Czy niska wydajność sieci wodociągowej musi oznaczać niezadowolenie gości Twojego hotelu?

Andrzej Kulągowski, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych

Doskonała lokalizacja, świetna kuchnia, perfekcyjna obsługa i niezliczone godziny wysiłku włożonego w zapewnienie komfortu gości, którzy… i tak wyjadą niezadowoleni? Taka sytuacja może spotkać właścicieli obiektów, którzy borykają się z problemem spadków ciśnienia w sieci wodociągowej i idącym za tym brakiem równomiernego dostępu do wody w ciągu całej doby. Klienci obecnie są bardziej wymagający niż kiedykolwiek, a przeszkody na drodze do wzięcia porannego prysznica mogą wywołać irytację, która zakończy się przyznaniem zaniżonej oceny. Czy warto ryzykować otrzymanie 2/5 gwiazdek z powodu niewydajnej sieci?

W dzisiejszych czasach dynamiczny rozwój sektora turystycznego stawia przed lokalnymi społecznościami oraz zarządcami infrastruktury miejskiej nowe wyzwania. Jednym z kluczowych obszarów, który wymaga szczególnej uwagi w kontekście wzmożonego ruchu turystycznego, jest sytuacja sieci wodno-kanalizacyjnych. Okresowy, nagły wzrost liczby odwiedzających obszary turystyczne wiąże się bowiem ze zwiększoną konsumpcją wody oraz generowaniem większej ilości ścieków. 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak wygląda sytuacja sieci wodno-kanalizacyjnych w obliczu rosnącej liczby turystów?
 • Jakie rozwiązania można zastosować w obiektach na obszarach turystycznych, by w sposób efektywny i zrównoważony sprostać wyzwaniom braku ciśnienia / wydajności przyłącza wody z sieci miejskiej, niewystarczających parametrów zasilania czy niekorzystnych warunków technicznych przyłączenia do sieci?

Sieci wodno-kanalizacyjne w obliczu wzmożonego ruchu turystycznego

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju ważnym przypadkiem jest sytuacja obiektów hotelowych czy osiedli jednorodzinnych lub budynków wielorodzinnych (blok), zlokalizowanych w terenach turystycznych (szczególnie nadmorskich lub górskich), obleganych w sezonie urlopowym. 

– W regionach turystycznych często ma miejsce sytuacja, w której od lat pracują lokalne sieci (zarówno wodociąg, jak i kanalizacja sanitarna oraz deszczowa). Sieci, które zostały dobrane i zwymiarowane do określonych, stosunkowo niskich, potrzeb lokalnych mieszkańców i które są wystarczające poza sezonem urlopowym, czyli np. można przyjąć, że w okresie od września do kwietnia. Przychodzi sezon urlopowy, a razem z nim wzmożony ruch turystyczny – a turyści w zależności od obszaru mogą stanowić nawet kilkukrotną liczbę mieszkańców. Do tego, w przypadku okresu wakacyjnego, dochodzą nawalne deszcze i brak możliwości odebrania zrzutu większych ilości wody deszczowej przez sieć. Tym samym zwiększają się pobory wody, jak również wzrasta ilość ścieków – sieci wodno-kanalizacyjne są narażone na przeciążenie – zauważa Andrzej Kulągowski, Ekspert Amargo posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacjach zbiorników na wodę. 

– Nie wszyscy lokalni zarządcy sieci inwestują w przebudowę infrastruktury wodno-ściekowej, głównie z uwagi na wysokie koszty realizacji (szczególnie w przypadku obszarów górskich czy chronionych), przekraczające możliwości finansowania. Z drugiej strony nie decydują się na inwestycje, gdyż uważają – czasami słusznie – że optymalnym rozwiązaniem jest, by w każdym nowo przyłączanym do sieci obiekcie wymuszać zastosowanie zapasowego źródła wody pitnej i przeciwpożarowej – podkreśla. 

Fot. 1. Zbiornik modułowy na wodę o maksymalnej dopuszczalnej pojemności 14,2 m³do celów użytkowych oraz ppoż. w budynku usług turystyki (pensjonat).

Fot. 2. Zbiornik modułowy zapewniający wymaganą ilość wody do celów ppoż. o pojemności roboczej 14,5 m3 oraz zabezpieczający potrzeby bytowe dla nadmorskiego hotelu.

