ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK MODUŁOWY Z TWORZYWA NA WODĘ
BRANŻA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (ZAKŁAD MIĘSNY)

Cel inwestycji

Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle spożywczym (zakłady mięsne) poprzez realizację planu optymalizacji kosztów, z którym wiązało się zmniejszone zużycie wody z sieci wodociągowej i ponowne wykorzystanie wody popłucznej – na poczet tego należało zbudować przemysłowy zbiornik buforowy na wodę poprodukcyjną (jednocześnie retencyjny i sedymentacyjny)

Woda jest surowcem, bez którego nie byłoby możliwych wiele procesów produkcyjnych. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na wodę przedsiębiorstwa skłaniają się ku optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, co wiąże się z ponownym użyciem wody przemysłowej. Zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, ponowne wykorzystanie zużytej wody wymaga jej oczyszczenia. W tym celu zakład mięsny o którym mowa, zdecydował się na inwestycję w odstojnik wód popłucznych.

Ponowne wykorzystanie wód popłucznych w zakładzie przemysłowym

Zakład spożywczy wyposażono w odstojnik wód popłucznych wody o maksymalnej objętości roboczej 101,0 m³ i pojemności całkowitej 104,5 m³. Będzie on służył magazynowaniu wody pochodzącej z procesów przemysłowych, która po odfiltrowaniu będzie mogła być powtórnie wykorzystana m.in. do mycia pojazdów dostawczych na terenie przedsiębiorstwa. Dzięki temu zostanie ograniczone wykorzystanie wody czystej pochodzącej z sieci wodociągowej.

Miejsce posadowienia zbiornika na wody popłuczne

Płyty żebrowane wykorzystane do budowy konstrukcji odstojnika

Materiał konstrukcyjny modułowego zbiornika na wodę

Konstrukcja zbiornika buforowego na wodę po procesie produkcyjnym

Zbiornik buforowy wody wraz z dnem pochyłym umożliwiającym sedymentację zawiesin w osadniku został wykonany zgodnie z projektem koncepcyjnym zamawiającego, obrazującym położenie oraz wymiary króćców oraz na podstawie późniejszych zmian w projekcie wykonawczym.

Odstojnik na wody popłuczne o wymiarach zewnętrznych bryły: długość 10,5 m × szerokość 4,0 m × wysokość 3,2 m został wykonany z niekorodującego wytrzymałego tworzywa AmargPP i CubX Polystone. Zbiornik jest przeznaczony na wodę brudną, poprodukcyjną o temperaturze do 40°C.

Odstojnik na wody popłuczne o wymiarach zewnętrznych bryły: długość 10,5 m × szerokość 4,0 m × wysokość 3,2 m został wykonany z konstrukcyjnych płyt panelowych AMARGPanel® CUB-X PP-H RAL 7032 UV posiadających wewnętrzne żebra usztywniające. Wzmocnienie konstrukcji stanowią wewnętrzne żebra poziome i pionowe ekstruzyjnie spawane do dna, pokrywy górnej i korpusu zbiornika oraz wewnętrzne niepełne przegrody wykonane z płyt PP. Dno oraz sufit zbiornika wykonano na bazie litej płyty PP-H. W celu umożliwienia okresowej kontroli oraz przeglądu odstojnika przewidziano większą ilość włazów (łącznie 2 włazy o wymiarach 1000 × 1000 mm oraz 5 włazów 600 × 600 mm. W związku z dużym gabarytem zbiornika modułowego od zewnątrz zamontowano wzmacniającą ramę stalową.

Rozwiązanie umożliwiło budowę samonośnej, wolnostojącej konstrukcji o bardzo dużej odporności na uderzenia, wysokiej plastyczności, izolacji cieplnej i niskiej wadze. Bezciśnieniowy system magazynowania wody brudnej do jej dalszego wykorzystania z racji braku możliwości wstawienia w całości do pomieszczenia został zbudowany na fundamencie w miejscu posadowienia (wewnątrz budynku zakładu).

Budowa systemu magazynowania wody brudnej do jej dalszego wykorzystania (realizacja na miejscu)

Widok na tworzywowy odstojnik wód popłucznych o dużych gabarytach

Magazyn wody poprodukcyjnej (retencja i sedymentacja osadów)

Zalety wykonania zbiornika wody poprodukcyjnej z tworzywa sztucznego

  • Brak korozji i niskie koszty eksploatacji przez wiele lat użytkowania
  • Ograniczone zjawisko parowania wody ze zbiornika (konstrukcja zamknięta)
  • Gładkie i śliskie ściany odstojnika umożliwiające umycie od wewnątrz myjką ciśnieniową
  • Możliwość zastosowania instalacji zraszającej, myjącej wewnątrz zbiornika do spłukiwania osadu

Jakie korzyści dzięki nowemu zbiornikowi zyskał Klient?

Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę słodką

Oszczędności związane z ograniczeniem zapotrzebowania na wodę słodką pochodzącą z sieci wodociągowej dzięki ponownemu wykorzystaniu wody popłucznej

Niższe opłaty za odprowadzanie ścieków

Ponowne zagospodarowanie wody przemysłowej zmniejszy ilość odprowadzanych ścieków, a tym samym wpłynie na oszczędności w zakresie rosnących opłat za ścieki

Ponowne wykorzystanie wody przemysłowej

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania instalacji dzięki optymalnemu wykorzystaniu magazynowanej wody w okresach ewentualnego niedoboru

Komfort użytkowania zbiornika buforowego

Skuteczna sedymentacja osadów z wód popłucznych bez wysokich kosztów eksploatacyjnych i skomplikowanej obsługi personelu

Aspekty ekologiczne (środowiskowe)

Dzięki powtórnemu wykorzystaniu wód poprodukcyjnych zakład realizuje działania związane z optymalizacją gospodarki wodno-ściekowej (gospodarki o obiegu zamkniętym)

Odkryj tajniki zbiorników modułowych!

Zwiększ kompetencje w obszarze nowych technologii i wykorzystuj zdobytą wiedzę w swoich projektach i inwestycjach z zakresu instalacji sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Planujesz inwestycję w zakresie powtórnego wykorzystania wody przemysłowej?

Jeśli mierzysz się z podobnymi wyzwaniami, napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.
    Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

    Kategoria: Realizacje