Szkolenie online dla projektantów instalacji, w obrębie których występują zbiorniki chemoodporne

Termin szkolenia: 27 kwietnia 2021, godz. od 9:00*

*Dokładne godziny szkolenia zostaną udostępnione maksymalnie 16 kwietnia br.

Dla kogo jest to wydarzenie

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim projektantom instalacji przemysłowych, w których zastosowanie znajdują zbiorniki magazynowe lub procesowe na substancje żrące, trujące i niebezpieczne.

Zbiorniki z tworzywa są przeznaczone do pracy na instalacjach m.in. w branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemyśle farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie pomocna przy projektowaniu zbiorników na takie substancje jak m.in. ług sodowy, kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, koagulanty PIX, PAX, SAX, formaldehyd, perhydrol, wodę amoniakalną, solankę, nadmanganian potasu czy ścieki przemysłowe, odpady promieniotwórcze.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • Jakie parametry mają kluczowy wpływ na projektowanie i wykonanie zbiornika na substancje żrące, trujące i niebezpieczne?
  • Jak szybko i pewnie dobrać materiał wykonania zbiornika?
  • Jak sprawnie wykonać niezbędne obliczenia – jakie dane musisz zgromadzić, by zyskać wsparcie producenta?
  • W jaki sposób łatwo sprawdzisz czy dany zbiornik na chemikalia podlega dozorowi UDT? Jakie elementy, które wynikają z rozporządzenia, należy dodatkowo przewidzieć?
  • Czy jest możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań, dostosowując je do swoich potrzeb?
  • Jakie są typowe układy występujące w danych branżach przemysłowych?
  • Jakie korzyści zyska Twój Klient w zależności od technologii wykonania zbiornika oraz jakie są ich ograniczenia?

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W SZKOLENIU

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Jeśli z Twojej firmy w szkoleniu chce wziąć udział więcej osób, wystarczy, że w polu dodatkowym wprowadzisz ich imiona i nazwiska oraz adresy email.
2. Chcemy, by szkolenie było dla Ciebie wartościowe, dlatego jeśli poza wspomnianym zakresem są zagadnienia, które szczególnie Cię interesują i Twoim zdaniem powinniśmy je uwzględnić, możesz je wskazać w poniższym formularzu.