Zbiorniki dla gorzelni

Zbiornik dla gorzelni gwarantują niezawodne warunki pracy. Są to produkty zabezpieczone przed negatywnym działaniem substancji żrących, przez co świetnie sprawdzają się podczas procesu produkcyjnego. Zbiorniki dla gorzelni mogą służyć również do magazynowania mieszanek. Sposób wykorzystywania zależy od charakteru przedsiębiorstwa. Wszystkie zbiorniki posiadają niezbędne atesty, a także stanowią obiekt, dzięki któremu zyskuje się wartości ekonomiczne, a także ekologiczne. Montaż dopasowany jest do warunków przestrzennych.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

  • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
  • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
  • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
  • Wsparcie w zakresie stosowania bibliotek Revit Amargo (dot. zbiorników AmargTank MultiPower na wodę)
  • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
  • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
  • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
  • Rozruch instalacji
  • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji żrących, zachęcamy do kontaktu.