„Koordynacja działań z wielu obszarów to dla mnie poważne wyzwanie” – case study ze współpracy z generalnym wykonawcą kontraktu dla lidera branży lotniczej

Grzegorz Zając, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych

W dzisiejszym świecie biznesu realizacja ambitnych projektów przemysłowych wymaga nie tylko kompetencji technicznych, ale także elastyczności, zaangażowania i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. W przeprowadzanych przez Amargo rozmowach przedstawiciele generalnych wykonawców mówią wprost: „Koordynacja działań z wielu obszarów to dla mnie poważne wyzwanie”. Przedstawiamy historię sukcesu realizacji dla projektu budowy nowej fabryki elementów i podzespołów lidera branży lotniczej, do której przyczyniła się także współpraca z firmą Amargo. 

Inwestycje przemysłowe, zwłaszcza w sektorze lotniczym, stawiają przed generalnymi wykonawcami wiele wyzwań. Muszą oni nie tylko sprostać normom i regulacjom, ale także dostarczyć innowacyjne rozwiązania spełniające wymagania projektu, przystępne cenowo i które będą niezawodne przez wiele kolejnych lat. Do tego dochodzi wykonanie szerokiego zakresu prac na obiekcie, koordynacja dostawców i terminów ich prac ze swoimi oraz z procesem przebiegu całej inwestycji.

Jeśli należysz do grona generalnych wykonawców i chcesz uniknąć: 

 • stresu związanego z zapewnieniem rozwiązania spełniającego zadane parametry, 
 • presji zmieszczenia się w określonych ramach czasowych i finansowych oraz obaw związanych z koordynacją robót, poziomem skomplikowania realizacji, a może nawet perspektywą kar za niewykonanie w terminie, 
 • niepokoju związanego z brakiem wiedzy na temat argumentów przemawiających za konkretnym rozwiązaniem… 

i czuć się bezpiecznie na każdym etapie prac – przekonaj się na poniższym przykładzie, że dzięki współpracy z kompetentnymi branżowymi wykonawcami jest to naprawdę możliwe! 

Bolączki i oczekiwania generalnego wykonawcy: wpływ kompetencji, terminowości i standardów na sukces kontraktu

Głównym celem całej inwestycji było zbudowanie nowoczesnej fabryki, wyposażonej w kluczowe urządzenia i chemoodporne elementy linii technologicznej obróbki, pokrywania i zabezpieczenia powierzchni metalowych. Główny wykonawca zmagał się z ograniczonym czasem oraz koniecznością równoczesnego opracowywania projektów wykonawczych dla kolejnych podzespołów kompletnej linii produkcyjnej. Brak doświadczenia w projektowaniu konstrukcji z tworzyw sztucznych, wiedzy nt. technologii obróbki materiału oraz możliwości wytwórczych (brak własnej infrastruktury) uniemożliwiały samodzielną realizację. 

W tym przypadku nasz Klient – generalny wykonawca – oczekiwał nie tylko sprawnego przebiegu prac, najwyższej jakości wykonania i długoterminowej trwałości, ale także określonego w wymaganiach okresu gwarancyjnego, konkurencyjnej ceny i dostępności kompleksowej obsługi serwisowej na potrzeby modyfikacji czy napraw. 

Niezwykle istotna stała się dyspozycyjność w zakresie zasobów maszynowych, infrastruktury, osobowych, produkcyjnych oraz technicznych (technologia i projektowanie wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem), a także w zakresie gospodarki magazynowej i logistyki (koordynacja wielu dostaw z różnych destynacji).  

Przy tak złożonym projekcie ważną rolę odgrywała pewność realizacji poszczególnych etapów w założonych terminach – nawet w sytuacji rozszerzenia zakresu zamówienia. 

