Odporność chemiczna tworzyw PE i PP w kontekście projektowania i produkcji zbiorników chemoodpornych

Odpowiednie tworzywo, z którego ma zostać wyprodukowany zbiornik dobieramy bazując na odporności chemicznej. Takie tabele odporności chemicznej dostępne są m.in. w dedykowanych aplikacjach oraz poradnikach dostawców. Dobór tworzywa do odpowiedniego zastosowania wymaga wnikliwej analizy warunków pracy zbiornika:

 • parametry medium (rodzaj, stężenie, gęstość),
 • zakres temperatur pracy,
 • środowisko pracy zbiornika.

W Amargo jesteśmy uprawnieni przez Urząd Dozoru Technicznego UDT w zakresie wytwarzania, modernizacji oraz napraw zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz ciekłych zapalnych. Produkujemy zbiorniki chemoodporne magazynowe i procesowe.

Poniżej przygotowaliśmy pigułkę dotyczącą odporności chemicznej tworzyw PE i PP na poszczególne grupy związków i mieszanin związków chemicznych.

TWORZYWO PE / PP ODPORNESłabe i mocne kwasy nieorganiczne,
Kwasy organiczne
Sole nieorganiczne
Alkohole i glikole
Aldehydy i ketony
TWORZYWO PE / PP WARUNKOWO ODPORNEKwasy utleniające i niektóre ich sole
Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
Oleje mineralne
Estry i etery
TWORZYWO PE / PP NIEODPORNESubstancje silnie utleniające
Chlorowcowane węglowodory
Halogeny (F, Cl, Br, J)

Przykłady zastosowania zbiorników magazynowych z tworzyw sztucznych, które podlegają pod UDT według substancji:

 • ług sodowy NaOH 50%
 • stężony perhydrol
 • węglan wapnia CaCO3
 • kwas solny HCl
 • kwas siarkowy H2SO4
 • kwas azotowy HNO3
 • kwas fosforowy (IV)
 • kwas mrówkowy CH2O2
 • chloran sodu
 • podchloryn sodu NaClO
 • roztwór formaldehydu
 • woda amoniakalna NH4OH
 • koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki oraz chlorosiarczany żelaza)
 • koagulanty glinowe PAX (siarczan glinu)
 • ścieki żrące
 • inne środki żrące i trujące, stężone zasady i kwasy

Pozostałe zastosowania:

 • środek pianotwórczy
 • glikol
 • solanka
 • horolith
 • woda demineralizowana
 • środek odladzający / przeciw oblodzeniu – clariant
 • ścieki przemysłowe / radioaktywne / poszpitalne
 • kiszonki

Należy pamiętać, o różnych odmianach polietylenu i polipropylenu, które są wykorzystywane do produkcji zbiorników chemoodpornych. Do produkcji zbiorników chemoodpornych Amargo najczęściej stosujemy tworzywa sztuczne PE100, PE100 RC, PP-H, PP-C, PCV, PVC-U, PVC-C, PVDF, E-CTFE, PFA, a także żywice GRP / TWS / FRP – konstrukcje kompozytowe poliestrowe i vinyloestrowe oraz hybrydowe konstrukcje zespolone: liner chemoodporny i ścianka konstrukcyjna kompozyt szklany.

Podstawowe informacje o odporności chemicznej stosowanych do produkcji tworzyw na najczęściej występujące media – chemikalia

Nazwa związkuStężenieOdporność materiału
PE80/
PE100
PP-HPVC-NIPVDF
 Chlorek żelaza (III) 45% ●
 Ług sodowy60% ● ● ○
 Koagulanty glinowe   
 Koagulanty żelazowe –   
 Kwas azotowy65% / ●
 Kwas fosforowy (VI)85%
 Kwas mrówkowy85%
 Kwas siarkowy80% ●
 Kwas siarkowy98% //
 Kwas solny 37%
 Mleko wapienne
 PAX-18 –   
 PAX-20   
 PIX-113   
Polielektrolit
Podchloryn sodu13%
Roztwór NaClnasycony
Węglan sodu
 Woda ● ●
 Woda DEMI – ● ● ●


LEGENDA:
●    odporny
/     warunkowo odporny
○    odporny, możliwość wystąpienia spękań naprężeniowych
–     nieodporny
brak znacznika oznacza, że materiał nie był testowany na odporność w stosunku do przywołanego medium
    

Przykłady zrealizowanych zbiorników z tworzywa:

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Nie jesteś pewny/pewna, czy dane tworzywo będzie odpowiednie do zastosowania dla danego medium? Skontaktuj się z nami – na co dzień realizujemy projekty o wysokim stopniu skomplikowania i chętnie zrealizujemy również Twój projekt.