Takie pytanie często pada z ust naszych Klientów. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jaki jest koszt czy cena zbiornika chemoodpornego z tworzywa sztucznego.

Po pierwsze należy doprecyzować wszelkie parametry techniczne zbiornika chemoodpornego z tworzywa sztucznego. W tym celu prosimy Klientów o wypełnienie prostego szablonu danych wstępnych lub gromadzimy te dane podczas wspólnego spotkania.

Po drugie, mając pełne informacje na temat warunków pracy zbiornika chemoodpornego to jest rodzaj związku chemicznego lub skład mieszaniny, stężenie, temperaturę, gęstość, warunki otoczenia – posadowienia > weryfikujemy odporność chemiczną planowanego do zastosowania tworzywa sztucznego i dokonujemy doboru technicznego parametrów do danego zastosowania.

Krótkie wyjaśnienie – pod względem odporności chemicznej niezwykłe znaczenie ma zdefiniowanie zakresów stężeń oraz temperatur – także chwilowych na przykład występujących podczas rozładunku gorącego stężonego ługu sodowego NaOH. Właściwy dobór tworzywa użytego do wytworzenia zbiornika chemoodpornego warunkuje na wiele lat (dziesiątki) bezawaryjną i bezpieczną pracę urządzenia – zbiornika chemoodpornego.

Po trzecie, na cenę zbiornika chemoodpornego z tworzywa sztucznego wpływ ma konfiguracja geometrii oraz wyposażenie, szczególnie armatura kontrolno – pomiarowa.

Optymalny kosztowo kształt zbiornika magazynowego to cylindryczny o osi pionowej, a zakres średnic umożliwiający transport zwykłym – standardowym transportem typu TIR.

Uzbrojenie zbiornika w podzespoły typu : ogrzewanie, czujniki radarowe, mieszadła w przypadku zbiorników procesowych, sondy, wzierniki, włazy boczne i inne – powoduje wzrost ceny zbiornika.

Po czwarte, istotne jest jakiego zakresu obsługi oczekuje Zamawiający? Czy oferujemy zbiornik chemoodporny z tworzywa sztucznego na warunkach EXW zakład produkcyjny Amargo, czy też w cenie należy przewidzieć : transport, rozładunek, montaż, orurowanie, drabiny, barierki, pomosty, testy, podłączenie i regulacja automatyki, szaf sterowniczych, pełne uruchomienie, ruch próbny, regulacyjny.

Tak więc, reasumując – aby wiarygodnie określić koszt zbiornika chemoodpornego z tworzywa sztucznego, należy przeprowadzić praktycznie pełen audyt i dokonać doboru technicznego zbiornika oraz wyposażenia, wówczas możemy Ci wycenić Twój zbiornik.

Pamiętaj!

Amargo jest w stanie wykonać dla Ciebie niemal każdego rodzaju zbiornik do niemal każdego zastosowania w niemal każdych warunkach pracy! Nie zastanawiaj się dłużej, wypełnij formularz, przekaż nam swoją specyfikację, a my przygotujemy Ci bezpłatnie ofertę, popartą audytem i doborem technicznym. Trafiłeś w dobre ręce!