Płyty modułowe MultiPower do budowy wewnętrznych zbiorników na wodę – poznaj ich parametry i korzyści

Bezciśnieniowe zbiorniki na wodę budujemy z unikalnej konstrukcji płyt sandwichowych MultiPower wykonanych z tworzywa PP-COPO lub HDPE oraz Polystone CubX PP-H. W dzisiejszym wpisie chcemy przedstawić ich najważniejsze parametry oraz wskazać na ważne z punktu widzenia Inwestora korzyści.

Warto podkreślić, że omawiane przez nas płyty mają szerokie zastosowanie, natomiast ze względu na podstawowy profil działań Amargo skupiamy się na roli, jaką odgrywają w budowie wewnętrznych zbiorników dla przemysłu i obiektów użyteczności publicznej, tj.:

poradnik projektowanie zbiorników na wodę pitną i ppoz z tworzywa

Najważniejsze parametry płyt modułowych MultiPower

Stosowane przez nas płyty modułowe MultiPower/Polystone CubX są wykonane z wysoce odpornego tworzywa PP-COPO, HDPE lub PP-H. Charakteryzują się tzw. konstrukcją sandwichową (dwie płyty lite zespolone plastrem miodu). Dzisiaj pod kątem parametrów skupiamy się głównie na płytach MultiPower, natomiast pod względem korzyści należy wziąć pod uwagę oba rodzaje płyt.

Konstrukcję zbiornika na wodę z tworzywa na ogół stanowi płaszcz prostopadłościenny. Wzmocnienia płyt są realizowane za pomocą poprzecznych żeber usztywniających w dwóch wariantach rozstawu: 50/50 mm lub 50/100 mm (w przypadku małych obciążeń) – dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych profili stalowych.

W poniższej tabeli prezentujemy najważniejsze parametry techniczne płyt MultiPower.

KARTY TECHNICZNE PŁYT MULTIPOWER DO POBRANIA:

Jak łączymy płyty tworzywa podczas budowy zbiornika?

Montaż zbiornika z pojedynczych prefabrykowanych modułów jest stosunkowo szybki i nie wymaga długiego wyłączenia instalacji z ruchu. Dzięki materiałowi przyjaznemu w obróbce istnieje możliwość modyfikacji położenia i typu króćców, co bywa istotne podczas trwania inwestycji. Oczywiście, jeśli warunki posadowienia na to pozwalają – instalujemy także gotowe zbiorniki.

Preferujemy łączenie płyt konstrukcyjnych zbiornika za pomocą zgrzewania doczołowego, które daje najbardziej korzystne współczynniki obliczeń spoin według wytycznych i norm DVS/SKZ. Wśród innych metod łączenia znajduje się spawanie gorącym powietrzem lub wytłaczarkami (ekstruderami). Taka forma konstrukcyjna pozwala na zachowanie wysokiej sztywności i wytrzymałości zbiornika przy jednocześnie niskiej wadze, co przekłada się na jego niezawodną eksploatację. Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Zbiorniki na wodę z płyt modułowych widok na konstrukcję zbiornika „od środka”

Korzyści technologii budowy zbiorników z płyt modułowych z tworzywa sztucznego

Technologia niesie za sobą wiele korzyści. W przypadku realizowanych przez nas zbiorników na wodę pitną, ppoż. lub deszczową zauważamy, że kluczową rolę odgrywa możliwość zagospodarowania nieużytkowanych, trudno dostępnych pomieszczeń bez potrzeby kosztownej przebudowy elementów konstrukcyjnych budynku. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, jak również w budynkach użyteczności publicznej, takich jak biurowce, hotele, szpitale, hospicja, szkoły itp., których lokalizacja uniemożliwia wykonanie zbiornika podziemnego lub w przypadku instalacji zbiornika wewnątrz obiektu niemożliwe jest wniesienie i zabudowanie go w całości.

Poza wspomnianymi korzyściami zastosowania modułowych zbiorników z płyt tworzywa sztucznego podkreślić należy także:

  • eliminację stalowych elementów zbiornika, narażonych na korozję, co pozwala oszczędzić wydatki na eksploatację, przeglądy i remonty,
  • ograniczenie efektu wykraplania się pary wodnej na ściankach dzięki konstrukcji z tworzywa,
  • nieograniczone możliwości dezynfekcji i mycia pod ciśnieniem, które ułatwiają utrzymanie zbiornika w czystości,
  • niski ciężar usprawniający eksploatację (otwieranie dużej, sztywnej, a jednocześnie lekkiej pokrywy zbiornika nie sprawia większych problemów).

Czy tworzywo sztuczne do budowy zbiorników na wodę jest bezpieczne?

Płyty modułowe z tworzywa do budowy zbiorników na wodę są odpowiednio certyfikowane – materiały konstrukcyjne posiadają niezbędne atesty Państwowego Zakładu Higieny. Jakie korzyści pod względem bezpieczeństwa niosą za sobą ich właściwości? Przede wszystkim to, że gładka powierzchnia tworzywa jest niepodatna na gromadzenie się zanieczyszczeń, co pozwala zachować wysokie standardy higieniczne. Ściany izolujące cieplnie ograniczają nagrzewanie wody, a tym samym redukują namnażanie drobnoustrojów (np. bakterii typu Legionella, co w przypadku źródeł rezerwowych wody pitnej lub przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może mieć miejsca). W przypadku zbiorników ppoż. zapewnienie czystości wody w znaczący sposób chroni elementy instalacji ppoż. przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Przykłady zrealizowanych wewnętrznych, wbudowanych zbiorników na wodę z płyt modułowych

Zapoznaj się z opisami realizacji zbiorników, do których budowy zastosowaliśmy płyty modułowe

Zbiornik modułowy zapasu wody pitnej dla budynku szpitala

Zbiornik wody na cele przeciwpożarowe realizowany w schronisku górskim

Wewnętrzny zbiornik modułowy na wodę ppoż. dla krakowskiego biurowca

Zbiornik zapasu wody do celów produkcyjno-myjących

Zbiornik retencyjny wody deszczowej 15 m3 w biurowcu

Zbiornik z płyt modułowych spełnia Twoje wymagania? Skontaktuj się z nami!

Jeśli prowadzisz lub planujesz inwestycję, w zakres której wpisuje się rozwiązanie modułowego zbiornika na wodę, skontaktuj się z nami. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.