Gospodarowanie zasobami wodnymi staje się prawdziwym wyzwaniem dla zarządców budynków zakwaterowania turystycznego 

Zrównoważone wykorzystanie wody wobec rosnącego zapotrzebowania na jej pobór oraz produkcję znacznych ilości ścieków (w sezonie turystycznym może nawet to być wzrost o kilkaset procent co sprawia, że oczyszczalnie stają się niewydolne) to dziś priorytet. Jak jednak sobie z tym poradzić? 

 – Z punktu widzenia technicznego nie ma sensu, by znacznie przewymiarowywać sieci wodociągowe, gdyż w okresach mniejszego poboru wody istnieje ryzyko, że będzie ona „zagniwała” z powodu zbyt małego przepływu. Analogicznie w sieci kanalizacyjnej będzie zbyt mała prędkość przepływu ścieku, co może powodować zatory, brak unoszenia frakcji stałej itd. Z drugiej strony rzadko stosowane są np. kanały o profilu jajowym, który jest niejako odpowiedzią na potrzebę zapewnienia stałej prędkości przepływu (niezależnie od wielkości przepływu, nawet przy niewielkim wypełnieniu tj. przekrój kanału zwiększa się w miarę większego zrzutu ścieku) – kontynuuje.  

Zastosowanie zbiorników buforowych na wodę może wesprzeć obszary turystyczne 

Zarządcy obiektów hotelowych coraz częściej decydują się na budowę własnego zbiornika zapasu wody. Rozwiązanie pozwala zapewnić odpowiednią i stabilną wydajność instalacji wody w budynku. W godzinach małego rozbioru źródło zapasu pitnej jest uzupełniane, a w ciągu dnia wykorzystywane. To umożliwia wyrównanie zmiennego zapotrzebowania na wodę w ciągu całej doby.  

Dotyczy to nie tylko istniejących budynków, które mierzą się z problemem niskiej wydajności sieci. Własne zbiorniki na wodę to także odpowiedź na wyzwanie, z którym borykają się nowo projektowane obiekty, tj. brak uzyskania odpowiednich parametrów zasilania z sieci miejskiej / gminnej lub konieczność spełnienia wymogów i warunków technicznych, jakie wydają lokalne zakłady wodociągowe.

instalacja mgły wodnej w schronisku zbiornik na wodę do celów ppoż

Przykładowa realizacja

Zbiornik wody do celów przeciwpożarowych w schronisku

Cel: zapewnienie magazynu wody do instalacji gaszenia mgłą wodną w schronisku zlokalizowanym na wysokości 1670 m n.p.m.

Zakres realizacji: projekt i budowa zbiornika modułowego o pojemności użytkowej 6 m3

Co na temat zbiorników buforowych mówią wytyczne projektowe w warunkach podłączenia obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

– W warunkach technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obiektów typu hotel, mieszkalne wielorodzinne, coraz częściej pojawiają się wytyczne projektowe, wedle których należy przewidzieć zasilanie wodą miejską z wykorzystaniem zestawu hydroforowego współdziałającego na stałe ze zbiornikiem buforowym zapewniającym niezbędny zapas wody dla określonego rozbioru godzinowego. Taki układ powinien być wyposażony w sterowanie zapewniające płynne uzupełnianie zapasu z jednakowym kontrolowanym i nieprzekraczanym wydatkiem, bez skokowych poborów z sieci miejskiej – wskazuje Andrzej Kulągowski. 

– Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę w budynku i tym samym zmniejszyć ilość pobieranej wody z miejskiej sieci wodociągowej oraz zrzutu do kanalizacji, wytyczne wskazują na potrzebę projektowania systemów rozdziału ścieków czarnych i szarych, z powtórnym wykorzystaniem wody szarej po oczyszczeniu. W przypadku niektórych lokalizacji wytyczne wskazują również na zakaz korzystania z wody z sieci miejskiej do podlewania terenów zielonych. W takich przypadkach doskonałym rozwiązaniem jest retencjonowanie wody opadowej w zbiorniku i wykorzystanie jej w ww. celu. Podobnie jest w przypadku obiektów posiadających baseny – w warunkach podłączenia do sieci możemy znaleźć zapisy o konieczności zastosowania układu uzupełniania i wymiany wody basenowej w obiegu zamkniętym – podkreśla. 

