A Ty jakiego zbiornika poszukujesz ? w jakim kształcie, wymiarach, pojemności?

wykonujemy seryjne, oryginalne, zamienniki, odpowiedniki, uzgodnienia projektowe, z inspektorami nadzoru…

zbiornik instalacji gaśniczej typ FLA DIN1988 część 6, swobodny wypływ o nie kołowym przekroju typu AB według EN13077, EN1717, wodnych urządzeń gaśniczych, wstępne według EN DIN14462:2007-01, zalecenia przedsiębiorstwa wodociągowego

wpłynęło zapytanie o: zbiornik WILO VBH PE-HWU wody bezciśnieniowy zamiennik cenowa oferta, w technologii AMARGTank

przygotowujemy ofertę alternatywną, również z czarnej płyty polietylenowej…. już za chwilę w kolejnych wpisach opis i szczegółowe dane techniczne…

Jeśli masz podobne zapytania o zamienniki lub alternatywne produkty – pisz śmiało:

Dane kontaktowe
Amargo
ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl
wilo VBH PE-HWU polietylenowy zbiornik wody bezciśnieniowy zamiennik
wilo VBH z płyt Simona PE-HWU polietylenowy zbiornik wody bezciśnieniowy zamiennik
zbiorniki glikolu PE HD
zbiorniki systemu gaśniczego HWU III BfR Instytut normy DIN EN PE HD

 

przykłady wykonania : http://www.amargo.pl/oferta.html

zbiorniki wszystkich typów wykonane z czarnego PE-HWU, zgodne z zaleceniem III BfR, Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka, zastosowanie polietylenu, do wytwarzania przedmiotów pierwszej potrzeby według par 5 rozdz. 1 nr 1 ustawy o artykułach i przedmiotach pierwszej potrzeby

Wycinek z instrukcji: Niewłaściwy transport lub niepoprawne magazynowanie mogą spowodować szkody
materialne.
• Zbiorniki z tworzywa sztucznego są czułe na uderzenia. Powierzchnie zbiornika nie
mogą być narażone na obciążenia punktowe.
• Przed transportem zbiornika należy go całkowicie opróżnić.
• Transport przy temperaturze poniżej 5°C zwiększa niebezpieczeństwo uszkodzenia
materiału zbiornika wskutek niewłaściwego postępowania lub uderzeń. Wynika to z
właściwości materiału zbiorników!
• Dla rozłożenia obciążenia na całą powierzchnię dna, zbiorniki można transportować
tylko na paletach o wystarczających rozmiarach!
• Przy transporcie/ przeładowywaniu za pomocą dźwigu zbiornik należy podnosić za
pomocą przynajmniej dwóch szerokich pętli założonych pod dno zbiornika!
• Podłączenia (złączki i kołnierze) nie mogą być używane przy transporcie jako uchwyty!
• W ograniczonym zakresie możliwe jest magazynowanie na wolnym powietrzu, jednak
przy temperaturach poniżej 40°C i przy wyeliminowaniu możliwości bezpośredniego
oddziaływania promieni słonecznych.