu Dozoru Technicznego.

Zbiornik stężonego ługu sodowego posadowiony na terenie zakładu
Zbiornik magazynowy dwupłaszczowy, izolowany – dozorowy (UDT)

Zbiornik magazynowy ługu sodowego o pojemności 50 m3 wykonany w ramach wymiany wyeksploatowanego, stalowego zbiornika, któremu skończył się okres żywotności
Zbiornik magazynowy ługu sodowego o pojemności 50 m3

Czym powinien się charakteryzować zbiornik na ług sodowy podsumowanie

 • Zbiornik na ług sodowy powinien być wykonany z wysokogatunkowych tworzyw sztucznych, które dzięki wysokiej odporności chemicznej pozwolą bezpiecznie przechowywać silnie żrący ług sodowy NaOH
 • Ze względu na właściwości ługu sodowego zbiorniki powinny być wyposażone w odpowiednią instalację grzejną z pełną automatyką, która pozwoli zachować pożądane parametry medium
 • Arkusze tworzywa sztucznego powinny być poddane profesjonalnej obróbce – w Amargo realizujemy to poprzez trwałe zgrzewanie czołowe maszynowe
 • W celu zabezpieczenia przed wyciekiem należy stosować wanny wychwytująco-zabezpieczające, które chronią nie tylko personel zakładu, ale również środowisko
 • Ze względu na właściwości ługu sodowego zbiornik podlegać będzie dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego

Posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie zbiorników ługu sodowego

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem zbiorników chemoodpornych na substancje niebezpieczne, w tym na ług sodowy. Wspieramy podczas doboru, realizujemy projekt, produkcję, montaż i, uruchomienie zbiornika wraz z przeprowadzeniem niezbędnych testów kontroli jakości. Dodatkowo zapewniamy późniejszy serwis i wsparcie przy ewentualnych modernizacjach.

Zespół Amargo posiada stosowne certyfikaty UDT. Nasz nowoczesny park maszynowy pozwala na produkcję zbiorników o dowolnym wymiarze i kształtach – wszystko w dostosowaniu pod Twoje konkretne potrzeby.

Sprawdź ciekawe materiały

Case study: niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego NaOH 50%

Odporność chemiczna tworzyw PE i PP w kontekście projektowania i produkcji zbiorników

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.