– Ważną kwestią jest również ochrona przeciwpożarowa i zapewnienie odpowiedniej ilości wody do celów gaśniczych. W przypadku konieczności uzyskania większego zapotrzebowania wody na cele ppoż. dla obiektów powinny być projektowane dedykowane systemy gromadzenia wody, której uzupełnianie może odbywać się na przykład tylko w godzinach nocnych. Jednocześnie można przewidzieć automatyczne odłączanie poboru wody na cele socjalno-bytowe po uruchomieniu akcji gaśniczej (tzw. zawory i systemy pierwszeństwa). Dzięki zbiornikowi z zapasem wody do celów ppoż. i dedykowanemu zestawowi pompowemu zostanie zagwarantowane odpowiednie ciśnienie i wydajność w sieci przeciwpożarowej np. hydrantowej lub tryskaczowej, co z reguły nie jest możliwe przy bezpośrednim zasileniu tylko z sieci miejskiej – kończy.

Wewnętrzne zbiorniki modułowe na wodę dla obiektów hotelowych, pensjonatów i budynków wielorodzinnych

Lokalizacja obiektów takich jak hotele, pensjonaty czy inne budynki wielorodzinne, a szczególnie już istniejące, powoduje, że zazwyczaj nie ma możliwości posadowienia zbiornika zewnętrznego – zarówno naziemnego jak i podziemnego, chociażby z uwagi na kolizje z istniejącą infrastrukturą.  

Poza kosztami, administratorom budynków zależy również na czasie, a zbiorniki wewnętrzne mogą zostać wybudowane w obiekcie w zaledwie 2 do 4 dni.

Fot. 3. Zbiornik modułowy na wodę o pojemności roboczej 18,2 m3 zbudowany w celu dostosowania domu studenckiego do wymagań przeciwpożarowych.

Fot. 4. Zbiornik pośrednio zapasu wody o pojemności 6 m3, na potrzeby instalacji hydrantowej w budynku uczelni.

Konstrukcja zbiorników modułowych na wodę – jakie aspekty decydują o jej przewadze?

Zbiorniki modułowe na wodę wykonywane są w technologii AmargTank MultiPower® jako konstrukcje prostopadłościenne, posiadające wzmocnienia wewnętrzne (tj. płyty wspawane pod kątem 90°). Ściany takiego zbiornika są wykonane z płyt modułowych z atestowanego tworzywa PP-COPO lub HDPE. Dno i pokrywę zbiornika stanowi płyta lita, na przykład z polipropylenu czy HDPE. Taki zbiornik, w zależności od funkcji, wyposażamy w króćce, przyłącza, rurociągi zasilania, zasuwy i zawory, układy sterowania, systemy pomiarów poziomu wody i komunikacji z centralnymi układami sterowania, które są zainstalowane w budynkach. 

Wewnętrzne zbiorniki modułowe na wodę sprawdzają się zarówno w przypadku magazynowania zapasu wody pitnej, buforu wody do celów przeciwpożarowych, a także z powodzeniem pracują jako zbiorniki retencyjne wody opadowej oraz służą do realizacji odzysku i zagospodarowania wody ze ścieków szarych. 

Odkryj tajniki zbiorników modułowych!

Zwiększ kompetencje w obszarze nowych technologii i wykorzystuj zdobytą wiedzę w swoich projektach i inwestycjach z zakresu instalacji sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Wśród praktycznych korzyści i argumentów przemawiających za zastosowaniem konstrukcji modułowej z atestowanych tworzyw sztucznych należy wymienić: 

 • zachowanie najwyższych standardów higienicznych – atesty PZH i gwarancja czystości wody pitnej,
 • wieloletnia trwałość zbiornika (20-letnia żywotność konstrukcji) bez ryzyka wystąpienia przecieku i zalania pomieszczenia, 
 • brak konieczności kosztownych ingerencji w konstrukcję budynku i możliwość wykorzystania nieużytkowanych pomieszczeń, 
 • uniknięcie kosztownych napraw i remontów dzięki wykluczeniu środowiska sprzyjającego korozji, dające znaczne oszczędności eksploatacyjne,  
 • nieograniczone możliwości dezynfekcji i mycia zbiornika pod ciśnieniem, 
 • komfort podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych i serwisowych z uwagi na niską wagę elementów zbiornika (pokrywa), 
 • realizacja projektu i montażu bez dodatkowych procedur i pozwoleń
 • możliwość pracy z instalacjami przeciwpożarowymi
 • szybki montaż skracający czas wyłączenia z ruchu urządzeń i instalacji. 

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządzasz obiektem hotelowym i borykasz się z którymś ze wskazanych wyzwań, porozmawiaj z naszym specjalistą o rozwiązaniu, które skutecznie wyeliminuje wszystkie bolączki mogące zagrażać Twojemu biznesowi.

Andrzej Kulągowski, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych


  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.