Opisy, wytyczne, zalecenia zbiorników retencji ścieków, przeznaczonych zmagazynowanych do rekuperacji, projektu wykonawczego instalacji odzysku ciepła ze ścieków z natrysków, z wody popłucznej filtrów basenowych, w projektowanym obiekcie Pływalni Wielozadaniowej,

2.Instalacja odzysku ciepła z natrysków oraz wody popłucznej z filtrów basenowych.
a).Opis.
Ciepło zakumulowane w odprowadzanych ściekach z natrysków i w wodzie popłucznej z filtrów
basenowych odzyskiwane będzie w układzie odzysku ciepła.
W tym celu ciepłe ścieki z natrysków i woda popłuczna z filtrów będą dostarczane do zbiornika
wody zużytej. Następnie , po oczyszczeniu na łapaczu włosów i włókien pompowane będą pompą
ścieków na wymiennik ciepła centrali do odzysku ciepła, skąd po ogrzaniu ciepłem odzyskanym
stanowić będą dolne źródło dla pompy ciepła typu woda-woda.
Woda wodociągowa podgrzana w pompie ciepła skierowana zostanie do zbiornika
magazynującego ciepłą wodę.
Ze zbiornika ciepła woda o temp. + 35o
C kierowana będzie do zbiorników przelewowych jako
świeża woda uzupełniająca

b).Obliczenia oraz dobór urządzeń.
▪ Zbiornik wody zużytej.
Zbiornik wody zużytej służy do gromadzenia ścieków z natrysków i wody popłucznej z filtrów.
Pojemność zbiornika powinna zapewnić zgromadzenie objętości ścieków z natrysków w czasie
dnia oraz wody popłucznej z filtrów w czasie nocy.
Zbiornik wody zużytej wyposażony będzie w przelew, zawór do spuszczania ścieków do
kanalizacji sanitarnej, wskaźnik poziomu ścieków i właz inspekcyjny. Instalacje odzysku ciepła –

– 2 –
Na doprowadzeniu z instalacji wodociągowej wody świeżej zainstalowany zostanie wodomierz.
Na doprowadzeniu do zbiorników przelewowych poszczególnych basenów świeżej wody
(wodociągowej lub podgrzanej w pompie ciepła) zainstalowany zostanie zawór antyskażeniowy.
Obliczenie pojemności zbiornika wody zużytej.
Obliczenie ilości ścieków z natrysków dostarczonych w czasie dnia :
▪ średnia dobowa ilość ścieków z natrysków :
V śr.d = 800 x 20 l/osobę x 0,7 = 11200 l
▪ średnia godzinowa ilość ścieków z natrysków :
V śr.h =
12
11200 = 933 l/h
Objętość wody popłucznej dostarczonej w czasie nocy z płukania filtrów :
▪ 7 filtrów, każdy z filtrów płukany 1 raz na 3 dni
▪ Codziennie płukane są minimum2 filtry
▪ Ilość wód popłucznych z jednego filtra – 52 l/s w czasie 10 min. :
V = 3120 l/min. x 10 min.= 31200 l z jednego filtra
▪ Ilość wód popłucznych z dwóch filtrów :
V = 2 x 31200 x 0,7 = 43680 l
Średnia godzinowa ilość ścieków z popłuczyn z filtrów :
V śr.h =
10
43680 = 4368 l/h = 4,4 m3
/h.
Przyjęto dwa zbiorniki prefabrykowane z płyt PP AMARGO moduł 2600×1000 mm typ 50*50 mm komorowych wzmacnianych o konstrukcji plastra miodu zamkniętego obustronnie płytą płaską (integralna konstrukcja o dobrych parametrach izolacyjności cieplnej) o wymiarach 5,4 x 2,0 m oraz wysokości
czynnej 1,85 m.
Zbiorniki należy posadowić na fundamencie o wys. 10 cm nad posadzką oraz wyposażyć w :
▪ właz inspekcyjny szczelny,
▪ dno ze spadkiem 10%,
▪ odpływ denny,
▪ odpływ przelewu górnego,
▪ przyłącze pompy ścieków,
▪ przyłącze dopływu ścieków z natrysków z odpowietrzeniem
▪ przyłącze dopływu wody popłucznej z filtrów,
▪ wskaźnik poziomu ścieków

