ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK CHEMOODPORNY | ZBIORNIK PROCESOWY | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY

Cel inwestycji

Plan rozwojowy zakładu obejmujący wytwarzanie nowego produktu – budowa nowej linii technologicznej.

Lider produkcji kosmetyków i środków higieny osobistej z myślą o Klientach nieustannie inwestuje w zaplecze produkcyjne pozwalające na wprowadzenie na rynek nowego asortymentu. W ostatnim czasie jeden z oddziałów przedsiębiorstwa skoncentrował się na uruchomieniu kolejnej linii technologicznej.

Najważniejsze założenia dotyczące realizacji nowej linii technologicznej

Przełożenie na projekt koncepcji wzorcowej instalacji pracującej w innym oddziale koncernu

Wykonanie zautomatyzowanej linii technologicznej (zbiorniki procesowe + instalacje) w określonych oknach czasowych

Dostosowanie dobieranej armatury do standardów i wymogów wewnętrznych przedsiębiorstwa

W ramach budowy nowej linii w zakładzie pojawiły się trzy nowe zbiorniki wraz z instalacjami transferu i dozowania:

 • zbiornik procesowy na wodny roztwór chlorku sodu,
 • zbiornik pośredni na Betainę,
 • zbiornik pośredni na Aluminium Zirconium.

Projekt zbiorników procesowych oraz linii przesyłu i dozowania medium

Na etapie zlecenia Inwestor posiadał już P&ID, czyli schemat instalacji procesowej bazujący na linii pracującej w siostrzanym zakładzie. Zadaniem było dostosowanie projektu do warunków panujących w przedsiębiorstwie, doprecyzowanie miejsca usytuowania urządzeń w obrębie instalacji oraz dobór odpowiedniej armatury – m.in. mieszadeł, pomp i zaworów. W ramach projektu Klient otrzymał rysunki wykonawcze zbiorników, zestawienie materiałowe, szacowany harmonogram wykonania prac oraz karty materiałów zaprojektowanych do wykonania zbiorników i dokumentacje techniczne wyposażenia dodatkowego.

O współpracy z Amargo przekonały nas podobne realizacje firmy, które były przeprowadzane już od etapu koncepcji. Kolejnym atutem było zaplecze projektowe i wykonawcze, dzięki czemu mogliśmy bez obaw zlecić kompleksowy zakres prac. Dzięki tej inwestycji już wkrótce będziemy mogli wprowadzić nowy produkt na rynek.

Maciej Kowalewski, Projekt Leader w przedsiębiorstwie kosmetycznym

Konsultacje, audyt przemysłowy, koncepcja wdrożenia

Skorzystaj z doradztwa naszych ekspertów

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji: ocenimy Twój problem, dokonamy analizy możliwych rozwiązań, pomożemy Ci zorientować się w kosztach i wskażemy właściwą drogę postępowania.

Zbiornik procesowy na przygotowanie roztworu solanki

Zbiornik procesowy z mieszadłem na NaCl 20% o gęstości do 1,15 g/cm3 został wykonany w technologii AmargTank ClassicWeld, z gotowych płyt arkuszy tworzywa PP-H. W pionowej, cylindrycznej konstrukcji zbiornika o pojemności roboczej 5, 8 m3 zastosowano dno skośne ze spadkiem ok. 2% – przy dolnej części dna został zamontowany króciec odpływu.

Rys. 1. Zbiornik procesowy na roztwór solanki.

Na etapie projektowania oraz produkcji przewidziano wyposażenie zbiornika we:

 • właz z pokrywą transparentną z poliwęglanu ułatwiający kontrolę wizualną,
 • wolnoobrotowe mieszadło łopatkowe do przygotowania roztworu solanki,
 • mikrofiltr do filtracji powietrza w celu uniknięcia zanieczyszczenia medium,
 • obrotowe głowice myjące do skutecznego czyszczenia mieszalnika na całej wewnętrznej powierzchni.

Mieszadło łopatkowe

Mikrofiltr

Głowica (kula) myjąca

Zbiorniki pośrednie na Betainę i Aluminium Zirconium

W innej części linii technologicznej zostały umiejscowione prostopadłościenne zbiorniki pośrednie na Betainę i Aluminium Zirconium, do których czynniki będą trafiały ze zbiorników IBC. W kolejnym etapie medium z każdego z nich będzie dozowane na dalszy odcinek instalacji.

Oba zbiorniki posiadają dno skośne, pochylone w kierunku króćca odpływowego. Cała konstrukcja zbiorników została wykonana w technologii AmargTank MultiPower na bazie konstrukcyjnych płyt modułowych.

W każdym ze zbiorników do zaworu pływakowego kątowego zamocowano rurę pionową z PP napełniającą zbiornik. Rura jest zakończona 200 mm nad dnem każdego ze zbiorników w celu uniknięcia powstania fali w zbiorniku podczas jego napełniania. W rurze wykonano otwór nad lustrem wody a pod przyłączem kołnierzowym po to, by wyeliminować efekt ciśnienia przeciwstawnego działającego na membranę zaworu pływakowego.

Z uwagi na rodzaj medium, w zbiorniku na Betainę zostało dodatkowo zamontowane pionowe mieszadło kubełkowe w celu równomiernego mieszania czynnika w całej objętości i zapobieganiu tworzenia się osadu w dolnych partiach zbiornika.

Rys.2. Zbiornik bezciśnieniowy na Betainę o pojemności roboczej 1,65 m3. Zbiornik na Aluminium Zirconium o pojemności roboczej 2,6 m3, podobnej konstrukcji, bez mieszadła.

Mieszadło kubełkowe

Czujnik radarowy

Pojemnościowy sygnalizator poziomu

Zautomatyzowana linia przesyłu i dozowania substancji do i ze zbiorników pośrednich

Poza samymi zbiornikami wraz z oprzyrządowaniem wykonano montaż instalacji:

 • napełniającej zbiorniki,
 • dozującej od zbiorników na linię technologiczną.

Wśród elementów instalacji znalazły się:

 • rurociągi chemoodporne z tworzywa,
 • pompy ze sprzęgłem magnetycznym (samozasysające pompy wirowe),
 • zawory manualne,
 • zawory automatyczne,
 • zawory odpowietrzające i napowietrzające.

Zawór manualny

Zawór automatyczny

Zawory odpowietrzające
i napowietrzające

Transfer i dozowanie medium na nowej linii będzie w pełni zautomatyzowane. Sterowanie wpłynie nie tylko na wydajny i sprawny przebieg procesu, ale także pozwoli zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pracy dla personelu.

Szczepan Gorbacz, Amargo

Podsumowanie korzyści jakie zyskał Inwestor

Zmaterializowanie koncepcji i przełożenie jej na projekt umożliwiające realizację planu rozwojowego przedsiębiorstwa

Wykonanie instalacji w wymaganych standardach i ramach czasowych pozwalających na odpowiednie przygotowanie się do terminowego uruchomienia nowej linii technologicznej

Zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań, które zapewnią kontrolowany i bezpieczny przebieg procesu, co przełoży się na niezawodność, wydajność i wysoką jakość produkcji

W publikacji wykorzystano zdjęcia Endress+Hauser, +Georg Fischer+, Hennlich oraz materiały własne.

Zbiorniki chemoodporne w praktyce

Poznaj ścieżkę od etapu koncepcji, przez projektowanie, po produkcję i eksploatację zbiorników na chemikalia – wykorzystaj nowe kompetencje w swojej inwestycji! Prawie 50 stron wiedzy w jednym miejscu!

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Mierzysz się z podobnymi wyzwaniami? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.