Zbiorniki wodorowe: ciśnieniowe, kompozytowe zbiorniki do magazynowania i transportu wodoru

Zakres prac:

 • Audyt, analiza koncepcji, dobór rozwiązania, studium wykonalności, opracowanie projektu
 • Symulacja pracy i kosztów układu wytwarzania oraz magazynowania wodoru (usługa realizowana z Partnerem Zewnętrznym Amargo)
 • Produkcja, dostawa, montaż

Zbiorniki kompozytowe na wodór w pigułce

Nowe możliwości produkcji zbiorników kompozytowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla przemysłu

Ciśnieniowe kompozytowe zbiorniki magazynowe wodoru z linerem (HDPE, PA) o konstrukcji typu IV

 • Gabaryty od średnic 300 mm, długości 2000-6000 mm i większe / dłuższe
 • Wysokie parametry wytrzymałościowe przy jednocześnie niskiej masie oraz odporność na korozję
 • Projektowane do przechowywania wodoru pod ciśnieniem rzędu 40-350 bar
 • Długi okres eksploatacji (żywotność konstrukcji)
 • Możliwość zastosowania inteligentnych systemów monitorowania stanu konstrukcji i pracy w czasie rzeczywistym

Zbiorniki na wodór typ IV – możliwe wymiary

Oferujemy ciśnieniowe, kompozytowe zbiorniki do magazynowania i transportu wodoru typ IV o wymiarach:

 • Φ 400 mm, L = 2000 mm,
 • Φ 400 mm, L uzgadniana indywidualnie (dla większych serii),
 • Φ700 mm, L = 6000 mm,
 • Φ 700 mm, L uzgadniana indywidualnie (dla większych serii),
 • Φ 1000 mm, i L uzgadniana indywidualnie (maks. do 100 bar),
 • inne średnice i długości do ustalenia.

Zbiorniki na wodór w zależności od funkcji

 • Zbiornik na wodór magazynowy, stacjonarny, wysokociśnieniowy do 350 (500) bar, o konstrukcji wykonanej w oparciu o przepisy PED, uzgodnienia UDT/TÜV  
 • Zbiornik na wodór buforowy stacjonarny maks. do 80/100 bar
 • Zbiornik stacjonarny o indywidualnych gabarytach, w tym zbiorniki wodorowe wielkogabarytowe (przemysłowe) – ścieżka projektowania, obliczeń, uzgodnień odrębna w zależności od potrzeb Klienta)  
 • Zbiornik – układ zbiorników montowany w ramie / kontenerze stacjonarny oraz do przewozu jako pakiet (transport gazu z miejsca A do B, bez zużywania wodoru w trakcie jazdy) – system stworzony na bazie zbiorników z pkt 1 – w trakcie tworzenia
 • Zbiorniki sprężonego gazowego wodoru montowane w pojeździe typu FCEV według ECE R 134 – dostępne w Amargo w przyszłości

Podstawowe obszary zastosowania

 • Instalacje wytwarzania wodoru przy wykorzystaniu OZE
 • Instalacje doczyszczania wodoru​
 • Laboratoria paliw alternatywnych
 • System syntezy z pochłanianiem CO2 i produkcją gazu
 • Instalacje wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe, fotowoltaika)
 • Wytwórnia wodoru w instalacji SMR
 • Magazynowanie wodoru na potrzeby zasilania stacji tankowania dla transportu drogowego i kolei
 • Wodór jako siła napędowa w lotnictwie i żegludze morskiej
 • Stacje tankowania wodoru dla środków transportu publicznego (autobusy, pociągi)

Zalety wysokociśnieniowych, kompozytowych zbiorników wodoru typu IV

Odporność konstrukcji

Wysoka wytrzymałość materiałów, w tym tzw. wytrzymałość zmęczeniowa, co w praktyce eksploatacyjnej oznacza odporność na wiele cyklów tankowania/opróżniania zbiornika (np. 11000–15000).

Długa żywotność

Parametry konstrukcji pozwalają projektować długi czas trwałości, nawet w środowiskach trudnych i niebezpiecznych – żywotność stacjonarnych zbiorników magazynowych wodoru sięga nawet 30 lat!

Bezpieczeństwo pracy

Zbiorniki mogą być wyposażone w system czujników do monitoringu stanu technicznego ścianki konstrukcji. Poza rejestrem warunków pracy zbiornika w czasie rzeczywistym wraz z retransmisją sygnałów daje to możliwość odwzorowania konstrukcji w postaci cyfrowego bliźniaka.

