Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Odpowiednie tworzywo, z którego ma zostać wyprodukowany zbiornik dobieramy bazując na odporności chemicznej. Takie tabele odporności chemicznej dostępne są m.in. w dedykowanych aplikacjach oraz poradnikach dostawców.

Dobór tworzywa do odpowiedniego zastosowania wymaga wnikliwej analizy warunków pracy zbiornika:

 • parametry medium (rodzaj, stężenie, gęstość),
 • zakres temperatur pracy,
 • środowisko pracy zbiornika.

W Amargo jesteśmy uprawnieni przez Urząd Dozoru Technicznego UDT w zakresie wytwarzania, modernizacji oraz napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych. Produkujemy zbiorniki chemoodporne magazynowe i procesowe.

Poniżej przygotowaliśmy pigułkę dotyczącą odporności chemicznej tworzyw PE i PP na poszczególne grupy związków i mieszanin związków chemicznych.

TWORZYWO PE / PP ODPORNESłabe i mocne kwasy nieorganiczne,
Kwasy organiczne
Sole nieorganiczne
Alkohole i glikole
Aldehydy i ketony
TWORZYWO PE / PP WARUNKOWO ODPORNEKwasy utleniające i niektóre ich sole
Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
Oleje mineralne
Estry i etery
TWORZYWO PE / PP NIEODPORNESubstancje silnie utleniające
Chlorowcowane węglowodory
Halogeny (F, Cl, Br, J)

Przykłady zastosowania zbiorników magazynowych z tworzyw sztucznych, które podlegają pod UDT według substancji:

 • ług sodowy NaOH 50%
 • stężony perhydrol
 • węglan wapnia CaCO3
 • kwas solny HCl
 • kwas siarkowy H2SO4
 • kwas azotowy HNO3
 • kwas fosforowy (IV)
 • kwas mrówkowy CH2O2
 • chloran sodu
 • podchloryn sodu NaClO
 • roztwór formaldehydu
 • woda amoniakalna NH4OH
 • koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki oraz chlorosiarczany żelaza)
 • koagulanty glinowe PAX (siarczan glinu)
 • ścieki żrące
 • inne środki żrące i trujące, stężone zasady i kwasy

Pozostałe zastosowania:

 • środek pianotwórczy
 • glikol
 • solanka
 • horolith
 • woda demineralizowana
 • środek odladzający / przeciw oblodzeniu – clariant
 • ścieki przemysłowe / radioaktywne / poszpitalne
 • kiszonki

Należy pamiętać, o różnych odmianach polietylenu i polipropylenu, które są wykorzystywane do produkcji zbiorników chemoodpornych. Do produkcji zbiorników chemoodpornych Amargo najczęściej stosujemy tworzywa sztuczne PE100, PE100 RC, PP-H, PP-C, PCV, PVC-U, PVC-C, PVDF, E-CTFE, PFA, a także żywice GRP / TWS / FRP – konstrukcje kompozytowe poliestrowe i vinyloestrowe oraz hybrydowe konstrukcje zespolone: liner chemoodporny i ścianka konstrukcyjna kompozyt szklany.

Podstawowe informacje o odporności chemicznej stosowanych do produkcji tworzyw na najczęściej występujące media – chemikalia

Nazwa związku Stężenie Odporność materiału
PE80/
PE100
PP-H PVC-NI PVDF
 Chlorek żelaza (III)  45%  ●
 Ług sodowy 60%  ●  ●  ○
 Koagulanty glinowe      
 Koagulanty żelazowe  –      
 Kwas azotowy 65%  /  ●
 Kwas fosforowy (VI) 85%
 Kwas mrówkowy 85%
 Kwas siarkowy 80%  ●
 Kwas siarkowy 98%  / /
 Kwas solny  37%
 Mleko wapienne
 PAX-18  –      
 PAX-20      
 PIX-113      
Polielektrolit
Podchloryn sodu 13%
Roztwór NaCl nasycony
Węglan sodu
 Woda  ●  ●
 Woda DEMI  –  ●  ●  ●


LEGENDA:
●    odporny
/     warunkowo odporny
○    odporny, możliwość wystąpienia spękań naprężeniowych
–     nieodporny
brak znacznika oznacza, że materiał nie był testowany na odporność w stosunku do przywołanego medium
    

Przykłady zrealizowanych zbiorników z tworzywa:

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

  Nie jesteś pewny/pewna, czy dane tworzywo będzie odpowiednie do zastosowania dla danego medium? Skontaktuj się z nami – na co dzień realizujemy projekty o wysokim stopniu skomplikowania i chętnie zrealizujemy również Twój projekt.
   Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

   Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

   Kategoria: Baza wiedzy