Magazynowanie wody deszczowej w biurowcu – wewnętrzny zbiornik retencyjny z tworzywa

Działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych pozwalają na zmniejszenie zużycia wody wodociągowej, a co za tym idzie – redukcję odpływu ścieków deszczowych do kanalizacji miejskiej. Mogą one nieść za sobą zarówno korzyści ekonomiczne, jak również środowiskowe. Wykorzystanie wód opadowych w budynku sprowadza się do zaprojektowania i wykonania instalacji, która umożliwi zbieranie tejże wody, jej gromadzenie i kolejno odprowadzanie do punktów poboru.

Jednym z elementów takiego systemu jest zbiornik do gromadzenia wody opadowej o odpowiedniej pojemności. Poza zbiornikami z betonu czy stali najczęściej stosuje się zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych, które lokalizuje się wewnątrz budynku, zazwyczaj na niższej kondygnacji (piwnica) lub na zewnątrz (zbiorniki podziemne lub naziemne – jeśli dysponuje się odpowiednią ilością miejsca).

Wewnętrzny zbiornik retencyjny do magazynowania wody deszczowej w budynku biurowym

W ramach inwestycji związanej z budową zbiornika retencyjnego wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną realizowanej dla placówki bankowej wykonaliśmy bezciśnieniowy zbiornik o pojemności roboczej 15,5 m3. Będzie on służył jako zbiornik retencyjny wody deszczowej do podlewania zieleni i rozprowadzenia systemu nawadniania na terenie zewnętrznym obiektu.

Zbiornik zaprojektowano z pojedynczych paneli płyt modułowych MultiPower AmargPanel PP-H. Takie rozwiązanie było podyktowane miejscem posadowienia zbiornika, na które zostało przeznaczone pomieszczenie w najniższej kondygnacji budynku biurowo-konferencyjnego, gdzie nie było możliwości wniesienia zbiornika w całości. Prefabrykowane, konstrukcyjnie wzmacniane płyty komorowe bez problemu zostały wniesione na miejsce, gdzie połączyliśmy je ze sobą za pomocą trwałego zgrzewania według najnowszych wytycznych SKZ i DVS 2205 oraz Normy Zakładowej budowy zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych nr NZ-AM/14192/TERM/2020.

Wyposażenie zbiornika retencyjnego z tworzywa

Zbiornik wyposażyliśmy w króćce przyłączeniowe oraz właz kwadratowy o wymiarze 500 x 500 mm jako serwisowy / inspekcyjny oraz do wprowadzenia pompy zalewowej (dzięki niej woda ze zbiornika będzie doprowadzana do centralki wód deszczowych). Zbiornik został wyposażony także w przelew awaryjny.

Po włączeniu do istniejącej instalacji wód deszczowych odpływ z wprowadzonego trójnika redukcyjnego będzie doprowadzany do nowo wybudowanego zbiornika.

Prace zostały zakończone przeprowadzeniem przez naszych specjalistów prób szczelności, które potwierdzono odpowiednim protokołem.

Jakie korzyści daje system do zagospodarowania wody deszczowej w biurowcu, czyli co zyskał Klient?

 • Budowa zbiornika retencyjnego przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia wody miejskiej, zwolnienia z opłat z tytułu korzystania ze środowiska (z podatku od deszczu zwolnione są obiekty, które odprowadzają wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację) oraz dodatkowych benefitów wynikających z programów i zachęt dla firm wykorzystujących retencję wód deszczowych.
  
 • Walory wizerunkowe dla placówki jako instytucji dbającej o środowisko naturalne, w tym ochronę zasobów wodnych i CSR. Od 2010 roku w Polce funkcjonują wprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC systemy certyfikacji takie jak m.in. LEED czy BREEAM. Według Raportu PLGBC „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach” opublikowanego w 2020 roku udział certyfikowanej powierzchni biurowej w stosunku do nowoczesnej powierzchni biurowej ogółem wynosi 76% (co daje 9-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym). Zrównoważona gospodarka wodna i redukcja jej zużycia umożliwia uzyskanie 10 punktów i stanowi jedno z krytycznych wymagań niezależnie od poziomu certyfikatu LEED.
  
 • Wzrost wartości i prestiżu nieruchomości dzięki spełnieniu nowoczesnych trendów i wymagań poprzez zabudowę dedykowanych systemów zagospodarowania wody deszczowej i przeciwdziałania suszy.
  
 • Zbiornik ochroni budynek przez negatywnymi skutkami deszczu nawalnego i podtopieniem przyległego terenu przejmując wodę deszczową w momencie jej większego spiętrzenia. Normy jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków lub wód do ziemi określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  
 • System pozwoli ograniczyć maksymalne przepływy w kanalizacji i zapewni regulowany, kontrolowany odpływ wody deszczowej oraz jej wykorzystanie do podlewania zieleni i rozprowadzenia systemu nawadniania na terenie zewnętrznym obiektu (jak wiadomo „miękka” woda deszczowa jest optymalna dla utrzymania zdrowej roślinności – uzdatniona woda miejska nie zawsze im sprzyja).
  
 • Wykorzystanie pojedynczych płyt modułowych z tworzywa do budowy zbiornika retencyjnego umożliwia zagospodarowanie ciasnych, trudnodostępnych i nieużytkowanych pomieszczeń, które wykluczają posadowienie gotowych konstrukcji.
  
 • Wybór systemu Amargo MultiPower umożliwia bezinwazyjny montaż, nie wymagający dodatkowych prac budowlanych (zmiany szerokości drzwi, budowy fundamentu) przez co montaż zbiornika jest stosunkowo szybki, co nie byłoby możliwe przy technologii zbiorników żelbetowych.
  
 • Zbiorniki na wodę z tworzywa nie posiadają stalowych wzmocnień, które są narażone na korozję, co minimalizuje koszty związane z eksploatacją i okresowymi naprawami.
  
 • Konstrukcja zbiornika charakteryzuje się dużą wytrzymałością i sztywnością, co wyklucza ryzyko pęknięć lub uszkodzeń zbiornika.

Dowiedz się więcej o wbudowanych zbiornikach na wodę

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika na wodę deszczową, do celów przeciwpożarowych lub zapasu wody pitnej, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.