Przedstawiciele Amargo powołani do udziału w pracach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Niezmiernie miło nam poinformować, że kilka miesięcy temu zostały podpisane akty powołania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej dla trzech przedstawicieli Amargo, które stanowią dowód chęci współpracy na rzecz rozwoju Platformy, jak również aktywność w pracach nad postępem technologii wodorowych.

Wielkopolska Platforma Wodorowa

Wielkopolska Platforma Wodorowa inicjuje rozwój międzysektorowej inteligentnej specjalizacji zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”.

Celem Platformy jest:

  • inicjowanie działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego regionu w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji, jak również rozwoju efektywności energetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych,
  • utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych, sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych,
  • promocja i wdrożenie racjonalnych rozwiązań europejskich i krajowych w zakresie wykorzystania technologii wodorowych,
  • propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki regionu.

Więcej informacji tutaj.