Zbiorniki kompozytowe

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji zbiorników magazynowych, wanien zabezpieczających i wychwytowych oraz aparatów procesowych z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami, nazywanych kompozytami, a potocznie także laminatami.

Konstrukcje kompozytowe wytwarzamy w technologii AmargTank Composite®. W zależności od przeznaczenia produkcja realizowana jest między innymi na podstawie normy europejskiej PN-EN 13121 – Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.

Zakres prac:

 • Konsultacje, audyty przemysłowe, wizje lokalne, koncepcje wdrożenia
 • Projekty techniczne oraz wykonawcze zbiorników wraz z instalacjami
 • Produkcja, dostawa, montaż zbiornika i instalacji lub innych urządzeń kompozytowych
 • Serwis, naprawy i modernizacje zbiorników

Wyślij zapytanie

Zastosowanie konstrukcji kompozytowych

Konstrukcje kompozytowe wytwarzane w technologii AmargTank Composite® są dedykowane w szczególności dla rozwiązań, które z uwagi na wymagające warunki pracy (np. podwyższone warunki temperaturowe, ponadstandardowa – niezwykle wysoka odporność chemiczna, ciśnienie) są nieracjonalne ekonomicznie do wykonania z typowych materiałów (np. tworzyw grupy poliolefiny) lub wręcz niemożliwe do zaprojektowania i zbudowania.

Urządzenia wykonane z polimerowych materiałów kompozytowych w technologii AmargTank Composite® mogą pracować zarówno jako chemoodporne magazyny mediów żrących, utleniających, reaktywnych i wysoce niebezpiecznych oraz łatwopalnych (zaopatrzenie produkcji, półprodukty, produkty gotowe), wanny wychwytowe/zabezpieczające, jak i jako aparaty procesowe – reaktory (chemiczne, biochemiczne), zbiorniki i zasobniki procesowe – technologiczne, mieszalniki, płuczki, absorbery, desorbery, filtry.

Zastosowanie według branż to np.: produkcja chemikaliów, zaawansowane oczyszczanie ścieków (zwłaszcza poprocesowych w wielu gałęziach przemysłu), uzdatnianie wody, oczyszczanie gazów procesowych, wytwarzanie ciepła i chłodu, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie zielonej energii, wytwarzanie i magazynowanie gazów paliwowych, biogazu i biomasy oraz paliw płynnych, galwanizacja, produkcja nawozów, chemiczna synteza surowców, przemysł spożywczy (oleje, koncentraty, syropy), rolnictwo (zboża, pasze, produkty sypkie).

Zbiorniki kompozytowe –materiały konstrukcyjne

Do identyfikacji materiałów kompozytowych stosuje się często akronimy tj.: TWW – Tworzywa Wzmocnione Włóknami, TWS – Tworzywa Wzmocnione Szkłem; GRP – Glass Reinforced Polymer; GFRP – Glass Fiber Reinforced Polymer; CFRP – Carbon Fiber Reinforced Polymer.

Wyróżnia się konstrukcje kompozytowe (poliestrowe, winyloestrowe, epoksydowe wraz ze zbrojeniem włóknem szklanym lub węglowym) z chemoodporną warstwą wykańczającą lub systemy hybrydowe, czyli konstrukcja kompozytowa o wysokiej odporności antykorozyjnej i chemicznej + trwale zespolony kaszerowany liner wewnętrzny z tworzywa PE, PP, PVC, PVDF, E-CTFE, PFA (poza wysoką odpornością chemiczną zapewniający odporność temperaturową). Takie podejście pozwala zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz długoterminową wytrzymałość zbiorników.

Technologia umożliwia także wykorzystanie surowców mniej uciążliwych dla środowiska naturalnego i środowiska pracy, takich jak:

 • żywice UV-utwardzalne (różnych typów np. Arkema Elium C595 z włoknem R25H 3B 2400 Tex),
 • żywice epoxy recyklingowalne (np. EzCiclo RB240-A / BL Filament Winding marki Swancor)
 • żywice poliestrowe/winyloestrowe bezstyrenowe,
 • żywice epoksydowe (bezrozpuszczalnikowe),
 • żywice pochodzenia naturalnego (biopochodne) lub z częściowym ich udziałem i inne surowce „BIO”.

