Przystąpienie Amargo do Klastra Mazowiecka Dolina Wodorowa

Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Prace związane z wdrażaniem nowych technologii wiążą się z udziałem w licznych inicjatywach i rozmowach, łącząc środowiska biznesowe i naukowe. Amargo, realizując projekty badawczo-rozwojowe, w tym projektu zbiorników kompozytowych do magazynowania wodoru, podejmuje szereg aktywności mających na celu zbudowanie partnerskich zespołów, strategicznych partnerów, najbardziej obiecujących aplikacji, czyli łańcucha zastosowań.

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 11.12.2023 roku Amargo podpisało porozumienie przystąpienia do Klastra Mazowiecka Dolina Wodorowa. Ten krok nie tylko umożliwi firmie wymianę i czerpanie z doświadczeń i współpracy z innymi przedsiębiorstwami branżowymi, ale także przyczyni się do budowy innowacyjnej i ekologicznej przyszłości.

Klaster Mazowiecka Dolina Wodorowa (MDW) z siedzibą w Płocku, którego Liderem jest ORLEN S.A., został ustanowiony 8.04.2022 roku. Strony Klastra realizują prace na rzecz:

 • stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego oraz badawczo-rozwojowego,
 • wykorzystania potencjału współpracy pomiędzy biznesem i środowiskiem naukowym w celu budowy pełnego łańcucha wartości wytwarzania/pozyskiwania/wykorzystania wodoru poprzez realizację prac naukowo-badawczych oraz projektów innowacyjnych, inwestycyjnych i wdrożeniowych,
 • realizacji planowanych działań, analiz, inicjatyw i przedsięwzięć związanych z gospodarką wodorową.

W skład Doliny obecnie wchodzi 46 podmiotów:

ORLEN S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Politechnika Warszawska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Toyota Central Europe sp. z o.o.
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
ALSTOM KONSTAL S.A.
SIEMENS ENERGY Sp. z o.o.
Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
UNIQATE Sp. z o. o
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil S.A.
„NanoSpaceLab” Sp. z o.o.
Instytut Informatyki i Optoelektroniki
Politechnika Łódzka
Krajowa Grupa Spożywcza S.A
OMIS S.A.
Microsoft Sp. z o.o.
AC Spółka Akcyjna
Centrum Łukasiewicz
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
FUNDACJA KEZO PRZY CENTRUM BADAWCZYM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Bank Gospodarstwa Krajowego
PERN S.A.
Instytut Badań Edukacyjnych
HORUS-ENERGIA Spółka z o.o.
Soltec Sp. z o.o. Sp.k.
Jakusz Sp. z o.o.
VITKOVICE MILMET S.A.
INSTYTUTEM BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Esperis Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Kom.
Katcon Polska
Polska Żegluga Wodorowa
KAM-BET
Bureau Veritas Polska
AMARGO Spółka z o.o.

Amargo targi kompozyt expo 2023

Badania i rozwój

Działalność Amargo vs. gospodarka wodorowa

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. (PSW) wskazuje: „Rozwój gospodarki wodorowej jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Stworzenie odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych związanych z wykorzystaniem wodoru w nowych obszarach, takich jak produkcja i magazynowanie energii bądź transport wymaga odpowiedzi na wiele pytań oraz właściwego określenia kierunków rozwoju” – i w pełni się z tym zgadzamy.

Badania i rozwój

Zbiorniki kompozytowe do magazynowania wodoru (typ IV)

Wdrożenie technologii wodorowych na skalę masową wpłynie na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków magazynowania – także w dużych naziemnych zbiornikach buforowych.

Zapraszamy do lektury artykułu poruszającego tematykę magazynowania wodoru i projektu zbiorników kompozytowych, nad którym intensywnie pracują specjaliści Amargo wraz z gronem naukowców Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej oraz ekspertami z branży.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.