Zbiorniki dla przemysłu spożywczego

Wśród przedsiębiorstw branży spożywczej znajdują się m.in. browary, cukrownie, słodownie, gorzelnie. Podczas prowadzonych procesów produkcyjnych w tych zakładach wykorzystywane są – w zależności od konkretnej technologii i potrzeb – takie substancje jak np. ług sodowy, kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, koagulanty PIX, PAX, SAX, czy formaldehyd. W branży spożywczej, w której wymagane jest spełnienie wysokich standardów higienicznych, dużą rolę odgrywają zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych, których wykonanie i atesty PZH pozwalają na w pełni bezpieczne przechowywanie agresywnych substancji o różnych parametrach fizykochemicznych.

Oferowane przez Amargo zbiorniki chemoodporne dla przemysłu spożywczego są produkowane zgodnie z wytycznymi Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >> i posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Zbiorniki z tworzywa nie korodują, są odporne na promienie UV, nadają się do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków, dostosowane do istniejących instalacji.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Wsparcie w zakresie stosowania bibliotek Revit Amargo (dot. zbiorników AmargTank MultiPower na wodę)
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Sprawdź, dla jakich substancji stosowanych w branży spożywczej znajdują zastosowanie zbiorniki chemoodporne

Nasze zbiorniki chemoodporne klasy PREMIUM dedykowane są dla substancji niebezpiecznych, żrących.

 • zbiorniki na ług sodowy dla zakładów mięsnych / masarni, cukrowni, browarów i przetwórniach owocowo-warzywnych, gdzie ług sodowy NaOH 50% jest stosowany np. jako środek myjąco-odkażający różnego rodzaju urządzeń tech­no­lo­gicz­nych (np. dezynfekcja sprzętu piwowarskiego); jego właściwości bakteriobójcze skutecznie zwalczają drobnoustroje;
 • zbiorniki na kwas siarkowy stosowany w przetwórstwie spożywczym – bezciśnieniowe dwupłaszczowe, umieszczane na tacach kwasoodpornych;
 • zbiorniki na kwas azotowy wykorzystywany do czyszczenia aparatów i urządzeń wykonanych ze stali kwasoodpornej;
 • zbiorniki na koagulanty PIX, PAX, SAX stosowane w układach przygotowania wody technologicznej w przemyśle spożywczym;
 • zbiorniki na formaldehyd (cukrownie) stosowany do dezynfekcji np. rur,
 • zbiorniki przeciwpożarowe i na wodę technologiczną dla zakładów przemysłu spożywczego.

Sprawdź naszą ostatnią realizację dla przemysłu spożywczego

Zbiorniki dla stacji CIP – polski producent zbiorników tworzywowych dla przemysłu

Zbiorniki dla stacji CIP są jej podstawowymi elementami. Pełną funkcję magazynu lub podajnika różnych substancji wykorzystywanych w procesie czyszczenia urządzeń. Stacje CIP stają się coraz popularniejsze w zakładach przetwórstwa spożywczego. Jest to efekt dostosowywania się przedsiębiorstw do przepisów dotyczących zdrowia oraz potrzeby zachowania najwyższej jakości wytwarzanych produktów.

Maszyny przeznaczone do produkcji żywności i napojów muszą spełniać surowe standardy czystości. Czyszczenie takiego sprzętu musi odbywać się sprawnie i precyzyjnie. Stacje CIP umożliwiają skuteczne i dokładne mycie instalacji w przemyśle produkcyjnym. Ta metoda jest o tyle wygodna, że obiekt zostaje oczyszczony bez konieczności demontażu.

Zbiorniki stosowane w stacjach CIP muszą być odporne na środki używane do procesu dezynfekcji linii technologicznych, na przykład na kwaśne detergenty. Zbiorniki chemoodporne klasy PREMIUM nadają się do tego idealnie! Są szyte na miarę, dlatego można je zamontować w już istniejącej stacji.

Amargo od wielu lat buduje skomplikowane, niestandardowe zbiorniki z tworzyw sztucznych dla różnych gałęzi przemysłu.

Każdy zbiornik, jak i wszystkie jego elementy są wytwarzane na indywidualne zamówienie, dostosowywane do potrzeb konkretnego Klienta. 

Sprawdź inne zastosowanie zbiorników wg branż:

Zbiorniki dla przemysłu energetycznego
Zbiorniki dla producenta soków
Zbiorniki dla rafinerii
Zbiorniki dla garbarni
Zbiorniki dla producenta leków
Zbiorniki dla oczyszczalni ścieków
Zbiorniki przeciwpożarowe dla biurowca
Zbiorniki wody pitnej dla hospicjum

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych lub wody, zachęcamy do kontaktu.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.