Wykładziny, wanny ociekowe i tace chemoodporne

Zapewniamy doradztwo techniczne, dobór odporności chemicznej do konkretnych zastosowań, a także kompleksowe wykonawstwo:

 • renowacji istniejących zbiorników poprzez wyłożenie wykładziną chemoodporną z tworzywa lub płytami kaszerowanymi,
 • wanien pod zbiorniki, maszyny, pompy tłoczące chemikalia,
 • tac ociekowych na stanowiska kolejowe rozładunku kwasu, zasad, chemikaliów, nawozu RSM itd.

Wykonanie wanien, tac ociekowych, wkładów z atestowanych tworzyw termoplastycznych gwarantuje odporność na działanie żrących substancji oraz eliminuje ryzyko korozji. Wymiary dobieramy w taki sposób, by spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące kontrolowania wycieków w zakładach przemysłowych.

Wysoka jakość spoin tworzywa zapewnia wyłapanie pełnych ilości wyciekających chemikaliów, uniemożliwiając ich przedostanie się na posadzkę hali produkcyjnej czy do gleby.

Wykładziny chemoodporne z tworzywa sztucznego

Wykładziny z tworzywa sztucznego PE High Density UV (PE-HD, HDPE) odgrywają rolę izolacji chemoodpornej materiału konstrukcyjnego zbiornika np. żelbetu, stali itd., które uległy wyeksploatowaniu, silnej korozji i powodują przecieki. Uszczelniamy nimi zbiorniki ścieków, biokompostowniki miejskie, zbiorniki na substancje chemiczne, zabezpieczając nie tylko same urządzenia, ale przede wszystkim środowisko. Poza wysoką odpornością chemiczną na działanie szkodliwych związków tworzywo gwarantuje pełną szczelność i nieprzepuszczalność dna oraz płaszcza zbiornika.

Zakres prac:

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak, by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

opróżniony skorodowany przeciekający zbiornik kto dokona renowacji
Zniszczony, skorodowany i przeciekający zbiornik przed renowacją
osadnik wstępny po modernizacji renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD tworzywo odporne chemicznie
Osadnik po renowacji wyłożony wykładziną chemoodporna PEHD

Sprawdź szczegółowy opis realizacji

Technologie uszczelnienia wykładzinami chemoodpornymi są stosowane zarówno w nowych konstrukcjach, jak również istniejących w celu ich renowacji, m.in.:

 • Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych
 • Kanalizacji, włazów, szybów składowych
 • Warników, odstojników
 • Fundamentów
 • Tuneli
 • Otwartych rowów
 • Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

Wykładzina zbiorników zastosowanie arkuszy ECTFE

W procesie wykładania wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych poza wkładami z tworzyw sztucznych stosujemy technologię płyt z grupy tworzyw fluoropolimerowych (płyty kaszerowane PVDF, E-CTFE, PFA, PTFE klejone podciśnieniowo do zbiornika stalowego). Technologia zapewnia odporność chemiczną na najcięższą chemię np. kwas siarkowy 98% oraz temperaturę 50 stopni Celsjusza.

W technologii wykładania zbiorników wykładziną ECTFE stosujemy różne rozmiarów dostępnych arkuszy oraz wykładziny dostarczonej w rolce w celu zoptymalizowania i zminimalizowania ilości połączeń spawanych/zgrzewanych.

Podstawowe właściwości:

 • Szeroki zakres temperatur pracy: -76°C do max. +180°C (krótkotrwale), temperatura pracy ciągłej: +140°C
 • Odporność na ogień (certyfikat UL94-V0, FM)
 • Bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne
 • Niespotykana odporność na chemikalia, zwłaszcza na roztwory sody kaustycznej, chloru, kwasu siarkowego 98%
 • Mała przepuszczalność
 • Materiał fizjologicznie nietoksyczny – nadaje się do kontaktu z żywnością

Montaż płyt kaszerowanych (np. montaż do stalowego zbiornika) realizujemy wedle następujących etapów:

