ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIK PROCESOWY | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Przedsiębiorstwo produkujące środki czystości realizowało inwestycję związaną z rozbudową zakładu, która wiązała się z planowanym rozwojem produkcji. Inwestor poszukiwał więc wykonawcy, który kompleksowo zrealizuje dodatkowe do istniejących zbiorniki procesowe z chemoodpornego tworzywa sztucznego, o konkretnych parametrach zapewniających właściwy przebieg procesu technologicznego.

Wśród najważniejszych założeń znalazły się:

 • zapewnienie równomiernego mieszania medium w całej objętości i uniemożliwienia osadzania się frakcji stałych w dolnych partiach zbiornika, a także eliminacja stref martwych,
 • zapewnienie możliwości całkowitego opróżnienia zbiornika (spłynięcia nawet gęstego medium) po cyklu produkcyjnym,
 • opracowanie projektu zbiornika procesowego do produkcji szerokiej gamy środków myjąco-piorących wraz z doborem mieszadła.

Aby spełnić zamierzenia Inwestora kompleksowo zrealizowaliśmy zadanie polegające na zaprojektowaniu, wytworzeniu i montażu zbiornika procesowego z polipropylenu PP-H wyposażonego w mieszadło.

Zbiornik procesowy z mieszadłem założenia projektowe pod kątem produkcji

Projekt rozpoczął się od dokładnej analizy potrzeb i oczekiwanych parametrów końcowych procesu produkcji. W fazie koncepcyjnej odbyliśmy wizję lokalną i dyskusję w gronie osób decyzyjnych: Kierownika Produkcji, Szefa Utrzymania Ruchu, Dyrektora Technicznego oraz Prezesa Zarządu Zakładu.

W ramach konsultacji Inwestor otrzymał propozycję rozwiązań, popartą przykładami zrealizowanych zbiorników zbliżonego typu, wraz z omówieniem zalet i wad poszczególnych elementów i wariantów.

Faza projektowa zbiornika procesowego rozpoczęła się od dobru rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych zbiornika – aparatu, w którym odbywać się będzie produkcja szerokiej gamy środków myjąco-piorących. Między innymi będą to płyny do prania oparte o mieszanki anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych o pH w zakresie 6-9.

Aby zapewnić bezpieczny przebieg prowadzonych procesów technologicznych zweryfikowaliśmy odporność chemiczną tworzywa planowanego do zastosowania podczas budowy zbiornika chemoodpornego. W tym wypadku wybór padł na polimer z grupy poliolefin – homopolimer polipropylenu PP-H o oznaczeniu technicznym w zależności od dostawcy (np. Roechling Polystone P (grey homopolymer), Simona AG PP-DWU RAL 7032 AlphaPlus).

Następnie przystąpiliśmy do doboru typu mieszadła, mocy, ilości i kształtu łopat. Celem było zapewnienie równomiernego mieszania medium w całej objętości i brak osadzania się frakcji stałych w dolnych partiach zbiornika oraz eliminacji tzw. stref martwych.

Konsultacje, audyt przemysłowy, koncepcja wdrożenia

Skorzystaj z doradztwa naszych ekspertów

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji: ocenimy Twój problem, dokonamy analizy możliwych rozwiązań, pomożemy Ci zorientować się w kosztach i wskażemy właściwą drogę postępowania.

W efekcie wcześniejszych prac mogliśmy przelać koncepcję na papier. Dodatkowo uzgodniliśmy optymalne rozmieszczenie króćców w części pobocznicy (cylindrycznej nad dnem uniesionym) oraz w pokrywie – dachu zbiornika.

Określenie optymalnej długości zabudowy króćców oraz odcinków prostych do montażu lanc było możliwe po sprawdzeniu długości i sposobów montażu oraz działania sensorów i czujników.

zbiorniki produkcyjne, mieszalnik
zbiornik cylindryczny PP

Gdy mieliśmy już ustalone warunki pracy i parametry medium (tj. gęstość, lepkość, temperaturę cieczy, temperaturę otoczenia), geometrię zbiornika, a także ilość, rodzaj i rozmieszczenie króćców, mogliśmy przystąpić do jednego z ważniejszych elementów projektu, czyli wykonania obliczeń wytrzymałości i statyki zbiorników z tworzywa.

