Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników – stacja UNO rozładunku chemikaliów

Oferujemy kompleksowe realizacje w zakresie produkcji, dostawy i montażu zbiorników chemoodpornych oraz ich wyposażenia w stanowiska do napełniania i opróżniania. Prace wykonujemy w zakresie: stanowisko przeładunku, rozładunku / rurociągi / zbiorniki chemoodporne UDT / rurociągi oraz transfer związków na linie produkcyjne. W ramach inwestycji zapewniamy pełne wsparcie w uzgodnieniu i zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego – TDT. NIE REALIZUJEMY SAMYCH DOSTAW STACJI NO.

Realizujemy urządzenia NO dla cieczy niebezpiecznych magazynowanych w naszych zbiornikach, m.in. wody amoniakalnej, podchlorynu sodu, ługu sodowegokwasu solnegokwasu azotowegokwas siarkowego, wody utlenionej i innych.

W ramach prac oferujemy wykonanie projektu stacji załadowczej UNO.

SYSTEMY UNO ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • określenie wymagań dla danej realizacji / inwestycji
 • wykonanie projektu stacji załadowczej UNO
 • przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji (technicznej + rejestracyjnej) jednostce Transportowego Dozoru Technicznego TDT
 • dostawa urządzeń UNO na obiekt
 • montaż elementów osprzętu na obiekcie

Realizacje wykonujemy kompleksowo razem z produkcją zbiornika chemoodpornego na substancje żrące, stacją UNO oraz wszelkimi instalacjami towarzyszącymi (zbiornik z wanną wychwytującą + rurociągi + UNO). Przeprowadzamy badania odbiorcze i eksploatacyjne.

Wykonanie projektu stacji załadowczej UNO

Przykładowy zakres wykonania projektu stacji UNO:

 • UNO produktowe – DN50
 • UNO oparowe – DN50 do hermetyzacji (uzgodniono zakres wentylacji)
 • czujnik przepełnienia ze specjalnym szybkozłączem do cysterny + kabel
 • podpory z wieszakiem – na UNO produktowe i oparowe
 • pełna dokumentacja TDT techniczna i rejestracyjna z uzgodnieniami
 • montaże mechaniczne na obiekcie
 • odbiory TDT
 • dobór podestu jezdnego i uzgodnienie z TDT w porozumieniu z zamawiającym
 • instalacja pomiędzy UNO a zbiornikiem
 • instalacja wentylacyjna (hermetyzacja cysterna absorber/zbiornik)
 • dobór pomy
 • instalacja rurociągowa zbiornik-pompa-UNO
 • szafa na ścianie do króćców
 • szafa odsługująca czujnik przepełnienia, elektrozawór oraz pompę

Opracowany przez nas projekt zawiera:

 • uzgodnienia z TDT
 • rysunki techniczne
 • schemat (UNO , oraz instalacji)
 • DTR urządzeń
 • BOM
 • dokładny kosztorys
 • harmonogram

Zakres dostaw konfiguracje

 • UNO do rozładunku ługu sodowego NaOH, DN80, kołnierz od instalacji DN80 PN10/16 + zawór + przeziernik + złącze awaryjnego rozłączania + wąż 6 mtr + szybkozłącze do cysterny + zaślepka
 • UNO do rozładunku kwasu solnego HCL 33%, DN80, kołnierz od instalacji DN80 PN10/16 + zawór + przeziernik + złącze awaryjnego rozłączania + wąż 6 mtr + szybkozłącze do cysterny + zaślepka
 • UNO do rozładunku NaOH, DN50, kołnierz od instalacji DN50 PN10/16 + zawór + przeziernik + złącze awaryjnego rozłączania + wąż 6 mtr + szybkozłącze do cysterny + zaślepka
 • UNO do rozładunku HCL 33%, DN50, kołnierz od instalacji DN50 PN10/16 + zawór + przeziernik + złącze awaryjnego rozłączania + wąż 6 mtr + szybkozłącze do cysterny + zaślepka
 • UNO oparowe do NaOH DN50 + podpora złącza (opcja w razie rozładunku pompą z wahadłem gazowym)
 • UNO oparowe do HCL DN50 + podpora złącza (opcja w razie rozładunku pompą z wahadłem gaozwym)
 • podpora DN80 lub DN50
 • wieszak na wąż
 • tabliczka fabryczna + instrukcja stanowiskowa
 • zawór podciśnieniowy (dla rozładunku pompą z zaworem podciśnieniowym może być konieczność wchodzenia na cysternę zgodnie z wymogami BHP jeśli nie będzie króćców oparowych na dole cysterny

Stacja UNO rozładunku chemikaliów

Proces napełniania zbiorników magazynowych, zwłaszcza z cystern typu TIR wiąże się z dodatkowymi czynnościami i uzgodnieniami. Mianem stacji urządzeń napełniająco-opróżniających UNO określa się system połączonego układu rur, zaworów, sygnalizatorów i węży

Wymieniona armatura i instalacje podlegają według Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (z późniejszymi zmianami) uzgodnieniu i zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego – TDT. 

Przykład realizacji zbiorników wraz ze stacją UNO rozładunku chemikaliów

Zbiorniki dozorowe na HCl – produkcja i montaż wraz instalacją rurową, NO, pompą i automatyką oraz odbiorami TDT

Zbiorniki dozorowe UDT na NaOH i HCl wraz z absorberem oparów i stacją NO

Podstawy prawne dotyczące urządzeń napełniająco-opróżniających UNO

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych wraz z wyposażeniem w urządzenia NO, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.