Dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojego środowiska

Wanny i wkłady chemoodporne to bardzo szeroka grupa naszych produktów obejmująca między innymi:

 • wanny ociekowe, zabezpieczające i wychwytujące pod maszyny lub zbiorniki,
 • tace ociekowe dla kolei do zabezpieczania miejsc rozładunku cystern,
 • wkłady chemoodporne do nowych i remontowanych zbiorników wykonanych z metalu, betonu i innych niechemoodpornych materiałów,
 • wkłady niekorodujące do kompostowników miejskich systemów segregacji odpadów biodegradowalnych.

Wanny wychwytująco-zabezpieczające

Zapewniamy doradztwo techniczne, dobór odporności chemicznej do konkretnych zastosowań, a także kompleksowe wykonawstwo wanien pod maszyny, pompy tłoczące chemikalia, na stanowiska kolejowe rozładunku kwasu, zasad, chemikaliów, nawozu RSM itd.

Nasze produkty zabezpieczają posadzki hal produkcyjnych i odpływy ściekowe przed przedostaniem się związków niebezpiecznych na zewnątrz budynków.

Szczegóły techniczne

Wykonanie wanny zabezpieczającej możliwe jest zarówno z polietylenu wysokiej gęstości PE HD o grubości od 5 do 20 mm, jak i polipropylenu homopolimeru PP-H lub kopolimeru PP-C. Wykonujemy je metodą cięcia płaskich arkuszy płyt, obróbki krawędzi i powierzchni oraz spawania ręcznego, ekstruderem lub zgrzewania doczołowego.

Wkłady do zbiorników

Wkłady odgrywają rolę izolacji chemoodpornej materiału konstrukcyjnego ściany np. żelbetu, stali itd. Dzięki nim zbiorniki mogą być eksploatowane przez długie lata, niezależnie od swojego przeznaczenia. Uszczelniamy nimi zbiorniki ścieków, biokompostowniki miejskie, zbiorniki na substancje chemiczne, zabezpieczając nie tylko same urządzenia, ale przede wszystkim środowisko naturalne, na którym szczególnie nam zależy.

Nasi konstruktorzy pracowali już przy najbardziej skomplikowanych projektach z tej dziedziny, a dzięki wykwalifikowanej ekipie spawaczy z certyfikatami UDT możemy zagwarantować Ci spokój i bezpieczeństwo na lata. Dzięki nam unikniesz katastrofy ekologicznej i innych wypadków wpływających na ciągłość procesów produkcyjnych.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:

 • Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych
 • Kanalizacji, włazów, szybów składowych
 • Warników, odstojników
 • Fundamentów
 • Tuneli
 • Otwartych rowów
 • Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Przed procesem doboru właściwej technologii stan obecny zbiornika sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wówczas określamy rodzaj materiału i proponujemy wykładzinę np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm w zależności od miejsca instalacji (dno, ściany boczne) wraz z ewentualnym systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania i kołkowania oraz kompensacji.

Przed przystąpieniem do wykładania zazwyczaj wykonujemy czyszczenie wstępne zbiornika polegające na odspojeniu luźnych opadających starych powłok wykładziny z żywic, umyciu myjką ciśnieniową wnętrza zbiornika oraz usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik.

Zakres główny objęty umową to między innymi kompleksowe prace:

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak, by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Masz pytania w zakresie wkładów lub tac chemoodpornych? Skontaktuj się z nami – gwarantujemy szybki kontakt, sprawną wycenę i przede wszystkim dostarczenie gotowego rozwiązania.