Zbiorniki chemoodporne magazynowe niepodlegające pod dozór UDT

Poza zbiornikami magazynowymi dozorowymi i procesowymi projektujemy oraz produkujemy zbiorniki magazynowe chemoodporne, które ze względu na konkretne przepisy lub pojemność / gabaryty zbiornika nie podlegają pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego (informacje nt. zbiorników magazynowych dozorowych znajdziesz klikając w link).

Wykonujemy zarówno same zbiorniki dostosowane do istniejących instalacji, a także – w zależności od potrzeb – kompletne urządzenia i instalacje wraz z pełnym oprzyrządowaniem (systemem rurociągów, automatyką, zestawami pomp, wspornikami, elementami itp.).

Zadania wykonujemy kompleksowo – od doradztwa w doborze właściwego rozwiązania, przez produkcję zbiorników, po dostawę i montaż na obiekcie oraz późniejszy serwis. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie zostaniesz sam na żadnym z etapów inwestycji.

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Wyślij zapytanie

Przykłady zastosowania bezciśnieniowych zbiorników magazynowych chemoodpornych, które nie podlegają pod dozór UDT

Zbiorniki dla zakładów przemysłowych i przetwórczych różnych branż
a) zbiornik na środek pianotwórczy
b) zbiornik na glikol
c) zbiornik na solankę
d) zbiorniki na horolith
e) zbiorniki i wykładziny do silosów na kiszonkę
Zbiorniki dla przemysłu chemicznego / kosmetycznego / farmaceutycznego
a) zbiornik na wodę demineralizowaną DEMI
Zbiorniki dla przemysłu lotniczego
a) zbiorniki na środek odladzający / przeciw oblodzeniu – clariant
Zbiorniki dla stacji uzdatniania wody
a) zbiornik do uzdatniania wody i procesów produkcyjnych
b) zbiornik do wody z płukania filtrów
Zbiorniki dla oczyszczalni ścieków
a) zbiornik neutralizacji ścieków poszpitalnych, zwłaszcza w szpitalach zakaźnych (w tym stacje dezynfekcji ścieków szpitalnych pochodzących od osób zakażonych COVID-19)
Zbiorniki chemoodporne dla obiektów publicznych – m.in. pływalni, pralni przemysłowych, uzdrowisk itp.
a) zbiorniki przeznaczone do odzysku energii ze ścieków szarych

Charakterystyka zbiorników chemoodpornych z tworzyw sztucznych

Stosowane materiały
Zbiorniki produkujemy z certyfikowanych, niekorodujących tworzyw, co zapewnia im odporność na substancje żrące, przed czynnikami zewnętrznymi oraz długą żywotność. Materiał wykonania każdorazowo dostosowujemy do konkretnych potrzeb – zazwyczaj jest to polipropylen PP, polietylen PE, PEHD, płyty PP-COPO / MultiPower lub inne tworzywa o adekwatnych właściwościach.

Czytaj więcej o odporności chemicznej tworzyw PE i PP
Konstrukcja zbiorników
Produkujemy zbiorniki jedno- oraz dwupłaszczowe o szerokim zakresie pojemności, dowolnym kształcie (pionowe, poziome, cylindryczne, prostopadłościenne). Elementy termoplastycznych tworzyw łączymy ze sobą poprzez precyzyjne zgrzewanie doczołowe – takie rozwiązanie zapewnia wymaganą szczelność zbiorników i eliminuje ryzyko rozszczelnienia czy przesiąkania, co w perspektywie eksploatacji wpływa na oszczędności w zakresie potencjalnych napraw czy remontów.

Zbiorniki izolujemy przed niekorzystnym wpływem temperatur zewnętrznych, zapewniając utrzymanie odpowiednich właściwości medium, z którym pracują. W zależności od potrzeb zbiornik wyposażamy w niezbędne elementy takie jak np. króćce, włazy, drabiny, czujniki, etc.

Każdy wyprodukowany przez nas zbiornik poddajemy próbom szczelności. Wykonanie z tworzywa wpływa na niską masę, która umożliwia dogodny transport i montaż zbiornika.

Czytaj więcej o produkcji zbiorników z gotowych płyt tworzywa

Strony, z którymi warto się zapoznać

bezciśnieniowe zbiorniki na chemie bez udt przeznaczone do magazynowania clariant z szafami załadowczymi

Zbiorniki na Clariant

Dobieramy i produkujemy wolnostojące zbiorniki magazynowe, które zapewniają właściwe przechowywanie płynu do odladzania infrastruktury lotniczej (clariant / kilfrost).

Zobacz więcej

POZOSTAŁE PRZYKŁADY ZBIORNIKÓW

 

Zbiornik na horolith

Horolith jest kwaśnym środkiem myjącym występującym w postaci płynnej. Swoje zastosowanie znajduje głównie w zakładach spożywczych. Płyn horolithu jest produktem stosowanym do czyszczenia procesowego CIP (ang. Clining In place) – np. do mycia zbiornika osadów, zbiorników pośredniczących, m.in. w przemyśle browarniczym czy mleczarskim. Horolith doskonale rozkłada białko, usuwa kamień oraz dezynfekuje.

Realizujemy zadania związane z produkcją zbiorników na skoncentrowany środek czyszczący. Horolithu nie powinno się przechowywać razem z silnymi zasadami. Zaleca się, by produkt był przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku, w zależności od rodzaju środek jest stabilny w temperaturze -20°C do 40°C. Horolithu nie należy mieszać z wybielaczami oraz innymi produktami chlorowymi, ponieważ może to powodować uwalnianie się gazowego chlor.

