Jak zagospodarować nietypową przestrzeń pod zabudowę zbiornika zapasu wody pitnej? Poznaj realizację dla jednego z obiektów szpitalnych.

Aby zapewnić odpowiedni zapas wody pitnej wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, w obiekcie szpitalnym zaistniała potrzeba budowy zbiornika magazynowego wody. Warunki nie umożliwiały jednak budowy zbiornika naziemnego zewnętrznego, ani ze względu na istniejącą infrastrukturę, sieci ciepłownicze – podziemnego. Jedynym rozwiązaniem była budowa we wnętrzu obiektu.

Finalnie zdecydowano o wykorzystaniu na ten cel pomieszczenia po starej kotłowni węglowej. W przypadku szpitala jakakolwiek ingerencja w budynek nie była możliwa, zatem wprowadzenie zbiornika w całości nie było wykonalne. Dodatkowo w pomieszczeniu znajdowały się filary podtrzymujące strop, co uniemożliwiało posadowienie zbiornika o regularnym kształcie.

Poza specyfiką pomieszczenia wyzwaniem było wykonanie zbiornika w działającym, czynnym szpitalu w taki sposób, aby powstał on w całości bez potrzeby wyłączania instalacji z ruchu, przerw technicznych i konieczności transferu pacjentów do innej placówki.

Zbiornik zapasu wody pitnej o nieregularnym kształcie

Dla obiektu zaprojektowano zbiornik na wodę pitną o pojemności użytkowej 162,5 m3. W celu dostosowania go do kubatury i ograniczeń wynikających ze specyfiki pomieszczenia, zaplanowano go w nieregularnym kształcie geometrycznym, zbliżonym do litery „L”. Maksymalne wymiary zewnętrzne wyniosły ok. 14560 x 5860 x 2620 mm (długość / szerokość / wysokość maksymalna).

Wykonanie zbiornika o takich założeniach było możliwe dzięki zastosowaniu konstrukcji modułowej, tj. budowie z pojedynczych płyt tworzywa sztucznego.

Pomieszczenie po starej kotłowni, w którym po remoncie stanie nowy zbiornik na wodę.
Początek prac – wykonanie dna i zabudowa filarów płytami z tworzywa sztucznego.
W trakcie prac – widoczne wzmocnienia wewnętrzne zbiornika.

Dowiedz się, jakie parametry mają znaczenie przy projektowaniu wewnętrznych zbiorników na wodę

Wewnętrzny zbiornik wody pitnej budowany na miejscu

Korpus zbiornika dla szpitala wykonano z pojedynczych płyt modułowych MultiPower z polipropylenu copolimeru PP-C, natomiast dno oraz sufit zbiornika – na bazie litej płyty z polipropylenu homopolimeru PP-H. Biorąc pod uwagę pojemność całkowitą zbiornika przyjęto grubości płyt: dla dna 15 mm oraz dla pokrywy górnej: 10 mm. Łączenie ścian i dna zostało zrealizowane poprzez zgrzewanie doczołowe i spawanie ekstruzyjne.

Pod płaską pokrywą znalazły się wzmocnienia w celu zwiększenia stabilności układu. Okresowa kontrola oraz przeglądy będą możliwe dzięki dwóm prostokątnym włazom rewizyjnym o wymiarach ok. 600 x 600 mm w świetle. Wyłazy z uchylną pokrywą zostały wykonane w dachu zbiornika.

Widok na zabudowany zbiornik wody pitnej, widoczny potencjał w wykorzystaniu przestrzeni dzięki technologii MultiPower.
Widok na gotowy zbiornik na wodę z boku –pozostawione miejsce dla użytkowników do celów eksploatacyjnych.
Zabudowa zaworu pływakowego – maksymalne możliwe wykorzystanie wysokości pomieszczenia.

Jakie korzyści zyskał Inwestor dzięki konstrukcji zbiornika na wodę z tworzywa sztucznego?

Wykorzystanie technologii AmargTank MultiPower i zastosowanie modułowych płyt tworzywa sztucznego przełożyło się dla Inwestora na następujące korzyści:

  • najbardziej możliwe, optymalne wykorzystanie dostępnego, nieużytkowanego pomieszczenia na zabudowę zbiornika na wodę bez większych ingerencji w konstrukcję budynku,
  • stosunkowo szybką budowę zbiornika bez konieczności przenoszenia pacjentów do innego ośrodka czy długich przerw technicznych instalacji,
  • magazynowanie wody pitnej przy najwyższych standardach higienicznych (zastosowane tworzywo posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny),
  • ograniczenie nagrzewania wody, a tym samym redukcję rozwoju i namnażania bakterii dzięki dobrym właściwościom izolacyjnym tworzywa,
  • oszczędności w zakresie napraw i remontów dzięki eliminacji ryzyka korozji (zbiornik nie posiada elementów stalowych),
  • komfort podczas wykonywania czynności serwisowych, łatwe czyszczenie i dezynfekcja zbiornika.

Strony, które warto odwiedzić

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego wody pitnej do zabudowy wewnątrz budynku, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.