Zbiorniki dla oczyszczalni ścieków

Produkujemy zbiorniki z tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie przy procesach realizowanych na oczyszczalniach ścieków.

Poza zbiornikami na substancje stosowane na oczyszczalniach (tj. koagulanty PIX / PAX, ług sodowy, kwas solny) realizujemy zbiorniki pełniące funkcję osadnika wstępnego.

W przypadkach, gdzie zbiorniki mają kontakt ze ściekami zawierającymi związki żrące, zbiorniki magazynowe podlegają pod dozór UDT – zajmujemy się całą procedurą.

Najważniejszymi zaletami zbiorników z tworzywa jest wysoka odporność chemiczna, odporność na korozję oraz szczelna i wytrzymała konstrukcja. Każdy produkowany przez Amargo zbiornik wykonujemy z płyt tworzywa, które spajamy ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe, zgodnie z standardami DVS.

Zbiorniki Amargo dla oczyszczalni ścieków produkujemy wedle wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Wsparcie w zakresie stosowania bibliotek Revit Amargo (dot. zbiorników AmargTank MultiPower na wodę)
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Zbiorniki z tworzywa na oczyszczalnie ścieków

Zbiorniki chemoodporne Amargo doskonale sprawdzają się do magazynowania koagulantów żelazowych PIX i glinowych PAX, ługu sodowego, czy kwasu solnego.

Wykonujemy zbiorniki z tworzywa dla oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych:

 • zbiorniki na koagulanty PIX, PAX – są wykorzystywane w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, a także do strącania związków fosforu i siarkowodoru ze ścieków czy wspomagania zagęszczenia osadów,
 • zbiorniki na ług sodowy – są stosowane np. do alkalizacji ścieków (zobojętnianie cieczy roboczej w oczyszczalniach ścieków; ług sodowy pozwala na szybką i skuteczną alkalizację mieszaniny zawierającej dużą ilość osadu),
 • zbiorniki na kwas solny wykorzystywany do neutralizacji ścieków alkalicznych.

Renowacje zbiorników na oczyszczalniach ścieków

Wykonujemy chemoodporne wykładziny zbiorników stalowych lub żelbetowych, które pracują ze ściekami przemysłowymi i uległy wyeksploatowaniu. Poza dostawą elementów wykładziny o dobranej pojemności i gabarytach oferujemy montaż polegający na:

 1. wniesieniu elementów wykładziny / półproduktów / ścian / elementów ścian / wyposażenia do wskazanego pomieszczenia,
 2. wykonaniu usługi zgrzewania elementów wykładziny poprzez spawanie ręczne i ekstruzyjne z rozgrzaniem powierzchni łączonych i podaniem dodatkowego spoiwa – termoplastycznej masy rodzimego materiału,
 3. wykonanie próby szczelności wykładziny polegającej na napełnieniu zbiornika do pojemności eksploatacyjnej lub wykonania próby szczelności iskrownikiem, sprawdzeniu w ciągu 30 minut jej szczelności i protokolarnym potwierdzeniu braku uwag w tym zakresie przez Zamawiającego.

Sprawdź naszą realizację – modernizacja osadnika wstępnego na terenie oczyszczalni ścieków

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych, zachęcamy do kontaktu.
  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi oraz nawiązywania relacji handlowych, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce prywatności.