ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY
BRANŻA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Cel inwestycji

Zmiana systemu magazynowania wody do celów produkcyjno-myjących usprawniająca pracę przedsiębiorstwa i zapewniająca zachowanie ciągłości procesów – rozwiązanie problemu spadków ciśnienia.

W jednym z przedsiębiorstw spożywczych do celów produkcyjno-myjących wykorzystywano wodę czystą ze studni głębinowej oraz dodatkowo z sieci miejskiej. W związku z nierównym rozbiorem wody na sieci zakładowej często dochodziło do dużych spadków ciśnienia, co skutkowało różnymi problemami w zainstalowanych urządzeniach. Aby ich uniknąć konieczne stało się gromadzenie wody w zbiornikach buforowych.

W pomieszczeniu przeznaczonym na posadowienie zbiorników znajdowały się stalowe konstrukcje wsporcze stropu, wobec czego zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy dwa zbiorniki magazynowe wody o objętości roboczej 21 m³ każdy, co dało łączną objętość użytkową 42 m³. Zbiorniki zostały ze sobą połączone systemem kolektorów rurowych w celu zapewnienia tzw. przepływu międzyzbiornikowego.

Przekrój zbiorników zapasu wody. Objaśnienia: N1 – zasilanie zestawu pomp, N2 – zasilanie zbiornika, N3 – odpowietrzenia, N4 – spust awaryjny, N5 – wyłaz rewizyjny, N6 – przelew awaryjny, N7 – przepływy międzyzbiornikowe, N8 – szafa sterująca, N9 i N10 – przepustnice międzykołnierzowe, N11 – bajpas, N12 i N13 – kompensator, N14 – przejście kablowe (sonda).

Charakterystyka zbiorników na wodę dla producenta z branży spożywczej

 • temperatura obliczeniowa t = 30 ºC
 • okres obliczeniowy: 20 lat
 • materiał wykonania zbiorników: PP-H, PP-C

Zakres prac:

 • montaż zbiorników z pojedynczych modułów na miejscu u Klienta, połączenie zbiorników ze sobą za pomocą orurowania, przepustnic międzykołnierzowych oraz bypass’ów
 • wyposażenie w wieżę sygnalizacyjną
 • wyposażenie zbiorników w zestawy pompowy
 • dostawa automatyki wraz z jej podłączeniem (sterowanie pompą głębinową układ prosty: włącz/wyłącz, zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem, wskaźnik poziomu stanu zbiornika)
 • rozruch próbny
Model 3D zbiorników na wodę dla zakładu przemysłowego.
BIM

Projektowanie zbiorników modułowych

Wykorzystaj potencjał technologii BIM

Projektujesz instalacje sanitarne i przeciwpożarowe, których element stanowi zbiornik magazynowy wody? Pobierz biblioteki Revit zbiorników AmargTank MultiPower®, które są odpowiedzią na aktualne trendy i wysokie wymagania stawiane przez branżę instalacyjną. Modele BIM niosą szereg korzyści dla projektantów, wykonawców i inwestorów.

Zbiorniki przed połączeniem systemem kolektorów.

Widok na gotowe zbiorniki na wodę.

Jakie korzyści zyskali użytkownicy zakładu produkcyjnego dzięki wewnętrznym, modułowym zbiornikom na wodę?

Realizacja zbiorników buforowych AmargTank MultiPower® w zakładzie produkcyjnym przyniosła następujące korzyści:

 • możliwość gromadzenia wody do celów produkcyjno-myjących w dwóch rezerwuarach o pojemnościach zapewniających ciągłość procesu i gwarantujących niezmienioną jakość wody,
 • możliwość wykorzystywania takich ilości wody, jakie są potrzebne na dany moment, bez ryzyka spadków ciśnień i ich negatywnego oddziaływania na urządzenia procesowe,
 • dostosowanie gabarytów zbiorników do kubatury pomieszczenia i warunków posadowienia, bez potrzeby naruszania istniejących elementów konstrukcyjnych,
 • sprawny montaż zbiorników zapasu wody na miejscu,
 • brak ryzyka korozji (zbiornik nie ma elementów stalowych), co eliminuje koszty napraw czy remontów w przyszłości,
 • łatwość w realizacji czynności serwisowych oraz czyszczeniu zbiornika.

Odkryj tajniki zbiorników modułowych!

Zwiększ kompetencje w obszarze nowych technologii i wykorzystuj zdobytą wiedzę w swoich projektach i inwestycjach z zakresu instalacji sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania wody wewnątrz budynku, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Realizacje