Łapacz włókien.
Łapacz włosów i włókien stanowi filtr wstępny , który służy do zatrzymywania zanieczyszczeń z
wody popłucznej kierowanej do centrali odzysku ciepła.
Dobrano łapacz włosów i włókien wykonany z materiałów odpornych na korozję wg technologii
Rehberg GmbH, Niemcy :
▪ średnica zewnętrzna 341 mm
▪ średnica wewnętrzna 260 mm
▪ wysokość 540 mm
▪ przyłącze napływu i wypływu Dn 50
▪ przyłącze odpływu dennego Dn 20
Centrala odzysku ciepła.
Dla przepływu G = 4,4 m3
/h dobrano centralę odzysku ciepła z dwustopniowym odzyskiem ciepła
(rekuperator + pompa ciepła) z automatycznym układem płukania rekuperatora –
typ Aqua Cond 44 36.2 o parametrach :
 maksym. przepływ wody 3,6 m3
/h
 wydajność cieplna 104 kW
 współczynnik wydajności grzewczej COP 11,2
 ilość sekcji centrali 2
 wymiary :
szerokość 2740
głębokość 890 mm
wysokość 1690 mm
 podłączenie : woda świeża 50 PVC
woda zużyta 50 PVC
 zasilanie el. 3 x 400 V
 maksym. pobór mocy elektr. (dla potrzeb wymiarowania zasilania el. ) N = 29 kW
Dobór zbiornika magazynowego ciepłej wody.
Dobrano zbiornik f….

……………………..

Przykłady wykonanych obiektów, zbiorników, układów rekuperacyjnych energii ze ścieków

Galeria fotek…

rozlokowanie rozmieszczenie króćców dolotów zasilanie powrót pompy ciepła ścieków szarych średnice odległości mm
rozlokowanie rozmieszczenie króćców dolotów zasilanie powrót pompy ciepła ścieków szarych średnice odległości mm
właz rewizyjny zbiornika polipropylenowego PP wziernik inspekcyjny z płyty tworzywa
właz rewizyjny zbiornika polipropylenowego PP wziernik inspekcyjny z płyty tworzywa
zbiorniki do ścieków odzyskiwanie ciepła wężownice wymiana energii pompy ciepła układy rekuperacja do ciepłej wody użytkowej
zbiorniki do ścieków odzyskiwanie ciepła wężownice wymiana energii pompy ciepła układy rekuperacja do ciepłej wody użytkowej
budowa zbiorników w pomieszczeniach wodnych ściekowych technicznych reakcyjnych kaskadowych pp
budowa zbiorników w pomieszczeniach wodnych ściekowych technicznych reakcyjnych kaskadowych pp
dolne źródło ciepła pompy wężownica ściek szary z natrysków uzdrowiska baseny szkoły PP
dolne źródło ciepła pompy wężownica ściek szary z natrysków uzdrowiska baseny szkoły PP

Jak wykonać odzysk ciepła, energia ze ścieków szarych, układ rekuperacji – wykorzystania ciepła / odzysku, z wody wanien, zlewów, umywalek, basenu, natrysków, kąpieli, poprzez zbiornik buforowy, rekuperacyjny akumulator ciepła, układ wężownic, przepływ wody rurkami wężownicy, lub systemowa pompa ciepła, skraplacz, parowacz zabudowa w zbiorniku magazynowym polipropylenowym AMARG PP z płyt płaskich kasetonów modułowych,

odzyskiwanie pozyskiwanie ciepła z wody ściekowej układ pompy ciepła zbiorniki z tworzywa izolowane zasilanie powrót pompa ciepła
odzyskiwanie pozyskiwanie ciepła z wody ściekowej układ pompy ciepła zbiorniki z tworzywa izolowane zasilanie powrót pompa ciepła

Z nowoczesnych wysoce wydajnych tworzyw (modułowe izolujące płyty komórkowe-panelowe copo panel PP tim) Budujemy zbiorniki akumulacyjne – retencyjne – magazynowe – stanowiące układ rekuperacji – odzysku – wykorzystania ciepła do ogrzania ciepłej wody użytkowej – wstępnego podgrzania.

W zbiornikach zabudowujemy poprzez systemowe króćce przyłączeniowe wszelkie wężownice, przelewy, przegrody rozdziału przepływu strumieni roboczych, zasilenie / powrót pompy ciepła woda / woda.

Zastosowany materiał odporny jest na temperatury, odczyn pH, związki występujące w ściekach…

Mamy wiele realizacji na obiektach użyteczności publicznej, uzdrowiskach, basenach itd….

Jeśli masz podobny zakres inwestycyjny pisz śmiało! doradzimy! wycenimy! wykonamy!

KONTAKT

https://www.amargo.pl/zbiorniki_na_zamowienie.html

Poniżej przykładowe dane z zapytania

W związku z nowym rozwiązaniem projektowym dot. dolnego źródła ciepła – zbiornika wykonywanego przez Waszą firmę w Uzdrowisku ……… Zdrój, prosimy o odwrotne określenie kosztów i terminu przyjazdu celem wykonania dodatkowych otworów, wspawania króćców wg załączonych rysunków zamiennych.
SPRAWA BARDZO PILNA!!!
Ewentualne niejasności prosimy wyjaśniać bezpośrednio z projektantką mgr inż. J………..

zbiornik rekuperacji odzysku ciepła ze ścieków szarych do piwnic pompa ciepła budynku
zbiornik rekuperacji odzysku ciepła ze ścieków szarych do piwnic pompa ciepła budynku