SZKOLENIE ONLINE
dla projektantów i użytkowników instalacji przemysłowych:
zbiorniki chemoodporne w praktyce oraz rozwiązania z zakresu armatury i automatyki przemysłowej

W dniu 18.11.2021 odbyła się ostatnia tegoroczna edycja szkolenia. W najbliższym czasie obędą się pojedyncze webinary tematyczne.

Dla kogo jest to szkolenie?

Projektanci obiektów i instalacji przemysłowych, w których zastosowanie znajdują zbiorniki magazynowe lub procesowe na substancje żrące, trujące i niebezpieczne

Przedstawiciele działów utrzymania ruchu, BHP, technicznych, inwestycyjnych odpowiedzialni w przedsiębiorstwach przemysłowych za przebieg procesów produkcyjnych

Jak inni oceniają szkolenie?

„Szkolenie z zakresu zbiorników chemoodpornych było bardzo pouczające i obejmowało szereg zagadnień przydatnych w pracy projektanta instalacji technologicznych. Stanowi ono wartość dodaną nawet w przypadku, gdy posiada się duże doświadczenie w branży. Niestety przepisy nie zawsze są przejrzyste i niosą za sobą wiele wątpliwości, szkolenie obejmowało również zrealizowane inwestycje, zaś praktyka zawsze jest najcenniejszym źródłem wiedzy.

Zarówno w trakcie szkolenia jak i po nim, można było uzyskać odpowiedzi na postawione pytania. W każdym momencie można także powrócić do udostępnionych materiałów (m.in. poradnik – cenna pomoc), a w przypadku problematycznych zagadnień skorzystać z konsultacji. Dziękujemy za możliwość udziału w szkoleniu!”

Dorota Świder, Projektant w VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

Idea szkolenia

Współpraca na styku biuro projektoweklient końcowy pod kątem opracowania koncepcji inwestycji związanej z realizacją celów danego klienta (np. zwiększenie produkcji, dawkowania medium, zmiana sposobu magazynowania etc.) niesie za sobą wiele korzyści.

Podczas opracowywania takiej koncepcji instalacji przemysłowej, w której zastosowanie znajdują zbiorniki magazynowe lub procesowe na substancje żrące, trujące i niebezpieczne przychodzi moment m.in. doboru materiału, określenia technologii wykonania zbiornika, wskazania szacunkowych kosztów pozwalających określić przewidywany budżet etc., co finalnie pozwoli klientowi biura projektowego np. na łatwiejsze i profesjonalne opracowanie postępowania przetargowego i przygotowanie się do inwestycji.

I to jest dobry moment na współpracę biura projektowego z producentem takich zbiorników, jakim jest Amargo, który może wesprzeć projektantów i dołożyć swoją cegiełkę do opracowania koncepcji pozwalającej na weryfikację możliwych wariantów realizacji na wczesnym etapie projektowania, zminimalizowanie potencjalnych ryzyk, które mogłyby opóźnić przebieg inwestycji i zwiększyć koszty oraz przekazanie klientowi precyzyjnej wiedzy nt. rozwiązania, możliwego budżetu czy harmonogramu.

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi owocuje realizacją wielu ciekawych projektów. Nasz model kooperacji zakłada wspólne wykonanie projektu, dobór odpowiedniej pojemności, gabarytów i technologii zbiornika, jak również konfigurację proponowanej koncepcji. Przez cały proces przechodzimy razem z projektantami (lub przedstawicielami inwestora) – wspólnym celem jest sprostanie wszelkim wyzwaniom technicznym.

Podczas szkolenia powiemy na co zwracać uwagę na etapie projektowania zbiornika chemoodpornego, poruszymy kwestie związane ze zbiornikami dozorowymi UDT (procedura i wymagania) oraz z żywotnością zbiorników i warunkami ich dopuszczenia do dalszej eksploatacji. Wskażemy także na najważniejsze elementy towarzyszące i wyposażenie zbiorników chemoodpornych oraz możliwe technologie produkcji.