 • FAZA WSTĘPNA – OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI
  Na tym etapie dokonujemy kontroli i oceny stanu powierzchni wewnętrznej zbiornika. Celem jest zdiagnozowanie występujących zabrudzeń, zanieczyszczeń, ognisk korozji, lokalnych punktowych wypukłości (np. odprysków spawalniczych), luźnych cząstek. W zależności od potrzeby powierzchnia wewnętrzna zbiornika zostanie poddana gruntownemu oczyszczeniu i odtłuszczeniu.
 • FAZA MONTAŻU WYKŁADZINY (KLEJENIE i DOCISK)
  Po pozytywnych badaniach prób przyczepności płyty kaszerowane układamy etapowo (w pierwszej kolejności w górnej części zbiornika, następnie w częściach bocznych i dno zbiornika).
 • FAZA SPAWANIA PŁYT, PRÓBA ISKROWA
  Połączenia płyt zostaną wykonane metodą spawania z użyciem gorącego gazu lub azotu o parametrach zalecanych przez producenta płyty oraz zgodnie z normą DVS 2207 i wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami potwierdzonymi przez UDT. Proces spawania płyt wykonuje się z godnie z przyjętą Instrukcją Technologicznego Spawania.

Wykładanie arkuszami ECTFE – zastosowania:

 • Stacje do wytrawiania i czyszczenia płytek półprzewodnikowych
 • Systemy ultra czystej wody
 • Systemy odprowadzania spalin
 • Systemy dystrybucji chemikaliów

Wanny ociekowe pod zbiorniki lub maszyny

Wanny ociekowe (inaczej zabezpieczająco-wychwytujące) wykonane z PE lub PP o wysokiej odporności na działanie agresywnych chemikaliów zabezpieczają hale produkcyjne, posadzki i odpływy ściekowe przed niekontrolowanym wyciekiem materiałów niebezpiecznych. Wanny umieszcza się np. pod zbiornikami lub elementami instalacji, aby w razie wycieku spowodowanego np. rozszczelnieniem na skutek uderzenia mechanicznego, wyłapać wypływającą ciecz.

Każdą wannę wychwytową wykonujemy w odpowiednio dobranej pojemności, przy spełnieniu wszelkich parametrów wynikających z obowiązujących przepisów i norm.

Szczegóły techniczne

Wykonanie wanny zabezpieczającej możliwe jest zarówno z polietylenu wysokiej gęstości PE HD o grubości od 5 do 20 mm, jak i polipropylenu homopolimeru PP-H lub kopolimeru PP-C. Wykonujemy je metodą cięcia płaskich arkuszy płyt, obróbki krawędzi i powierzchni oraz spawania ręcznego, ekstruderem lub zgrzewania doczołowego.

Tace pod cysterny kolejowe

Cysterny kolejowe podczas rozładunku lub załadunku stwarzają ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych, żrących i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Stwarza to również spore zagrożenie dla pracowników obsługujących takie stanowiska. Ministerstwo Gospodarki i Instytucje Ochrony Środowiska kładą szczególny nacisk na zabezpieczenie procesów przeładunkowych substancji uważanych za niebezpieczne dla środowiska. Torowiska oraz stanowiska rozładunku cystern muszą być wyposażone w tace ociekowe, chroniące glebę, wodę, czyli środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Nie można lekceważyć tych zaleceń i wykorzystywać tego typu zabezpieczeń, gdyż może się to skończyć katastrofą ekologiczną i poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Proponowane przez nas tace ociekowe z polietylenu lub polipropylenu o wysokiej odporności chemicznej i trwałości zabezpieczają teren, na którym znajduje się miejsce załadunku / rozładunku chemikaliów z cystern kolejowych. Możemy dowolnie kształtować i dopasowywać tacę ociekową, nawet do bardzo wymagających stacji rozładunkowych i dużych powierzchni.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Masz pytania w zakresie wykładzin, wanien lub tac chemoodpornych? Skontaktuj się z nami – gwarantujemy szybki kontakt, sprawną wycenę i przede wszystkim dostarczenie gotowego rozwiązania.