Dodatkowe elementy wyposażenia

Dla projektowanego zbiornika przewiduje się w zależności od potrzeb następujące elementy konstrukcyjne:

 • lokalne wzmocnienia (metalowe lub strukturalne),
 • przyłącza do napełniania, opróżniania,
 • włazy, klapy, pokrywy,
 • kompozytowe / metalowe elementy podparcia lub kotwienia,
 • uchwyty transportowe (do podpięcia trawersy),
 • instalacje grzejne / chłodzące,
 • pomosty, drabiny, balustrady, strefy antypoślizgowe,
 • instalację odgromową,
 • miejsca montażu oprzyrządowania tj. mieszadła, pompy, kompensatory, odpowietrzacze, filtry, sita, łamacze fal, poziomowskazy, wzierniki, sprzęt pomiarowy i elementy automatyki / inne elementy wyposażenia technicznego.

Uzasadnienie konstrukcji kompozytowej

Wykonanie konstrukcji zbiornika magazynowego / wanny zabezpieczającej / wanny wychwytowej / aparatu procesowego w technologii AmargTank Composite® z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami wpływa na:

 • długookresową pracę w zakresie temperatur w granicach od –40°C do nawet +120°C,
 • nieograniczoną długoletnią odporność na korozję,
 • pracę ciągłą lub okresową/cykliczną w warunkach nadciśnienia od –1 bar (próżnia) do +10 bar i spełniać wymagania dyrektywy ciśnieniowej – standard PED (po potwierdzeniu parametrów),
 • uzyskanie wymiarów średnicy zewnętrznej do 4,3 m i długości do 10 m i objętości nawet do około 140 m3,
 • optymalizację finansowa kosztów CAPEX / OPEX zbiornika, czy też instalacji – gdyż uzyskujemy wydłużone okresy żywotności i brak konieczności realizacji wymian skorodowanych / zniszczonych konstrukcji zbiornikowych,
 • spełnienie wymagań korelacji zielonej transformacji, gospodarki obiegu zamkniętego, czy też redukcji śladu węglowego – a to wszystko znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych danych raportu ESG przedsiębiorstwa.

Sprawdź, jakie są najważniejsze zalety wytwarzania zbiorników magazynowych, wanien zabezpieczających i wychwytowych oraz aparatów / zbiorników procesowych z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (kompozytów) w technologii AmargTank Composite®.

Odpowiadamy na indywidualne potrzeby

Możliwość indywidualnego wytwarzania i dopasowania struktur kompozytowych do specyficznych wymagań zidentyfikowanych na etapie audytu, konsultacji i procesu projektowania zbiorników chemoodpornych, instalacji i systemów.

W zależności od potrzeb – wzmocnienie właściwości materiału za pomocą środków pomocniczych poprawiających właściwości mechaniczne, dielektryczne, cieplne, chemiczne lub przetwórcze.

Dla trudnych warunków i aplikacji

Możliwość wytwarzania pełnego zakresu konstrukcji zbiorników przemysłowych przeznaczonych szczególnie dla dużych obciążeń i wysoce odpowiedzialnych aplikacji.

Warto w tym miejscu podkreślić m.in. wysokie temperatury, ciśnienie, środowisko korozyjne, wysoką gęstość medium czy inne wymagania (szczegóły w dalszej części).

Wieloletnia trwałość konstrukcji

Długa żywotność konstrukcji (do 25 lat z opcją przedłużenia) wynikającą z indywidualnie dobranej struktury i warstw ścianek zbiornika.

Konstrukcje kompozytowe charakteryzują się bardzo dużą sztywnością/ wytrzymałością, którą zapewniają włókna (małą gęstość zapewnia szczególnie osnowa polimerowa).

Szeroki zakres dopasowania gabarytów

Optymalne dostosowanie gabarytów konstrukcji umożliwiające redukcję powierzchni posadowienia zbiornika w zakładzie – w przypadku linii technologicznej Amargo® możliwość wytworzenia w 1 nieprzerwanym procesie kompletnego zbiornika ciśnieniowego (wraz z dennicami) o średnicy zewnętrznej do 4,3 m i długości do 10 m i objętości nawet do około 140 m3. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania większego kształtu sfery.