Jeśli posiadasz know-how samego procesu trawienia (w tym przypadku dysponujesz wykwalifikowanymi technologami, którzy układają proces obróbki, dobierają poszczególne kąpiele (medium, stężenie, temperaturę, czasy kontaktu obrabianych części z płynem itd.), ale nie jest Twoim celem budowanie kompetencji, zasobów ludzkich, sprzętowych, maszynowych i infrastruktury – właśnie po to jest Amargo.

Uzupełniamy kompetencje i możliwości w zakresie obróbki, spawania, zgrzewania, montażu układów wanien procesowych, zbiorników, instalacji, armatury, wyposażenia. Angażując sztab wykwalifikowanych specjalistów od zbiorników (w końcu nie bez powodu jesteśmy określani mianem Amargo TANK Think Tank) razem stworzymy zespół zdolny do realizacji nawet wysoce specjalistycznych przemysłowych układów zbiorników wraz z kompletnymi instalacjami oraz montażem i rozruchem.

Rola efektywnej komunikacji podczas realizacji inwestycji: odpowiadamy na potrzeby dając wiedzę i rozwiązania

Proces komunikacji jest dla nas niezwykle ważny. Płynny przebieg projektu w całym procesie – harmonogramów oraz ewentualnych zmian wzajemnie się implikujących – zapewniał dedykowany Project Manager, który koordynował szereg wersji dokumentacji od poszczególnych specjalistów (wentylacją, orurowaniem, wannami, pokrywami, sterowaniem zajmowały się dedykowane do danego zakresu osoby) oraz całość prac produkcyjnych i wykonawczych.  

Kluczową rolę odegrało doradztwo techniczne na każdym etapie, z wyjaśnieniem potrzeby zmian, które pozwoliły zapewnić oczekiwany efekt końcowy i długoletnią bezawaryjną pracę linii produkcyjnej poza granicami kraju. 

Wcielenie się nie tylko w rolę Klienta – w tym przypadku generalnego wykonawcy, ale także Inwestora – zrozumienie ich sytuacji, położenia i potrzeb, podejście do inwestycji tak, jak byśmy to my ją w pełni realizowali, a potem byli użytkownikami instalacji, wykonanie prac najlepiej jak jest to tylko możliwe i uzasadnione ekonomicznie – to wszystko bez wątpienia przyczyniło się do sukcesu. Do tego pełna dostępność 24/7/365, elastyczność i otwartość na wieloosobowe konsultacje oraz wspólne znajdowanie optymalnych rozwiązań mając na względzie cel globalny. 

Na co dzień realizujemy chemoodporne zbiorniki dozorowe, a zespół przechodzi cykliczne sprawdziany przeprowadzane przez jednostki certyfikujące typu UDT oraz badania wykonywanych złączy spawanych / zgrzewanych przez akredytowane laboratoria, takie jak choćby CLDT. Jesteśmy przyzwyczajeni do realizacji trudnych, skomplikowanych i zaawansowanych układów. Dbamy o to, by nasza kadra technologów, projektantów i inżynierów sprzedaży posiadała wysokie kompetencje, by była na bieżąco z przepisami i regulacjami państwowymi, a także międzynarodowymi. 

Dysponujemy najwyższej klasy liniami produkcyjnymi, urządzeniami oraz technologiami, które pozwalają sprostać wysokim oczekiwaniom naszych odbiorców, a całe zaplecze technologiczne i produkcyjne można poznać i zweryfikować podczas wizyt referencyjnych w naszym zakładzie.

Posiadamy nie tylko listy referencyjne z przebiegu dotychczasowych współprac, ale także umożliwiamy kontakt z naszymi Klientami i organizujemy wizyty w obiektach, dla których wykonywaliśmy zbiorniki i instalacje.

Główne wyzwania techniczne związane z realizacją nowej linii technologicznej

W ramach budowy nowej fabryki podzespołów firma Amargo uczestniczyła w części procesu, która obejmowała wykonanie kluczowych urządzeń i chemoodpornych elementów linii technologicznej obróbki powierzchni metalowych, tj. wanien trawialniczych / galwanizerskich polipropylenowych i z polichlorku vinylu, systemu automatycznych pokryw, układu wentylacji, orurowania oraz armatury.  

