ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY
BRANŻA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Jak poradzić sobie ze spadkami ciśnienia w związku z nierównym rozbiorem wody na sieci zakładowej?

Cel inwestycji

Zmiana systemu magazynowania wody do celów produkcyjno-myjących usprawniająca pracę przedsiębiorstwa i zapewniająca zachowanie ciągłości procesów – rozwiązanie problemu spadków ciśnienia.

W jednym z przedsiębiorstw spożywczych do celów produkcyjno-myjących wykorzystywano wodę czystą ze studni głębinowej oraz dodatkowo z sieci miejskiej. W związku z nierównym rozbiorem wody na sieci zakładowej często dochodziło do dużych spadków ciśnienia, co skutkowało różnymi problemami w zainstalowanych urządzeniach. Aby ich uniknąć konieczne stało się gromadzenie wody w zbiornikach buforowych.

W pomieszczeniu przeznaczonym na posadowienie zbiorników znajdowały się stalowe konstrukcje wsporcze stropu, wobec czego zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy dwa zbiorniki magazynowe wody o objętości roboczej 21 m³ każdy, co dało łączną objętość użytkową 42 m³. Zbiorniki zostały ze sobą połączone systemem kolektorów rurowych w celu zapewnienia tzw. przepływu międzyzbiornikowego.

Przekrój zbiorników zapasu wody. Objaśnienia: N1 – zasilanie zestawu pomp, N2 – zasilanie zbiornika, N3 – odpowietrzenia, N4 – spust awaryjny, N5 – wyłaz rewizyjny, N6 – przelew awaryjny, N7 – przepływy międzyzbiornikowe, N8 – szafa sterująca, N9 i N10 – przepustnice międzykołnierzowe, N11 – bajpas, N12 i N13 – kompensator, N14 – przejście kablowe (sonda).

Charakterystyka zbiorników na wodę dla producenta z branży spożywczej

 • temperatura obliczeniowa t = 30 ºC
 • okres obliczeniowy: 20 lat
 • materiał wykonania zbiorników: PP-H, PP-C

Zakres prac:

 • montaż zbiorników na miejscu u Klienta, połączenie zbiorników ze sobą za pomocą orurowania, przepustnic międzykołnierzowych oraz bypass’ów
 • wyposażenie w wieżę sygnalizacyjną
 • wyposażenie zbiorników w zestawy pompowy
 • dostawa automatyki wraz z jej podłączeniem (sterowanie pompą głębinową układ prosty: włącz/wyłącz, zabezpieczenie zestawu pompowego przed suchobiegiem, wskaźnik poziomu stanu zbiornika)
 • rozruch próbny
Model 3D zbiorników na wodę dla zakładu przemysłowego.

Zbiorniki przed połączeniem systemem kolektorów.

Widok na gotowe zbiorniki na wodę.

Jakie korzyści zyskali użytkownicy zakładu produkcyjnego dzięki wewnętrznym zbiornikom na wodę?

Realizacja zbiorników buforowych AmargTank MultiPower w zakładzie produkcyjnym przyniosła następujące korzyści:

 • możliwość gromadzenia wody do celów produkcyjno-myjących w dwóch rezerwuarach o pojemnościach zapewniających ciągłość procesu i gwarantujących niezmienioną jakość wody,
 • możliwość wykorzystywania takich ilości wody, jakie są potrzebne na dany moment, bez ryzyka spadków ciśnień i ich negatywnego oddziaływania na urządzenia procesowe,
 • dostosowanie gabarytów zbiorników do kubatury pomieszczenia i warunków posadowienia, bez potrzeby naruszania istniejących elementów konstrukcyjnych,
 • sprawny montaż zbiorników zapasu wody na miejscu,
 • brak ryzyka korozji (zbiornik nie ma elementów stalowych), co eliminuje koszty napraw czy remontów w przyszłości,
 • łatwość w realizacji czynności serwisowych oraz czyszczeniu zbiornika.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania wody wewnątrz budynku, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.