ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK MAGAZYNOWY UDT | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRODUCENT MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

Bezciśnieniowy zbiornik dwupłaszczowy na wodę amoniakalną 25% z odbiorem UDT – optymalizacja kosztów magazynowania pożądanych ilości medium

Cel inwestycji

Zastąpienie starego zbiornika wymagającego remontu nowym mniejszym zbiornikiem – optymalizacja kosztów związanych z magazynowaniem pożądanych ilości wody amoniakalnej 25% i usprawnienie prac eksploatacyjnych.

Początkowo w przedsiębiorstwie produkcyjnym woda amoniakalna była przechowywana w wielkogabarytowym, stalowym poziomym zbiorniku, którym dysponował zakład. Ze względu na jego dość dużą pojemność, magazynowanie jednorazowo tak znacznych ilości medium nie było ekonomiczne. Ponadto istniejący zbiornik wymagał remontu.

Zdecydowano więc, by wodę amoniakalną przechowywać w kilku mauserach. Takie rozwiązanie także generowało pewne niedogodności i z czasem potrzeba przerodziła się w decyzję, by wyposażyć zakład w jeden zbiornik magazynowy o pojemności, która będzie optymalna do przechowywania pożądanych ilości wody amoniakalnej i o wymiarach dostosowanych do kubatury istniejącego pomieszczenia.

Przebieg realizacji

Gdy poznaliśmy wszystkie potrzeby naszego Klienta oraz warunki lokalizacyjne, przystąpiliśmy do realizacji zadania. Zbiornik na wodę amoniakalną o pojemności użytkowej 6,5 m3 był przeznaczony do posadowienia wewnątrz pomieszczenia zakładu.

Zbiornik wyprodukowaliśmy jako konstrukcję zamkniętą, dwupłaszczową i z dnem płaskim, które przylegało bezpośrednio do podłoża. Dach zbiornika także wykonaliśmy w wariancie płaskim. Płaszcz zbiornika o kształcie cylindrycznym – o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wysokości 4000 mm – został wyprodukowany ze zgrzewanych czarnych arkuszy płyt tworzywa PE 100 w technologii AmargTank ClassicWeld. Tworzywo PE 100 zostało dobrane odpowiednio do parametrów wody amoniakalnej o stężeniu 25% i zadanej temperatury roboczej 20°C – zapewni ono wysoką odporność zbiornika na jej korozyjny wpływ.

Zbiornik został posadowiony na fundamencie w jednym z pomieszczeń zakładu – otwór w stropie pozwolił na wprowadzenie zbiornika do budynku, optymalne wykorzystanie przestrzeni i pozostawienie wolnego dostępu w celach
eksploatacyjnych.

Zbiornik magazynowy na wodę amoniakalną podłączyliśmy do instalacji rozładunkowej z cystern samochodowych oraz do instalacji dozującej rurociągami z tworzywa sztucznego. Drugi płaszcz w konstrukcji zbiornika będzie pełnił funkcję wanny zabezpieczająco-przechwytującej.

zbiornik bezciśnieniowy udt amargo z czarnego tworzywa do wbudowania wewnątrz budynku odporny chemicznie

Wyposażenie zbiornika na wodę amoniakalną 25%

Bezciśnieniowy zbiornik na wodę amoniakalną wyposażyliśmy w dodatkowe komponenty:

Na koniec wszystkich prac wykonaliśmy próby szczelności zbiornika.

zbiornik odporny chemicznie na wodę amoniakalna posadowiony na fundamencie wewnątrz pomieszczenia produkcyjnego

Jakie cechy powinien mieć zbiornik do magazynowania wody amoniakalnej 25%?

Wśród najważniejszych cech, jakimi powinien charakteryzować się zbiornik do przechowywania wody amoniakalnej należą:

 • wykonanie z chemoodpornego materiału odpornego na korozję, co wpływa na późniejszą eksploatację i wydłuża żywotność zbiornika – ten cel spełnia zastosowanie tworzywa sztucznego,
 • zapewnienie szczelnej, hermetycznej konstrukcji zbiornika, co w przypadku tworzywa gwarantuje trwałe zgrzewanie płaszcza i spawanie ekstruzyjne dna i dachu,
 • wyposażenie zbiornika w zabezpieczenia przed awaryjnym wyciekiem (wanna wychwytująca oraz armatura taka jak np. czujniki wycieku, przelania),
 • zapewnienie odciągu oparów amoniaku poprzez wykonanie wentylacji chemoodpornej.

Zbiornik na wodę amoniakalną 25% podlega pod dozór UDT

Wedle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym pod dozór techniczny podlegają m.in. poniższe urządzenia z grupy urządzeń bezciśnieniowych:

 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

To, czy dany zbiornik podlega pod UDT budzi czasem nieco wątpliwości – staraliśmy się to zagadnienie omówić w artykule „Zbiorniki magazynowe dozorowe na żrące, trujące i niebezpieczne substancje – jak nie zginąć w gąszczu regulacji prawnych?”. W związku z tym, że zbiorniki na wodę amoniakalną są tzw. zbiornikami dozorowymi, czyli podlegają pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego, produkcję zbiornika mogliśmy rozpocząć po uprzednim uzgodnieniu dokumentacji techniczno-projektowej w jednostce UDT. W każdym takim przypadku w pełni przejmujemy formalności związane z procedurami dozorowymi.

Zbiorniki chemoodporne w praktyce

Poznaj ścieżkę od etapu koncepcji, przez projektowanie, po produkcję i eksploatację zbiorników na chemikalia – wykorzystaj nowe kompetencje w swojej inwestycji! Prawie 50 stron wiedzy w jednym miejscu!

Masz pytanie?

Mierzysz się z podobnymi wyzwaniami z zakresu magazynowania chemikaliów? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Realizacje