Zadanie zrealizowaliśmy wspomagając się komputerowymi programami obliczeniowymi. Dzięki nim dokonaliśmy kalkulacji statyki zbiornika, określiliśmy minimalne niezbędne grubości ścianek poszczególnych fragmentów i sekcji zbiornika oraz dobraliśmy rodzaje / typy spoin.

Elementy konstrukcyjne zbiornika do produkcji środków piorących

Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy polipropylenowy zbiornik procesowy cylindryczny z dnem pochyłym, które umożliwi całkowite opróżnienie zbiornika (spłynięcia nawet gęstego medium) po cyklu produkcyjnym.

Wśród elementów wyposażenia zbiornika procesowego znalazły się:

 • mieszadło łopatkowe,
 • podpora dolna wału,
 • profile wzmacniające i podtrzymujące,
 • krata zabezpieczająca – ze względów BHP,
 • klapa rewizyjna na zawiasach.

Dobór przemysłowych mieszadeł łopatkowych Promitec – w tym przypadku Hennlich – był poprzedzony omówieniem parametrów medium, lepkości, cyklu dozowania składników i warunków pracy (określenie, czy w obrębie pracy zbiornika występują strefy zagrożenia wybuchem). Po konsultacjach ustaliliśmy:

 • niesymetryczne mocowanie względem osi zbiornika,
 • zabudowę zatapialnych mieszadeł kubełkowych pionowych w dolnej partii (typu Promi Jet, wytwarzające zmiany ciśnienia, podrywania medium od dna (frakcji sedymentujących)),
 • zabudowę łopatkowych / śmigłowych w górnej partii,
 • wał dzielony ułatwiający montaż / demontaż mieszadła niezależnie od wysokości hali.

Ponadto określone zostały moc silnika, typ motoreduktora oraz pozostałe niezbędne kwestie.

Właz / klapę rewizyjną zbiornika zamocowaliśmy na zawiasach chemoodpornych. Dodatkowo zastosowaliśmy zamykaną kratę zabezpieczającą przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika. Wszystko po to, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja zadania została z sukcesem wykonana w ustalonym harmonogramie. Wszelkie prace były poparte testami i próbami oraz odbiorami technicznymi. Wedle ustalonego zakresu zrealizowaliśmy montaż, wykonaliśmy rurociągi, zalanie, rozruch próbny, ruch regulacyjny oraz asysta podczas pierwszego załadunku / rozładunku.

Klient mógł liczyć na fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji – począwszy od koncepcji, poprzez propozycję rozwiązania, wprowadzenie zgłoszonych zmian, uwag, finalne projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą, jakościową oraz techniczno-ruchową DTR.

Zbiorniki chemoodporne w praktyce

Poznaj ścieżkę od etapu koncepcji, przez projektowanie, po produkcję i eksploatację zbiorników na chemikalia – wykorzystaj nowe kompetencje w swojej inwestycji! Prawie 50 stron wiedzy w jednym miejscu!

Co zyskał producent środków czystości?

 • Zapewnienie niezawodnej pracy z substancjami stosowanymi w produkcji środków do prania dzięki wykonaniu zbiornika z polipropylenu PP – tworzywa o wysokiej odporności chemicznej i wytrzymałości
 • Gwarancję zachowania jakości produkcji i ograniczenie ryzyka przestojów dzięki doborowi odpowiedniego rodzaju mieszadła (mieszadło kubełkowe pionowe w dolnej partii zbiornika, wytwarzające zmiany ciśnienia, podrywania frakcji sedymentujących medium od dna)
 • Zapewnienie sprawnej i łatwej obsługi dzięki możliwości opróżnienia zbiornika po cyklu produkcyjnym (konstrukcja zbiornika z dnem pochyłym)
 • Pełne wsparcie w całym procesie realizacji inwestycji, co zapewniło sprawny przebieg prac od koncepcji po montaż zbiornika na obiekcie – tym samym Inwestor mógł realizować plany związane z rozwojem produkcji
Zbiorniki procesowe

zbiorniki procesowe do zakładu produkcyjnego chemii użytkowej

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Mierzysz się z podobnymi wyzwaniami? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Realizacje