ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK REZERWOWY WODY PITNEJ
OBIEKT: SZPITAL

Jak zagospodarować nietypową przestrzeń pomieszczenia pod zabudowę zbiornika zapasu wody pitnej w szpitalu?

Cel inwestycji

Zapewnienie źródła zapasu wody pitnej w obiekcie szpitalnym zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Aby zapewnić odpowiedni zapas wody pitnej wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, w jednym z obiektów szpitalnych zaistniała potrzeba budowy zbiornika magazynowego wody. Warunki nie umożliwiały jednak budowy zbiornika naziemnego zewnętrznego, ani ze względu na istniejącą infrastrukturę, sieci ciepłownicze – podziemnego. Jedynym rozwiązaniem była budowa we wnętrzu obiektu.

Finalnie zdecydowano o wykorzystaniu na ten cel pomieszczenia po starej kotłowni węglowej. W przypadku szpitala jakakolwiek ingerencja w budynek nie była możliwa, zatem wprowadzenie zbiornika w całości nie było wykonalne. Dodatkowo w pomieszczeniu znajdowały się filary podtrzymujące strop, co uniemożliwiało posadowienie zbiornika o regularnym kształcie.

Poza specyfiką pomieszczenia wyzwaniem było wykonanie zbiornika w działającym, czynnym szpitalu w taki sposób, aby powstał on w całości bez potrzeby wyłączania instalacji z ruchu, przerw technicznych i konieczności transferu pacjentów do innej placówki.

Zbiornik zapasu wody pitnej o nieregularnym kształcie

Dla obiektu zaprojektowano zbiornik na wodę pitną o pojemności użytkowej 162,5 m3. W celu dostosowania go do kubatury i ograniczeń wynikających ze specyfiki pomieszczenia, zaplanowano go w nieregularnym kształcie geometrycznym, zbliżonym do litery „L”. Maksymalne wymiary zewnętrzne wyniosły ok. 14560 x 5860 x 2620 mm (długość / szerokość / wysokość maksymalna).

Wykonanie zbiornika o takich założeniach było możliwe dzięki zastosowaniu konstrukcji modułowej AmargTank MultiPower®, tj. budowie z pojedynczych płyt tworzywa sztucznego.

Pomieszczenie po starej kotłowni, w którym po remoncie stanie nowy zbiornik na wodę.
Początek prac – wykonanie dna i zabudowa filarów płytami z tworzywa sztucznego.
W trakcie prac – widoczne wzmocnienia wewnętrzne zbiornika.

Wewnętrzny zbiornik wody pitnej budowany na miejscu

Korpus zbiornika dla szpitala wykonano z pojedynczych płyt modułowych MultiPower z polipropylenu copolimeru PP-C, natomiast dno oraz sufit zbiornika – na bazie litej płyty z polipropylenu homopolimeru PP-H. Biorąc pod uwagę pojemność całkowitą zbiornika przyjęto grubości płyt: dla dna 15 mm oraz dla pokrywy górnej: 10 mm. Łączenie ścian i dna zostało zrealizowane poprzez zgrzewanie doczołowe i spawanie ekstruzyjne.

Pod płaską pokrywą znalazły się wzmocnienia w celu zwiększenia stabilności układu. Okresowa kontrola oraz przeglądy będą możliwe dzięki dwóm prostokątnym włazom rewizyjnym o wymiarach ok. 600 x 600 mm w świetle. Wyłazy z uchylną pokrywą zostały wykonane w dachu zbiornika.

Widok na zabudowany zbiornik wody pitnej, widoczny potencjał w wykorzystaniu przestrzeni dzięki technologii MultiPower.
Widok na gotowy zbiornik na wodę z boku –pozostawione miejsce dla użytkowników do celów eksploatacyjnych.
Zabudowa zaworu pływakowego – maksymalne możliwe wykorzystanie wysokości pomieszczenia.

Obiekty szpitalne poza zaopatrzeniem w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej powinny posiadać własne ujęcie wody, które pełni funkcję rezerwy w przypadku awarii lub przerwy w dostawie wody z sieci. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w tym celu można zastosować zbiornik rezerwowy o pojemności zapewniającej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. – co najmniej 12-godzinny zapas wody.

Aby zagwarantować sprawne, niczym niezakłócone funkcjonowanie szpitala, poza odpowiednią pojemnością należy pamiętać o konieczności zapewnienia wysokiej jakości i czystości wody, a także o warunkach w jakich zlokalizowany zostanie zbiornik wody.

W projektowanych przez nasze biuro instalacjach opieramy się o najnowsze rozwiązania funkcjonalne, optymalne zarówno technicznie, jak i w perspektywie lat – ekonomicznie.

W przypadku obiektów szpitalnych – tak jak w opisywanym wcześniej projekcie – stosunkowo często mamy do czynienia z istniejącymi placówkami, których lokalizacja nie pozwala na zastosowanie zbiornika zewnętrznego, a w przypadku posadowienia wewnątrz obiektu nie jest możliwe wniesienie rezerwuaru w całości.

Dzięki alternatywie jaką jest budowa konstrukcji z pojedynczych płyt modułowych, nasze projekty zakładają we wspomnianych sytuacjach wykonanie zbiornika na miejscu, wykorzystując przy tym pomieszczenia, które nie były wcześniej użytkowane, bez konieczności ingerencji w budynek, która mogłaby generować dla Inwestora dodatkowe koszty. Dodatkowo wykonanie zbiornika z tworzywa sztucznego daje szereg korzyści prezentowanych w niniejszym poradniku, przede wszystkim gwarantuje czystość wody, bez ryzyka namnażania się bakterii, co w przypadku placówki szpitalnej ma ogromne znaczenie pod kątem bezpieczeństwa pacjentów.

Jako biuro projektowe we współpracy z wykonawcą zbiorników wewnętrznych konsultujemy możliwości techniczne zabudowy zbiornika, dzięki czemu już na wstępnym etapie jesteśmy w stanie ukierunkować Inwestorów na optymalne rozwiązanie i wskazać szacunkowe koszty.

Marcin Kosieniak – wspólnik i projektant PM Projekt sp. z o.o. sp.k.

Jakie korzyści zyskał Inwestor dzięki konstrukcji zbiornika na wodę z tworzywa sztucznego?

Wykorzystanie technologii AmargTank MultiPower i zastosowanie modułowych płyt tworzywa sztucznego przełożyło się dla Inwestora na następujące korzyści:

 • najbardziej możliwe, optymalne wykorzystanie dostępnego, nieużytkowanego pomieszczenia na zabudowę zbiornika na wodę bez większych ingerencji w konstrukcję budynku,
 • stosunkowo szybką budowę zbiornika bez konieczności przenoszenia pacjentów do innego ośrodka czy długich przerw technicznych instalacji,
 • magazynowanie wody pitnej przy najwyższych standardach higienicznych (zastosowane tworzywo posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny),
 • ograniczenie nagrzewania wody, a tym samym redukcję rozwoju i namnażania bakterii dzięki dobrym właściwościom izolacyjnym tworzywa,
 • oszczędności w zakresie napraw i remontów dzięki eliminacji ryzyka korozji (zbiornik nie posiada elementów stalowych),
 • komfort podczas wykonywania czynności serwisowych, łatwe czyszczenie i dezynfekcja zbiornika.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika na wodę pitną do zabudowy wewnątrz budynku, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Realizacje