Amargo odpowiadało za dobór materiałów, tolerancji parametrów, w tym rozszerzalności cieplnej dla tworzywa vs. stali, wykonanie pełnych obliczeń wytrzymałości konstrukcji według standardów międzynarodowych i obowiązujących regulacji oraz wytycznych DVS, dobór grubości ścianek, typu, geometrii i przekroju wzmocnień stalowych.  

Wśród głównych wyzwań od strony technicznej znalazły się: 

 • realizacja dedykowanych wykładzin chemoodpornych ze specjalnego gatunku PVC (przemysłowego wysoce odpornego polichlorku vinylu), montowanych w poszyciu z polipropylenu w karkasie stalowych ram – z uwagi na to, że warunki pracy – w tym wysoki stopień agresywności danego medium chemicznego o określonym stężeniu i temperaturę – nie zapewniały wystarczającej chemoodporności przy wykonaniu z polipropylenu homopolimeru PP-H, a w Amargo mając na względzie optymalizację, GOZ, redukcję śladu węglowego i długie lata bezawaryjnej pracy – zawsze staramy się projektować i dobierać materiały na maksymalną możliwą żywotność liczoną w latach, rzędu 20-25 i więcej; 
 • skoordynowanie poszczególnych elementów składowych całego układu (a w zasadzie urządzeń, których budowa wymagała precyzyjnego zaplanowania następujących po sobie czynności), kolejności montażu poszczególnych elementów składowych, by było to możliwe, technicznie poprawne oraz optymalne finansowo; 
 • zabudowa w izolowanych automatycznie, unoszonych obrotowo pokrywach konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z izolacją cieplną i obudową cienką warstwą chemoodpornego materiału – tworzywa; 
 • tolerancje wykonawcze poszczególnych elementów; 
 • konieczność szczelnego obudowania wszystkich ram stalowych ekstrudowanymi estetycznymi i chemoodpornymi profilami prostokątnymi z tworzywa PP-H (profile PP-DWU zakryły stal i szczelnie zostały pospawane z głównym płaszczem wanien – zbiorników (mat. szary RAL7032 homopolimer PP Polystone P) procesowych linii obróbki) w celu uzyskania 100% odporności na agresywne warunki pracy. 

Poza wymienionymi elementami niewątpliwie wyzwaniem była realizacja zadań w określonym reżimie czasowym przy jednoczesnej silnej dynamice zmian. Konieczne było zapewnienie błyskawicznej reakcji na pojawiające się potrzeby, przygotowanie dokumentacji i rozwiązania czy skoordynowanie wyjazdu ekipy poza granice kraju i sprawnej realizacji w celu terminowego wykonania kolejnych testów, uruchomień i regulacji. 

Konsultacje, audyt przemysłowy, koncepcja wdrożenia

Skorzystaj z doradztwa naszych ekspertów

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji: ocenimy Twój problem, dokonamy analizy możliwych rozwiązań, pomożemy Ci zorientować się w kosztach i wskażemy właściwą drogę postępowania.

Realizacja wizji Inwestora z precyzją światowych standardów – podsumowanie pełnego zakresu prac

Zlecenie kompleksowego wykonania ciągu technologicznego chemoodpornych, automatycznych wanien galwanizerskich / trawielniczych – serca linii produkcyjnej w fabryce lidera branży samolotowej – obejmowało szeroki zakres:  