 

Zbiornik do stacji uzdatniania wody do celów produkcyjnych – technologicznych

Produkujemy antykorozyjne zbiorniki prostopadłościenne do stacji uzdatniania wody technologicznej do zastosowań przemysłowych z wysokogatunkowych płyt MultiPower z tworzywa sztucznego. Wykonujemy zbiorniki wielkogabarytowe o dowolnej pojemności i nietypowych kształtach. Zbiorniki do SUW charakteryzują się niewielkim ciężarem oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną, co wpływa na ich ponadprzeciętną żywotność.

 

Zbiornik do stacji uzdatniania wody pitnej

Projektujemy i wykonujemy antykorozyjne zbiorniki retencyjne oraz technologiczne do stacji uzdatniania wody pitnej, które dzięki wykonaniu z odpornych, certyfikowanych tworzyw sztucznych gwarantują bezawaryjną pracę, bez wysokich nakładów konserwacyjnych.

 

Zbiornik na glikol i substancje toksyczne

Realizujemy produkcję zbiorników magazynowych glikolu oraz innych substancji toksycznych, przy których należy zachować szczególną ostrożność. Wymiary zbiorników na glikol dostosowujemy do istniejącej przestrzeni. Zbiorniki wykonujemy z wytrzymałego, chemoodpornego tworzywa PE-HD lub PP (PP-DWU / PP-DWST) wraz z dedykowaną armaturą, do zabudowy w układach instalacji chłodniczych.

 

Zbiornik emulsji olejowej z pompami i rurociągiem

Zapewniamy wykonanie zbiorników przygotowawczych w ciągu technologicznym przetwarzania emulsji wodno-olejowych. Do produkcji stosujemy termoplastyczne tworzywa o dużej izolacyjności cieplnej. W zależności od specyfiki projektu zbiorniki wyposażamy w instalację grzewczą, system zbierania oleju fazowego, układ mieszania oraz niezbędną armaturę (pomiar poziomu napełnienia, temperatury i pH).

 

Zbiornik neutralizacji ścieków poszpitalnych

Neutralizacja szpitalnych zanieczyszczeń jest niezwykle ważnym zadaniem mającym na celu eliminację wszelkich odpornych bakterii oraz pozostałości leków i chemikaliów, które zawierają ścieki szpitalne (zwłaszcza jednostki szpitali zakaźnych). Zapewniamy produkcję chemoodpornych zbiorników z tworzyw PE, PP, PVC lub PVDF, gwarantujących szczelne, bezpieczne i zgodne z regulacjami Unii Europejskiej składowanie i neutralizowanie ścieków oraz osadów ściekowych.

 

Podziemny zbiornik wody kopalnianej

Projektujemy i produkujemy podziemne zbiorniki wykorzystywane w procesach utylizacji odpadowych wód kopalnianych. Dzięki odpowiednim właściwościom zbiorniki z powodzeniem mogą magazynować zasolone i zanieczyszczone wody złożowe – materiał tworzywa nie wchodzi bowiem w kontakt z medium.

 

Zbiornik odzysku energii cieplnej ze ścieków szarych 

Realizujemy kompleksowe inwestycje związane z układem odzysku energii ze zużytej ciepłej wody (ścieki szare). Instalacje wyposażamy w zbiorniki akumulacyjne, retencyjne lub magazynowe wykonane z płyt modułowych PP-COPO o niezwykłej odporności mechanicznej i chemicznej. Zbiorniki wyposażamy we wszelkie wężownice, przelewy, przegrody rozdziału przepływu strumieni roboczych, zasilanie / powrót pompy ciepła woda / woda. Zastosowanie układu z rekuperatorem i pompą ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego tak ze ścieków szarych, jak i z wód popłucznych, co daje znaczne oszczędności w zakresie podgrzewania wody świeżej (wodociągowej).

 

Zbiorniki przelewowe wody basenowej 

Wykonujemy zbiorniki przelewowe wody basenowej wykonane z niepękającego i termoplastycznego polipropylenu copolimeru lub homopolimeru oraz polietylenu – materiałów w pełni odpornych na działanie wody oraz chloru. Płyty z tworzyw łączymy poprzez spawanie ekstruzyjne. Dzięki zastosowaniu wzmocnień żebrowych z tworzywa unikamy profili stalowych narażonych na korozję. Zbiorniki wyrównawcze są przeznaczone do magazynowania nadmiaru wody odpływającej z niecki basenu.

 

Zbiornik do wody z płukania filtrów 

Projektujemy zbiorniki do magazynowania wody po płukaniu filtrów z zanieczyszczeń powstałych po procesie uzdatniania wody. Zbiorniki znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy infrastruktura nie posiada systemu kanalizacji, którą mogłyby zostać odprowadzone popłuczyny (np. płyta lotniska). W takich przypadkach woda po płukaniu filtrów jest pompowana ze zbiorników szambiarką lub cysterną i zlewana w punkcie podłączonym do systemu odprowadzania ścieków. Zbiorniki produkujemy z żebrowanych polipropylenowych płyt panelowych MultiPower, dzięki którym korpus zbiornika ma odpowiednią sztywność oraz szczelność.

 

 

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego lub wspomagającego realizowane procesy technologiczne, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.