Zbiorniki dla oczyszczalni ścieków

Produkujemy zbiorniki z tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie przy procesach realizowanych na oczyszczalniach ścieków.

Poza zbiornikami na substancje stosowane na oczyszczalniach (tj. koagulanty PIX / PAX, ług sodowy, kwas solny) realizujemy zbiorniki pełniące funkcję osadnika wstępnego.

W przypadkach, gdzie zbiorniki mają kontakt ze ściekami zawierającymi związki żrące, zbiorniki magazynowe podlegają pod dozór UDT – zajmujemy się całą procedurą.

Najważniejszymi zaletami zbiorników z tworzywa jest wysoka odporność chemiczna, odporność na korozję oraz szczelna i wytrzymała konstrukcja. Każdy produkowany przez Amargo zbiornik wykonujemy z płyt tworzywa, które spajamy ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe, zgodnie z standardami DVS.

Zbiorniki Amargo dla oczyszczalni ścieków produkujemy wedle wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Zbiorniki z tworzywa na oczyszczalnie ścieków

Zbiorniki chemoodporne Amargo doskonale sprawdzają się do magazynowania koagulantów żelazowych PIX i glinowych PAX, ługu sodowego, czy kwasu solnego.

Wykonujemy zbiorniki z tworzywa dla oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych:

  • zbiorniki na koagulanty PIX, PAX – są wykorzystywane w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, a także do strącania związków fosforu i siarkowodoru ze ścieków czy wspomagania zagęszczenia osadów,
  • zbiorniki na ług sodowy – są stosowane np. do alkalizacji ścieków (zobojętnianie cieczy roboczej w oczyszczalniach ścieków; ług sodowy pozwala na szybką i skuteczną alkalizację mieszaniny zawierającej dużą ilość osadu),
  • zbiorniki na kwas solny wykorzystywany do neutralizacji ścieków alkalicznych.

Renowacje zbiorników na oczyszczalniach ścieków

Wykonujemy chemoodporne wykładziny zbiorników stalowych lub żelbetowych, które pracują ze ściekami przemysłowymi i uległy wyeksploatowaniu. Poza dostawą elementów wykładziny o dobranej pojemności i gabarytach oferujemy montaż polegający na:

  1. wniesieniu elementów wykładziny / półproduktów / ścian / elementów ścian / wyposażenia do wskazanego pomieszczenia,
  2. wykonaniu usługi zgrzewania elementów wykładziny poprzez spawanie ręczne i ekstruzyjne z rozgrzaniem powierzchni łączonych i podaniem dodatkowego spoiwa – termoplastycznej masy rodzimego materiału,
  3. wykonanie próby szczelności wykładziny polegającej na napełnieniu zbiornika do pojemności eksploatacyjnej lub wykonania próby szczelności iskrownikiem, sprawdzeniu w ciągu 30 minut jej szczelności i protokolarnym potwierdzeniu braku uwag w tym zakresie przez Zamawiającego.

Sprawdź naszą realizację – modernizacja osadnika wstępnego na terenie oczyszczalni ścieków

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.