Sprawdź nasze zbiorniki na środki pianotwórcze

Środki pianotwórcze są roztworami (koncentratami) przeznaczonym do wytwarzania piany gaśniczej ciężkiej, średniej i lekkiej, która powstaje w urządzeniach do wytwarzania piany po podaniu ich domieszki z wodą i pod odpowiednim ciśnieniem.

Jesteśmy producentem zbiorników do magazynowania oraz dozowania środków pianotwórczych w ochronie przeciwpożarowej. Zbiorniki wykonujemy z certyfikowanego tworzywa sztucznego (najczęściej z polietylenu), na specjalne zamówienie mogą one przybierać dowolne wymiary i kształty.

Do zbiorników na środki pianotwórcze dobieramy także wyposażenie oraz wszystkie niezbędne elementy infrastruktury dokładnie w oparciu o indywidualnie potrzeby Klienta.

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Wyślij zapytanie

Zbiorniki środków pianotwórczych – sprawdź, w czym Ci pomożemy

 • Dobierzemy, zaprojektujemy i wyprodukujemy zbiornik na środek pianotwórczy. W zależności od potrzeb wytwarzamy m.in. zbiorniki pionowe, poziome, wewnętrzne lub zewnętrzne, o konstrukcji dwupłaszczowej i różnych wariantach pojemnościowych)
 • Wyposażymy zbiornik w dodatkowe komponenty (wannę bezpieczeństwa, izolacje, wskaźniki poziomu koncentratu, drabiny i pomosty, przyłącza strażackie)
 • Zamontujemy zbiornik na obiekcie w przypadku zbiorników wewnętrznych zrealizujemy montaż z mniejszych elementów

W jakich zbiornikach powinno się przechowywać środki pianotwórcze?

Na ogół stosuje się koncentraty pianotwórcze o stężeniu 3 lub 6% (tzw. stężenie robocze roztworu). Warunki magazynowania środków pianotwórczych określają karty charakterystyki produktów.

W większości rodzajów koncentratów zaleca się, by przechowywać je w odpowiednich do tego celu zbiornikach, zależnie od odporności danego środka pianotwórczego na zmienność warunków magazynowania. W przypadku części z nich zaleca się, by składować je w zbiornikach odpornych na korozję. Tu doskonale sprawdzą się zbiorniki tworzywowe, wykonane z certyfikowanych materiałów. Zazwyczaj są to polietylen PE, polipropylen PP, czy też z tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym GFK (po uprzednim potwierdzeniu jego odpowiedniej odporności).

Szczególnie ważne jest to w przypadku syntetycznych środków pianotwórczych, które w kontakcie ze stalą lub metalami nieżelaznymi mogą korodować. To z kolei może przyczynić się do uszkodzena instalacji gaśniczych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na przedział temperatur, w jakich dany środek może być magazynowany. Pozwoli to dobrać rozwiązanie, które nie wpłynie na właściwości użytkowe koncentratu. W zależności od rodzaju, środki pianotwórcze mają określoną mrozoodporność. W razie potrzeby stosuje się odpowiednią izolację zbiornika.

Produkujemy najwyższej jakości zbiorniki na środki pianotwórcze

Wykonujemy najwyższej jakości zbiorniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i dozowania środków pianotwórczych do systemów gaśniczych (układu gaszenia pianą). Własna produkcja pozwala nam na dobranie takich wymiarów i kształtu zbiornika, jakich potrzebujesz.

Do produkcji zbiorników na środki pianotwórcze najczęściej wykorzystujemy płyty z polietylenu PE, HDPE lub polipropylenu PP w kolorze czarnym. W przypadku zbiorników zewnętrznych zwiększa on odporność na działanie promieni UV. Zbiorniki te cechują się dużą wytrzymałością konstrukcji oraz odpornością chemiczną na przechowywane medium.

Produkujemy zbiorniki na środek pianotwórczy z PE, HDPE lub PP izolowane termicznie także jako baterie połączonych ze sobą zbiorników wraz z orurowaniem, drabinkami i podestami na wysokości roboczej oraz niezbędnymi króćcami.

Ze względu na specyfikę magazynowanych koncentratów zbiorniki wyposażamy w dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiego płaszcza ochronnego, armaturę służącą do odpowiedniego napowietrzenia lub odpowietrzenia zbiornika, zapewniając mu pracę jako zbiornik bezciśnieniowy, a także drabinę oraz wskaźnik poziomu cieczy.

Oprócz samej produkcji zbiornika zapewniamy jego transport i montaż. Jeśli chodzi o zbiorniki wewnętrzne jesteśmy w stanie złożyć go na miejscu z mniejszych elementów, w zależności od warunków posadowienia.

Zakres dostaw i usług

Zakres dostaw i usług realizujemy w oparciu o SIWZ. Może on obejmować np.:

 • projektowanie zbiornika wraz z obliczeniami statyki,
 • zabudowę (wytworzenie, transport, montaż, uruchomienie),
 • prace konieczne do dopuszczenia zbiornika do eksploatacji przez UDT (jeśli dotyczy; wytwarzanie i montaż zbiorników odbywa się w oparciu o dokumentację projektowa uzgodnioną z UDT),
 • czyszczenie pomontażowe
 • oznakowanie elementów instalacji,
 • przeprowadzenie badań i prób szczelności,
 • opracowanie dokumentacji w tym dokumentacji wymaganej do rejestracji zbiornika w UDT.

Jak klasyfikowane są środki pianotwórcze

Środki pianotwórcze są roztworami (koncentratami) przeznaczonym do wytwarzania piany gaśniczej. Te z kolei, wedle Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 są niezbędnym środkiem przeznaczonym do walki z pożarami paliw naftowych oraz innych cieczy palnych, jaki powinien być stosowany w ochronie przeciwpożarowej.

Wyróżnia się kilka rodzajów środków pianotwórczych:

 • środki pianotwórcze proteinowe (P),
 • fluoroproteinowe (FP),
 • proteinowe tworzące film wodny (FFFP),
 • syntetyczne (S),
 • alkoholoodporne (AR),
 • środki pianotwórcze klasy A,
 • środki pianotwórcze do wytwarzania pian ograniczających parowanie substancji niebezpiecznych.

Większość produkowanych koncentratów pianotwórczych jest mieszaniną surfaktantów, wody, stabilizatorów, konserwantów, substancji hydrotropowych, inhibitorów korozji oraz substancji, które obniżają temperaturę krzepnięcia. Środki pianotwórcze mogą mieć w swoim składzie inne dodatki, np. substancje do regulacji pH, barwniki, jak również substancje mające na celu uodparnianie powstałej piany na wpływ cieczy polarnych.

Sprawdź ciekawe materiały

Wywiad: Planujesz inwestycję? Nie szukaj oszczędności na etapie koncepcji!

Odporność chemiczna tworzyw PE i PP w kontekście projektowania i produkcji zbiorników

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego lub wspomagającego realizowane procesy technologiczne, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.