krótka galeria wstępnego zbiornika wody – polietylenowego do zabudowy po stronie wewnętrznej instalacji – zasilanie z miejskiego wodociągu

podłączenia zbiornika pobór płukanie dopływ przelew króciec rurowy niekołowy klapa przelewowa PE
podłączenia zbiornika pobór płukanie dopływ przelew króciec rurowy niekołowy klapa przelewowa PE
montować zamór membranowy z sieci wodociągowej do zbiornika wstępnego zasilanie napełnianie zbiornik
montować zamór membranowy z sieci wodociągowej do zbiornika wstępnego zasilanie napełnianie zbiornik