Niska waga konstrukcji

Zbiorniki wodorowe typu IV określone są na rynku mianem ultralekkich. W porównaniu do pozostałych typów konstrukcji masa jest niższa od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent!

Czystość wodoru

Dzięki zastosowaniu w konstrukcji materiałów kompozytowych mamy gwarancję zachowania neutralności pod kątem zachowania czystości wodoru, a tym samym eliminujemy koszty systemów oczyszczania czy monitoringu klasy czystości medium.

Koszty eksploatacyjne

W całym cyklu życia zbiorniki kompozytowe są najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Ma to związek z możliwością ograniczenia ilości rewizji oraz ich zakresu, a tym samym obniżenia kosztów wynikających z okresowych badań i przeglądów.

Bardziej szczegółowej analizie cech konstrukcji kompozytowych zbiorników wodorowych typu IV poświęciliśmy artykuł pn. „Kompozyty vs. stal – poznaj zalety wysokociśnieniowych zbiorników wodoru typu IV wykonanych z kompozytów”.

Dlaczego my? Odkryj korzyści współpracy z Amargo

Jeśli zastanawiasz się, co możemy zaoferować i dlaczego warto rozważyć współpracę z Amargo, to zapraszamy do odkrycia korzyści, jakie mogą z niej wyniknąć. Wybierając naszą firmę możesz liczyć na profesjonalne, innowacyjne podejście do projektów oraz zaawansowane technologicznie rozwiązania, które przekładają się na konkretne korzyści w zakresie zarówno przebiegu procesu inwestycyjnego i realizacji, jak również bezpieczeństwa konstrukcji oraz warunków eksploatacji.

Wnikliwie przeanalizujemy Twoje potrzeby i zarekomendujemy rozwiązanie

Dokonamy dokładnej analizy Twojego przypadku, dlatego w uporządkowany sposób poprosimy Cię o dane w postaci uzupełnionego formularza.

Przedstawimy Ci najlepszą możliwą według nas rekomendację, wygenerowaną na podstawie wieloletniego doświadczenia w inwestycjach dla wielu branż przemysłowych. Jeśli będzie to wymagane, zaproponujemy Ci indywidualną ścieżkę audytu i konsultacji.

Przekażemy Ci komplet danych niezbędnych do podjęcia decyzji

Omówimy z Tobą maksymalne możliwe okresy żywotności zbiorników, ilości cykli napełniania/opróżniania gazowym wodorem, a Ty będziesz w stanie porównać parametry z innymi rozwiązaniami na rynku i wybrać to najbardziej optymalne. Nakreślimy, w jaką armaturę może być wyposażony zbiornik wodoru oraz jakie parametry pracy mogą być monitorowane i rejestrowane przez system czujników. Do tego wskażemy jak te dane mogą ułatwić pozytywny przebieg przyszłych rewizji okresowych i przeglądów zbiorników z udziałem służb utrzymania ruchu oraz zewnętrznych inspektorów.

Podzielimy się specjalistyczną wiedzą na każdym etapie procesu

Nowe możliwości produkcji zbiorników kompozytowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla przemysłu

Jesteśmy na rynku od ponad 19 lat. Wywodzimy się z chemoodpornych zbiorników dozorowych UDT, a prace z kompozytowymi zbiornikami produkowanymi metodą nawojową rozpoczęliśmy blisko 5 lat temu.

Zrealizowaliśmy 3,5-letni projekt badawczo-rozwojowy jako lider konsorcjum z dwiema technicznymi uczelniami: Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Politechniką Wrocławską, a nasz zespół stanowią doświadczeni Inżynierowie. Ściśle współpracujemy ze środowiskiem naukowym i ekspertami z branży.

Posiadamy własny Dział badawczo-rozwojowy B+R.

Wykorzystamy nowoczesną technologię produkcji

Nowe możliwości produkcji zbiorników kompozytowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla przemysłu

Skupiamy się na przemysłowych układach, dlatego zainwestowaliśmy w linię produkcyjną o dużych możliwościach w zakresie wymiarów zbiorników wodoru (i gazów) – linię nawojową kompozytową do produkcji metodą nawijania ciągłego włókna szklanego lub węglowego, z pomiarem naciągu układem tensometrycznym.

Obecnie nasza specjalizacja to stacjonarne nisko-, średnio- i wysokociśnieniowe (350 bar), kompozytowe zbiorniki na wodór gazowy dużej pojemności i gabarytów (Φ 400 mm, 700 mm, 1000 mm; L = 2000 mm, 2500 mm, 6000 mm, 10000 mm). Konstrukcje są projektowane do przechowywania wodoru pod ciśnieniem rzędu 40-350 bar. Inne wykonania do uzgodnienia.

