Zbiorniki do przetaczania mas jonitowych (anionitowych i kationitowych) dla SUW elektrociepłowni wraz z rurociągami i podłączeniami giętkimi do przetaczania i odpylania mas jonitowych

Celem realizacji było spełnienie wymagań jakościowych procesu oczyszczania mas jonitowych poprzez dostosowanie objętości zbiorników do ich ilości.

Zbiorniki chemoodporne zaprojektowaliśmy wraz z elastycznymi rurociągami do przetaczania mas jonitowych oraz armaturą odcinającą. Zbiorniki i instalacja zostały wyposażone we wzierniki do monitorowania przepływu masy jonitowej. Prace montażowe wykonywaliśmy wewnątrz hali budynku stacji uzdatniania wody, podczas normalnego ruchu elektrociepłowni. Wymagało to stałej koordynacji ze służbami eksploatacyjnymi zakładu.

Czym charakteryzują się zbiorniki na złoża jonitowe?

Zazwyczaj zbiorniki przeznaczone do płukania mas jonitowych mają kształt długich, pionowych cylindrów. Sam cylinder, który jest wypełniony jonitem nazywany jest kolumną jonitową. Materiał wykonania zbiorników powinien być odporny na działanie kwasów i ługów, które są wykorzystywane w procesie regeneracji jonitów. Na ogół powierzchnię wewnętrzną zbiorników, jak również rurociągów zabezpiecza się przed korozją za pomocą wykładziny chemoodpornej, niemniej do tych celów doskonale sprawdzą się zbiorniki z tworzywa chemoodpornego.

Ze względu na przypadki, w których zawarte w wodzie surowej powietrze gromadzi się w złożu w postaci pęcherzy i może zakłócać bezpośredni kontakt wody z jonitem, ważne jest umożliwienie kontroli stanu jonitów. Jest to realizowane dzięki zastosowaniu wzierników z pokrywami szklanymi lub z tworzywa sztucznego. Umożliwiają one podglądanie mas w czasie procesu oczyszczania.

Zbiorniki na złoża jonitowe dla SUW

Dla stacji uzdatniania wody wyprodukowaliśmy 4 pionowe, wolnostojące zbiorniki w kształcie cylindrów, wykonane z PE100 o pojemnościach całkowitych 5,5 m3; 6,9 m3; 10 m3 i 11 m3.

Zbiorniki wykonaliśmy z dnem stożkowym i dachem płaskim do odpylania i opłukiwania masy anionitowej słabo- i mocnozasadowej oraz masy kationitowej słabo- i mocnokwaśnej o gęstości czynnika roboczego 1,0 g/cm3.

Każdy ze zbiorników mas jonitowych został wyposażony w:

  • strumienicę (inżektor) tj. urządzenie wspomagające przepływ mas jonitowych za pomocą wytworzenia różnicy ciśnień poprzez podawanie cieczy roboczej,
  • szczelinowy ruszt gwiaździsty zwany systemem lateralnym do nawadniania i filtracji masy jonitowej na całym przekroju zbiornika,
  • wypoziomowaną rynnę przelewową do odbioru i utylizacji zużytej masy jonitowej,
  • system zraszający do opłukiwania ścian zbiornika po zakończonym procesie oczyszczania mas,
  • zestaw przyłączy typu ,,camlock’’ wraz z wężami elastycznymi do dowolnej konfiguracji łączenia z innymi zbiornikami.

Wielkość zbiorników i konieczność ich posadowienia wewnątrz budynku warunkowały montaż z wyprodukowanych wcześniej pojedynczych, mniejszych cylindrów.

Szukasz chemoodpornego zbiornika do przetaczania mas jonitowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli prowadzisz lub planujesz inwestycję związaną z procesem demineralizacji wody metodą wymiany jonowej i szukasz zbiornika chemoodpornego na masy jonitowej, skontaktuj się z nami. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika na wodę. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.