Autor: Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych

W wielu zakładach przemysłowych substancje niebezpieczne takie jak np. ług sodowy NaOH czy kwas solny są magazynowane w zbiornikach typu IBC.

W przypadku ich większych ilości (np. 100 sztuk zbiorników, które są często postawione rzędami, jeden na drugim) przedsiębiorstwa rozważają zmianę sposobu przechowywania na jeden duży zbiornik magazynowy, biorąc pod uwagę zarówno optymalizację kosztów, jak i kwestie związane z bezpieczeństwem pracy. Czasem bywa to podyktowane planem wzrostu produkcji i zwiększeniem zapotrzebowania na medium. W niniejszym materiale podsumowujemy korzyści, jakie niesie za sobą wymiana mauzerów IBC na zbiornik magazynowy.

Zbiornik magazynowy pozwoli Ci zoptymalizować koszty za medium oraz ograniczyć czas pracy

W przypadku, gdy w zakładzie przetwarzane są większe ilości substancji, warto przekalkulować jakie rozwiązanie będzie bardziej opłacalne. W przypadku jednego dużego zbiornika przedsiębiorca może zamawiać medium z cysterny, co bywa znacznie tańsze ze względu na brak pośredników i możliwość zakupu hurtowego wprost od wytwórcy. Takiego zakupu można dokonywać np. raz w miesiącu, w związku z czym wystarczy tylko jedno tankowanie zbiornika, a co za tym idzie – brak konieczności stosowania wózka widłowego, dodatkowej pracy operatora, a także godzin spędzonych na przeładunku i manewrowaniu IBC – czyli w skrócie poza wydatkami na medium optymalizujemy także czas pracy dodatkowych osób.

Dodatkowo niektóre substancje (np. stężony ług sodowy) wymagają utrzymania właściwej temperatury, aby nie zmieniły one swoich właściwości fizycznych. W przypadku zbiorników IBC można stosować do tego celu np. podgrzewacze pojemników (osłony termoizolacyjne), jednak przy znacznej ilości mauserów może to generować dość duże koszty. W przypadku zbiornika magazynowego stosuje się instalacje grzejne (często jest to redundantny system utrzymywania stałej temperatury czynnika roboczego, oparty na dwóch niezależnych grzałkach elektrycznych zamontowanych we wnętrzu zbiornika), które zapewniają utrzymanie zadanej temperatury.

Dodatkowo pojedynczy duży zbiornik do magazynowania chemii wyposaża się w wannę wychwytującą, która stanowi zabezpieczenie przed awaryjnym wyciekiem substancji na posadzkę czy do gruntu. Pod kątem finansowym jest to o tyle korzystne, gdyż nie ma potrzeby zakupu wielu pojedynczych, innych wanien zabezpieczających czy tac pod mauzery, które bywają składowane w różnych konfiguracjach. W tym miejscu warto podkreślić kolejną korzyść, jaką daje zastosowanie jednego dużego zbiornika magazynowego zamiast kilkunastu (kilkudziesięciu) mniejszych zbiorników IBC – jest nią bez wątpienia oszczędność miejsca.

Przykłady zbiorników magazynowych

zbiornik do magazynowania wody amoniakalnej z tworzywa pionowy montowany na miejscu chemoodporny
Zbiornik stężonego ługu sodowego posadowiony na terenie zakładu

Zbiornik magazynowy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy i usprawnienie czynności eksploatacyjnych

W przypadku pojedynczych mauzerów – zwłaszcza podczas rozładunku np. kilkudziesięciu sztuk z tira, piętrowania, ustawiania, zdejmowania zbiorników IBC itd., łatwo jest o ich uszkodzenie, pęknięcie i rozlanie agresywnego medium. To z kolei stanowi duże zagrożenie dla obsługi zakładu. W przypadku zbiorników magazynowych takie sytuacje praktycznie nie występują lub zdarzają się bardzo rzadko np. na skutek ciężkich, mechanicznych uszkodzeń. Zbiorniki wykonane z tworzywa są zgrzewane doczołowo, co zapewnia ich niezwykłą szczelność. Jeśli jednak dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji ochronę stanowi np. drugi płaszcz zbiornika lub wspomniana wcześniej wanna wychwytowa.

Jeśli mimo to zależy Ci na magazynowaniu substancji w zbiornikach IBC lub z różnych powodów nie możesz tego realizować w inny sposób, pamiętaj o tym, by stosować pod mauzery tace antyrozlewowe wysokiej jakości, od sprawdzonych dostawców. Elastyczne, słabej jakości tace z plandeki są niestety nietrwałe i mogą się rwać.

Dozowanie medium do układów technologicznych jest znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze w przypadku zbiorników magazynowych wyposażonych w układ pompowy. Ponadto stosowane systemy pozwalają na zachowanie stałych parametrów temperaturowych przechowywanej substancji, co z kolei wpływa na niezmienność prowadzonych procesów, brak ewentualnych przestojów i związanych z nimi strat finansowych.

W przypadku wspomnianego wcześniej ługu sodowego NaOH temperatura topnienia / krzepnięcia jest zależna od stężenia substancji i wynosi ona np. 12°C dla 50%, 1°C dla 30%, –23°C dla 20%. W dużych zbiornikach magazynowym stosuje się redundantne systemy ogrzewania, dzięki którym wyeliminowane zostaje ryzyko krystalizacji substancji, a zdublowana instalacja pozwala na ciągłą pracę nawet w przypadku gdy jeden z systemów ulegnie awarii, co ogranicza ewentualne przestoje.

Zgodność z przepisami

W ostatnim czasie otrzymywaliśmy zapytania o zbiorniki magazynowe na substancje niebezpieczne (m.in. stężony ług sodowy NaOH 50%), w których już w pierwszym etapie pojawiały się pewne wątpliwości, m.in. „jak to jest z tym UDT?”. W jednym z przedsiębiorstw wynikało to z faktu, że dotychczas medium przechowywano w pojemnikach IBC, a ze względu na coraz większy nacisk od strony klienta rozważano ich zmianę na jeden duży zewnętrzny zbiornik magazynowy, do którego substancja byłaby dostarczana cysterną. W związku z tym pojawiły się wątpliwości jak podejść do tego tematu od strony wymogów prawnych, projektu itd.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących mówią o pojemności, zwłaszcza powyżej 1 m3.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

    *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

    [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

    Kategoria: Baza wiedzy