ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK CHEMOODPORNY | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Optymalizacja kosztów dzięki zbiornikom do przetaczania mas jonitowych (anionitowych i kationitowych) na SUW elektrociepłowni wyposażonym w rurociągi i podłączenia giętkie do przetaczania i odpylania mas jonitowych

Cel inwestycji

Optymalizacja kosztów poprzez poddanie zużytych mas jonitowych procesowi recyklingu (regeneracji złoża) – wcześniej zużyte masy nie były oczyszczane i trafiały w całości do „kosza”.

Główne założenia projektu

  • Spełnienie wymagań jakościowych procesu oczyszczania mas jonitowych poprzez dostosowanie objętości zbiorników do ilości złoża, co w perspektywie czasu przełoży się na oszczędności wynikające z możliwości jego regeneracji
  • Umożliwienie monitorowania przepływu masy jonitowej poprzez wyposażenie zbiorników we wzierniki,
  • Zastosowanie rurociągów elastycznych, które pozwolą na dowolną konfigurację łączenia z innymi zbiornikami, nie zakłócą przestrzeni hali i wpłyną na komfort i sprawność obsługi
  • Montaż na miejscu z wyprodukowanych wcześniej pojedynczych, mniejszych cylindrów ze względu na wielkość zbiorników i konieczność ich posadowienia wewnątrz budynku

Przebieg realizacji zbiorników na złoża jonitowe dla SUW

W celu spełnienia założeń inwestycyjnych dla stacji uzdatniania wody zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy 4 pionowe, wolnostojące zbiorniki w kształcie cylindrów, wykonane z PE100 o pojemnościach całkowitych 5,5 m3; 6,9 m3; 10 m3 i 11 m3.

Do zbiorników przewidzieliśmy elastyczne rurociągi do przetaczania mas jonitowych oraz armaturę odcinającą. Zbiorniki i instalacja zostały wyposażone we wzierniki do monitorowania przepływu masy jonitowej. Prace montażowe wykonywaliśmy wewnątrz hali budynku stacji uzdatniania wody, podczas normalnego ruchu elektrociepłowni. Wymagało to stałej koordynacji ze służbami eksploatacyjnymi zakładu.

Wykonanie zbiorników do przetaczania mas jonitowych

Zbiorniki wykonaliśmy z dnem stożkowym i dachem płaskim do odpylania i opłukiwania masy anionitowej słabo- i mocnozasadowej oraz masy kationitowej słabo- i mocnokwaśnej o gęstości czynnika roboczego 1,0 g/cm3.

Każdy ze zbiorników mas jonitowych został wyposażony w:

  • strumienicę (inżektor) tj. urządzenie wspomagające przepływ mas jonitowych za pomocą wytworzenia różnicy ciśnień poprzez podawanie cieczy roboczej,
  • szczelinowy ruszt gwiaździsty zwany systemem lateralnym do nawadniania i filtracji masy jonitowej na całym przekroju zbiornika,
  • wypoziomowaną rynnę przelewową do odbioru i utylizacji zużytej masy jonitowej,
  • system zraszający do opłukiwania ścian zbiornika po zakończonym procesie oczyszczania mas,
  • zestaw przyłączy typu ,,camlock’’ wraz z wężami elastycznymi do dowolnej konfiguracji łączenia z innymi zbiornikami.

Wielkość zbiorników i konieczność ich posadowienia wewnątrz budynku warunkowały montaż z wyprodukowanych wcześniej pojedynczych, mniejszych cylindrów.

Czym charakteryzują się zbiorniki na złoża jonitowe?

Zazwyczaj zbiorniki przeznaczone do płukania mas jonitowych mają kształt długich, pionowych cylindrów. Sam cylinder, który jest wypełniony jonitem nazywany jest kolumną jonitową. Materiał wykonania zbiorników powinien być odporny na działanie kwasów i ługów, które są wykorzystywane w procesie regeneracji jonitów. Na ogół powierzchnię wewnętrzną zbiorników, jak również rurociągów zabezpiecza się przed korozją za pomocą wykładziny chemoodpornej, niemniej do tych celów doskonale sprawdzą się zbiorniki z tworzywa chemoodpornego.

Ze względu na przypadki, w których zawarte w wodzie surowej powietrze gromadzi się w złożu w postaci pęcherzy i może zakłócać bezpośredni kontakt wody z jonitem, ważne jest umożliwienie kontroli stanu jonitów. Jest to realizowane dzięki zastosowaniu wzierników z pokrywami szklanymi lub z tworzywa sztucznego. Umożliwiają one podglądanie mas w czasie procesu oczyszczania.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Mierzysz się z podobnymi wyzwaniami? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.