Szkolenie online dla projektantów i użytkowników instalacji przemysłowych: zbiorniki chemoodporne w praktyce

Termin szkolenia:

 • pierwsza edycja: 27.04.2021 – zrealizowana
 • druga edycja: 15 września 2021
 • czas trwania: od 9:00 do 12:00
produkcja zbiorników chemoodpornych z wykorzystaniem gotowych arkuszy tworzywa

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim projektantom instalacji przemysłowych, w których zastosowanie znajdują zbiorniki magazynowe lub procesowe na substancje żrące, trujące i niebezpieczne. Przekazywana podczas szkolenia wiedza może być także przydatna dla przedstawicieli działów technicznych, UR czy inwestycyjnych. W pierwszej edycji zgłoszenia dokonało ponad 120 osób!

Idea szkolenia

Współpraca na styku biuro projektoweklient końcowy pod kątem opracowania koncepcji inwestycji związanej z realizacją celów danego klienta (np. zwiększenie produkcji, dawkowania medium, zmiana sposobu magazynowania etc.) niesie za sobą wiele korzyści.

Podczas opracowywania takiej koncepcji instalacji przemysłowej, w której zastosowanie znajdują zbiorniki magazynowe lub procesowe na substancje żrące, trujące i niebezpieczne przychodzi moment m.in. doboru materiału, określenia technologii wykonania zbiornika, wskazania szacunkowych kosztów pozwalających określić przewidywany budżet etc., co finalnie pozwoli klientowi biura projektowego np. na łatwiejsze i profesjonalne opracowanie postępowania przetargowego i przygotowanie się do inwestycji.

I to jest dobry moment na współpracę biura projektowego z producentem takich zbiorników, jakim jest Amargo, który może wesprzeć projektantów i dołożyć swoją cegiełkę do opracowania koncepcji pozwalającej na:

 • weryfikację możliwych wariantów realizacji na wczesnym etapie projektowania,
 • zminimalizowanie potencjalnych ryzyk, które mogłyby opóźnić przebieg inwestycji i zwiększyć koszty,
 • przekazanie klientowi precyzyjnej wiedzy nt. rozwiązania, możliwego budżetu czy harmonogramu.

Czego dowiesz się ze szkolenia?

Doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi owocuje realizacją wielu ciekawych projektów. Nasz model kooperacji zakłada wspólne wykonanie projektu, dobór odpowiedniej pojemności, gabarytów i technologii zbiornika, jak również konfigurację proponowanej koncepcji. Przez cały proces przechodzimy razem z projektantami (lub przedstawicielami inwestora) – wspólnym celem jest sprostanie wszelkim wyzwaniom technicznym.

Wiemy, że istnieje potrzeba i chęć poszerzania swojej wiedzy w zakresie zbiorników chemoodpornych. Dlatego jeśli projektujesz lub odpowiadasz za inwestycje związane z instalacjami, w których pojawiają się zbiorniki np. na ług sodowy, kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, koagulanty PIX, PAX, SAX, formaldehyd, perhydrol, wodę amoniakalną, solankę, nadmanganian potasu, ścieki przemysłowe czy odpady promieniotwórcze, to szkolenie pozwoli Ci na udoskonalenie swoich kompetencji w zakresie:

 • parametrów, które mają kluczowy wpływ na projektowanie i wykonanie zbiornika na substancje żrące, trujące i niebezpieczne,
 • szybkiego i pewnego doboru materiału wykonania zbiornika w zależności od jego przeznaczenia,
 • sprawnego wykonania niezbędnych obliczeń statyki zbiornika i danych, jakie powinnaś/powinieneś zgromadzić, by zyskać wsparcie producenta,
 • łatwego sprawdzenia czy dany zbiornik na chemikalia podlega dozorowi UDT i tego, jakie elementy, które wynikają z rozporządzenia, należy wtedy dodatkowo przewidzieć,
 • możliwych technologii wykonania zbiornika – zarówno ich korzyści, jak i ograniczeń,
 • gotowych rozwiązań – typoszeregu, który możesz dostosować do potrzeb swojego klienta,
 • typowych układów występujących w danych branżach przemysłowych na przykładzie naszych realizacji.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Wiedzę nt. parametrów niezbędnych do sprawnej realizacji projektowanego zbiornika, jego żywotności i bezpiecznej eksploatacji, która pozwoli Ci jeszcze sprawniej opracowywać projekty dla swoich Klientów
 • Dostęp do gotowych, standaryzowanych rozwiązań i obszernego poradnika nt. zbiorników chemoodpornych, które będziesz mieć zawsze pod ręką
 • Wsparcie ekspertów Amargo, z którymi możesz skonsultować istniejący problem i wypracować najlepsze rozwiązanie – po szkoleniu możesz zgłosić się na sesję konsultacyjną

Kto poprowadzi szkolenie?

Szkolenie poprowadzi Szczepan Gorbacz, który od ponad 15 lat z sukcesem zarządza Amargo Tank Think Tank. Posiada bogatą wiedzę z zakresu technologii zbiorników chemoodpornych i na wodę z tworzyw sztucznych, którą chce dzielić się z innymi.

Na swoim koncie ma realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, m.in. w branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemyśle farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych pomaga inwestorom zmniejszyć koszty eksploatacji zbiornika. Tworzy zespół ekspertów, którzy do każdego Klienta podchodzą indywidualnie, aby wypracować skuteczne, najbardziej optymalne rozwiązanie danego problemu.

Zarezerwuj swój udział!

1. Jeśli z Twojej firmy w szkoleniu chce wziąć udział więcej osób, wystarczy, że w polu dodatkowym wprowadzisz ich imiona i nazwiska oraz adresy email.

2. Chcemy, by szkolenie było dla Ciebie wartościowe, dlatego jeśli poza wspomnianym zakresem są zagadnienia, które szczególnie Cię interesują i Twoim zdaniem powinniśmy je uwzględnić, możesz je wskazać w poniższym formularzu.