Zbiorniki z tworzyw sztucznych a zaopatrzenie obiektów medycznych w wodę pitną i przeciwpożarową – weź udział w szkoleniu online

Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Szkolenie online: Woda w instalacjach szpitalnych
Termin: 29.02.2024 r. 11:00-14:00
Link do rejestracji:
kliknij tutaj, by przejść do rejestracji
Informacje organizacyjne: kliknij tutaj, by się zapoznać
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak zapewnić odpowiedni i nieprzerwany zapas wody w budynku, który znajduje się w centrum dużego miasta, a uwarunkowania lokalizacyjne uniemożliwiają posadowienie zbiornika zewnętrznego?
 • jak zrealizować zadanie bez czasochłonnego uzyskiwania pozwoleń?
 • jaką technologię zastosować, by zapewnić czystość wody?
 • jak zminimalizować wpływ realizacji na funkcjonowanie obiektu?
 • jak ograniczyć wydatki inwestycyjne i ominąć potrzebę ingerencji w konstrukcję budynku i kosztowne remonty?
 • jakie argumenty przemawiają za wykonaniem zbiornika z tworzyw sztucznych?
 • jak podejść do projektu zbiornika modułowego, by nie popełnić błędów?

weź udział w szkoleniu online i poznaj specyfikę konstrukcji oraz case studies, które przybliżą Ci proponowane rozwiązanie. Dowiedz się, jak sprostać wyzwaniom, z którymi być może i Ty aktualnie się mierzysz – jako projektant lub Inwestor.

Zapewnienie, by budynek spełniał podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska może stanowić nie lada wyzwanie.

Poza zaopatrzeniem w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej obiekty szpitalne powinny posiadać własne ujęcie wody, które pełni funkcję rezerwy w przypadku awarii lub przerwy w dostawie wody z sieci.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w tym celu można zastosować zbiornik rezerwowy o pojemności zapewniającej co najmniej 12-godzinny zapas wody (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą). Oczywiście gwarantując jednocześnie odpowiednią jakość wody.

Brak spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych

W przypadku braku zapewnienia odpowiedniej jakości wody hospitalizowanym pacjentom, a tym samym braku spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych, Rzecznik Praw Pacjenta może nałożyć na podmiot leczniczy ogromną karę pieniężną (nawet do kilkuset tysięcy złotych).

W ubiegłych latach, w jednym z polskich szpitali w instalacji ciepłej wody stwierdzono obecność bakterii Legionella, co zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego naruszało zbiorowe prawa pacjentów. W wydanym komunikacie podkreślono, że: „pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należyta starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W realizację tego prawa wpisuje się spełnianie przez podmioty lecznicze określonych norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczących wody, aby użycie jej przez pacjentów było bezpieczne”.

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z placówek medycznych i gwarancja odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych podczas realizacji specjalistycznych działań (badania, operacje itp.) to jedna z najważniejszych kwestii.

Lista potrzeb nie kończy się jednak tylko na zapewnieniu zapasu wody pitnej. Ważną sprawą jest zaopatrzenie budynku w wodę do celów gaśniczych (zasilanie w wodę piony przeciwpożarowe (i hydranty), gwarantując w razie pożaru odpowiedni, nieprzerwany wydatek wody o określonym ciśnieniu. Poza ochroną przeciwpożarową samego budynku należy mieć także na uwadze lądowiska śmigłowców ratunkowych i zapewnienie odpowiedniej ilości wody na potrzeby instalacji przeciwpożarowej zasilającej hydranty obsługujące obiekt.

Wśród innych potrzeb znajduje się także zagwarantowanie bezpiecznego odprowadzenia i neutralizacji ścieków zakaźnych – obiekty szpitalne czy laboratoria medyczne to miejsca, w których pojawia się potrzeba gospodarowania ściekami zakaźnymi (także covidowymi). W przypadku budynków zlokalizowanych w centrach miast popularne staje się także retencjonowanie wody deszczowej.

Pisząc o obiektach medycznych mamy na myśli podmioty lecznicze, takie jak szpitale, przychodnie, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki rehabilitacyjne, uzdrowiska, sanatoria itp.

Poznaj zakres omawianych zagadnień

Szkolenie: Woda w instalacjach szpitalnych. Część: Zbiorniki z tworzyw sztucznych a zaopatrzenie obiektów medycznych w wodę pitną i przeciwpożarową, Szczepan Gorbacz, Amargo

 1. Wyzwania obiektów medycznych w zakresie zapewnienia odpowiedniego i nieprzerwanego zapasu wody
 2. Zbiorniki z tworzyw sztucznych w technologii modułowej i technologiach alternatywnych
 3. Projektowanie zbiorników modułowych – jak prawidłowo dobrać zbiornik do projektu instalacji sanitarnej/ppoż.
 4. Budowa zbiornika na wodę a funkcjonowanie obiektu
 5. Praktyczne korzyści użytkowe zbiorników z tworzywa – konkretne argumenty do rozmów z Inwestorem
 6. Praktyczne przykłady – zbiorniki z tworzyw sztucznych dla obiektów medycznych:
  • Zaopatrzenie obiektów medycznych w wodę pitną i do celów gaśniczych – case studies
  • Przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę lądowisk szpitalnych – case study
  • Bezpieczne odprowadzenie i neutralizacja ścieków zakaźnych
  • Odzysk ciepła ze ścieków
  • Retencjonowanie wody deszczowej w obiektach medycznych zlokalizowanych w centrach miast
Modułowy wewnętrzny zbiornik ppoż. 18000 litrów w trakcie montażu wewnątrz budynku

Fot. 1. Przebieg budowy zbiornika o konstrukcji modułowej, z pojedynczych płyt sandwichowych (konstrukcja AmargTank MultiPower®).

zbiornik na wode o pojemnosci 10 m3 dla szpitala

Fot. 2. Zbiornik na wodę pitną o pojemności 10 m3 dla szpitala.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.