Równolegle rozwijamy system monitorowania stanu konstrukcji i pracy zbiorników TankSense360®, który będzie dostosowany również do aplikacji wodorowych.

Zbiorniki wodorowe – kompendium wiedzy

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w kontekście zbiorników wodorowych. Skorzystaj z wiedzy, którą się dzielimy, a jeśli pozostaną obszary wymagające omówienia, nie wahaj się skonsultować Twojego projektu z naszymi specjalistami.

Zbiorniki wodorowe – przepisy, normy, regulaminy, dyrektywy i wymagania

Jakie przepisy, normy, regulaminy, dyrektywy i wymagania powinny spełniać kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowego magazynowania sprężonego wodoru (gazu)?

Na chwilę obecną kwestie legislacyjne w zakresie zbiorników wodorowych są nieco rozproszone i nie zawsze spójne, a zdarza się, że Inspektorzy podchodzą do tematu uznaniowo. Niemniej należy wskazać główne możliwe ścieżki przepisów, z podziałem pod kątem zastosowania/przeznaczenia zbiorników na wodór gazowy. Każdorazowo należy indywidualnie sprawdzić zakres stosowania poszczególnego przepisu, czy też normy, gdyż zawierają wiele wyjątków i ograniczeń, jak na przykład maks. pojemność wodna 3000 l.

Poniżej wymienione pozycje i podział podajemy czysto informacyjnie, zapraszamy do kontaktu i uzgodnień bezpośrednich.

Monitorowanie stanu konstrukcji i pracy zbiornika – system TankSense 360®

Wykorzystanie czujników piezoelektrycznych PZT i fuzji danych pochodzących z sieci sensorów zintegrowanych z konstrukcją zbiornika.

Projekt uwzględnia potrzeby gospodarki o obiegu zamkniętym oraz optymalizację energetyczną i kosztową procesów przemysłowych.

 • Wydłużenie żywotności konstrukcji
 • Przewidywanie uszkodzeń
 • Cyfrowy bliźniak
 • Technologie IoT 
 • Przemysł 4.0 + AI + ulepszone późniejsze projektowanie

Działalność Amargo w świetle gospodarki wodorowej

Naszą misją jest wsparcie realizacji strategii wodorowej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji zbiorników kompozytowych do zastosowania w układach wytwarzania, magazynowania i transportu wodoru wraz z uregulowaniem ścieżki formalnoprawnej.

Przynależymy do organizacji wodorowych i bierzemy aktywny udział w projektach i inicjatywach dotyczących wdrażania nowych technologii wodorowych. W ramach członkostwa w Dolinach Wodorowych uczestniczymy w dialogu, tworzeniu opracowań, optymalizowaniu możliwych schematów produkcji i wykorzystania wodoru, a także kolejno systemów inspekcji, rewizji i badania układów – celem zapewnienia ich długoletniego bezpieczeństwa działania i żywotności. Ponadto dzielimy się wiedzą podczas prelekcji i rozmów w branżowych panelach dyskusyjnych.

Kompozytowe zbiorniki do magazynowania i transportu wodoru jako szansa i wyzwanie

Pobierz broszurę informacyjną nt. projektu innowacyjnej technologii produkcji zbiorników kompozytowych do magazynowania i transportu wodoru wraz z uregulowaniem ścieżki formalnoprawnej i sprawdź, jak Amargo wspiera strategię wodorową.

Umów się na konsultacje w zakresie projektu zbiorników wodorowych

Jeśli w którymś z obszarów związanych z kwestiami wodorowymi nie będziemy w stanie samodzielnie udzielić Ci informacji – zaangażujemy zewnętrznych wykwalifikowanych Partnerów, którzy z nami współpracują. Mamy tu na myśli chociażby :

 • możliwość wykonania wielowariantowych, pełnych symulacji pracy układu wytwarzania wodoru (z zasilaniem ze źródeł OZE: PV fotowoltaika, elektrownie wiatrowe na lądzie i morzu), sprężania, magazynowania – wraz z określeniem kosztów CAPEX / OPEX (także przy możliwym zaangażowaniu algorytmów sztucznej inteligencji AI) i wskazaniem optymalnego wariantu,
 • wykonanie analiz ATEX/stref EX, ochronnych,
 • uwarunkowań prawnych, pozwoleń i zgód – aż do kompletnych opracowań typu „feasibility study”.


  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.