Zbiorniki dla oczyszczalni ścieków

Produkujemy zbiorniki z tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie przy procesach realizowanych na oczyszczalniach ścieków.

Poza zbiornikami na substancje stosowane na oczyszczalniach (tj. koagulanty PIX / PAX, ług sodowy, kwas solny) realizujemy zbiorniki pełniące funkcję osadnika wstępnego.

W przypadkach, gdzie zbiorniki mają kontakt ze ściekami zawierającymi związki żrące, zbiorniki magazynowe podlegają pod dozór UDT – zajmujemy się całą procedurą.

Najważniejszymi zaletami zbiorników z tworzywa jest wysoka odporność chemiczna, odporność na korozję oraz szczelna i wytrzymała konstrukcja. Każdy produkowany przez Amargo zbiornik wykonujemy z płyt tworzywa, które spajamy ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe, zgodnie z standardami DVS.

Zbiorniki Amargo dla oczyszczalni ścieków produkujemy wedle wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Wsparcie w zakresie stosowania bibliotek Revit Amargo (dot. zbiorników AmargTank MultiPower na wodę)
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Zbiorniki z tworzywa na oczyszczalnie ścieków

Zbiorniki chemoodporne Amargo doskonale sprawdzają się do magazynowania koagulantów żelazowych PIX i glinowych PAX, ługu sodowego, czy kwasu solnego.

Wykonujemy zbiorniki z tworzywa dla oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych:

 • zbiorniki na koagulanty PIX, PAX – są wykorzystywane w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, a także do strącania związków fosforu i siarkowodoru ze ścieków czy wspomagania zagęszczenia osadów,
 • zbiorniki na ług sodowy – są stosowane np. do alkalizacji ścieków (zobojętnianie cieczy roboczej w oczyszczalniach ścieków; ług sodowy pozwala na szybką i skuteczną alkalizację mieszaniny zawierającej dużą ilość osadu),
 • zbiorniki na kwas solny wykorzystywany do neutralizacji ścieków alkalicznych.

Renowacje zbiorników na oczyszczalniach ścieków

Wykonujemy chemoodporne wykładziny zbiorników stalowych lub żelbetowych, które pracują ze ściekami przemysłowymi i uległy wyeksploatowaniu. Poza dostawą elementów wykładziny o dobranej pojemności i gabarytach oferujemy montaż polegający na:

 1. wniesieniu elementów wykładziny / półproduktów / ścian / elementów ścian / wyposażenia do wskazanego pomieszczenia,
 2. wykonaniu usługi zgrzewania elementów wykładziny poprzez spawanie ręczne i ekstruzyjne z rozgrzaniem powierzchni łączonych i podaniem dodatkowego spoiwa – termoplastycznej masy rodzimego materiału,
 3. wykonanie próby szczelności wykładziny polegającej na napełnieniu zbiornika do pojemności eksploatacyjnej lub wykonania próby szczelności iskrownikiem, sprawdzeniu w ciągu 30 minut jej szczelności i protokolarnym potwierdzeniu braku uwag w tym zakresie przez Zamawiającego.

Sprawdź naszą realizację – modernizacja osadnika wstępnego na terenie oczyszczalni ścieków

Sprawdź inne zastosowanie zbiorników wg branż:

Zbiorniki dla magazynów chemicznych
Zbiorniki na wodę dla spółdzielni
Zbiorniki dla stacji uzdatniania wody SUW
Zbiorniki dla producenta papieru
Zbiorniki wody pitnej dla zakładu
Zbiorniki dla gorzelni
Zbiorniki przeciwpożarowe dla zakładu przemysłowego
Zbiorniki wody pitnej dla szkoły

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych, zachęcamy do kontaktu.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.