Optymalny koszt wytworzenia konstrukcji

Optymalny koszt zbiornika wynikający z własnych zasobów projektowych i technologicznych, stosowania zoptymalizowanych materiałów, surowców (oraz energooszczędnej infrastruktury i efektywności energetycznej Wytwórcy oraz niskiego śladu węglowego produktu), zaangażowania nowoczesnych zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz obróbczych (stanowiska CNC), jednoczesnego i równoległego badania w zakładowym laboratorium.

Niska waga względem innych konstrukcji

Możliwość zaoszczędzenia ok. 50% masy przy niezmienionej objętości – konstrukcja całkowicie metalowa to masa rzędu 1,4 kg/l – natomiast zbiornika wykonanego tylko z materiałów kompozytowych – od 0,3 kg/l do 0,45 kg/l.

Jak przebiega produkcja zbiorników kompozytowych – charakterystyka technologii AmargTank Composite®

Technologia AmargTank Composite® opiera się przede wszystkim o metodę nawojową, w której głównym surowcem włóknistym są ciągłe włókna zebrane w tzw. sznurki (rowing) – nawój ciągły. Odpowiednia (do określonego produktu i technologii) ilość (do max 32 szt.) w ciągły sposób przesuwana jest od szpul do formy, przy czym w ostatniej fazie sznurki zbierane są w pojedyncze pasmo. Na drodze włókien znajdują się układy wałków i grzebieni formujących, stabilizujących pasmo i nadających mu odpowiednią miękkość i usprawniających przesycanie żywicą. W tej części znajduje się oprzyrządowanie wprowadzające pożądaną siłę naciągu niezbędną do zapewnienia wysokiej jakości kompozytu – wyrobu finalnego. Dochodzi tu także do impregnacji włókien ciekłą żywicą i odciśnięcia jej nadmiarowej ilości.

Następnie włókna trafiają do ostatniej, formującej części urządzenia – głowicy (4/5 osi). Służy ona do ostatecznego nadania szerokości i grubości pasmom i skupienia ich w postać pojedynczej taśmy i naniesienia jej na obracającą się formę. Istnieją też możliwości zastosowania włókien w postaci welonów, mat, materiałów tkanych, ciętego włókna i innych form.

W przebiegu procesu wykorzystywane jest sterowanie numeryczne (CNC), które pozwala odwzorować zaprojektowany, zaplanowany układ i ilość włókien w wyrobie z milimetrową dokładnością.

W zależności od skomplikowania kształtu wyrobu, niezbędne jest, aby maszyna miała kilka „punktów swobody” umożliwiających niezależne koordynowanie ruchu jej komponentów – tzw. osie ruchu.

Amargo® dysponuje urządzeniem posiadającym 4 niezależne osie (opcja 5 osi), umożliwiające wytworzenie w 1 nieprzerwanym procesie kompletnego zbiornika ciśnieniowego (wraz z dennicami) o średnicy zewnętrznej do 4,3 m i długości do 10 m (z mocowaniami do 12mb) oraz objętości nawet do około 140 m3.

Zaplecze technologiczne Amargo

Linia nawojowa kompozytowa

Amargo® nieustannie inwestuje w rozwój zaplecza produkcyjnego. Prezentujemy najnowszej generacji linię nawojową do produkcji zbiorników chemoodpornych (także ciśnieniowych i z linerem) oraz rur kompozytowych GRP / FRP metodą nawijania ciągłego włókna (szklanego lub węglowego). Sprawdź szczegóły!

Najczęstsze pytania dotyczące zbiorników i konstrukcji kompozytowych

Jesteśmy aktywnym członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń branżowych, w tym Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych PKTK. Nieustannie uczestniczymy w  rozmowach o  nowych technologiach, jak i  korelacji rozwiązań technicznych z przepisami.

Baza wiedzy

Tworzywo, kompozyt, hybryda…

Jak dobrać materiał konstrukcyjny do budowy zbiorników przemysłowych – poznaj zalety i ograniczenia tworzyw termoplastycznych i duroplastów.

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Wyślij zapytanie

Jeśli szukasz zbiorników magazynowych, wanien zabezpieczających, wychwytowych lub aparatów procesowych przeznaczonych do wymagających warunków pracy (m.in. wysokie temperatury, ciśnienie itd.), prześlij nam najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej koncepcji rozwiązania i wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.