 • 28 chemoodpornych tworzywowych: 24 PP-H Polystone RAL7032 i 4 sztuki PP z wkładem PVC-C (chlorowany polichlorek winylu Trovidur PHT / EC N) wanien procesowych w ramach / konstrukcji stalowej, 
 • kompletne wyposażenie wanien, w tym rurociągi wewnętrzne cyrkulacyjne / mieszające, dysze, zawory zaporowe i regulacyjne – w pełni odporne na stosowane w procesie chemikalia, 
 • płyty czołowe wanien, system identyfikacji wizualnej (numeracja wanien wykonana z frezowanego na CNC chemoodpornego dwukolorowego polietylenu), płyty ochronne dna, dna pochyłe żebrowane kratownicą, 
 • system wentylacji: chemoodporne ssawy tworzywowe zintegrowane (i dopasowane kształtem, gabarytem, podpięciem oraz mocowaniem) z konstrukcją wanien, do odsysania oparów bezpośrednio znad lustra cieczy + układy rurowe, przepustnice, kształtki wentylacyjne z tworzywa + kanały wyciągowe oraz osłony przed porywaniem kropel tzw. „droplet cover”, 
 • orurowanie całego układu funkcjonalnego wanien wraz z montażem armatury (zawory, zasuwy, rotametry), 
 • szafy tankowania chemikaliów, dozujące według przedłożonej dokumentacji technicznej,  
 • zbiornik stacji pomp, 
 • taca ociekowa, 
 • stojak pod pompę, formatki z tworzywa,  
 • zbiornik procesowy – zarobowy do przygotowania alkalicznego roztworu – mieszalnik z podawaniem roztworu chemicznego o określonym stężeniu według technologii procesu, 
 • zbiornik ścieków wyposażony w mieszadło, układy pomiarowe, łamacze fal, poziomowskaz oraz płuczka ścieków,  
 • 4 zbiorniki typu „pump station tank” oraz awaryjnych przelewów – związków alkalicznych tzw. „alkaline emergency overflow”, 
 • elementy linii technologiczne niezbędne do połączenia, podparcia, montażu części, zespołów wykonawczych, wsporników, podpór, obejm – wycinane, spawane, zgrzewane, wyginane na gorąco na giętarce typu Wegener BV i obrabiane na ploterze tnąco-frezującym CNC, 
 • usługa montażu poszczególnych składowych (podzespołów, elementów) w funkcjonalną całość wraz z dedykowanym systemem chemoodpornych uszczelnień z materiału EPDM / FPM (także produkowanych na zamówienie o kształcie kwadratowym) oraz elementy złączne ze stali szlachetnej, 
 • badania i testy fabryczne, 
 • pakowanie, zabezpieczanie do transportu, załadunek, odprawa celna,
 • prace na miejscu posadowienia – modyfikacje układu przelewu wanien i dostosowanie po testach i rozruchach w fabryce. 

Klient otrzymał kompletną dokumentację powykonawczą na wysokim poziomie szczegółowości oraz zastosowanych odwzorowań, w tym 3D. 

Współpraca z uznanym generalnym wykonawcą prac dla lidera branży lotniczej była dla nas nie tylko wyzwaniem, ale także szansą na zdobycie cennego doświadczenia i budowę trwałych relacji biznesowych. Sukces realizacji tego projektu potwierdził naszą pozycję jako partnera godnego zaufania i kompetentnego wykonawcy w branży przemysłowej. 

Jeśli chcesz pozbyć się stresu wynikającego z presji wykonywania wielu złożonych i wymagających zadań w określonych ramach czasowych, kosztowych i formalnych, ale jednocześnie zależy Ci na realizacji ambitnych projektów, które dadzą Ci zyski finansowe, wizerunkowe i satysfakcję – wesprzyj się naszymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Specjaliści Amargo są cenieni na rynku za fachową wiedzę i doskonałą identyfikację potrzeb klientów, dlatego wykorzystaj możliwość konsultacji i audytu podczas których udostępniamy cenne kompetencje w zakresie profesjonalnego przetwarzania tworzyw/budowy maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych z chemoodpornych tworzyw sztucznych.

Grzegorz Zając, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych


  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.