Część uzupełniająca – Aplikacje: zawory i automatyka

Podczas szkolenia wykład wygłosi także specjalista firmy Georg Fischer. Dzięki tej części poznasz m.in. praktyczne aplikacje zaworów kulowych i membranowych oraz innych systemów dla przemysłu, m.in. systemu „rura w rurze” CONTAIN-IT. Oprócz prezentacji wybranych systemów omówione zostaną dostępne online narzędzia dla projektantów takie jak: narzędzie do obliczania odporności chemicznej, diagramy ciśnienia i temperatury dla systemów tworzywowych, kalkulator współczynnika K dla czujników przepływu SIGNET, pobieranie dokumentacji BIM, CAD.


Zakres tematyczny

Wiemy, że istnieje potrzeba i chęć poszerzania swojej wiedzy w zakresie zbiorników chemoodpornych. Dlatego jeśli projektujesz lub odpowiadasz za inwestycje związane z instalacjami, w których pojawiają się zbiorniki np. na ług sodowy, kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, koagulanty PIX, PAX, SAX, formaldehyd, perhydrol, wodę amoniakalną, solankę, nadmanganian potasu, ścieki przemysłowe czy odpady promieniotwórcze, to szkolenie pozwoli Ci na udoskonalenie swoich kompetencji w zakresie:

  • parametrów, które mają kluczowy wpływ na projektowanie i wykonanie zbiornika na substancje żrące, trujące i niebezpieczne,
  • szybkiego i pewnego doboru materiału wykonania zbiornika w zależności od jego przeznaczenia,
  • danych, jakie powinnaś/powinieneś zgromadzić, by zyskać wsparcie producenta w zakresie obliczeń statyki zbiornika i doboru technologii wykonania,
  • łatwego sprawdzenia czy dany zbiornik na chemikalia podlega dozorowi UDT i tego, jakie elementy, które wynikają z rozporządzenia, należy wtedy dodatkowo przewidzieć,
  • możliwych technologii wykonania zbiornika – zarówno ich korzyści, jak i ograniczeń,
  • gotowych rozwiązań – typoszeregu, który możesz dostosować do potrzeb swojego klienta,
  • typowych układów występujących w danych branżach przemysłowych na przykładzie naszych realizacji,
  • rozwiązań z zakresu armatury i automatyki przemysłowej.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

co wziąć pod uwagę projektując zbiornik wewnętrzny na wodę

Praktyczną wiedzę nt. niezbędnych parametrów projektowanego zbiornika, jego żywotności i bezpiecznej eksploatacji, która pozwoli na świadomy i sprawny przebieg realizacji inwestycji

poradnik dla projektanta zbiorniki na wodę do instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych

Dostęp do gotowych, standaryzowanych rozwiązań i obszernego poradnika nt. zbiorników chemoodpornych, które będziesz mieć zawsze pod ręką

korzyści zbiorników na wodę z tworzywa dla klientów biura projektowego

Wsparcie ekspertów Amargo, z którymi możesz skonsultować istniejący problem i wypracować najlepsze rozwiązanie – po szkoleniu możesz zgłosić się na sesję konsultacyjną

Kto poprowadzi szkolenie?

Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo

Szczepan Gorbacz – od ponad 15 lat z sukcesem zarządza Amargo Tank Think Tank. Posiada bogatą wiedzę z zakresu technologii zbiorników z tworzyw sztucznych, którą chce dzielić się z innymi. Na swoim koncie ma realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, m.in. dla branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemysłu farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Aktywnie współpracuje m.in. z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Urzędem Dozoru Technicznego oraz Wielkopolską Platformą Wodorową. Ponadto – w kooperacji z instytucjami naukowymi – bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych technologii.

Robert Krysiak – Regionalny Kierownik Sprzedaży Georg Fischer

FAQ odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania